NST bind 07

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 7 (1939-1940)

Hefte 1

· Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). “Oberstløitnant Christian Nilsen Holbergs avstamning.” NST 7 (1939): 1-17.

· Nordström, J[ohn] A[nders]. “Har släkten Darre i Bohuslän efterlämnat ättlingar bland lågadeln.” NST 7 (1939): 18-25.

· Sollied, Henning, (1907-1945). “Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 1].” NST 7 (1939-1940): 26-64.

· Spangen, Christian [Dag]. “Annalistiske optegnelser av Jens Gulbrandsen Bolstad.” NST 7 (1939): 65-75.

· Stene, N[icolai]. “Tom i Råde.” NST 7 (1939): 76-99.

· Kiærland, Lars. “Kilder til militærslekters utforskning.” NST 7 (1939): 100-102.

· Aalholm, O. A. “Lagmann Mogens Baardssøn (Rosensværd) og eierne av Hovin i Nes på Romerike.” NST 7 (1939): 103-104.

· Dons, Johan. “Hvem var «casserer» Leth?” NST 7 (1939): 104.

Hefte 2

· Solberg, O. “Buttedal i Lier. Av en gårds og dens slekts historie.” NST 7 (1939): 109-130.

· Sollied, Olaf. “Artiumsbrev til Trondhjems Katedralskoles Mesterlektie 1819–1837.” NST 7 (1939-1940): 131-146.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Politimester i Trondhjem, Mons Lies autobiografi, skrevet i året 1822.” NST 7 (1939): 147-153.

· Elster, Joh. “Loe-slekten fra Eiker.” NST 7 (1939): 154-163.

· Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. “Inskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 1, 2 og 3].” NST 7 (1939-1940): 164-174.

· Krag, Hans, (1904-1984). “Ludvig Holbergs segl av 1723.” NST 7 (1939): 175-176.

· Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). “Oberstløitnant Christian Nilsen Holbergs militære karrière.” NST 7 (1939): 177-178.

· Velde, Berge. “Presten Christen Houges slekt i forbindelse med slektene Velde, Urdal m. fl.” NST 7 (1939): 179-180.

· Ullmann, Axel V. “Slektsforskning og hensyn til uekte fødsel.” NST 7 (1939): 181.

· Bassøe, Thormod. “Niels Wulfsberg.” NST 7 (1939): 182.

Hefte 3

· Sollied, Olaf. “Artiumsbrev til Trondhjems Katedralskoles Mesterlektie 1819–1837.” NST 7 (1939-1940): 189-200.

· Sollied, Henning, (1907-1945). “Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 2].” NST 7 (1939-1940): 201-210.

· Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. “Inskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 1, 2 og 3].” NST 7 (1939-1940): 211-226.

· Ostermann, H[other]. “Fra biskop P. Herslebs virksomhet i Aggershuus stift 1731–38.” NST 7 (1940): 227-244.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Prester i Råde på 1600 tallet.” NST 7 (1940): 245-248.

· Hasselberg, Bertil. “Bjerme-ätten i Jämtland.” NST 7 (1940): 249-285.

Hefte 4

· Sollied, Henning, (1907-1945). “Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 3].” NST 7 (1939-1940): 289-309.

· Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. “Inskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 1, 2 og 3].” NST 7 (1939-1940): 310-323.

· Width, Trygve [Schjelderup], (1894-1963). “Annalistiske optegnelser fra det gamle Kristiansund.” NST 7 (1940): 324-334.

· Sollied, Olaf. “Artiumsbrev til Trondhjems Katedralskoles Mesterlektie 1819–1837.” NST 7 (1939-1940): 335-350.

· Klitgaard, C., (1868-1957). “Familien Wendelboe fra Eker.” NST 7 (1940): 351.

· Klitgaard, C., (1868-1957). “Familien Wrensted i Norge.” NST 7 (1940): 352-353.

· Midttun, Ruth. “Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix.” NST 7 (1940): 354-357

Additional information

Weight 165 g
Nstvii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt