Kastelle augustinerkorherrekloster og senere Kastelle godslens bønder ca 1300-1660

En del av prosjektet Jord. Norsk eiendomshistorie ca 1250-1600 publisert på © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust)Oslo 1991-2003. Utgave 3, 14.11 2003. Utdrag av Tore Hermundsson Vigerust: Kastelle kloster i Konghelles jordegods ca 1160-1600 (Hovedoppgave i historie ved Universitetet i Oslo våren 1991), 270 sider.


Innhold

Legg igjen et svar