Innhold og forfatterregister NST

Innholdsregister for NST bind 1-46 delt inn i hefter utarbeidet av Elin Galtung Lihaug og redigert av webredaktør. For hvert bind er det lagt inn lenke til nettbutikken, der man kan bestille PDF av heftene. Det vil også etterhvert komme lenker til trykte utgaver.

Bind 1 (1927-1928)

Hefte 1
·Meidell, Sigurd S[egelcke]. Foreningens stiftelse. Historik. NST 1 (1927): 1-6.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Munk’erne av Gudbrandsdalen. NST 1 (1927): 7-13.
·Sollied, Henning, (1907-1945) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). Losna-ætten. NST 1 (1927): 14-31.
·Munthe, C[hristoffer] M[orgenstierne]. Norske slegtsmerker. NST 1 (1927-1928): 33-56.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Jesper Hansen, fogden paa Helgeland – fogden paa Kaupanger. NST 1 (1927): 57-71.
·Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). Bjørnson’slegten og Bratt’erne. NST 1 (1927): 72-96 (forts.).

Hefte 2
·(fortsatt fra forrige hefte) Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). Bjørnson’slegten og Bratt’erne. NST 1 (1927): 93-114.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Annalistiske og andre optegnelser. NST 1 (1927): 115-130.
·Meidell, Sigurd S[egelcke]. En gravsten. Hvem var Ibbe Krabbe?» NST 1 (1927): 131-133.
·Agerholt, [Peter] Johan, (1890-1969).
Galle-ætti i Millomalderen. NST 1 (1927): 134-146.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Ringnes-ætten i Krødsherad. En kortfattet beretning. NST 1 (1927): 147-154.
·Munthe, C[hristoffer] M[orgenstierne]. Norske slegtsmerker. NST 1 (1927-1928): 155-189.

Hefte 3
·Sollied, Henning, (1907-1945). Gamle ætter i Sogn. NST 1 (1928): 193-232.
·Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). Amtmand Gunder Hammers sidste vilje. NST 1 (1928): 233-235.
·Forstrøm, O. Maleren Hosenfelders navn. NST 1 (1928): 236.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Hvem har bygget «Vaisenhuset» i Christiania?» NST 1 (1928): 237-245.
·Sundt, Trygve, (1873-1948).
Den store prosessen mellem kanselliråden på Berge og gjestgiverkonen på Bersager og litt til av Lyngdals krønike. NST 1 (1928): 246-301.
·Meidell, Sigurd S[egelcke]. Smaating fra genealogiens verden. NST 1 (1928): 307-308.
Hefte 4
·Mørch, Gustav. Familien von Hadeln i Norge. NST 1 (1928): 309-321.
·Tengnagel-Jørgensen, B. Fortegnelse over Nordmænd der har taget Borgerskab i København 1683–1800. Uddrag af Københavns Borgerskabsprotokoller [Del 1]. NST 1 (1928): 322-335.
·Munthe, C[hristoffer] M[orgenstierne]. Norske slegtsmerker. NST 1 (1927-1928): 336-382.
·Meidell, Sigurd S[egelcke]. En Krabbe-gaade. Et par ukjendte Krabber. NST 1 (1928): 383-388.
·Forstrøm, O. Landskapsmaleren Ferdinand Gjøs. NST 1 (1928): 389-391.

Bind 2 (1929-1930)

Hefte 1
·Jansen, Einar. Kronprinsparrets aner. NST 2 (1929): 1-5.
·Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). Nogen illegitime (nu paa mandssiden utdøde) grener av den adelige slegt Werenskiold. NST 2 (1929): 6-21.
·Jansen, Einar. «Tose-mordet,» aktmæssig belyst. NST 2 (1929): 22-70.
·Tengnagel-Jørgensen, B. Fortegnelse over Nordmænd der har taget Borgerskab i København 1683–1800. Uddrag af Københavns Borgerskabsprotokoller [Del 2]. NST 2 (1929): 71-90.
·Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). Hvem var Anne Iversdatter Tofte, Svend Jonsen Vaalens hustru?» NST 2 (1929): 91-92.
·Meidell, Sigurd S[egelcke].
Fylkesmerker – og ættevaaben. En reservation. NST 2 (1929): 93-94.

Hefte 2
·Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. NST 2 (1929): 97-122.
·Nordström, J[ohn] A[nders]. Härstammade Norges rikes drots Orm Eysteinsson från Berg i Bohuslän?» NST2 (1929): 123-124.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953).
En gammel Vestfoldslegt. Falck’erne av Tønsberg og slegten Thue. NST 2 (1929): 125-127.
·Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). Svend Jonsen Isum og Anne Iversdatter Tofte. NST 2 (1929): 128-131.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Ænes’ætten og Galtung’erne. NST 2 (1930): 153-166.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Gamle ætter i Sogn. Et supplement. NST 2 (1930): 167-168.

Hefte 3
·Koht, Halvdan, (1873-1965). Slesvig-holstensk innvandring til Norge. NST 2 (1930): 169-173.
·Ambjørnsen, Mathilde. Hvem var krigsraad Wilhelm Falcks forældre?» NST 2 (1930): 174.
·Thaulow, Th.
Grüner og Hausmann. NST 2 (1930): 175-176.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Bugge og Møllerup. NST 2 (1930): 177-179.
·Grønli, Oddvar, (1906-1989). Hr. Lars Holgersen – Hr. Sthen Wirthmann. NST 2 (1930): 180-195.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). De første led av slegten Calmeyer. NST 2 (1930): 196-199.
·Bull, Theodor, (1870-1958). Var kjøbmand i Bergen Jan Svane en sønnesøns sønnesøn av biskop Hans Svane?» NST 2 (1930): 200-205.
·Møller, Chr.
En kognatisk gren av familien Brandt fra Valdres. NST 2 (1930): 206-207.
·Middelthon, Joh. Navneret og slegtsfølelse. Foredrag i Foreningen. NST 2 (1930): 222-229.
·Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). Gaarden Skøyen i Nittedal. Et 250-aars jubileum. NST 2 (1930): 230.
·Arentz, P. N. Et litet snap-shot fra stortingslivet i 1830–40’aarene. NST 2 (1930): 231-235.
·Marstrander, Finn. Anders Marstrand. Et livs- og tidsbillede fra Den store nordiske krig. NST 2 (1930): 236-248 (forts.).

Hefte 4
·(fortsatt fra forrige hefte) Marstrander, Finn. Anders Marstrand. Et livs- og tidsbillede fra Den store nordiske krig. NST 2 (1930): 249-259
·Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. 1. En berigtigelse og et tillæg. NST 2 (1930): 260-264.
·Sevaldson, Anders. Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. 2. Nogen oplysninger etc. NST 2 (1930): 265-266.
·Castberg, A. St. Slegten Calmeyer. NST 2 (1930): 276.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Haaland’presten Christen Houge’s slegt. En bondeslegt fra Fjelberg. NST 2 (1930): 277-283.
·Føyn, A. Ch. Trondhjems-slekten Due og navnet Due i Trøndelagen. NST 2 (1930): 284-287.
·Hjersing, Einar. Leverandørerne paa bergstaden Kongsberg. NST 2 (1930): 288-299.
·Tjersland, Leif. Om familien Rummelhoff. NST 2 (1930): 300-305.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Om hr. Peder Povelsen Paus’ døtre av Kviteseid. NST 2 (1930): 306-312.
·Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). Weydahl – et retsbeskyttet familienavn. NST 2 (1930): 313.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Overgrep mot finnerne paa Ringerike. En mordsak i Norderhov 1662. NST 2 (1930): 314-323.

Bind 3 (1931-1932)

Hefte 1
·Schmidt, Olaus. Den Slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600′ og 1700’tallet. NST 3 (1931): 1-27.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Annalistiske og andre optegnelser (fortsat fra II s. 312). Almanaknotater av Albert og Jacob Ulf (Wolf) i Fredrikstad etc. NST 3 (1931): 28-43.
·With, Richard. Hvorfra stammer de forskjellige slegte With i Norge. NST 3 (1931): 44-48.
·Spørsmål og svar om slektene Vogt, Vibe, von Senden, Bjelke, Schjoldborg, Hasebart, Borthig, Klaveness, Ørland, Florentz, Bistrup – NST 3 (1931): 48-60.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Blix’erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt. NST 3 (1931): 61-72 (forts.).

Hefte 2
·(fortsatt fra forrige hefte) Sollied, Henning, (1907-1945). Blix’erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt. NST 3 (1931): 73-103.
·Castberg, A. St. Castberg-slegtens ældste led. NST 3, (1931): 104-112 (forts.).
·(fortsatt fra forrige hefte) Castberg, A. St. Castberg-slegtens ældste led. NST 3, (1931): 113-122.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Losna-ættens agnatiske linje. NST 3 (1931): 123-124.
·Strømme, L. Lillieskiold og Schjelderup. NST 3 (1931): 125-126.

Hefte 3
·Stene, N[icolai]. Kruckow’erne i Norge. Oplysninger om de genealogiske forhold inden de ældste led. NST 3 (1932): 137-159.
·Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). Familien Gjøs i Norge. NST 3 (1932): 160-173.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Familien Sand av Hurum. NST 3 (1932): 174-183.
·Bull, Theodor, (1870-1958). Slegten Hambro’s oprindelse. NST 3 (1932): 184-198.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). De ældste led av slegten Hals. NST 3 (1932): 199-210.

Hefte 4
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Er Christiania-slegten Leuch utdød?» NST 3 (1932): 225-232.
·Achelis, Thomas Otto.
Norske studenter ved universiteterne i Jena, Halmstedt, Wittenberg, Kiel, Halle og Göttingen. NST 3 (1932): 233-239.
·Grønli, Oddvar, (1906-1989). Tradisjonen um Richter-ætta. NST 3 (1932): 240-249.
·Stene, N[icolai]. Slegten «Dal» til Frang. NST 3 (1932): 250-261.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Hr. Christen Steffensen Bang og hr. Christen Stephensen. NST 3 (1932): 262-266.
·Holmesland, Peder. Overkirurg Wessel ter Reehorsts selvbiografi. NST 3 (1932): 268-273.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Nogen oplysninger om slekterne Kruckow, Haar og Benkestok. NST 3 (1932): 274-300.
·Engesæter, Ludvig. Slekten Wergeland. En supplering og korrigering. NST 3 (1932): 301-309.
·Olafsen, Arnet. Lidt om apotekerfamilien Henne i Tønsberg. NST 3 (1932): 310-311.
·Holst, W. Biskop Salomons alterdisk. NST 3 (1932): 311-312.

Bind 4 (1933-1934)

Hefte 1
·Ostermann, H[other]. Egede-slegten paa Grønland. NST 4 (1933): 1-13.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Fra Humanist-kredsen i Oslo. Biskop Frantz Berg og provst Rasmus Hjort. NST 4 (1933): 14-22.
·Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). Lidt om de ældre beboere av gaarden Fliflet i Faaberg. NST 4 (1933): 23-31.
·Jæger, Olaf. Oberstløitnant Ahasverus de Crequi dit la Roche’s vaaben og herkomst. NST 4 (1933): 32-35.
·Holmboe, Jens. Nogen brev fra foged Jens Holmboe til kjøbmand Jørgen Grip. NST 4 (1933): 36-51.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Kiste-indskrifter fra Christiansands Domkirke. NST 4 (1933): 52-71.
·Jansen, Einar. Tilbakevisning av en legende om general Bielefeldt. NST 4 (1933): 72-74.
·Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). Lidt om familien Benkestok. NST 4 (1933): 75-78.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Maleren Johannes Flintoe. Nogen oplysninger om familien Flinthoug. NST 4 (1933): 79-84.

Hefte 2
·Ostermann, H[other]. Slegten Fleischer paa Grønland og presten Peter Abildgaards selvbiografi. NST 4 (1933): 97-118.
·Mathiesen, Jørgen. Slegten Mathiesen (Linderud). Om dens oprindelse. NST 4 (1933): 119-124.
·Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). Lidt om den yngre slegt paa gaarden Bjølstad i Hedalen. NST 4 (1933): 125-137.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Begravelsesdata fra Stavanger Domkirkes regnskap. NST 4 (1933): 138-144.
·Larsen, Chr. A. Genealogen, byraachef Wilhelm Lassen. Biografiske smaatræk fra hans brev. NST 4 (1933): 145-157.
·Stene, N[icolai]. Norsk-islandske slegtsforbindelser i Middelalderen. NST 4 (1933): 158-171.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Solør-slegten Juell. Oplysninger om fogderne Christian og Jens Juells barn. NST 4 (1933-1934): 172-178.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Familien von Erpecom». NST 4 (1933): 190.

Hefte 3

·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Annalistiske og andre optegnelser (fortsat fra III s. 43). Bibeloptegnelser fra 1628 til 1671 om presterne Thune i Tune og Hollen. – En gammel prestevise fra Nedenes etc. NST 4 (1934): 193-203.
·Ostermann, H[other]. Nordmænd, ordinert i Kjøbenhavn 1728-1814. Utdrag av vita-protokollene [Del 1 og 2]. NST 4 (1934): 204-228.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Slegten Herlofsen av Arendal. Om dens oprindelse og de første generationer. NST 4 (1934): 229-244.
·Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). En de Crequi dit la Roche paa Jæren. NST 4 (1934): 245.
·Stang, Per. Lidt om familien Schøyen fra Odalen. NST 4 (1934): 245-246.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Solør-slegten Juell. Oplysninger om fogderne Christian og Jens Juells barn. NST 4 (1933-1934): 261.
·Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). Hornes-ætten fra Skjeberg. [Med vaaben]. NST 4 (1934): 262-276.
·Wiesener, A[nton] M[ohr]. Slegten Hiermand’s ældre led. NST 4 (1934): 277-288 (forts.).

Hefte 4
·(fortsatt fra forrige hefte) Wiesener, A[nton] M[ohr]. Slegten Hiermand’s ældre led. NST 4 (1934): 289-294.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Hr. Niels i Hollen og hr. Stale i Jungshoved. NST 4 (1934): 295.
·Ostermann, H[other]. Nordmænd, ordinert i Kjøbenhavn 1728-1814. Utdrag av vita-protokollene [Del 1 og 2]. NST 4 (1934): 296-322.
·Sollied, Olaf. Oplysninger om familien Dedichen. NST 4 (1934): 323-330.
·Schmidt, Olaus. Britisk indflytning til Møre og Romsdalen paa 1700’tallet. Familien Moses. NST 4 (1934): 331-337.
·Nordström, J[ohn] A[nders]. Ottilia Ottesdotters (Kane) mödernesläkt och Åby gods i Bohuslän. NST 4 (1934): 338-341.
·Achelis, Thomas Otto. Slektshistorisk forskning i Slesvig-Holsten efter 1914. NST 4 (1934): 342-346.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Norske familier av holstensk herkomst. Lidt om Müller av Kongsberg, Bergmann, Møllmann og Bremer. NST 4 (1934): 347-350.
·Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). Hornes-ætten fra Skjeberg. Et tillæg med brevskap. NST 4 (1934): 351-367.

Bind 5 (1935-1936)

Hefte 1
·Bull, Theodor, (1870-1958). Johan Nordahl Brun. NST 5 (1935): 1-25.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Christiania magistrats-embedsmenn og deres innbyrdes forbindelser på 1600-tallet. NST 5 (1935-1936): 26-46.
·Ostermann, H[other]. Av en norsk adelsmanns saga. (Svanenhielm). NST 5 (1935): 47-61.
·Jæger, Olaf. En illegitim de Crequi dit la Roche på Jæderen. NST 5 (1935): 62.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Annalistiske og andre optegnelser. Optegnelser om familiene Wahl og Dons i Trondheim. NST 5 (1935): 63-70.
·Klitgaard, C., (1868-1957). Fra Caspar Wessels ungdom. NST 5 (1935): 72-73.
·Achelis, Thomas Otto. Brødrene Isaac Andreas og Peter Henrik Cold. Hvor blev Petrus Marius Schmidt [Garboe] født? Olaus Zeuthens epitaphium i Arrild kirke i Tønder. Norske herrnhuter i Christiansfeld. NST 5 (1935): 74-76.
·Width, Trygve [Schjelderup], (1894-1963). Familien Hammonds oprinnelse. NST 5 (1935): 77-81.

Hefte 2
·Koht, Halvdan, (1873-1965). Norsk historie i lys frå ætte-historia. NST 5 (1935): 89-104. Opptrykk i Sverreættens kongedømme, redigert av Andreas Holmsen og Jarle Simensen, 354-370. Oslo: Universitetsforlaget, 1970.
·Ostermann, H[other]. Nordmenn, ordinert i Kjøbenhavn 1728-1814. Utdrag av vita-protokollene. (Fortsatt fra IV s. 322) [Del 3]. NST 5 (1935): 105-130.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Christiania magistrats-embedsmenn og deres innbyrdes forbindelser på 1600-tallet. NST 5 (1935-1936): 130-136.
·la Cour, L[ars] F[rederik]. Annalistiske og andre optegnelser. Optegnelser om slektene Handingmand, Skaktavl og Paludan. NST 5 (1935): 137-147.
·Sollied, Thora. Kyperslekten Heitman i Bergen. NST 5 (1935): 148-157.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Proprietærene på Stalsberg. En slektskrets i Skedsmo på 1600’tallet. Christianiafamilien Strøms oprinnelse. NST 5 (1935): 158-166.
·Engesæter, Ludvig. Henrik Wergeland og professor J. C. Dahl. NST 5 (1935): 167-168.
·Dahl, Nicoline. Justisråd Christian Lerche Dahls autobiografi. NST 5 (1935): 169-172.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Når og hvor døde dr. Henrik Ibsens farfar?» NST 5 (1935): 173-174.
·Spangen, Christian [Dag].
Et lite Skaktavl-mysterium. NST 5 (1935): 174-175.
·Breien, Karen. Et blad fra livets skyggeside. NST 5 (1935): 175-176.

Hefte 3
·Stene, N[icolai]. Erkebiskop Eskils slekt. NST 5 (1936): 185-213.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Christiania magistrats-embedsmenn og deres innbyrdes forbindelser på 1600-tallet. NST 5 (1935-1936): 214-221.
·Tunold, Solveig. En nyopdaget vise av Hans Nielsen Griis på Universitetsbiblioteket. NST 5 (1936): 222-225.
·Hougen, Engebret. Nogen nye oplysninger om Bjølstad-ætten. NST 5 (1936): 226-228.
·Thuresson, Orvar J. A. Norrmän i Jämtlands läns kyrkoböcker. NST 5 (1936): 229-236.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Christiania i 1648. Det eldste billede av hovedstadens bebyggelse. NST 5 (1936): 237-242.
·Midttun, Ruth. Oplysning om nogen Blix’er. NST 5 (1936): 243.
·Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). Gården To i Nordby. NST 5 (1936): 244-245.
·Ambjørnsen, Mathilde. Niels Wognsen – Hans Nielsen Wogn. NST 5 (1936): 245-246.

Hefte 4
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Det fornemme bryllup på Hallingstad i 1594. NST 5 (1936): 253-264.
·Schilling, David. Norges nyeste helgen, pater Karl Halfdan Schilling og hans slekt. Generalmajor J. Fr. Schillings autobiografi. NST 5 (1936): 265-271.
·Nordström, J[ohn] A[nders]. Lågadelssläkten på Tjuvkil i Bohuslän och dess släktförbindelser med norska högadeln. NST 5 (1936): 274-278.
·Ostermann, H[other]. Nordmenn ordinert på Fyen og Jylland. Utdrag av vita-protokollene. NST 5 (1936): 279-304.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Annalistiske og andre optegnelser. Optegnelser om slekten Wielsgaard i Fredrikstad. – Genealogisk-personalhistoriske oplysninger fra Agdesiden. Thomas Ellefsens excerpter av lagtingsprotokoller. NST 5 (1936): 305-325.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Hvem var dragonvaktmester Tor Hovland. NST 5 (1936): 326-328.
·Midttun, Ruth. Om oberst Sten Christensen Blix’s herkomst. NST 5 (1936): 330

Bind 6 (1937-1938)

Hefte 1
·Sommerschild, Henrik. En foreløpig meddelelse om familien Sommerschields -schilds oprinnelse. NST 6 (1937): 1-5.
·Wiesener, A[nton] M[ohr]. Bergensslektene Koren og von Rechens eldste ledd. NST 6 (1937): 6-32.
·Daae-Neeraas, Christianne. Cancelliråd Stangeby og prokurator Jens Friis. NST 6 (1937): 33-38.
·Ostermann, H[other]. Norske notater i Grønlands kirkebøker. NST 6 (1937): 39-54.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Nogen oplysninger om bonde-aristokratiet i Gudbrandsdalen. 1. Bratt. NST 6 (1937): 55-60.
·Wiesener, A[nton] M[ohr]. Annalistiske optegnelser av hr. Ludvig Albretsøn Blehr, kapellan i Skien. NST 6 (1937): 60-69.
·Svendsen, H. Blom. Norske brev i Kjøbenhavn. NST 6 (1937): 70-72.

Hefte 2
·von Hirsch, Per E. Litt om den norske slekt von Hirsch’s stamfar og hans tyske avstamning. NST 6 (1937): 97-111.
·Sollied, Thora. Nogen problemer omkring familien von Wida. NST 6 (1937): 112-124.
·Castberg, A. St. En officers- og gårdbrukerslekt Müller i Trøndelag. NST 6 (1937): 125-140.
·Andersen, H. Schønberg. Cancelliråd Stangebye og prokurator Jens Friis og deres efterslekt. NST 6 (1937): 141-144.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Nogen oplysninger om bonde-aristokratiet i Gudbrandsdalen. 2. Slektskretsen omkring gården Hovin i Fåberg. NST 6 (1937): 145-148.
·Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). Litt om statsminister Christian Michelsens fars ætt. NST 6 (1937): 149-151.
·Holm, D. Krohn. Slekten Ridley fra Suffolk. NST 6 (1937): 151-153.
·Tandberg, Elisa, (1873-1979). Biographiam (Kamstrup). NST 6 (1937): 153-159.

Hefte 3
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953) og Henning Sollied, (1907-1945). «Gamle Thore Pyting’s» efterslekt i Norge. NST 6 (1938): 169-177.
·Nordström, J[ohn] A[nders]. Släkten Green av Rossö. NST 6 (1937): 178-183.
·Hougen, Engebret. Hr. Olaf Haakonsson til Nesø. Bidrag til opklaring av hans ætteforhold. NST 6 (1938): 184-198.
·Ostermann, H[other]. En grønlandsk gren av slekten Hammond. NST 6 (1938): 199-208.
·Spangen, Christian [Dag]. Slektskretsen omkring Hovin i Fåberg. NST 6 (1938): 209-213.
·Jansen, Einar. Hvorfra stammer de vestlandske haugianere Lars Knudsen, Kyllingen og Daniel Arnesen?» NST 6 (1938): 214-217.
·Svendsen, H. Blom.
Professor O. Olavsens brev til justisråd Pram 1806–1813 (med navneregister). NST 6 (1938): 218-240.

Hefte 4
·Sollied, Henning, (1907-1945). Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. I. Rømer – Gyldenløve. NST 6 (1938): 245-279.
·Nordström, J[ohn] A[nders]. Släkten Green av Sundsby. NST 6 (1938): 280-286.
·Krag, Hans, (1904-1984). Slekten Krag fra Trøndelag. NST 6 (1938): 287-301.
·Andersen, H. Schønberg. Jens Christian Bergs fedrene slekt. NST 6 (1938): 302-306.
·Svendsen, H. Blom. Professor O. Olavsens brev til justisråd Pram 1806–1813 (med navneregister). NST 6 (1938): 307-334.

Bind 7 (1939-1940)

Hefte 1
·Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). Oberstløitnant Christian Nilsen Holbergs avstamning. NST 7 (1939): 1-17.
·Nordström, J[ohn] A[nders]. Har släkten Darre i Bohuslän efterlämnat ättlingar bland lågadeln. NST 7 (1939): 18-25.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 1]. NST 7 (1939-1940): 26-64.
·Spangen, Christian [Dag]. Annalistiske optegnelser av Jens Gulbrandsen Bolstad. NST 7 (1939): 65-75.
·Stene, N[icolai]. Tom i Råde. NST 7 (1939): 76-99.
·Kiærland, Lars. Kilder til militærslekters utforskning. NST 7 (1939): 100-102.
·Aalholm, O. A. Lagmann Mogens Baardssøn (Rosensværd) og eierne av Hovin i Nes på Romerike. NST 7 (1939): 103-104.
·Dons, Johan. Hvem var «casserer» Leth?» NST 7 (1939): 104.

Hefte 2
·Solberg, O. Buttedal i Lier. Av en gårds og dens slekts historie. NST 7 (1939): 109-130.
·Sollied, Olaf. Artiumsbrev til Trondhjems Katedralskoles Mesterlektie 1819–1837. NST 7 (1939-1940): 131-146.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Politimester i Trondhjem, Mons Lies autobiografi, skrevet i året 1822. NST 7 (1939): 147-153.
·Elster, Joh. Loe-slekten fra Eiker. NST 7 (1939): 154-163.
·Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. Inskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 1, 2 og 3]. NST 7 (1939-1940): 164-174.
·Krag, Hans, (1904-1984). Ludvig Holbergs segl av 1723. NST 7 (1939): 175-176.
·Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). Oberstløitnant Christian Nilsen Holbergs militære karrière. NST 7 (1939): 177-178.
·Velde, Berge. Presten Christen Houges slekt i forbindelse med slektene Velde, Urdal m. fl. NST 7 (1939): 179-180.
·Ullmann, Axel V. Slektsforskning og hensyn til uekte fødsel. NST 7 (1939): 181.
·Bassøe, Thormod. Niels Wulfsberg. NST 7 (1939): 182.

Hefte 3
·Sollied, Olaf. Artiumsbrev til Trondhjems Katedralskoles Mesterlektie 1819–1837. NST 7 (1939-1940): 189-200.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 2]. NST 7 (1939-1940): 201-210.
·Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. Inskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 1, 2 og 3]. NST 7 (1939-1940): 211-226.
·Ostermann, H[other]. Fra biskop P. Herslebs virksomhet i Aggershuus stift 1731–38. NST 7 (1940): 227-244.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Prester i Råde på 1600 tallet. NST 7 (1940): 245-248.
·Hasselberg, Bertil. Bjerme-ätten i Jämtland. NST 7 (1940): 249-285.

Hefte 4
·Sollied, Henning, (1907-1945). Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 3]. NST 7 (1939-1940): 289-309.
·Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. Inskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 1, 2 og 3]. NST 7 (1939-1940): 310-323.
·Width, Trygve [Schjelderup], (1894-1963). Annalistiske optegnelser fra det gamle Kristiansund. NST 7 (1940): 324-334.
·Sollied, Olaf. Artiumsbrev til Trondhjems Katedralskoles Mesterlektie 1819–1837. NST 7 (1939-1940): 335-350.
·Klitgaard, C., (1868-1957). Familien Wendelboe fra Eker. NST 7 (1940): 351.
·Klitgaard, C., (1868-1957). Familien Wrensted i Norge. NST 7 (1940): 352-353.
·Midttun, Ruth. Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix. NST 7 (1940): 354-357.

Bind 8 (1941-1942)

Hefte 1
·Meidell, Sigurd S[egelcke]. Litt om en dansk-norsk arvetrette fra unionstiden. NST 8 (1941): 1-18.
·Sundt, Trygve, (1873-1948). Fra vestlandsslekten Sundt. NST 8 (1941-1942): 19-38.
·Castberg, A. St. Torsten Povelsen Østenes og hans efterslekt. NST 8 (1941): 39-52.
·Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. Innskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 4 og 5]. NST 8 (1941-1942): 53-57.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 4]. NST 8 (1941): 58-85.

Hefte 2
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Bidrag til oplysning om Arneberg-slekten av Solør og Colbjørnsen. NST 8 (1941): 97-111.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. III. Sudrheims-ætten. NST 8 (1941-1942): 112-131.
·Sundt, Trygve, (1873-1948). Fra vestlandsslekten Sundt. NST 8 (1941-1942): 133-153.
·Sollied, Olaf. Militære skifter på Bergenhus fra det 18. årh. NST 8 (1941-1942): 154-161.
·Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). Postmester C. Klitgaards optegnelser vedrørende innvandringer fra Nord-Jylland til Norge. NST 8 (1941): 162-164.
·Rian, Johan B. Presteportrettene i Lade kirke. NST 8 (1941): 165-166.
·Dons, Johan. Justisråd Wiewild. NST 8 (1941): 167.
·Wiesener, A[nton] M[ohr]. En oplysning om Marcus Carstensen Volqvartz. NST 8 (1941): 167-168.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Hauritz. NST 8 (1941): 168-169.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Bjørn. NST 8 (1941): 169.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). Saxe. NST 8 (1941): 169-171.
·Nitter, Christian U[chermann]. Kartotek over slektshistorie i Deichmanske bibliotek. NST 8 (1941): 172.

Hefte 3
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Oprinnelsen til slekten Prydz. NST 8 (1942): 193-204.
·Vogt, Adler. Sorenskriver i Søndre Gudbrandsdalen, Th. H. Møinichen (1758–1845). NST 8 (1942): 205-217.
·Sollied, Olaf. Militære skifter på Bergenhus fra det 18. årh. NST 8 (1941-1942): 218-225.
·Bloch, K. Slekten Bloch fra Nordland. NST 8 (1942): 226-232.
·Meidell, Sigurd S[egelcke]. Skanke-spor på Bremsnes. NST 8 (1942): 233-241.
·Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. Innskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 4 og 5]. NST 8 (1941-1942): 242-251.
·Midttun, Ruth. Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. NST 8 (1942): 252-258.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. III. Sudrheims-ætten. NST 8 (1941-1942): 259-280.
·Wiesener, A[nton] M[ohr]. Militærslekten Grove i Lindaas. NST 8 (1942): 281-288.
·Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). Nogen supplerende oplysninger om slekten Grove. NST 8 (1942): 289-294.

Hefte 4
·Steinnes, Asgaut, (1892-1973). Mats-sønene og ætta deira. NST 8 (1942): 305-349.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Jernverkseier Hans Smith på Froland og hans 17 barn. NST 8 (1942): 350-356.
·Sundt, Trygve, (1873-1948). Fra vestlandsslekten Sundt. NST 8 (1941-1942): 357-375.
·Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). Slekten Knudtzons avstamning. NST 8 (1942): 376-383.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. III. Sudrheims-ætten. NST 8 (1941-1942): 384-402.

Bind 9 (1943-1944)

Hefte 1
·Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). Nogen oplysninger om Solørslektene Arneberg og Colbjørnsen og om lagmann Paul Helgessøns slekt fra Gile i Vang. NST 9 (1943): 1-20.
·Klitgaard, C., (1868-1957). Cassandra Bonde. NST 9 (1943): 21-39.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Litt om slekten Paus’ herkomst. NST 9 (1943): 40-43.
·Bloch, K. Slekten Bloch fra Nordland. Noen supplerende opplysninger. NST 9 (1943): 44-49.
·Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 5, 6, 7 og 8]. NST 9 (1943-1944): 50-58.
·Width, Trygve [Schjelderup], (1894-1963). Slekten Groves våbenmerke. NST 9 (1943): 59.
·Dons, Johan. Tollinspektør Haagen Nilson. NST 9 (1943): 59-61.
·Widerberg, C. S. Anthon Cucheron. NST 9 (1943): 62-63.

Hefte 2
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). De tyske og de norske prester på Kongsberg i perioden 1628–1770. NST 9 (1943): 81-89.
·Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). Nogen oplysninger om Solørslektene Arneberg og Colbjørnsen og om lagmann Paul Helgessøns slekt fra Gile i Vang. NST 9 (1943): 90-102.
·Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 5, 6, 7 og 8]. NST 9 (1943-1944): 103-110.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre. NST 9 (1943): 111-131.
·Midttun, Ruth. Annalistiske optegnelser. Optegnelser vedrørende hollænder-kolonien i Bergen på 1600-tallet. NST 9 (1943): 132-139.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Anmerkninger [Annalistiske optegnelser. Optegnelser vedrørende hollænder-kolonien i Bergen på 1600-tallet]. NST 9 (1943): 139-146.
·Jansen, Einar. Hvem er mest å stole på – prest eller klokker?» NST 9 (1943): 147-148.

Hefte 3
·Sollied, Henning, (1907-1945). Slekten Heiberg. Nogen oplysninger om dens oprinnelse og eldste slektledd. NST 9 (1943-1944): 169-201.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Slektsoptegnelser vedkommende en norsk militærfamilie Braun. NST 9 (1944): 202-210.
·Bull, Theodor, (1870-1958). Slekten Friling på Wald i Sørum. NST 9 (1944): 211-216.
·Castberg, A. St. Litt om Stabell-slekten. NST 9 (1944): 217-219.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Slekten Carlheim i Norge. NST 9 (1944): 220-226.
·Wiesener, A[nton] M[ohr]. Slekten Carlheim på Vestlandet. NST 9 (1944): 227-231.
·Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 5, 6, 7 og 8]. NST 9 (1943-1944): 232-238.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Presteportrettene i Lade kirke. NST 9 (1944): 239-241.
·von Hirsch, Per. Tre kapteiner Andreas Heide (Heyde). NST 9 (1944): 241-243.
·Bull, Theodor, (1870-1958) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). Når blev hr. Colbjørn Torstenssøn født?» NST 9 (1944): 244-246.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953).
Rittmester nordenfjelds Eskild Gøye. NST 9 (1944): 246.

Hefte 4
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Et par gamle slektstavler. NST 9 (1944): 284-292.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Nogen problemer omkring slektene Hummer, Haard og «Gyldenaar». NST 9 (1944): 293-320.
·Bloch, K. Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg, hr. Niels Olufssøn Bye m. v. NST 9 (1944): 321-333.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Litt om familien Mørch fra Melsomvik og Smålenene. NST 9 (1944): 334-337.
·Helland-Hansen, Kjeld. En bergensk familiealmanakk (Heiberg–Schreuder). NST 9 (1944): 338-348.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Slekten Heiberg. Nogen oplysninger om dens oprinnelse og eldste slektledd. NST 9 (1943-1944): 349-357.
·Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 5, 6, 7 og 8]. NST 9 (1943-1944): 358-362.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Tilleggsoplysninger til den s. 202 flg. omhandlede militærfamilie Braun. NST 9 (1944): 385.
·Bugge, Kjeld. En feilaktig portrettinnskrift?» NST 9 (1944): 386.
·Bugge, Kjeld.
Slektene Buch og von Hirsch. NST 9 (1944): 386-387.

Bind 10 (1945-1946)

Hefte 1
·Steen, Sverre, (1898-1983). De første slektledd i en norsk by. NST 10 (1945): 1-20.
·Bull, Theodor, (1870-1958). To gamle brev. NST 10 (1945): 21-28.
·Bugge, Kjeld. Annalistiske optegnelser vedrørende slektene von Koppelow og Rosing. NST 10 (1945): 29-37.
·Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 9]. NST10 (1945): 38-50.
·Skrede, Sverre Mo. Gravskrifter fra Oslo og Såner i Gerhard Schønings gjengivelse. NST 10 (1945): 51-54.
·Eliassen, Finn. Om familien Sand av Hurum og sorenskriver Jens Hansen. NST 10 (1945): 55-60.
·von Hirsch, Per. Slektene Buch og von Hirsch. NST 10 (1945): 61-62.
·von Hirsch, Per. Vore fælles ahner. NST 10 (1945): 62-63.
·Bugge, Kjeld. Slekten Banch (Bang) fra Risør. NST 10 (1945): 63-65.

Hefte 2
·Jansen, Einar. Tidsregningen i Norge efter reformasjonen. Kronologiske notiser. NST 10 (1945): 85-114.
·Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). Annalistiske optegnelser vedkommende slektene Frantzen, Ploug, Sundt, Smith og Diurhuus. NST 10 (1945): 115-135.
·Irgens, Aage. Henning Arnisæus. NST 10 (1945): 136-144.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Litt om de første ledd av slekten Grüner. NST 10 (1945): 145-148.
·Krag, Hans, (1904-1984). Dikteren M. C. Volqvartz’ mor. NST 10 (1945): 148-152.
·Sollied, Ragna. Ad familien Nitter. NST 10 (1945): 152-154.
·Klitgaard, C., (1868-1957). Familien Brøndlund. NST 10 (1945): 154-155.
·Munthe, Wilhelm. Theodor Bull [75 år]. NST 10 (1945): 156-157.

Hefte 3
·Kolsrud, Oluf, (1885-1945). Pater Laurentius Nicolai Norvegus og hans slekt. NST 10 (1946): 167-196.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Cand. juris Henning Sollied [1907-1945]. NST 10 (1946): 197-198.
·Grønli, Oddvar, (1906-1989). Til prestesoga for Jemtland og Herdalen. NST 10 (1946): 199-211.
·Vogt, Adler. Vilhelm Andreas Mejdell (1820-1911), sorenskriver i Søndre Gudbrandsdalen 1869-1902. NST10 (1946): 212-223.
·Skrede, Sverre Mo. Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal. NST 10 (1946): 224-229.
·Bugge, Kjeld. Slektene Bugge, særlig Larvik-slekten. En oversikt. NST 10 (1946): 230-247.
·Sollied, Henning, (1907-1945) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). En norsk gren av «de Vinranke-Munk’er». NST 10 (1946): 248-254.
·Brandt, Erik. Nils Nilsen Brant. NST 10 (1946): 255-256.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. En kognatisk gren av slekten Monrad?» NST 10 (1946): 256-258.
·Steenstrup, Carl J. G.
Annalistiske optegnelser vedrørende familien Frisak. NST 10 (1946): 258-260.

Hefte 4
·Fabritius, Albert, (1905-1976). Norsk-danske Slægtskabsforbindelser før og nu. NST 10 (1946): 279-294.
·Munthe, Wilhelm. Fedrene på Eidsvoll. NST 10 (1946): 295-300.
·Schmidt, Olaus. Slekten Finvedgaard-Schanche og et par Trondheims-slekter Schanche i efterreformatorisk tid. NST 10 (1946): 301-312.
·Rogne, M. Oberstløitnant Ole Holck’s herkomst. NST 10 (1946): 313-319.
·Lundh, Carl. Notater om familien Storm. NST 10 (1946): 320-322.
·Holck, Harald. Om nogle Indskrifter og Vaabenmærker i Veø Kirke, jfr. N. S. T. 1944 p. 233-34. NST 10 (1946): 323-325.
·Holck, Harald. Ad Artiklen om «Slekten Carlheim» i N. S. T. 1944 p. 227 ff. NST 10 (1946): 325-326.
·Bloch, Kr. Hvem var Sophia Bredal? Nogen bemerkninger i anledning Sverre Mo Skredes artikkel om familiene Schjelderup og Bredal. NST 10 (1946): 326-328.
·Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). Hr. Hans Reinholtssøn Ogman. NST 10 (1946): 328-331.
·Tønnessen, Joh[an] N[icolay], (1901-1988). Kaperkaptein Knud Ellingsen Brækkestø. NST 10 (1946): 331-336.
·Nordström, J[ohn] A[nders]. Inger Ottesdotters (Römer) mormöderne och släkten Bolt. NST 10 (1946): 336-338.
·Nitter, Hermod. Ad slekten Nitter. NST 10 (1946): 338-339.
·Krag, Hans, (1904-1984). Kritiske bemerkninger til Albert Fabritius: Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935. En Studie i dansk Adelshistorie. Kbh. 1946. NST 10 (1946): 344-357

Bind 11 (1947-1948)

Hefte 1
·Sundt, Trygve, (1873-1948). Povel Juel. En frondør fra Fredrik IV’s tid. NST 11 (1947): 1-33.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Sogneprestene i det gamle Fyresdal. Qvislin-slekten i Telemarken. NST 11 (1947): 34-60.
·Bull, Francis, (1887-1974). En slektsgruppe med kulturpreg. NST 11 (1947): 61-69.
·Fabritius, Albert, (1905-1976). Til Herr Hans Krags Bemærkninger. NST 11 (1947): 70-74.
·Klitgaard, C., (1868-1957). De Holmboe’ske gravstener på Hirtsholmen. NST 11 (1947): 74-75.
·Tandberg, Elisa, (1873-1979). Dragonvaktmester Tore Hovlands skjebne. NST 11 (1947): 75-77.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Genealogiske annotationer. NST 11 (1947): 78-83.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. En mystisk kaptein Lassenius. NST 11 (1947): 84-86.
·Skrede, Sverre Mo. Amtmann Lindenovs skibbrudd på Jæren 1690. NST 11 (1947): 86-88.
·Haarstad, Einar. Hr. Anders Grytten i Holmedal. NST 11 (1947): 88.
·Bull, Theodor, (1870-1958). Ingeniør P. R. Sollied. NST 11 (1947): 94.

Hefte 2
·Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). Hvorledes skal barn – utenom ektebarn – opføres i slektsregistre? (Pleiebarn, stedbarn, adoptivbarn og barn født utenfor ekteskap.). NST 11 (1947): 97-111.
·Bilgrav, K. A. Slægten Stabell. NST 11 (1947): 111-124.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Nogen oplysninger om presteslekten Morland. NST 11 (1947): 124-132.
·Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). Optegnelser om familien Fabritius. NST 11 (1947): 132-156.
·Schmidt, Olaus. Herr Michael Bjørnsen i Buksnes. Er også nordlandsslekten Ursin en Darre-gren. NST 11 (1947): 156-160.
·Klitgaard, C., (1868-1957). Jørgen Ditlev Kierulf alias Carl Frederik Bentsen. NST 11 (1947): 160-164.
·Parelius, Nils. Hr. Steen Clausen Parelius i Sorø og hans efterslekt i Danmark og Norge. NST 11 (1947): 165-175.
·Halbo, Sverre M. Storbonden Jeppe Toreids forfedre. NST 11 (1947): 176-191.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Anton Mohr Wiesener [død 11. februar 1947]. NST 11 (1947): 192.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Litt om den norske slekt Stibolt. NST 11 (1947): 193-195.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Litt om slekten Bisgaard. NST 11 (1947): 195-196.
·Munthe, Wilhelm. Genealogia Sursilliana. Til hundreårsdagen for hovedverket i finsk slektshistorie. Melding av Genealogia Sursilliana. NST 11 (1947): 197-200.
·Midttun, Ruth. Slekten Blix. NST 11 (1947): 200.

Hefte 3
·Engelschiøn, Otto Sverdrup. Ætt og odel. Av en sørlandsk bondeætts saga. NST 11 (1948): 209-234.
·Bonnevie, Kristine. Slekt, individ og samfund. NST 11 (1948): 235-246.
·Schmidt, Olaus. Prost Michael Stubs optegnelser om mag. Kjeld Stub og hans slekt. NST 11 (1948): 247-255.
·Garder, Johan, (1888-1971). Storbonden Jeppe Toreids forfedre. NST 11 (1948): 255-259.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Stockman, Holch, Meidel. NST 11 (1948): 259-263.
·Spangen, Christian [Dag]. Et skifte på Grefsheim 1460. NST 11 (1948): 264-268.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Fogderne på Hellestvedt. NST 11 (1948): 268-274.
·Schmidt, Olaus. Slektsnavnet Finne og slekter med dette navn. Trondheimsslekten. NST 11 (1948): 275-282.
·Ullmann, Axel V. De eldste i den norske slekt Hegermann?» NST 11 (1948): 283-284.
·Spangen, Christian [Dag].
Efterslekt av Mogens Leene på Ringsaker. NST 11 (1948): 284-285.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Ad presteslekten Morland. NST 11 (1948): 286.
·Holm, Jørgen Olafsen. En tragedie på Hustadhavet for 150 år siden. Et skifte i Tordenskiold-familien. NST11 (1948): 286-289.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Gottfried Heinrich Gloger. NST 11 (1948): 289-291.
·»Dansk-norske slektsforbindelser i eldre tid. Gjennem jydske skiftebreve. NST 11 (1948): 291-294.

Hefte 4
·Bull, Theodor, (1870-1958). Krambodhandler Johan Rasmussen Roggen. NST 11 (1948): 305-313.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Biskop Eiler Hagerups Nordlandske visitas anno 1734. NST 11 (1948): 313-330.
·Berg, Per. Kvar vart det av Bratt-godset? Var Sidsel Østensdotter Bratt gift til Busvold i Romedal?» NST 11 (1948): 330-337.
·Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957).
Stavangerkjøpmannen Ole Smith Ploug og hans familie. Med en stamtavle over den norske ætt Ploug. NST 11 (1948): 338-355.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Bjørnsonslekten og Lomsdalen i Søndre Land. NST 11 (1948): 356-362.
·Dahl, Eyvin, (1895-1962) og Eilif Dahl. Fredrikstad-linjen av Stabell-slekten. NST 11 (1948): 362-370.
·Halbo, Sverre M. Slekten Bjørn fra Strømsø i 1600- og 1700-årene. NST 11 (1948): 371-376.
·Rogne, M. Nogen ord om Drønnesund, Aage Finne og hans familie. NST 11 (1948): 376-380.
·Bull, Theodor, (1870-1958). Overrettssakfører Trygve Sundt [1873-1948]. NST 11 (1948): 381.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). En liten, men bemerkelsesverdig gartnerfamilie i Christiania på 1800-tallet. NST 11 (1948): 382-383.
·Enger, Asmund. Fabrikkeierslekten Mustads slektsforbindelse med den gamle lensmannsfamilie på Mustad i Vardal. NST 11 (1948): 383-384.
·Knoff, Richard. Knoff. NST 11 (1948): 385.
·Tandberg, Elisa, (1873-1979). Tore Hovlands hustru. NST 11 (1948): 385-387.

Bind 12 (1949-1950)

Hefte 1
·Åström, Sven-Erik. Släkthistorisk forskning i Finland. NST 12 (1949): 1-10.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953).. Slekten Winge. NST 12 (1949): 11-23.
·Nitter, Claus W[inther] Koren. Beskrivelse over Stor-Negaarden. NST 12 (1949): 24-26.
·Didriksen, Bj. Mit Livets Løb. Av prost Johan Støren. NST 12 (1949): 27-31.
·Nomeland, Tarald. Likprædiken over Margrethe Michelsdtr. sal. hr. Anders Jonsens enke i Skaanevik. NST12 (1949): 32-41.
·Bruun, Helga M. Streif gjennem gamle nord-norske slekter. NST 12 (1949): 42-47.
·Tandberg, Elisa, (1873-1979). En Suur-skisse. NST 12 (1949): 48-54.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953).. Litt om familieforholdet mellem Olve Bager i Odense og slekten Ebbells stamfar. NST 12 (1949): 55-57.
·Nordström, J[ohn] A[nders]. Aslak Turessons och Ficke Henrikssons släkter i Bohuslän. NST 12 (1949): 58-62.
·Berg, W. Holmboe. Foged Jens Holmboe og hans mødrene slegt Ziegler. NST 12 (1949): 63-69.
·Odland, Jacob. Sigurd Matssøn til Talgø og hustru Cecilia. NST 12 (1949): 70-71.
·Haarstad, Einar. Gamle ætter i Sogn. NST 12 (1949): 71-72.

Hefte 2
·Hamre, Lars, (1912-1999). Til soga om ættene på Sandvin og Torsnes på 13–1400-talet. NST 12 (1949): 97-120.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. En Winter-slekt. NST 12 (1949): 121-131.
·Schwabe-Hansen, G. Noget om Rike-folket i Valle, Setesdal, i gammel tid. NST 12 (1949): 132-142.
·Rogne, M. Kjente slekter på Møre. NST 12 (1949): 142-154.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Breve fra Conradine Dunker til Dorothea Nergaard. NST 12 (1949): 155-179.
·Liljenberg, Carl-Gustaf. Härstammar den norska släkten Daae från adelsätten Do – Daa?» NST 12 (1949): 179-185.
·Schmidt, Olaus..
Om slekten Daae’s oprinnelse. Hvem var «mester Effuert» hos Claus Daa i Trondhjem?» NST 12 (1949): 185-187.
·Kittilsen, Ingolf.
Kjøbmann og trelasthandler Nils Iversen Tyrholm 1664–1738. NST 12 (1949): 187-192.
·Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). Slekten Jarmanns eldste kjente generasjoner. NST 12 (1949): 193-200.
·Spangen, Christian [Dag]. «De Hanemænder». Var Jørgen Claussen Valravn en Ulfeld?» NST 12 (1949): 200-204.
·Odland, Jacob.
Sigurd Matssøn til Talgø. NST 12 (1949): 204-205.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Bjørnstjerne Bjørnsons farsslekt. NST 12 (1949): 205-207.
·Braastad, Per. Mustad-slekten. NST 12 (1949): 207-208.
·Enger, Åsmund. Halvor Hoels mulige slektsforbindelse med Hamarbispen Carl Jenssøn av Jämtlands-Skanckerne. NST 12 (1949): 208-210.
·Qvale, Anton. Spørsmål 318 [Peter Jacobsen Falch og Anna Jonsdatter]. NST 12 (1949): 212.

Hefte 3
·Sollied, Henning, (1907-1945). Slekten Darre og Morlanda herregård. NST 12 (1950): 217-225.
·Hougen, Engebret. Nogen nye opplysninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen (Harildstad-Sandbu-ætten). NST12 (1950): 225-245.
·Schmidt, Olaus. Mag. Anders Dass’ autobiografiske optegnelser. NST 12 (1950): 245-249.
·Bugge, Kjeld. Slektene Bugge fra Brønnøy. NST 12 (1950): 249-264.
·Spangen, Christian [Dag].. Sigurd Matsson og hustru Cecilia. NST 12 (1950): 264-266.
·Sars, Michael. Tørris Christensen og hans samtid. NST 12 (1950): 266-272.
·Paus, Chr. B. Gravtale over sorenskriver Hans Paus’ hustru Andreas Jespara Nissen av sogneprest i Kviteseid Johannes Brochmann 1772. NST 12 (1950): 273-276.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953).. Hvorfra stammer den yngre slekt Rosenberg i Christiania?» NST 12 (1950): 276-279.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953)..
«Regisse Winge». NST 12 (1950): 279.
·Bull, Theodor, (1870-1958). Konsulent Cato Krag-Rønne [1889-1949]. NST 12 (1950): 280-282.
·Dahl, Eyvin, (1895-1962) og Eilif Dahl. Meitz, Mohrsen, Mogensen, Matheson. NST 12 (1950): 285-312 (forts.).

Hefte 4
·(fortsatt fra forrige hefte) Dahl, Eyvin, (1895-1962) og Eilif Dahl. Meitz, Mohrsen, Mogensen, Matheson. NST 12 (1950): 313-334.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953).. Holter-slekten fra Hvam. NST 12 (1950): 334-341.
·Spangen, Christian [Dag].. Genealogi og arverettsregler. NST 12 (1950): 341-351.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Kanselliråd Carl Deichman. NST 12 (1950): 351-357.
·Schmidt, Olaus.. Slekten Lysholms oprinnelse og eldre forgreninger. NST 12, nr. 358-360 (1950).
·Duin, J[ohs.] J. Norske studenter på jesuittenes skoler inntil dommen på Gjerpen prestegård i 1613. NST12 (1950): 360-390.
·.Gillingstam, Hans. Drotsen Orm Eysteinsson och marsken Erik Kettilsson Puke. NST 12 (1950): 391-396.
·Riise, Per. De eldste kjente ledd i den søndhordlandske Dahl-slekt. NST 12 (1950): 397-402.
·Spangen, Christian [Dag].. Omkring eierne av Busvol i Romedal. NST 12 (1950): 402-408.
·Hougen, Engebret. Nogen nye oplysninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen. Tillegg og rettelser. NST 12 (1950): 409-414.
·Bugge, Kjeld. Slekten Bugge. NST 12 (1950): 414-415.
·Bugge, Kjeld. Slekten Brochmann. NST 12 (1950): 415-416.
·Bugge, Kjeld. Slektene Hass – Byemand. NST 12 (1950): 416.

Bind 13 (1951-1952)

Hefte 1
·Duin, J[ohs.] J. Jesuitter-dommen på Gjerpen prestegård i 1613. NST 13 (1951): 1-12.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Litt om presteskapet på Søndmøre på 1600-tallet. Hr. Christen Jensen Hegelund i Ørskog. NST 13 (1951): 12-17.
·Spangen, Christian [Dag]. «Slekten Hudfat». NST 13 (1951): 18-39.
·Achelis, Thomas Otto. Examen som kirurger ved arméen i Norge, avholdt av Sanitetskollegiet i Kiel i mai og juni 1808. NST 13 (1951): 39-42.
·Parelius, Nils. Sogneslekten Parelius. NST 13 (1951): 43-48.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Oluf Gundersen garmand. Garman Bergh – Irgens Bergh. NST 13 (1951): 48-52.
·Nordström, J[ohn] A[nders]. Arvskiftena efter riddarne Agmund Bolt och Jon Darre. NST 13 (1951): 52-54.
·Tandberg, Elisa, (1873-1979). Prestegården på Smølen. NST 13 (1951): 55-59.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Slekten Tyrholm ved Skiensfjorden. NST 13 (1951): 60-66.
·Castberg, A. St. Er boktrykker Tyge Nielsen identisk med sorenskriver på Søndmøre Tyge Nielsen Castberg?» NST 13 (1951): 66-67.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953).
«En soldat fra Den store nordiske Krig, oberstløitnant Ole Holck og hustru Elen Rosendahl». NST 13 (1951): 67-68.
·Odland, Jacob. Anna Marie Tønder. NST 13 (1951): 68.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Hr. Nils Pedersen Brunov i Trøgstad. NST 13 (1951): 68-69.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Rickert Rickertsen Hagerup. NST 13 (1951): 69.
·Castberg, A. St. Stabel-slektens eldste ledd. NST 13 (1951): 76-96 (forts.).

Hefte 2
·(fortsatt fra forrige hefte) Castberg, A. St. Stabel-slektens eldste ledd. NST 13 (1951): 97-118.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Norske studenter i Københavns universitets Kommunitetsprotokol 1592-1611. NST 13 (1951): 119-121.
·Schmidt, Olaus. Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse. NST 13 (1951): 121-131.
·Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). Slekten Wold – Holmen i Aker. NST 13 (1951): 131-148.
·Tandberg, Elisa, (1873-1979). Sogneprestene Jens og Andreas Munch Borchsenius. NST 13 (1951): 149-155.
·Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). Litt om borgermester i Oslo Rolf Olufssøn og hans slekt. NST 13 (1951): 155-161.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik. NST 13 (1951): 162-180.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Familien Preus i Kristiansand og den dermed forbundne familie van Deurs. NST 13 (1951): 181-183.
·Jonasen, Johan [Theofile Schanche]. Rike-folket i Valle i Setesdalen. NST 13 (1951): 183-185.
·Bloch, K. Maleren Elias Fiigenschoug. Noen notater vedkommende hans familieforhold. NST 13 (1951): 185-190.
·Kielland, Hj. Var foged Peter Jacobsen Falchs hustru en Benkestok?» NST 13 (1951): 190-195.
·Jansen, Einar.
De eldre ledd av slekten Reichborn. NST 13 (1951): 195-199.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Søren Brøgger. NST 13 (1951): 199.
·Munthe, Wilhelm. Gustav E. Raabe [1892-1951]. NST 13 (1951): 200-201.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Jens Henrik Beer [død 25. juli 1951]. NST 13 (1951): 202.

Hefte 3
·Grønli, Oddvar, (1906-1989). Ei ættetavla frå reformasjonstida. NST 13 (1952): 209-244.
·Irgens, Aage. Det Bandsbilske gavebrev av 1674 til Hedrum hovedsogns fattige. NST 13 (1952): 245-246.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Godsforvalter, senere lagmand Jacob Pedersen og hans 2 værsønner Anders Iversen. NST 13 (1952): 247-252.
·Castberg, A. St. Generalmajor Peter Andreas Hiort’s optegnelser. NST 13 (1952): 252-255.
·Hougen, Engebret. Noen bemerkninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen. NST 13 (1952): 256-264.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Familien von Achen i Skien og presteslekten Baar i Solum. En gammel slektebok. NST 13 (1952): 264-268.
·
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Beriktigelse [Dahl / Herstad]. NST 13 (1952): 270.
·Hougen, Engebret. Av Haulde-ætt. Bondearistokrati i Gudbrandsdalen. NST 13 (1952): 275-320 (forts.).

Hefte 4
·(fortsatt fra forrige hefte) Hougen, Engebret. Av Haulde-ætt. Bondearistokrati i Gudbrandsdalen. NST 13 (1952): 321-344.
·Bull, Francis, (1887-1974). Vekselspill mellom nordmenn i Danmark og danske i Norge. Foredrag på N. S. F.s jubileumsmøte 22. oktober 1951. NST 13 (1952): 345-356.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Bidrag på 1600-tallet fra fremmede arkiver vedkommende slektskredser omkring Herman Leopoldus. NST 13 (1952): 356-359.
·Spangen, Christian [Dag]. En våbenførende odelsbondeslekt?» NST 13 (1952): 359-367.
·Garder, Johan, (1888-1971).
Alf Haraldson og odelen til Tom. NST 13 (1952): 367-389.
·Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). Litt mere om Hr. Michel Bjørnssøn, visepastor til Buksnes. NST 13 (1952): 389-393.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Lidt om Bladt og Adeler. NST 13 (1952): 393-396.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Opptegnelser fra 1600-årene av en lensmann i Jølster. NST 13 (1952): 396-407.
·Bugge, Kjeld. Litt om slekten Borchmann. NST 13 (1952): 407-410.
·Nordström, J[ohn] A[nders]. Tormo Matsens til Ström fädernesläkt. NST 13 (1952): 410-416.
·Moestue, Sven. Hvem var mad. Anne Margrethe Hoffmanns foreldre?» NST 13 (1952): 417-422.
·Smith, Olliver.
Sørlandsslekten Rostrup. NST 13 (1952): 422-423.

Bind 14 (1953-1954)

Hefte 1
·Hougen, Engebret. Gudbrandsdalens skifteprotokoller. Alle skifter utenfor bondestand 1659-1858. NST 14 (1953): 1-20.
·Achelis, Thomas Otto. Norske officerer i Rendsborg. NST 14 (1953): 21-27.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Tøger og Peder Eriksønner Grøn. Et dansk indslag i Christiania forretningsliv paa 1700-tallet. NST 14 (1953): 27-33.
·Spangen, Christian [Dag]. En pilgrimsferd. NST 14 (1953): 33-36.
·Fleischer, Otto. Johan Diderich Fleischer’s ansøgning om erstatning for uforskyldt tab av generalauditørchargen i Norge. NST 14 (1953): 37-47.
·Irgens, Aage H. Hans Olsen Aasen, Røros. En oversikt og en vurdering. NST 14 (1953): 48-63.
·Holck, Harald. Kaptein Iacob Elias Holck. NST 14 (1953-1954): 63-76.
·Olafsen, O[laf], (1843-1932). Hr. Klaus Miltzow til Voss. Efterladt arbeide av sogneprest Olafsen i Ullensvang. NST 14 (1953): 76-87.
·Treschow, F. M. Et navn. NST 14 (1953): 88-89.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Forbindelsen Darre–Meldal. NST 14 (1953): 89-91.
·Petersen, Kaare. Hillebrandt Mejer Albrecht. NST 14 (1953): 91-93.
·Grøgaard, J. B. Eidsvoldsmanden Grøgaards slekt. NST 14 (1953): 93-94.
·Ullmann, Axel V. Sorenskriver Morten Dessen i Søndre Jarlsberg. NST 14 (1953): 94-95.

Hefte 2
·Sollied, Henning, (1907-1945). Frang-slekten og Dallene i Hordaland. Av Henning Sollieds etterlatte papirer. NST 14 (1953): 97-101.
·Sollied, Henning, (1907-1945). Det norske «kongehorn» i det danske Nationalmuseum. Av Henning Sollieds etterlatte papirer. NST 14 (1953): 101-105.
·Hedem, A. E. Biskop-ætten og Manvik-godset. NST 14 (1953): 106-122.
·Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). Chirurg i Arendal Mathias Jensen Aalholm. NST 14 (1953): 122-134.
·Schmidt, Olaus. Opptegnelser om slektene Lerche, von Wettberg, Frølich, Schøller m. fl. NST 14 (1953): 135-140.
·Garder, Johan, (1888-1971). Sira Andres Ogmundsons etterslekt og en slektskrets fra Vardal. NST 14 (1953): 141-161.
·Bugge, Kjeld. Slektene Bugge fra Randers. Oslo-slekten Bugges opprinnelse og dens sammenheng med astronomen Thomas Bugges slekt. NST 14 (1953): 162-173.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Et gravsted og en slektskrets. NST 14 (1953): 174-183.
·Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). Christiania-billedhuggeren Tosten Ottersen Hoffs slekt. NST 14 (1953): 183-188.
·Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). En geistlig bokeierrekke. NST 14 (1953): 188-189.
·Johnson, Gudrun. Margrethe Michelsdatter. NST 14 (1953): 189.
·Moestue, Sven. Anne Margrethe Hoffmann. NST 14 (1953): 189.

Hefte 3
·Munthe, Wilhelm. Stian Herlofsen Finne-Grønn. 31. august 1869–1. november 1953. NST 14 (1954): 193-197.
·Schwabe-Hansen, G. Dallas – Glad – Lie – Bull. NST 14 (1954): 198-214.
·Hougen, Engebret. Biskop Olav av Bergen. NST 14 (1954): 215-237.
·Johnson, Gudrun. Slekten Warberg. NST 14 (1954): 237-248.
·Moestue, Sven. Slekten Unger (Finne) på Eiker. NST 14 (1954): 248-253.
·Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). Annalistiske opptegnelser. Jonas Broderii Jamt, og Ichinck’er i Christiania og Oslo. NST 14 (1954): 254-257.
·Elgvin, Johannes. Hvem var rådmann Johan Frimans far?» NST 14 (1954): 257-261.
·Holck, Harald.
Myklebust i Nordfjord. NST 14 (1954): 261-265.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Hvistendahl-slekten og gården Rafnes i Bamble. NST 14 (1954): 265-269.
·Steenstrup, Carl J. G. Opptegnelser om slekten Stub. NST 14 (1954): 269-273.
·Aalholm, O. A. Øresund – Werenskiold. NST 14 (1954): 273-277.
·Jonasen, Johan [Theofile Schanche]. Schonck. NST 14 (1954): 277-278.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Amtmand Hans Nobel den eldre. NST 14 (1954): 278-280.
·Hougen, Engebret. Melding av Helmer Bratt: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt. Linköping: Östgöta Correspondentens boktryckeri, 1951. NST 14 (1954): 286-288.

Hefte 4
·Parelius, Nils. Borgundslekten Parelius. NST 14 (1954): 289-323.
·Hougen, Engebret. Slekten Gyldenløve til Austråt. NST 14 (1954): 323-344.
·»Olai Ovenstad [1870-1954]. NST 14 (1954): 344.
·Grønli, Oddvar, (1906-1989). Ei ættetavla frå reformasjonstida. Tillegg. NST 14 (1954): 345-354.
·Fussing, H. Nogle forbindelser mellem danske købstæder og Norge 1611–1660. NST 14 (1954): 355-362.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. En interessant portrettsamling. Embetsklassen fra første halvdel av forrige århundre passerer revy. NST 14 (1954): 362-369.
·Erichsen, Chr. Fra familien Burulls slektstavle. NST 14 (1954): 369-371.
·Krag, Hans, (1904-1984). Et bidrag til Ole Rynnings biografi. NST 14 (1954): 371-374.
·Holck, Harald. Holck. Til M. Rognes Artikel «Oberstløjtnant Ole Holcks Herkomst» i Bind X, p. 313 ff. NST14 (1954): 374-376.
·Bøthun, Per H., (1898–1962). Dals-ætten i Sogn. NST 14 (1954): 376-378.
·Holck, Harald. Kaptein Iacob Elias Holck. NST 14 (1953-1954): 378-385.

Bind 15 (1955-1956)

Hefte 1
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Breviksgrenen av slekten Chrystie. NST 15 (1955): 1-21.
·Bull, Theodor, (1870-1958). Nogle Oplysninger om Slekten Falsens Stamforældre. NST 15 (1955): 22-25.
·Bloch, K. Av Glad’ske papirer. Bidrag til en slektsbiografi. NST 15 (1955): 25-52.
·Schmidt, Olaus. Den eldre og yngre Darre-slekt. Rekapitulasjon med supplerende kommentar om nålevende norske middelalderslekter. NST 15 (1955): 52-61.
·Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). Mester Trugels Nielssøns testamente. NST 15 (1955): 61-71.
·Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). Da Deichman ble bisp. NST 15 (1955): 71-75.
·Berg, Per. Omkring jordskiftet på Steig 1588. NST 15 (1955): 76-87.
·Parelius, Nils. Nordlandsslekten Mentzonis opprinnelse. NST 15, nr. 87-89 (1955).
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. En Winter-slekt. Noen supplerende opplysninger. NST 15, nr. 89-90 (1955).
·Klitgaard, C., (1868-1957). Finde. NST 15 (1955): 90-91.
·Spangen, Christian [Dag]. Melding av Fredrik Schilling: Slekten Schilling. Oslo: 1954. NST 15 (1955): 91-95.

Hefte 2
·Scheel, Jørgen. Legatstifteren A. W. Scheel 1799–1879 og hans tilknytning til Norge. NST 15, nr. 97-112 (1955).
·Dahl, Eyvin, (1895-1962). «Niculas Olavsson på Hovin» og hans våpen. NST 15 (1955): 112-118.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Skiensslekten Sommer. NST 15 (1955): 118-143.
·Spangen, Christian [Dag]. Hadde biskop Olav av Bergen disposisjonsrett over Hovin i Fåberg?» NST 15 (1955): 144-153.
·Hougen, Engebret.
Tilsvar. [Hadde biskop Olav av Bergen disposisjonsrett over Hovin i Fåberg?]. NST 15 (1955): 153-162.
·Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). Eidsvollsmannen Peter Hounts norske avstamning. NST 15 (1955): 163-167.
·Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). Tre prestebrødres norske avstamning. NST 15 (1955): 167-171.
·Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). Innbydelsen til senere biskop i Oslo M. Niels Claussøn Sennings bryllup 1605. NST 15 (1955): 171-173.
·Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). Litt mer om borgermester i Oslo Rolf Olufssøn og hans slekt. NST 15 (1955): 173-181.
·Aalholm, O. A. Jubellæreren hr. Colbjørn Tostensøns alder. NST 15 (1955): 181-186.
·»Ingeniør P. R. Sollied [1869-1955]. NST 15 (1955): 186.

Hefte 3
·Bjerke, Kaare. Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg. NST 15 (1956): 193-218.
·Dahl, Eyvin, (1895-1962). Litt mer om biskop Olav av Bergen. NST 15 (1956): 219-240.
·Stoltz, G. Slekten Brunchorst i Norge. NST 15 (1956): 240-249.
·Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). Mag. Lambert Balchenberg og hans slekt. NST 15 (1956): 250-265.
·Irgens, Aage H. Navnet Brochs (Brocks, Broks eller Brox) i Troms i det 18. århundre. NST 15 (1956): 265-274.
·Zimmer, A. Aslak Jonssons våpen. NST 15 (1956): 274.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Unger på Kongsberg og Strømsø. NST 15 (1956): 275-279.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Hvistendahl-slekten og gården Rafnes i Bamble. NST 15 (1956): 279-280.
·Klitgaard, C., (1868-1957). Familien Plesner. NST 15 (1956): 280.
·Garder, Johan, (1888-1971). Diplomatarium Norvegicum. Er det mulig å skaffe en billig og mer oversiktlig utgave?» NST 15 (1956): 280-282.

Hefte 4
·Hedem, A. E. Litt Slektshistorie fra 1300-tallets Oslo. NST 15 (1956): 289-311.
·Aalholm, O. A. Fremmed innslag. Offisersslekten von Sesterfleth i Norge. Gyldenløvetidens offiserer. NST15 (1956): 311-329.
·Garder, Johan, (1888-1971). Kansleren Oluf Kalips’ etterlatte gods og slektskretsen omkring Arneberg i Hof. Noen refleksjoner om et vanskelig problem. NST 15 (1956): 329-349.
·Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). Sogneprest til Fredrikstad hr. Lauritz Jensen Dahl, hans norske etterslekt og Bohuslenske avstamning. NST 15 (1956): 349-364.
·Garder, Johan, (1888-1971). Lensmann i Høland Haagen Lauritzsønn Rakkestads far. Kan en av Heyerdahlslektens gåter løses?» NST 15 (1956): 364-369.
·Hedem, A. E.
Hr. Jens Christensen Slagosiensis. NST 15 (1956): 369-371.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. En presse-pionér. Redaktør William Thrane i Brevik. NST 15 (1956): 372-376.
·Krokmyrdal, Trygve. Navnet Brochs i Troms i det 18. århundre. Noen bemerkninger til Aage H. Irgens’ artikkel. NST 15 (1956): 376-379.
·Eek, Anders. Diplomatarium Norvegicum. NST 15 (1956): 379.

Bind 16 (1957-1958)

Hefte 1
·Kleppe, K[nut] S[igurd]. Nils Christensen paa Gjersviks ætt og etterslekt. NST 16 (1957): 1-44.
·Scheel, Jørgen. Omkring de Krag-Brügmanske familieopptegnelser. NST 16 (1957): 44-51.
·Schmidt, Olaus. Slekten Willoch (og Isaachsens) opprinnelse. NST 16 (1957): 52-55.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. To gravplater i Eidanger kirke. NST 16 (1957): 56-61.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Litt om Cort Adelers foreldre. NST 16 (1957): 62-63.
·Bugge, Kjeld. Slekten Koch fra Sula i Fosna. NST 16 (1957): 63-93.
·Achelis, Thomas Otto. En norsk minnesten i Slesvig by. NST 16 (1957): 93-94.
·»O. Delphin Amundsen [1896-1957]. NST 16 (1957): 94-95.
·Bilgrav, K. A. Svar paa Spørgsmaal 389 [Fogder på Nesøya, Jens Gregersen]. NST 16 (1957): 95.

Hefte 2
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Herregården Bjerkevoll i Eidanger og en adelig slektskrets. NST 16 (1957): 97-111.
·Bugge, Kjeld. Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondheim. NST 16 (1957): 112-152.
·Garder, Johan, (1888-1971). Slekten fra Gile i Vang og Paul Torstenssønns «odelsrett» til Sørum i Skedsmo. NST 16 (1957): 152-173.
·Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). Bergenske Bredalopptegnelser. NST 16 (1957): 174-176.
·Garder, Johan, (1888-1971). Kansleren Oluf Kalips’ etterlatte gods. NST 16 (1957): 177-181.
·Elgvin, Johannes. Sorenskriver Jørgen Philipsen Smiths nærmeste slekt. NST 16 (1957): 181-182.
·Garder, Johan, (1888-1971). Lensmann Haagen Rakkestads far. NST 16 (1957): 183-184.
·Irgens, Aage H. Schytte, Cathe, von Westen og Mejer. NST 16 (1957): 184.
·Bugge, Kjeld. Slekten Willoch. NST 16 (1957): 185-186.

Hefte 3
·Dahl, Eyvin, (1895-1962). Kolbjørns-sønnene fra Odalen. NST 16 (1958): 193-203.
·Munthe-Kaas, H. Den norske presteslekt Schelven og den danske gullsmedslekt Winther. NST 16 (1958): 203-212.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. En profil fra det gamle Christiania. NST 16 (1958): 213-222.
·Schmidt, Olaus. Bergamts-assessor Jens Hansen slekten Collins norske stamfar. NST 16 (1958): 222-235.
·Hedem, A. E. Roaldstadætten i Tørdal inntil 1550. NST 16 (1958): 236-257.
·von Hirsch, Per. Litt om slekten Manzin (Mancin). NST 16 (1958): 258-273.
·Nilsen, Halkild. Nogen opplysninger om Johan Andreas Welhaven. NST 16 (1958): 273-276.
·Rosendahl, Einar T. Berent Henrichsen, borger i Bergen. NST 16 (1958): 276-279.
·Irgens, Aage H. Slekten Brox. NST 16 (1958): 279-284.
·Bugge, Kjeld. [Slekten Brox]. NST 16 (1958): 284.
·Holck, Harald. Om skiftet 1662 efter «Anne Sl. her Biørns». NST 16 (1958): 284-286.

Hefte 4
·Bugge, Kjeld. Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller [1678-1696]. NST 16 (1958): 289-328.
·Dahl, Eyvin, (1895-1962). Slekten Gammel i Stavanger i det 17. århundre kvitter seg med søstrene Anna og Abigael Hansdøtre. NST 16 (1958): 328-351.
·»Theodor Bull [1870-1958]. NST 16 (1958): 351-352.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Slekten Paasche i Bamble. NST 16 (1958): 352-356.
·Bernhoft, Gudrun. «Lysholms minne». NST 16 (1958): 356-361.
·Stoltz, G. Mestmacherne i Bergen. NST 16 (1958): 362-366.
·Bugge, Kjeld. Løveapoteket i Trondhjem (til sp. foran side 184). NST 16 (1958): 366-367.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Slekten Trane fra Stavanger. NST 16 (1958): 367.
·Enger, Asmund. Det gamle tingarkiv. NST 16 (1958): 367-368.

Bind 17 (1959-1960)

Hefte 1
·Parelius, Nils. En slektskrets omkring gjestgiver- og handelsstedet Magerøy i Hemne. Parelius – Hals – Strøm. NST 17 (1959): 1-34.
·Stang, Ulrich. Hvem var Christine Schmidt (Smit)? En undersøkelse. NST 17 (1959): 35-59.
·Sørenssen, Fredrik L’Orange. Slekten Sørenssen fra Finsland. NST 17 (1959): 60-79.
·Holck, Harald. Kaptajn Hans Henrich Hornemann Holck og hans hustru Martha Margaretha Midelfart Tostrup. NST 17 (1959): 80-106.
·Aasum, John. Mere om Schelven-slekten på Inderøy. NST 17 (1959): 107-108.
·Dahl, Eyvin, (1895-1962). Slektene Hjelm og Gammel. En tilføyelse og korrigering. NST 17 (1959): 109-110.

Hefte 2
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. De eldre generasjoner av slekten Jersin. NST 17 (1959): 113-128.
·Kleppe, K[nut] S[igurd]. Hørte Sigurd Matssøns hustru Sissilias arvinger til Galtung-slekten?» NST 17 (1959): 129-170.
·Garder, Johan, (1888-1971).
Tosten Colbjørnssønn Arnebergs eller hans hustrus forbindelse med Gileslekten. Var Helge Gile II lagmannen Paul Helgessønns sønn?» NST 17 (1959): 171-186.
·Schmidt, Olaus.
Om Eidsvoldsmannen Peter Schmidts angivelige krigsfangenskap i 1809. NST 17 (1959): 186-188.
·Garder, Johan, (1888-1971). Torsten Povelssønn Østanes. NST 17 (1959): 189-191.
·Gram, Harald. Slekten Falsens oprinnelse og Store Østrupgaard. NST 17 (1959): 191-192.
·Engelstad, Sigurd. Hvem var Christine Schmidt (Smit)? Et supplement til Ulrich Stangs artikkel i forrige hefte, s. 35–59. NST 17 (1959): 193-197.
·Riiber, P. N. Thaulow. Hvem var Anders Nilsen Riber og hans tre hustruer?» NST 17 (1959): 198-200.
·Schmidt, Robert.
Nordmenn i Holland. NST 17 (1959): 201-202.

Hefte 3
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Bjørnsonslekten og gården Ske i Land. NST 17 (1960): 209-219.
·»Christian Uchermann Nitter. NST 17 (1960): 220-221.
·Hansson, Christian. Postmester m. m. på Fredrikshald Johan Christian Conradi (1755–1821). NST 17 (1960): 222-244.
·Midttun, Ruth. Om hr. Jens Christenssøn Rhies Slagelse, sogneprest til Sauherad og Nes i Telemark. NST17 (1960): 245-257.
·Valand, Petrus. Peder Clausson Friis 1545–1614. NST 17 (1960): 258-268.
·Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). Slekten Knudtzons avstamning. NST 17 (1960): 269-274.
·Nitter, Claus W[inther] Koren. «Forvalter Jens Hansen Smith på Halsnøy». En korrigering. NST 17 (1960): 275-276.
·Rosenberger, Bjørn J. Skjerven – Skjervum. NST 17 (1960): 277-278.

Hefte 4
·Engelschiøn, Otto Sverdrup. Fra orden til kaos [NSFs uttalelse til «Utkast til lov om personnavn»]. NST 17 (1960): 289-298.
·Garder, Johan, (1888-1971). Fru Gyda til Haavardstad og Askheim. NST 17 (1960): 299-313.
·Christensen, Olav. Lidt om slægten Garman fra Haderslev. NST 17 (1960): 313-314.
·Nilsen, Halkild. En barmhjertig levitt på 1600-tallet – sokneprest til Sund Søren Breder. NST 17 (1960): 315-318.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Skiftedokument fra 1546 vedrørende Kjørholt i Eidanger. NST 17 (1960): 318.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Gården Øystad i Land og slekten Bratt. NST 17 (1960): 319-330.
·Rosendahl, Einar T. Sergeant Peter Petersen Rosendahl (1696–ca. 1760). NST 17 (1960): 331-345.
·Dürbeck, Sverre. Skiftet på Dingstad 1581. NST 17 (1960): 346-350.
·Engelstad, Sigurd. Presten Svend Tostrup. NST 17 (1960): 350-352.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Testamentet fra Calcutta. NST 17 (1960): 352-353.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Svar [på spørsmål 430 fra Jens Larsen om Preben von Ahnen]. NST 17 (1960): 354-355.

Bind 18 (1961-1962)

Hefte 1
·Steinnes, Asgaut, (1892-1973). Nokre Galtung-problem. NST 18 (1961): 1-40.
·Engelstad, Sigurd. Aremark-presten Hans Iversen Morbach og hans barn. NST 18 (1961): 41-60.
·Tandberg, Elisa, (1873-1979). Konjekturer som ikke holder. NST 18 (1961): 62-64.
·Garder, Johan, (1888-1971). Lensmann i Høland Svend Engelbrektssønn Skattum. NST 18 (1961): 65-68.
·Moestue, Sven. Slekten Stenersen. NST 18 (1961): 69-71.
·Halsteen, Axel. Et Ramus-problem. NST 18 (1961): 72-73.
·Achelis, Thomas Otto. Biøstrup-Heber. NST 18 (1961): 73-74.

Hefte 2
·Gløersen, Jørgen. Brevet fra Havmøllen. NST 18 (1961): 83-94.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Skiensslekten Forbech. NST 18 (1961): 95-114.
·Midbrød, Arvid. Hvor var Peder Claussøn Friis født?» NST 18 (1961): 115-122.
·Garder, Johan, (1888-1971).
Slekten Krohg (Krogh) fra Høland eller Trøgstad. NST 18 (1961): 123-134.
·Forseth, O[lav] T[orsteinson]. Omkring ætta åt Magnus Berg. NST 18 (1961): 135-142.
·Rygh, Evald. Faxnälden-slekten, en Blix-slekt. NST 18 (1961): 143-147.
·Rosenberger, Bjørn J. Det eldste gravminne i Fredrikstad. NST 18 (1961): 148-149.
·Rosendahl, Einar T. Jan Møller og Willum Møller i Bergen. NST 18 (1961): 150-151.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Annalistiske opptegnelser av sogneprest Job Dissingthund Vahl. NST 18 (1961): 152-153.
·Moen, Nils. Rønnoug og Erik Lier på Brøttum. NST 18 (1961): 154-155.

Hefte 3
·Kirkhusmo, Leiv. Biskop Bech og hans familie. NST 18 (1962): 161-188.
·Sørenssen, Fredrik L’Orange. Espeland-Kvelland-ætta i Finsland. NST 18 (1962): 189-198.
·Steinnes, Asgaut, (1892-1973). Om Rike-Torstein, namnen hans på Bjørko og rikdomen hans. NST 18 (1961): 199-216.
·Paulsen, Halvor. Hvordan en familietradisjon blir til. NST 18 (1962): 216-218.
·Tunold, Solveig. Petternelle Dass og hennes bønnebok. NST 18 (1962): 218-220.
·Engelstad, Sigurd. En lite påaktet side ved prost Søren Bugge. NST 18 (1962): 221-231.
·Rygh, Evald. Litt om stamfar for Spillum–Strand-slekten fra Namdal. NST 18 (1962): 232-233.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Tollkontrollør i Brevik Christen Carlsen Barclay og hans barn. NST 18 (1962): 233-235.

Hefte 4
·Grønli, Oddvar, (1906-1989). Bude-ætta frå Jamtland. NST 18 (1962): 241-252.
·Skrede, Sverre Mo. Fra Gerhard Schønings notater. NST 18 (1962): 253-260.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Porsgrunnsmatadoren Gunder Solvesen Buer og hans slekt. NST 18 (1962): 261-267.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. † Stadsfysikus Eyvin Dahl [død 28. juli 1962]. NST 18 (1962): 267.
·Steinnes, Asgaut, (1892-1973). Eitt og anna om legatgjevaren Christian Holger Stoltenberg, om foreldri hans og om syskeni hans. NST 18 (1962): 268-292.
·Garder, Johan, (1888-1971). Simen Madsen på Borgen i Fet og hans sønn Peder. NST 18 (1962): 293-303.

Bind 19 (1963-1964)

Hefte 1
·Ansteinsson, Eli. Fakta omkring Peder Severin Krøyers fødsel. NST 19 (1963): 1-16.
·Kirkhusmo, Leiv. Biskop Bech, Selskabet for Norges Vel og Universitetet. NST 19 (1963): 17-40.
·Bugge, Kjeld. Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene. NST 19 (1963): 41-49.
·Engelstad, Sigurd. Sogneprest Giert Juel Feldtmanns selvbiografi. NST 19 (1963): 49-55.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Manntall for Brevik 1701. NST 19 (1963): 56-59.
·Løberg, Leif. Austråtts eiere gjennom 1000 år. NST 19 (1963): 60-68.
·Tandberg, Elisa, (1873-1979). Overhoffretts-prokurator Ludvig Lorentz Hyphoff. NST 19 (1963): 68.
·Pihl, Torbjørn, (1940–). Slekten Pihl fra Ørskog. NST 19 (1963): 69-72.
·Engelstad, Sigurd. Litt om aldersoppgaver. NST 19 (1963): 72-73.
·Smith, Olliver. Svar til spørsmål 451 [Smith]. NST 19 (1963): 73-74.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Melding av B. O. Stuve: «Hedemarkslekten Hummer,» Hamar, 1962. NST 19 (1963): 77.

Hefte 2
·Bergh, Gerh. G. Hans Gottfried Wangs livserindringer. NST 19 (1963): 81-114.
·Seland, Per, (1924-1991). Gamle Kvinesdal-slekter. (Gullestad og Ytre Egeland). NST 19 (1963): 115-145.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. † Ingeborg Flood [1901-1963]. NST 19 (1963): 145-146.
·Ager-Hanssen, A. Frå vest til aust drog folket på Agder. NST 19 (1963): 147-156.

Hefte 3
·Mehus, I. Sorenskriver Christian Feyer. Utdrag av et etterlatt manuskript av I. Mehus. NST 19 (1964): 161-180.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. En Grubbe-slekt. NST 19 (1964): 181-190.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. † Martha Østensvig [død 23. desember 1963]. NST 19 (1964): 190.
·Smith, Olliver. Slekten Solem fra Klæbu. NST 19 (1964): 191-208.
·Hasselberg, Bertil. Bjerme-ätten i Jämtland. Ett beriktigande. NST 19 (1964): 208-212.
·Kjelstrup, Yngvar. Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter. NST 19 (1964): 214-223.
·Engelstad, Sigurd. Idd-presten hr. Hans Jacobsen Wulfs herkomst. NST 19 (1964): 224-225.
·Engen, Sigleif, (1903-1989). Fakta omkring Peder Severin Krøyers fødsel. NST 19 (1964): 226-229.
·Pihl, Torbjørn, (1940–). Slekten Pihl fra København. NST 19 (1964): 229-233.

Hefte 4
·Seland, Per, (1924-1991). Jørund Kvåle i Bygland. NST 19 (1964): 241-258.
·Kirkhusmo, Leiv. Biskop Bechs unge år. NST 19 (1964): 259-280.
·Willoch, Erling. Slekten Warme. NST 19 (1964): 280-284.
·Schutter, H. K. «Hertugen» på Ringerike, fantasi og fakta. NST 19 (1964): 285-293.
·Pedersen, L. U. En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe. NST 19 (1964): 294-298.
·Engelstad, Sigurd. Omkring Slidre-presten Johan Kjeldsen. NST 19 (1964): 299-306.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Arkivundersøkelser i Schleswig-Holstein. NST 19 (1964): 306-307.
·Ansteinsson, Eli. Peder Severin Krøyers fødsel. NST 19 (1964): 308-310.
·Engelstad, Sigurd. «Anne Hellesdatter» og hennes ihjelstukne mann. NST 19

Bind 20 (1965-1966)

Hefte 1
·Bugge, Kjeld. Skiftet etter herr Steen Meldahl til Snåsa. NST 20 (1965): 1-20.
·Jenssen, Sophus. Skack – Lystrup. NST 20 (1965): 32-34.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. De Lystrups herremenner. NST 20 (1965): 35-43.
·Rogne, Margit. Opptegnelser om en Wiborg-slekt. NST 20 (1965): 44-50.
·Garder, Johan, (1888-1971). Arne Alfsen Arneberg i Hof – Arne Alfsen Gile i Vang. Og noen av dem som hadde odel til kansleren Oluf Kalips’ gods. NST 20 (1965): 51-62.
·Rosenberger, Bjørn J. Om en konjektur vedrørende slekten Scheen. NST 20 (1965): 62-65.
·Juel, Niels. Ett oblitt öde. Några anteckningar om justitsrådet Jacob Juel. NST 20 (1965): 66-73.
·Engelstad, Sigurd. Noen slektshistoriske opptegnelser av lagmann Peder Rist. NST 20 (1965): 73-76.
·Engelstad, Sigurd. Sogneprest Peder Bjørnson. NST 20 (1965): 77-85.
·Gulbrandsen, Terje. Om opprinnelsen til slekten Schøyen fra Odalen. NST 20 (1965): 85-87.
·Haanshus, Ingeborg. Ingeborg Iversdatter Bøe. NST 20 (1965): 87.

Hefte 2
·Garder, Johan, (1888-1971). Gunbjørn Viggernes og sønnen Erik Mellem Berger. NST 20 (1965): 97-112.
·Sigmond, Solveig Ording. Familien Cudrio. Et fransk innslag i norske slekter. NST 20 (1965): 113-138.
·Ellingsen, Charles. Litt om Michael Normann, Husby i Kvæfjord, hans opprinnelse og slekt, samt om slekten Normann fra Grøsnes i Ibestad. NST 20 (1965): 139-150.
·Juel, Niels. Vestby-släkten Juel. NST 20 (1965): 151-161.
·Munthe-Kaas, H. Slekten Sunne fra Kongsberg. NST 20 (1965): 162-170.
·Smith, Olliver. Slekten Berg fra Dombås. NST 20 (1965): 171-181.
·Dedekam, J. O. Sønderjyske innslag i befolkning og bybildet i Norges sydligste by. NST 20 (1965): 181-184.

Hefte 3
·Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). Halvdan Koht og Wilhelm Munthe. NST 20 (1966): 193-194.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. En shipping-slekt fra Sørlandet. NST 20 (1966): 195-215.
·Bugge, Kjeld. Slekten Røg i Hemne. NST 20 (1966): 221-231.
·Øverås, Asbjørn. Sokneprest Peder Bjørnson. («Bjørnsons foreldre».). NST 20 (1966): 232-245.
·Pihl, Torbjørn, (1940–). Slekten Schjøtt i Bergen frem til overtollbetjent August Jacob Schjøtt (1800–1874) og hans barn. NST 20 (1966): 246-265.
·Wang, Finn A[sbjørn]. Rosensverd-grener i Vang?» NST 20 (1966): 265-269.
·Kruse-Bjørge, Magnar.
Foged over Sunnmøre, Andreas Hansen Møller og hustrus opptegnelser. NST 20 (1966): 270-274.
·Engelstad, Sigurd. Magister Troels Christensen Krog, sogneprest til Ørskog. NST 20 (1966): 275-285.

Hefte 4
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Sorenskriverparet på Nedre Toten. NST 20 (1966): 289-301.
·Kure, Søren. Annalistiske opptegnelser angående slektene Rosing, Struch og Lyng. NST 20 (1966): 302-306.
·Seland, Per, (1924-1991). Hr. Peder Søfrensen Godtzen i Kvinesdal. NST 20 (1966): 307-328.
·Tandberg, Elisa, (1873-1979). Skiensslekten Adtzlev. NST 20 (1966): 329-338.
·Engelstad, Sigurd. Studenter fra Bergens Katedralskole 1732–1748. NST 20 (1966): 338-344.
·Adeler, Stig. Kan man rasjonalisere slektsforskningen?» NST 20 (1966): 344-349.
·Juel, Niels.
Det Rosenkrantziska arvet. Ett mödosamt skifte. NST 20 (1966): 350-365.
·Engelstad, Sigurd. Slekten Mathiesens eldste ledd. NST 20 (1966): 365-366.

