Hva kan fangeprotokoller og Polititidende gi oss av opplysninger?

Som dere kanskje har registrert så har NSF publisert en del fangeprotokoller (19 er publisert og 17 er under arbeid) og noen utgaver av Polititidende (16 årganger er publisert, og ytterligere 14 vil bli skannet og publisert)
Dette prosjektet er på ingen måte ferdig, og mange har spurt om hvorfor NSF gjør dette og hvilken nytteverdi dette materialet har innen slektsforskning.
NSF ønsker å tilby medlemmene sine unikt materiale som ikke finnes på andre nettsteder, og som neppe vil bli skannet og publisert av andre i framtiden.
Når det gjelder fangeprotokoller og Polititidende så har vi erfart at disse to kildene kan gi oss opplysninger som vi ikke kan finne andre steder i kildematerialet.
Det er jo ikke alle som har hatt en kriminell i sin familie, men de som har hatt det vet også at dette var det ingen som ville snakke om. I dette materialet kan du finne opplysninger som verken personen selv eller familien ville snakke om. Mange kvinner fikk barn utenfor ekteskap, og fikk de 3, så måtte de inn til soning. Mange tragiske skjebner, men slik var livet den gangen, og det er bra at vi får innsyn i det. Dette er en del av vår historie
I Polititidende som ble utgitt 2 ganger i uken og som ble distribuert til alle landets politikamre, lensmenn og tollstasjoner, kan dere blant annet lese om (krever medlemskap i NSF eller bestille utgave i slektsbutikken):

  • (A) Etterlyste personer i hele landet. Mye info om hvorfor de er etterlyst. signalement osv.
  • (B) Anholdte personer i hele landet. Ofte med henvisning til etterlysningen
  • (C) Forskjellige meddelelser
  • (D1) Løslatte personer fra straffeeanstalter. Fødselsdata, bosted, hvorfor staffet, tidsrom osv
  • (D2) Løslatte personer fra distriktsfengsler og tvangsarbeidsanstalter. Fødselsdata, bosted, hvorfor staffet, tidsrom osv
  • (E) Stjålet og bortkommet eiendom
  • (F) Eiendom som er kommet til rette igjen

Navneregisteret for Polititidende 1886 – 1904 er åpent for alle:

Selve utgavene av polititidende finner dere på medlemssidene.
 
Når det gjelder Fangeprotokollene (noen er åpne for alle) så er opplysningene fra protokoll til protokoll veldig forskjellige.
I noen står det lite om fangens personalia, mens i andre (feks Botsfengselet) så finner dere utrolig mange opplysninger om fangens liv og levnad. Fra 1880 finnes det også et fangefotoalbum. Dere finner linken her Fangeprotokollene
I noen protokoller står det også signalement og andre opplyninger
Men det som står i alle er lengden på straffen, hvorfor de er straffet, og ofte henvisning til dommen. Da kan det være forholdsvis enkelt å finne dommen og lese mer detaljert.
Polititidende og fangeprotokoller sammen:
Alle kriminelle handlinger etter 1886 er beskrevet i Polititidende hvis personen er enten etterlyst, anholdt eller sluppet ut av et fengsel.
Hvis man finner en person i Polititidende som man ønsker å vite mer om, så er fangeprotokollene det første stedet man skal lete. Hvis fangeprotokollen ikke er digitalisert så må man oppsøke det Statsarkivet som dekker området eller i noen tilfeller Riksarkivet.
En annen mulighet er selvfølgelig å lete etter dommen. Mange dombøker er i dag digitalisert og ligger på Digitalarkivet.
Digitalarkivet har nå også digitalisert endel fangeprotokoller.
 
 
 

Legg igjen et svar