NST bind 39

kr150,00

Tilgjengelige hefter av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i papir og digitalisert (PDF).

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 39 (2003-2004)

Hefte 1

·Løberg, Lars, (1960–). Torstein Skjeldulvsson og hans nærmeste slekt. NST 39 (2003): 3-21.
·Høgenhoff, Carsten Berg, (1960–). Ahasverus de Créqui dit la Roche – Slektshistorie fra Nederlandene og Norge”. NST 39 (2003): 22-92.
·Lihaug, Elin Galtung, (1947–). Grabow, Galtung – og Pusjkin; Søkelys på en europeisk slektssammenheng. NST 39 (2003): 93-133.
·Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). Slektskapet mellom Torstein Skjeldulvsson og Morten i Månstad. NST 39 (2003): 134-141.
·Lie, Erik, (1972–). Falch’er i flere farvann; Tillegg og rettelser. NST 39 (2003): 142-143.


Hefte 2

·Høyendahl, Sten, (1947–). Østen Østenbøl i Enebakk og hans jordegods”. NST 39 (2003): 147-184.
·Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). Var væpneren Erik Kil fra Holstein?”. NST 39 (2003): 185-232.


Hefte 3

·Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). Kring ætta på Ornes og Mel i mellomalderen, samt noko om Rane Jonssons etterkomarar og slekta Hjerne (Hjärne). NST 39 (2004): 235-316.
·Løberg, Lars, (1960–). Om Åsa Ulvsdotter og Elinættas mødrene opphav. NST 39 (2004): 317-325.
·Gustavsen, Are S[kjervik], (1967–). Var lensmannsenken Beritte på Sørby i Våle en etterkommer av Dyre Sevaldsson?” NST 39 (2004): 326-328.


Hefte 4

·Bråthen, Torkel Rønold, (1969–). Jon Gislessons ætt. NST 39 (2004): 331-379.
·Teige, Ola (1975–). Privatansatte tollbetjenter i Norge i dansketiden. NST 39 (2004): 380-413
·Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). Var væpneren Erik Kil fra Østfold?” NST 39 (2004): 414-451.
·Høgenhoff, Carsten Berg, (1960–). Ahasverus de Créqui dit la Roche – Addenda et corrigenda” NST 39 (2004): 452-454.


Additional information

Weight 165 g
Nstxxxix

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 papir, Hefte 2 PDF, Hefte 2 papir, Hefte 3 PDF, Hefte 3 papir, Hefte 4 PDF, Hefte 4 papir