Bind 21 (1967-1968)

Hefte 1
·Pihl, Torbjørn, (1940–). Slekten Flottmann i Bergen. NST 21 (1967): 2-10.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Svend på Nerløs og Svend på Odnes. NST 21 (1967): 11-16.
·Engelschiøn, Otto Sverdrup. Betraktninger omkring en mislykket bygdebok. NST 21 (1967): 17-26.
·Wikander, Johan A. Begravelser i Fjære kirke. NST 21 (1967): 27-57.
·Engelstad, Sigurd. Foged Cornelius Corneliussen. NST 21 (1967): 58-59.
·Rosenberger, Bjørn J. Nils Svenssøn Tordenstierne. NST 21 (1967): 59-76.
·»Tollmuseets personalkartotek. NST 21 (1967): 77.
·Tandberg, Elisa, (1873-1979). Den danske familie Rougtved(t) i Norge. NST 21 (1967): 78-86.
·Bergstøl, Tore. Gustav Vigelands morsslekt. NST 21 (1967): 87-91.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Krigsråd Weyers død. NST 21 (1967): 92.

Hefte 2
·Rogne, Margit. Slottsfoged Christen Hansen Smidt og hans slekt. NST 21 (1967): 97-130.
·Engelstad, Sigurd. Glimt fra arbeidet med den norske prestehistorie. NST 21 (1967): 131-142.
·Ellingsen, Charles. Slekten Normann i Hamarøy. NST 21 (1967): 143-154.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Brevik-slekten Coch. NST 21 (1967): 155-174.
·Øi, Solveig. Borgermester Mathias von Westen. NST 21 (1967): 175-176.

Hefte 3
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Person og miljø. En orientering om miljøstudier i forbindelse med slektsforskning. NST 21 (1968): 185-200.
·Steinnes, Asgaut, (1892-1973). Om dei to eldste drikkehorni i Danmarks Nationalmuseum. NST 21 (1968): 201-244.
·Engelschiøn, Otto Sverdrup. Å samle – og å lese genealogi. NST 21 (1968): 245-252.
·Nilsen, Halkild. Et brev fra Jonas Anton Hielm i 1814. NST 21 (1968): 253-254.
·Nordli, Erling. Dikteren M. C. Volqvartz’ mor. NST 21 (1968): 255-256.
·Engelstad, Sigurd. Volqvartz – Grøn. NST 21 (1968): 257-261.
·Mathiesen, Jørgen. Et middelalder-våben i Slidre kirke. NST 21 (1968): 262-263.
·»Studenter fra Københavns Universitet. NST 21 (1968): 272.

Hefte 4
·Bloch, K. Nordlandsslektene Hveding og Bloch. Tilbakesøkning av en annektert stamfar. NST 21 (1968): 273-315.
·Seland, Per, (1924-1991). Slekten Dedekams eldste ledd. NST 21 (1968): 316-322.
·Seland, Per, (1924-1991). Morten Rolfsen i Kristiansand. Slektskretsen omkring en av byens grunnleggere. NST 21 (1968): 323-339.
·Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). Redaktør Sigurd Segelcke Meidell [død]. NST 21 (1968): 340-341.
·Schmidt, Olaus. Finvedgaard-Schanche (Skanke). Et supplement. NST 21 (1968): 342-343.
·Svarstad, Christianne Undset. Dikteren M. C. Volqvartz’ mor (og hans to helsøstre). NST 21 (1968): 344-345.

Bind 22 (1969-1970)

Hefte 1
·Rogne, Margit. Slekten Nørbech fra Halden. NST 22 (1969): 1-32.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Behandling av våre gravminner. NST 22 (1969): 33-40.
·Bang, Sv. Lidt om en Frølich-slægt fra Kongsberg. NST 22 (1969): 41-45.
·Ellingsen, Charles. Omkring skiftet etter konsistorialassessor, titulær biskop Nicolai Christian Friis og hustru Sophia a Møinichen Kolderup. NST 22 (1969): 47-59.
·Støver, Arvid. Parelius-kognater. NST 22 (1969): 60-61.
·Tveiten, Hallvard. Svar på Otto Engelschiøns «Betraktninger» omkring «Vegårshei i eldre tid». NST 22 (1969): 62-66.
·Seland, Per, (1924-1991). «The Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints». NST 22 (1969): 67-68.

Hefte 2
·Svarstad, Christianne Undset. Et kapitel av Angell-familiens historie i Norge. NST 22 (1969): 81-95.
·Engelstad, Sigurd. Geistlig nyttepoesi fra 1700-tallet. NST 22 (1969): 96-108.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Adel i Norge. NST 22 (1969): 109-121.
·Seland, Per, (1924-1991). Norsk genealogisk forskningsmetodikk før 1750. NST 22 (1969): 122-137.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. † Avdelingssjef Olaus Schmidt. NST 22 (1969): 138.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. † Advokat Ingolf Kittilsen. NST 22 (1969): 139.
·Engelschiøn, Otto Sverdrup. Gjete kongens harer. Kommentar til Hallvard Tveitens «Svar». NST 22 (1969): 140-144.
·Trägårdh, Kurt G. Norrmän som utvandrat til Kapprovinsen. NST 22 (1969): 145-148.
·Figenschou, Hulda. Hvorfra stammer slekten Figenschou?» NST 22 (1969): 149-150.
·Naeseth, Gerhard B.
Norske innvandrere til U.S.A. NST 22 (1969): 151-152.

Hefte 3
·Finne, Henrik Carstensen. Gresset som ikke lar seg meie. NST 22 (1970): 161-170.
·Gram, Jens. Noe om de eldste ledd av familien Gram. NST 22 (1970): 171-193.
·Garder, Johan, (1888-1971). Norrmän som utvandrat til Kapprovinsen. NST 22 (1970): 194.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Norske rettslige kilder som genealogisk forskningsmateriale. NST 22 (1970): 195-209.
·Rosenberger, Bjørn J. Nils Svenssøn Tordenstierne. NST 22 (1970): 210-221.
·Kvarstein, Gunnvald. Har Bjørnstjerne Bjørnson ætterøtter som går til Telemark og Vest-Agder?» NST 22 (1970): 222-226.
·Wikander, Johan A.
Admiral Jens Muncks (1579–1628) fedrenevåpen. NST 22 (1970): 227-231.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Marte Simensdatter på Lina i Bamble. NST 22 (1970): 232-233.

Hefte 4
·Olstad, Jan H. Om militære arkiver som genealogisk kilde. NST 22 (1970): 241-256.
·Juel, Niels. Om Oslo Katedralskoles kommunitetsgods och dess förvaltning. NST 22 (1970): 257-269.
·Koefoed, Henning. Noen opplysninger om en norsk gren av Bornholms-slekten Koefoed. NST 22 (1970): 270-272.
·Rogne, Margit. En Lie-slekt fra Vestfold. NST 22 (1970): 273-299.
·Strøm, Evald Jon. Norske rettslige kilder som genealogisk forskningsmateriale. NST 22 (1970): 300-303.
·Moen, J. P. Collett. Et gammelt slektsvåpen i Brandval kirke. NST 22 (1970): 304-306.

Bind 23 (1971-1972)

Hefte 1
·Steinnes, Asgaut, (1892-1973). Ein våpenskjold og eit ætteproblem. NST 23 (1971): 1-41.
·Naeseth, Gerhard B. Nordmenn i De Forente Stater. NST 23 (1971): 42-58.
·Sandaker, Arvid. Litt om navnebruk blant norske innvandrere i Amerika. NST 23 (1971): 59-62.
·Holm, Else Marie, (1908–). Tordenstierne igjen. NST 23 (1971): 62.
·Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). Adgangen til å ta andres slektsvåpen. NST 23 (1971): 63-70.
·Ribsskog, Øyvin og Sigurd Engelstad. Spørsmål 506. Svar [Birgitta Knutsdotter]. NST 23 (1971): 70-71.

Hefte 2
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Skoginspektør Nicolai Hersleb Ramms selvbiografi. NST 23 (1971): 81-118.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Mer om slekten Hvistendahls opprinnelse i Bamble. NST 23 (1971): 119-138.
·Moestue, Sven. Slekten Nordraach. NST 23 (1971): 139-162.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. † Ernst W[esterlund] Selmer [død 14. april 1971]. NST 23 (1971): 163.
·Engelstad, Sigurd. † Johan Garder [1888-1971]. NST 23 (1971): 163-164.
·Holm, Else Marie, (1908–). Loe-Hoen. NST 23 (1971): 164-165.

Hefte 3
·Parelius, Nils. Bjørnsons ungdomsvenn, skuespiller Ivar Bye og hans slekt. Diktning og virkelighet. NST 23 (1972): 169-195.
·Marstrander, Finn. En episode fra den store nordiske krig. NST 23 (1972): 196-199.
·Amdam, Per. Ad Nordraach. NST 23 (1972): 199.
·Ellingsen, Charles. Professor, dr. philos. Elias Blix og hans avstamning m.v. NST 23 (1972): 200-211.
·Juel, Niels. Justitiarien och stiftbefalingsmanden – en kontrovers på ämbetsmannaplanet. NST 23 (1972): 212-217.
·Bugge, Kjeld. Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5. NST 23 (1972): 218-239.

Hefte 4
·Kreyberg, Leiv. Slekten Kreyberg i Danmark og Norge. NST 23 (1972): 249-276.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Slektsforskning. En orientering. NST 23 (1972): 277-288.
·Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). Utforskning av våre bondeslekter. NST 23 (1972): 289-296.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Asdal gård i Jylland og Fru Johanne Andersdatter. NST 23 (1972): 297-302.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Et Dørker-notat. NST 23 (1972): 302.
·Juel, Niels. Et gårdköp på 1700-talet. NST 23 (1972): 303-314.
·Rasch-Engh, Rolf. Mer om et gammelt slektsvåpen fra Brandval kirke og noen andre gravminner. NST 23 (1972): 315-320.
·Dvergsdal, Leiv. Ei ny kjelde tilgjengeleg for emigrasjonsforskarar. NST 23 (1972): 321-322.

Bind 24 (1973-1974)

Hefte 1
·Engelstad, Sigurd. Slekten Wangesteens opprinnelse. NST 24 (1973): 1-17.
·Moestue, Sven. Slekten Kleboe fra Modum. En oversikt. NST 24 (1973): 18-38.
·Bugge, Kjeld. Utdrag av Trondheims skifteprotokoll nr. 6. NST 24 (1973): 39-64.
·Juel, Niels. Två begravningssköldar. NST 24 (1973): 65-68.
·Engelstad, Sigurd. Kaptein og toller Lars Tange. NST 24 (1973): 69-72.

Hefte 2
·Einar Bjarnason. Kildemateriale til slægtsforskning i Island yngre end fra 1550. NST 24 (1973): 81-93.
·Haanshus, Ingeborg. Bartskjær, stadskirurg på Bragernes Jesper Gram og noen av hans etterkommere. NST 24 (1973): 94-120.
·Brynildsrud, Lars Petter. Audun Hugleiksson av Hegranes, hans karriere og fall. NST 24 (1973): 121-141.
·Bang, Sv. Navnekluden fortæller –. NST 24 (1973): 142-151.

Hefte 3
·Naeseth, Gerhard B. Hender over havet. Norsk-amerikansk slektsforskning. Foredrag holdt i Norsk Slektshistorisk Forening 27. november 1973. NST 24 (1974): 161-175.
·Galtung, L[auritz] F[redrik]. Den norske ridder og riksråd Gaute Eriksøn Galtungs forbindelse med Sverige. Pryder hans våpenskjold Den Hellige Birgittas relikvieskrin?» NST 24 (1974): 176-182.
·Rogne, Margit.
Slekten Kindt. Fra håndverkermiljø i det gamle Kristiania. NST 24 (1974): 183-217.
·Fabritius, Albert, (1905-1976). Norske indskydere i den civile enkekasse af 1736 (Understøttelses-Anstalt). NST 24 (1974): 218-234.
·Juel, Niels. Prästen, ståthållaren och proviantmästaren. NST 24 (1974): 235-240.

Hefte 4
·Moestue, Sven. En Felber-studie. NST 24 (1974): 249-272.
·Finne, Henrik Carstensen. Mer om slekten Finne fra Risør og Kongsberg. NST 24 (1974): 273-291.
·Florentz, Erling. Familien Florentz i Norge. NST 24 (1974): 292-296.
·Heyerdahl, Didrik. Et Gasmann-brev. NST 24 (1974): 297-305.
·Jansen, Jonas, (1900-1975). Studenterbøkene. NST 24 (1974): 305-306.
·Naustvik, Konrad. Munch – Juul. NST 24 (1974): 307-309.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Om å skrive slektshistorie – og å anmelde den. NST 24 (1974): 310-311.
·Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). Begrepet våpen i norsk lovgivning. Rettslig vern. NST 24 (1974): 312-313.

Bind 25 (1975-1976)

Hefte 1
·Gløersen, Jørgen. Christiania-kjøpmannen Pascal Paoli. Når og hvor døde han?» NST 25 (1975): 1-6.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel].
Slekten kommer inn i bildet. NST 25 (1975): 7-12.
·Andersen, Karen Mette og Edvard Andersen. Familien Brochmann. NST 25 (1975): 12.
·Pihl, Torbjørn, (1940–). Slekten Kjelsberg – Kjeldsberg. En bergmannsætt fra Røros. NST 25 (1975): 13-48.
·Juel, Niels. Berättelse om en rymning. NST 25 (1975): 49-60.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Overingeniør Jørgen Gløersen er død [1895-1975]. NST 25 (1975): 61.
·von Hirsch, Per. Presteslekten Lund fra Stod. Noen supplerende opplysninger. NST 25 (1975): 62-70.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Melding av «Galtungslekten i fortid og nutid». Ved L. F. Galtung. Oslo 1974. NST 25 (1975): 75.

Hefte 2
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Mer om arbeidet med slektshistorie. NST 25 (1975): 82-84.
·Naeseth, Gerhard B. Nordmennene i USA. The Sesquicentennial and Genealogy. NST 25 (1975): 85-88.
·Wasberg, Gunnar Christie. Slektshistorikeren og bibliografien. NST 25 (1975): 89-102.
·Heyerdahl, Didrik Rye. Militærslekten Rye. NST 25 (1975): 103-130.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. † Jonas Jansen [1900-1975]. NST 25 (1975): 130.
·Moestue, Sven. Ambrosius Sandaker i Lier og hans nærmeste efterslekt. NST 25 (1975): 131-153.
·Hoem, Arne I. Litt mer om Aspaslekten og slekten Hagerup. NST 25 (1975): 154-156.
·Holm, Else Marie, (1908–). Audun Hugleiksson. NST 25 (1975): 157.

Hefte 3
·Bjerke, R. A. An ancient Bible and a Family Record. NST 25 (1976): 169-171.
·Kreyberg, Leiv. Det kongelige rescript av 27. Febr. 1725 om hemmelige forhandlinger mellom Fredrik IV og Katarina av Russland. Enkelte nye opplysninger og betraktninger. NST 25 (1976): 172-176.
·Naustvik, Konrad. Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans. NST 25 (1976): 177-186.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel] og Sigurd Engelstad. Slekten Backers stamfar. NST 25 (1976): 187-188.
·Juel, Niels. En rättegång på 1600-talet. NST 25 (1976): 189-194.
·Borchsenius, Christian. Manthey – en dansk-norsk embetsslekt. NST 25 (1976): 195-207.
·Seland, Per, (1924-1991). Hr. Hans Jørgensen Gotzow i Undal. NST 25 (1976): 208-241.

Hefte 4
·Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). Norsk Slektshistorisk Forening 50 år. 1926 – 22. oktober – 1976. NST25 (1976): 249-262.
·Marstrander, Sverre. Ynglingeætten og kongegravene i Borre. NST 25 (1976): 263-276.
·Bjercke, Alf R. Stortingsmann Lars Torstensen Tønsager og hans ætt. NST 25 (1976): 277-282.
·Moestue, Sven. Slekten Jackwitz fra Biri glassverk. NST 25 (1976): 283-299.
·Rosenberger, Bjørn J. Hr. Nils Christophersön Hoen, en ny norsk dikter?» NST 25 (1976): 301-316.
·Dahl, A. D.
Gyldenløves mor og hendes efterslekt. NST 25 (1976): 317-349.
·Møllendal, Harald. Henrettelsen av Baron Audun Hugleiksson og drotseten Orm Eysteinson. NST 25 (1976): 350-351.

Bind 26 (1977-1978)

Hefte 1
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. En oplandsdikter, hans slekt og gård. NST 26 (1977): 1-6.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Slektsnavn. NST 26 (1977): 8.
·Borchsenius, Christian. «Cappelens enke». NST 26 (1977): 8-18.
·Rogne, Margit. Stattholdergården, dens eiere og leiere på slutten av 1600-tallet. NST 26 (1977): 19-27.
·Heyerdahl, Didrik Rye. Statsråds Christian Adolph Diriks og hans slekt. NST 26 (1977): 28-36.
·Krokmyrdal, Trygve. Hr. Malte Christensen, residerende kapellan til Astadfjord sogn i Senjen fra 1655 til 1676 og hans etterslekt. NST 26 (1977): 37-43.
·Tschudi, Felix H. Slekten Elligers. NST 26 (1977): 53-72.

Hefte 2
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. I slekt med canselliraaden. NST 26 (1977): 75-80.
·Juhasz, Lajos, (1912–). Kirkebøkene i Norge. NST 26 (1977): 81-99.
·Seland, Per, (1924-1991). Navneskikker i eldre og nyere tid. NST 26 (1977): 101-111.
·Tschudi, Felix H. Slekten Elligers. NST 26 (1977): 113-122.
·Bugge, Kjeld. Slekten Bugge fra Randers. NST 26 (1977): 123-132.
·Houmøller, Sven. Albert Fabritius 17. maj 1905–14. marts 1976. NST 26 (1977): 133-134.
·Lier, Torkil. Erboe. NST 26 (1977): 135-146.
·Juel, Niels. En besynnerlig förrättning eller Mycket väsen för ingenting. NST 26 (1977): 147-150.
·Borchsenius, Christian. Ny navnelov. NST 26 (1977): 151-156.
·Bugge, Kjeld. Om Gyldenløves mor. NST 26 (1977): 157-158.
·Rummelhoff, Olaf Ludvig. Om Gyldenløves mor. NST 26 (1977): 158-159.
·Høibo, Gudrun. Om Gyldenløves mor. NST 26 (1977): 159.

Hefte 3
·Winsnes, Bjarne. Sigrid Undset og «Madame Dorthea». NST 26 (1978): 169-183.
·Hjorth, Niels Christian. En innflytterfamilie i Fredrikshald og dens svenske herkomst. NST 26 (1978): 185-198.
·Bjercke, Alf R. Olaf Ditlev-Simonsens slekt. NST 26 (1978): 199-206.
·Duin, Johs. J. Astronomer som sjelesørgere: 1768–69. NST 26 (1978): 207-217.
·B., G. Ad spørsmål 537: Norsk Slektshistorisk tidsskrift B. XXI. NST 26 (1978): 219-222.
·Blædel, Finn H. Vedr. Slægten Schiøtte. NST 26 (1978): 223-224.

Hefte 4
·Steen-Johnsen, Ivar. Folkeregisteropplysninger i dag og i morgen. NST 26 (1978): 233-236.
·Dahl, A. D. Gyldenløves etterslekt. 2. artikkel. NST 26 (1978): 237-246.
·Duin, Johs. J. Ukjente brev av Johannes Martini Rhugius. NST 26 (1978): 247-262.
·Garstein, Oskar. Joannes Martini Rhugius. En slektshistorisk gåte fra 1600-tallet. NST 26 (1978): 263-272.
·Nilsen, Atle Steinar. Christian Hansen Barfod. Sokneprest Hans Clausen Barfods ukjente sønn. NST 26 (1978): 273-285.
·Wasberg, Gunnar Christie. Larvik-slekten Bugge og dens opprinnelse. NST 26 (1978): 301-317.
·Mathiesen, Jørgen. Er slekten Bentzen i Norge og Danmark en gren av den danske Bugge-slekt fra Randers?» NST 26 (1978): 319-328.

Bind 27 (1979-1980)

Hefte 1
·Hjorth, Niels Christian. Slekten Hagemanns avstamning fra Magister Christen Nielsen Bundtz i Christiania. NST 27 (1979): 1-43.
·Moestue, Sven. Tillegg og rettelser til slektene Unger, Nordraach, Kleboe, Felber. NST 27 (1979): 44-53.
·Holm, Else Marie, (1908–) og Lisen Wikant. Konjekturer som ikke holder?» NST 27 (1979): 54-55.
·Moestue, Sven. Melding av Olaf Ludvig Rummelhoff: Slekten (von) Rummelhoff fra Balticum. NST 27 (1979): 58-62.
·Blytt, Bjørn.
Ad slektene Egede – Hynd – Blytt. NST 27 (1979): 66.

Hefte 2
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Gård og slekt. NST 27 (1979): 81-84.
·Wasberg, Gunnar Christie. Larvikslekten Bugge. Magnus-grenen. NST 27 (1979): 85-115.
·Rasmussen, Jørgen Nybo. Margrethe Mogensdatters «testamente» – en korrektion. NST 27 (1979): 116-117.
·Rummelhoff, Ivar. Debatt. Sven Moestue og slekten Rummelhoff. NST 27 (1979): 129-133.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. † Elisa Tandberg [1873-1979]. NST 27 (1979): 139.
·Leistad, Lita Brodtkorb. Ad slekten Kielsberg – Kieldsberg. NST 27 (1979): 158-159.

Hefte 3
·Bryn, Tom. Bergmusikant i Kongsberg Thomas Thomassen Bryns forfedre. Slekten Bryn i nytt lys. NST 27 (1980): 161-173.
·Engelstad, Sigurd. Petter Dass’ død. NST 27 (1980): 174-176.
·Hoem, Arne I. Slektsgransking på en spesiell måte. NST 27 (1980): 177-181.
·Hjelmtveit, Nils. Tre søstre. NST 27 (1980): 182-195.
·Fiskaa, Haakon M. Om bruken av vannmerker for tidfesting av dokumenter, håndskrifter, kart og plansjer m.m. samt til avsløring av forfalskninger. NST 27 (1980): 196-208.
·Nedrebø, Yngve. Hvem var «Nicolaus Iohannis Bugeus»?» NST 27 (1980): 209-214.
·Juel, Niels.
Om norsk-svensk innvandring. NST 27 (1980): 215-220.
·Juel, Niels. En fåfäng klagan. NST 27 (1980): 221-225.
·Svarstad, Christianne Undset. Omkring et postkort fra Sigrid Undsets tip-oldefar og romanen «Madame Dorthea». NST 27 (1980): 226-229.
·Rosenberger, Bjørn J. Aarsille Thorbjørnsdatter Skaktavl nok en gang. NST 27 (1980): 230-236.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. In memoriam [Andreas Stang (1916-1979) og Sven Houmøller (1916-1979)]. NST 27 (1980): 237-238.
·Wasberg, Gunnar Christie. Skuncker og Skanker i Sverige og Norge. Melding av Herje Skuncke: Släkten Skunck/Skånke/Skanke. Norrköping 1979. Privat forlag. NST 27 (1980): 240.
·Moestue, Sven. Den Rummelhoffske slektshistorie. NST 27 (1980): 242.

Hefte 4
·Juhasz, Lajos, (1912–). Kallsbøkene i Danmark og Norge. NST 27 (1980): 257-265.
·Holtermann, Sten O. R. Något om familjen Holtermanns røtter i 1500-talets Hannover. NST 27 (1980): 266-272.
·Rasch-Engh, Rolf. «Parentasjon over Hans Exellence hr. General-Lieutenant Johan Jacob von Fasting,» Korskirken i Bergen, 3. februar 1790. NST 27 (1980): 273-277.
·Steen-Johnsen, Ivar. Et levende forhold til historien. NST 27 (1980): 278-279.
·Bugge, Kjeld. Bak de tørre tall. NST 27 (1980): 280-283.
·Fiskaa, Haakon M. P. M. Gjærder. Boktrykker, forfatter, mekaniker og spellmann. NST 27 (1980): 284-291.
·Bugge, Kjeld. Utdrag av Trondheims skifteprotokoller [1716-1720]. NST 27 (1980): 292-320.
·Finne, Henrik Carstensen. Finne i vest og Hane i nord. NST 27 (1980): 321-331.
·Wasberg, Gunnar Christie. Norske vikingeslekter og de europeiske feudalsamfunn. Foredrag ved 14. kongress for Genealogi og Heraldikk, København, august 1980, der i tysksproglig fremføring. NST 27 (1980): 332-343.
·Leistad, Lita Brodtkorb. En patriark på det gamle Røros – stamfar for store og vidt utbredte slekter. NST 27 (1980): 344-349.
·Holm, Else Marie, (1908–) og Lisen Wikant. Joannes Martini Rhugius. En foreløpig meddelelse. NST 27 (1980): 350.

Bind 28 (1981-1982)

Hefte 1
·Wasberg, Gunnar Christie. Med Storgaten som akse. Buggeslekten i Larvik, et megler-, reder og skippermiljø i århundrer. NST28 (1981): 1-19.
·Svarstad, Christianne Undset. Familien de Laborde de Monpezat og dens alliancer. Prins Henrik av Danmarks grevetittel er ekte nok. NST 28 (1981): 20-24.
·Skirbekk, Håvard. Arneberg og Grundset. Kalips-gods og ættegransking. NST 28 (1981): 25-33.
·Kinnapel, Ole M. Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt. NST 28 (1981): 34-64.
·Nedrebø, Yngve. Nye svar på spørsmålene om hvem Etnepresten Hans Nielssen Bugge var gift med. NST28 (1981): 65-69.
·
·Derry, Thomas Kingston. Mot-Reformasjon i Norden. Melding av Oskar Garstein: Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia. Volume II. (Universitetsforlaget, Oslo 1980). NST 28 (1981): 91-94.
·Jensson, Liv. Svar på spørsmål 550 (opprinnelig 537) [Rødder]. NST 28 (1981): 108-109.
·de Besche, Georg. Svar på spørsmål 541: Arnet. NST 28 (1981): 109-110.

Hefte 2
·Juhasz, Lajos, (1912–). Klokkerens kommunikantbok. NST 28 (1981): 113-122.
·Wasberg, Gunnar Christie. Pressen som historisk kilde. Avisene og deres bakgrunn. NST 28 (1981): 123-132.
·Johnsen, Arne Odd, (1909-1985). Om Audun Hugleiksson. NST 28 (1981): 133-153.
·Seland, Per, (1924-1991). De eldste slektene på gårdene Heggen og Fougner i Gausdal. NST 28 (1981): 154-185.
·Archer, J. H. Colin Archer i hjembyen Larvik. NST 28 (1981): 186-194.

Hefte 3
·Ødegaard, Svein-Erik. Herlog Hudfat. Person, gods og nærmeste etterslekt. NST 28 (1982): 237-290.
·Wasberg, Gunnar Christie. Fresje – slottet som forsvant. Slekter og miljø. NST 28 (1982): 291-315.
·Gulbransen, Ruth. Slektsforbindelsen mellom Øyer i Gudbrandsdalen og slektene Olsborg – Sollie i Målselv. NST 28 (1982): 316-319.
·Moestue, Sven og Per Seland, (1924-1991). Ad: Heggen – Fougner. NST 28 (1982): 320.
·de Besche, Georg. Ad. Slekten Arnet i tidsskriftets bind XXVIII s.109-10. Rettelse. NST 28 (1982): 321.
·Finne, Henrik Carstensen. Ad artikkel: Finne i vest. Bind XXVII, hefte 4. NST 28 (1982): 321.
·Johnsen, Arne Odd, (1909-1985). Ad Audun Hugleiksson. NST 28 (1982): 321.
·Dahlen, Jakob Arne og Per Seland, (1924-1991). Spørsmål: 567. Svar til spørsmål 567 [Lem og Jernskjegg]. NST 28 (1982): 322-323.
·Wasberg, Gunnar Christie. Ad spørsmål 541; med svar av Georg de Besche. En kommentar. NST 28 (1982): 323-325.

Hefte 4
·Holm, Else Marie, (1908–) og Lisen Wikant. Tanker om et segl. NST 28 (1982): 333-337.
·Nakken, Alfhild. Prestearkivene. NST 28 (1982): 338-346.
·Juhasz, Lajos, (1912–). De eldre prestearkiver. NST 28 (1982): 347-354.
·Kronen, Torleiv. Sigurd Mathiesen (1871–1958). NST 28 (1982): 355-367.
·Bryn, Tom. På spor efter «Gunder kyrkjebyggjar». NST 28 (1982): 368-372.
·Forseth, O[lav] T[orsteinson]. Om eldre ætte-tilhøve i Fogne-gardom og på Heggen i Gausdal. NST 28 (1982): 373-383.
·Løberg, Lars, (1960–). Fordelingen av Kalips-godset. NST 28 (1982): 384-394.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. † Advokat Otto Sverdrup Engelschiøn. NST 28 (1982): 395.
·Garde, H. F. Ridefoged Christen Knudsen og hans efterkommere i Norge indtil 5. led. NST 28 (1982): 396-413.
·Ødegaard, Svein-Erik. Ad: Herlog Hudfat, bd. XXVIII, s.237-290. NST 28 (1982): 428-429.

Bind 29 (1983-1984)

Hefte 1
·Duin, Johs. J. Erik Valkendorfs bibel består. NST 29 (1983): 3-12.
·Ottesen, Odd, (1957–). Slekten Ottesen i Rødby. NST 29 (1983): 13-30.
·Marvik, Steinar. Om myter og menn. Var Nils Skjeldal og Nils Milja i Sunnhordland samme mann?» NST 29 (1983): 31-36.
·Seland, Per, (1924-1991).
Skuteviken i Bergen. Litt om miljø og slektsforhold i slakternes bydel. NST 29 (1983): 37-57.
·Halse, Helen. Cathrine Magdalene Bugges morsslekt. NST 29 (1983): 58-60.
·Amundgård, Arne. Folk på vandring. NST 29 (1983): 61-63.
·Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Dr. philos. Herman Løvenskiold [1897-1983]. NST 29 (1983): 67-68.
·Thorvaldsen, Gunnar. Emigrantforskning – historie på individnivå. NST 29 (1983): 70-72.
·Thorvaldsen, Gunnar. Våre forfedre i datamaskinen. NST 29 (1983): 73-75.
·Bang, Arne S. Komplettering og rettelser. Ad slekten Jackwitz. NST 29 (1983): 92-93.

Hefte 2
·Bjercke, Alf R. Konger «utenfor nummer». NST 29 (1983): 97-100.
·Leistad, Geirr I[varson], (1942–). Ad Herlog Hudfat: En kommentar. NST 29 (1983): 101-106.
·Finne, Henrik Carstensen. Mot middelalder og Tavasteland. NST 29 (1983): 107-120.
·Wasberg, Gunnar Christie. Ulrik Frederik Gyldenløve og Grevskapet Laurvigen. Personkonstellasjoner i et hierarkisk miljø. NST29 (1983): 121-135.
·Hjorth, N. Om forbindelsen mellem en slekt Nilsen (Nilssen) i Fredrikshald og slekter i det gamle Christiania». NST 29 (1983): 136-172.
·Mentzoni, Hermann.
Er Nordlands-slekten Mentzoni(us) en agnatisk gren av den yngre Darre-slekt?» NST 29 (1983): 173-176.
·Bryn, Tom.
Noen tilleggsopplysninger om bergmusikant i Kongsberg Thomas Thomassen Bryns mor, Anna Larsdatter. NST 29 (1983): 177-181.
·Seland, Per, (1924-1991). Genealogiske hjelpebøker. NST 29 (1983): 183-188.
·Hoem, Arne I. Litt nytt om Berg sørgård og skysstasjonen Garberg. NST 29 (1983): 188-189.
·Mørck, George H. Larvikslekten Bugge. Magnusgrenen. NST 29 (1983): 190-192.
·Bugge, Kjeld. Svar til spørsmål nr. 568 [Rosing]. NST 29 (1983): 198-199.

Hefte 3
·»† Anthon [Carl] Busch [1900-1984]. NST 29 (1984): 225.
·Holm, Else Marie, (1908–). Holberg-jubileum. NST 29 (1984): 227-237.
·Mardal, Magnus. Den «ukjente» hr. Toralde Sigurdsson. NST 29 (1984): 238-247.
·von Knorring, Helge. Bourboner-blod i slekter fra det høye nord. NST 29 (1984): 248-257.
·Wasberg, Gunnar Christie. President Christie, grev Wedel og miljøet. Person- og slektskonstellasjoner i norsk politikk. NST 29 (1984): 258-272.
·Swensen, Widar. Slekt. Et dataprogram for registrering av slektsopplysninger. NST 29 (1984): 273-280.
·Leistad, Lita Brodtkorb. Peder Kaasbøl – Peter Kaasbøl. NST 29 (1984): 281-291.
·Seland, Per, (1924-1991). Bibelen som slektshistorisk kildeskrift. NST 29 (1984): 292-300.
·Næshagen, Ferdinand Linthoe. Slektshistorie og genetikk. NST 29 (1984): 301-302.
·Bugge, Kjeld. Utdrag av Trondheims skifteprotokoll nr. 8. NST 29 (1984): 303-312.
·Bugge, Kjeld. Magnus-slekten Bugge. NST 29 (1984): 321-322.
·Leistad, Lita Brodtkorb. Ad artikkel i bind XXIX, hefte 1 av Arne Amundgård «Folk på vandring». NST 29 (1984): 322-323.

Hefte 4
·Wasberg, Gunnar Christie, Per Seland, (1924-1991) og Magnus Mardal. Historikernes besøkelsestid. NST 29 (1984): 329-331.
·Fosmo, Otto Adolf. «Joon i Authnen» og litt om en gammel Hauldeætt på Romerike og i Øvre Borgesyssel. NST 29 (1984): 332-338.
·Bryn, Tom. Bergmusikant i Kongsberg Thomas Thomassen Bryn. Artikkel III. Hans brødre Lars, Thore, Claus og Mogens og deres etterkommere. NST 29 (1984): 339-364.
·Hjorth, Niels Christian. Engelsvikslekten i Onsø. NST 29 (1984): 365-390.
·Leistad, Lita Brodtkorb og Arne I. Hoem. Ad artikkel i bind XXIX, hefte 3, Peder Kaasbøl – Peter Kaasbøl. NST 29 (1984): 391-392.
·Øi, Solveig. Søstrene Maren Andersdatter og Lucie Andersdatter Parelius og deres foreldre. NST 29 (1984): 393-396.

Bind 30 (1985-1986)

Hefte 1
·Hjorth, Niels Christian. Hr. Boye Jensens yngste sønn Niels Boyesen. NST 30 (1985): 2-20.
·Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). Nye offentlige våpen og gamle slektsvåpen. NST 30 (1985): 21-30.
·Halse, Helen. Borgermesterfamilien på Dyrendal. NST 30 (1985): 31-37.
·Seland, Per, (1924-1991). Den norske utvandring til Holland. NST 30 (1985): 38-46.
·Seland, Per, (1924-1991). Arvesaker Holland/Agdesiden. NST 30 (1985): 47-58.
·Kellmer, Inger. Slekten Bugge i Ytre Sogn. NST 30 (1985): 59-60.
·Bugge, Kjeld. Skiløperkaptein Paul Gaarder (1692–1745). NST 30 (1985): 61-62.
·Seland, Per, (1924-1991). Genealogiske hjelpebøker. NST 30 (1985): 63-68.
·Seland, Per, (1924-1991). Slekten Ramm. Et supplement. NST 30 (1985): 75.
·Bugge, Kjeld. Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller. Protokoll 9. NST 30 (1985): 76-96.
·Weyergang-Nielsen, Arthur. Fra Mandal til Skottland. Noen detaljer fra den norske emigrasjonshistorie. NST 30 (1985): 97-105.

Hefte 2
·Seland, Per, (1924-1991). † Cornelius S. Schilbred [død 12. april 1985]. NST 30 (1985): 113-114.
·Mardal, Magnus. Hr. Christen Stenssøns jemtlandske bakgrunn. NST 30 (1985): 115-123.
·Leistad, Geirr I[varson], (1942–). Om ættene Rømer og Smør samt en seiglivet gjenganger i norsk middelaldergenealogi. NST 30 (1985): 124-130.
·Seland, Per, (1924-1991). Juristen Thomas Clitau og hans utredning om slektskap og svogerskap i gamle dager. NST 30 (1985): 131-146.
·Anker, Thor. Ettermæle. Messehagelen i Fluberg kirke. NST 30 (1985): 162-163.
·Holm, Else Marie, (1908–). Anker – Anchar. NST 30 (1985): 164.
·Seland, Per, (1924-1991). Bygdeboken som er anderledes. Melding av Lars E. Øyane: Gards- og ættesoge for Luster kommune,band 1, Fortun sokn. Luster 1984. ISBN 82-991182-0-4. NST 30 (1985): 166-167.
·Leistad, Geirr I[varson], (1942–). Svar til spørsmål 587 [Gulsvik]. NST 30 (1985): 176.
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). Svar til spørsmål 592 [Aspa o.a.]. NST 30 (1985): 176-177.

Hefte 3
·Wasberg, Gunnar Christie. På fallrepet. NST 30 (1986): 189.
·Leistad, Lita Brodtkorb. Tre småstykker om Røros-slekter. NST 30 (1986): 190-197.
·Jensson, Liv. Trekk av norsk teaterhistorie og litt om slekten Wedén (Vedène) i Norge. NST 30 (1986): 198-203.
·Forseth, O[lav] T[orsteinson]. Gudbrandsdalsstudier I. Omkring Glømmen-ætta. NST 30 (1986): 204-215.
·Rasch-Engh, Rolf. Ole Camstrup – prestesønnen fra Etne som skrev Norges første dikt på bygdemål. NST30 (1986): 216-225.
·Bjercke, Alf R. Ambassadører på 12-hundre tallet. Var Lodin Lepp far til Bjarne Lodinson?» NST 30 (1986): 226-228.
·Leistad, Lita Brodtkorb.
Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse – og litt om dens norden- og vestenfjellske grener. NST 30 (1986): 229-250.
·Seland, Per, (1924-1991). Melding av Sigleif Engen: Lagmannsætta. Gard Toreson ætta frå Sør-Talgje i Rogaland. Utgjeve av Forsand kommune. Stavanger 1985. NST 30 (1986): 252.
·Julien, Kirsten. Litt om arkivmateriale i hansabyene Bremen og Lübeck. NST 30 (1986): 261-264.
·Seland, Per, (1924-1991). Hvordan oppspore slektninger i Amerika?» NST 30 (1986): 265-270.

Hefte 4
·Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). Heraldikkens særegne terminologi. NST 30 (1986): 277-284.
·Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). Sokneprest Albrecht Jochumsen Früchtnicht 1671 – 25.4.1734. NST 30 (1986): 285-299.
·Mardal, Magnus. Brønnøy-slekten Bugges danske bakgrunn. NST 30 (1986): 300-307.
·Kvitrud, Arne, (1955–). Røg i Sogn. NST 30 (1986): 308-310.
·Bugge, Kjeld. Slektene Leth og slekten Dons i Trondheim. NST 30 (1986): 311-322.
·Wasberg, Gunnar Christie. Staureim-problemet. En replikk. NST 30 (1986): 323-324.
·Nesfeldt, Arne. Stadsmusikanten i Christiania, Paul Røder (død 1672), – kom fra Gøteborg i 1655. NST 30 (1986): 325-330.
·Bugge, Kjeld. Slekten Bugge i Ytre Sogn. NST 30 (1986): 331.
·Krog, Torstein N. Epitafium over Gerlof Nettelhorst med familie. NST 30 (1986): 332.
·Løberg, Lars, (1960–). Svar til spørsmål nr. 600. Ætten fra Holter i Nes. NST 30 (1986): 337.

Bind 31 (1987-1988)

Hefte 1
·Holm, Else Marie, (1908–). Hattemakere. NST 31 (1987): 1-16.
·Juhasz, Lajos, (1912–). Kildeskriftsfondet. NST 31 (1987): 17-40.
·Bugge, Kjeld. Husmannsslekten på Lysop. NST 31 (1987): 41-45.
·Nielsen, Jens Petter, (1963–) og Jan Fredrik Lysaker Engedahl, (1955–). Laurits «Jensen» Viken i Eiker, hans kone, og deres nærmeste slekt. NST 31 (1987): 46-58.
·Normann, Hugo. Hvem var Nordlandshandler og Trondhjemsborger Steffen Jute?» NST 31 (1987): 59-63.
·Stølen, Anders.
Forfedrar til Losnaætta. NST 31 (1987): 64-70.
·Fagerli, Torkel. Berggren-slekten fra Sandefjord. NST 31 (1987): 71-75.
·Seland, Per, (1924-1991). Tingbøkene for Rogaland. NST 31 (1987): 78.
·Bugge, Kjeld. Svar til spørsmål nr. 259 [Myhre]. NST 31 (1987): 87-88.
·Lind, Asbjørn. Svar til spørsmål nr. 585 [Berg i Steigen]. NST 31 (1987): 88.
·Børsting, Bodil Moum. Kommentar til spørsmål nr. 597 [Lier]. NST 31 (1987): 88.

Hefte 2

·Juhasz, Lajos, (1912–). Statsarkivet i Oslo i E. A. Thomles tid. NST 31 (1987): 97-116.
·Seland, Per, (1924-1991). Homplands-ætten i Sirdal. NST 31 (1987): 117-146.
·Hjorth, Niels Christian. Borgermester Cornelius Timansen, Jens Cornelissen og Oluf Holck. En studie over slektsforbindelser i 1600-årenes Fredrikstad. NST 31 (1987): 147-193.
·Fosmo, Otto Adolf. Sira Andres Ogmundsson. Prest på Hoff, prost på Toten, kannik i Hamar og kannik i Oslo. (Og om hans kirke, forgjengere i kallet og hans slekt). NST 31 (1987): 194-208.
·Grønland, Tormod. Svar til spørsmål 610. NST 31 (1987): 229.
·Bielke, Bernt G. Svar på spørsmål nr. 611 [Hyld]. NST 31 (1987): 230-231.
·Mardal, Magnus. Melding av Knud Gether: Middelalder-Familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. Et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie. 1986-1987. NST31 (1987): 234-235.
·Folkestad, Mark og Lita Brodtkorb Leistad. Ad. Mecklenborg-artikkelen i NST, XXX, s.229-250. NST 31 (1987): 236-237.
·Normann, Hugo. Ad. artikkel om Steffen Jute i NST, bind XXXI, s.59–63. NST 31 (1987): 237.
·Stølen, Anders. Ad. artikkel om Losna-ætten i NST, XXXI, s.64–70. NST 31 (1987): 237.

Hefte 3
·Gram, Thora. Thora Grams selvbiografi. NST 31 (1988): 241-258.
·Stølen, Anders. Frå Jarleætta på Sunnmøre til Blindheim-ætta og Smør-ætta. NST 31 (1988): 259-277.
·Seland, Per, (1924-1991). Didrik Hegermann Brochmann (1808–1875) og hans hustru Sara Jessine Louise Brock (1811–1911). NST 31 (1988): 278-280.
·Brochmann, Jørgen H[enrik] H[egermann]. Didrik Hegermann Brochmanns levnedsbeskrivelse. NST 31 (1988): 281-284.
·Brochmann, Jørgen H[enrik] H[egermann]. Oplysninger om min Moders Slægt. NST 31 (1988): 285-298.
·Seland, Per, (1924-1991). Kommentarer til Sara Brochmanns anetavle. NST 31 (1988): 299-306.
·Seland, Per, (1924-1991). Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania. NST 31 (1988): 307-320.
·Thorstensen, Thor A. Hallvard Gråtopp. En hypotese. NST 31 (1988): 321-331.
·Seland, Per, (1924-1991). Slekten Resen. Melding av Mary Windfeldt Kayser: «Slægten Resen/Reesen fra Resen sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt», København 1978. NST 31 (1988): 340-341.
·Pihl, Torbjørn, (1940–). Svar til spørsmål nr. 613. NST 31 (1988): 346.
·Helgesen, Hans. Svar til spørsmål nr 624. NST 31 (1988): 347.
·Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). Norges fremste heraldiker er død [Hallvard Trætteberg 1898-1987]. NST 31 (1988): 348-349.

Hefte 4
·Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). Jon Vetlesen Storrød. Wetlesen- (Vetlesen) slektens stamfar. NST 31 (1988): 353-372.
·Wasberg, Gunnar Christie. Kan vi bevare våre forskningsresultater?» NST 31 (1988): 373-377.
·Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–).
Familien Cappelens tyske opprinnelse. Noen antagelser og hypoteser. NST 31 (1988): 378-396.
·Bugge, Kjeld. Slekten Frost fra Drøbak. NST 31 (1988): 397-403.
·Engedahl, Jan Fredrik Lysaker, (1955–) og Jens Petter Nielsen, (1963–). Kopperud på Eiker 1606. NST 31 (1988): 404-445.
·Stølen, Anders. Gotskalk-namn i Mauranger sokn, Kvinnherad. NST 31 (1988): 446-456.
·Fangan, Ole Kristian. Om opprinnelsen til dobbeltnavnet Munthe-Kaas. NST 31 (1988): 457-459.
·Seland, Per, (1924-1991). Ad presten Ole Andreas Thulesius. NST 31 (1988): 460.
·Bugge, Kjeld. Ad husmannsslekten på Lysop, bind XXXI, hefte 1. Ad skiløperkaptein Paul Gaarder. NST 31 (1988): 460-461.
·Stølen, Anders. Smør-ætten. NST 31 (1988): 461-463.
·Molde, Jostein. Svar på spørsmål 632, del 2 [Verdal]. NST 31 (1988): 474.

Bind 32 (1989-1990)

Hefte 1
·Wasberg, Gunnar Christie. Norden – et innvandrersamfunn. Innledning til den nordiske slektsforskerkonferanse 27. mai 1988, på Soria Moria, Lægeforeningens Kurs- og Utdanningssenter, Voksenkollen, Oslo. NST 32 (1989): 1-4.
·Sørensen, Svend Erik. Svensk innvandring til Danmark. NST 32 (1989): 5-19.
·Luther, Georg. Flyttningsströmmar från övriga Norden til Finland. NST 32 (1989): 20-28.
·Næss, Hans Eyvind. Innflyttingen til Stavanger. NST 32 (1989): 29-36.
·Worsøe, Hans H. Dansk-norske forbindelser. NST 32 (1989): 37-46.
·Luther, Georg. Källskrifter från Finland på mikrokort och mikrofilm. NST 32 (1989): 47-50.
·Bergman, Per-Olov. Släktsforskning med moderna hjälpmedel – utvecklingen i Sverige. NST 32 (1989): 51-52.
·Mardal, Magnus. Aspaslekten – en nordmørsk stormannsslekt fra 1200-tallet. NST 32 (1989): 53-63.
·Middelborg, Jørn. Litt om menneskets utviklingshistorie. NST 32 (1989): 64-65.
·Seland, Per, (1924-1991). Det kongelige danske Landhusholdningsselskab. NST 32 (1989): 66-69.
·Stølen, Anders. Kven var gift med Torbjørn Olavsson Sandven, Kvam i Hardanger (ca. 1530–1605)?» NST 32 (1989): 70-74.
·Leistad, Lita Brodtkorb.
En Kaasbøl-gren. NST 32 (1989): 75-76.

Hefte 2
·Løberg, Lars, (1960–) og Tor [Ragnar] Weidling, (1957–). Ikke ett, men to Kalips-gods. NST 32 (1989): 89-121.
·Rasch, Lars. Prosten Lars Rasch’s levnetsbeskrivelse. NST 32 (1989): 122-131.
·Schjoldager, Ove Gram. Vedrørende biskop Olav av Bergen og hans slægt. NST 32 (1989): 132-138.
·Fagerli, Torkel. Slekten Krog fra Kvinnherad. NST 32 (1989): 139-156.
·Schjoldager, Andreas. Skorsteens-Fejer-Inspecteur I Trudhiem Poul Christian Schioldager 1720–1785 og hans seks døtre. NST 32 (1989): 157-169.
·Solberg, Jan. Bruk av datamaskin i slektsgransking. NST 32 (1989): 170-175.

Hefte 3
·Seland, Per, (1924-1991), Niels Christian Hjorth, Gerd-Anne Spilhaug, Tore Stenberg Falch og Mads Ramstad. Om Norsk Slektshistorisk Forening. NST 32 (1990): 205-206.
·Engelstad, Sigurd. En dikterisk hyldest i Nes på Romerike 1611. NST 32 (1990): 207-214.
·Engelstad, Sigurd. Hvem var Paul Tranes hustru Eline Svendsdatter?» NST 32 (1990): 215-219.
·Halse, Helen.
Slekten Monrad. Gamle myter – nye teorier. NST 32 (1990): 220-222.
·Selle, Arvid. Stammet Johanne Andersdatter til Asdal fra kong Olav den Hellige og fra andre europeiske fyrstehus?» NST 32 (1990): 223-224.
·Seland, Per, (1924-1991).
Vestlands-slekten Rasch. NST 32 (1990): 225-251.
·Rasch-Engh, Rolf. Ukjente befestningsanlegg i Norge. NST 32 (1990): 252-262.
·Johansen, Thomas. Gregus Jakobsen på Hemmestad i Kvæfjord. NST 32 (1990): 263-270.
·Seland, Per, (1924-1991). Studenterbøkene. NST 32 (1990): 299-301.
·Christophersen, Alf og Wilhelm Færden. Norsk avdeling av DIS – Föreningen för Datorhjälp i Släktsforskningen. NST 32 (1990): 308-310.
·Hunnes, Lars Kåre. Svar på spørsmål nr. 653. NST 32 (1990): 315-316.

Hefte 4
·Hjorth, Niels Christian. En utvidet bygdebokanmeldelse. Melding av Ulf Grøndahl, Tune Gårdshistorie, 1-2 (utg. av Tune kommune 1980-1988). NST 32 (1990): 317-406.
·Kvitrud, Arne, (1955–). Ætta til Oluf Gunderson Slinde. NST 32 (1990): 407-417.
·Finne, Henrik Carstensen. Slekten Unger/Finne fra Skotselv og bergmannsslekten Finne fra Kongsberg. NST 32 (1990): 418-427.
·Deen, Tilla Regina Dahl. Dahl Family History. NST 32 (1990): 428-435.
·Prange, Knud. Svar på spørgsmål nr. 667 [Lützow]. NST 32 (1990): 444.

Bind 33 (1991-1992)

Hefte 1
·Wasberg, Gunnar Christie. † Olav V 1903-1991. NST 33 (1991): 1-11.
·Torp, Eivind. Momenter omkring den kvænske «Barnehandelen» med særlig vekt på kildeproblemer. NST 33 (1991): 12-24.
·Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). Slektene fra Møklegård og Kil. De eldste kjente ledd. NST 33 (1991): 25-98.
·Støver, Arvid og Charles Ellingsen. Slekten Mentzoni i Gildeskål. NST 33 (1991): 99-123.
·Klaveness, Paal W. Data i slektsforskning. NST 33 (1991): 124-125.
·Mandt, Eva. Resen-slekten. NST 33 (1991): 126-127.
·Seland, Per, (1924-1991). Hjalmar Rued Holand og hans forfatterskap. NST 33 (1991): 128-130.
·Seeberg, Axel. Supplement til artikkelen om «Vestlandsslekten Rasch». NST 33 (1991): 131.
·Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). Nyttige hjelpebøker. NST 33 (1991): 132.
·Engelstad, Sigurd. Svar på spørsmål nr. 686 [Steen]. NST 33 (1991): 138-140.
·Eddie, Henrik A. Svar på spørsmål nr. 669 [Bruun]. NST 33 (1991): 140.
·Leistad, Lita Brodtkorb. Svar på spørsmål nr. 675 [Kruse]. NST 33 (1991): 140-141.

Hefte 2
·Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). Slekten Vogts våpen: Den første havhest i norsk heraldikk?» NST 33 (1991): 145-167.
·Seland, Per, (1924-1991).
Resen-slektene i Norge. NST 33 (1991): 168-187.
·Pihl, Torbjørn, (1940–). Bispinne Justine Neumann f. Brun og hennes slekt i Mecklenburg og Preussen. NST 33 (1991): 188-200.
·Tusberg, Harald. Et kongelig sidesprang?» NST 33 (1991): 201-208.
·Knudsen, Riborg.
Utvandringsagentenes virksomhet i Norge. NST 33 (1991): 209-216.
·Mørck, George H. Historien om et hodevannshus. NST 33 (1991): 217-218.
·Rasch-Engh, Rolf. Daniel Andreas Günther – en glemt general fra 1700-årene, og hans krets. NST 33 (1991): 219-225.
·Fjellmann, Victor og Paal W. Klaveness. Data i slektsforskning II. NST 33 (1991): 226-228.
·Klaveness, Paal W. Data i slektsforskning III. NST 33 (1991): 228-229.
·Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). Fleip om Columbus. Melding av Tor Borch Sannes: Christopher Columbus – en europeer fra Norge? Oslo 1991, 236 s., ill., pris NOK 248,–. NST 33 (1991): 230-232.
·Seland, Per, (1924-1991). «Norderlendske fyrenamn». Melding av Eivind Vågslid: Norderlendske fyrenamn, 436 sider, innbundet, Eidsvoll 1988, ISBN 82-991668-0-2. NST 33 (1991): 233-235.
·Seland, Per, (1924-1991). Svar på spørsmål nr. 701 [Botten-Hansen]. NST 33 (1991): 258-259.
·Seiring, Torbjørn, (1925–) og Per Seland, (1924-1991). Spørsmål nr. 709 [v/ Seiring]. Supplement til spørsmål nr. 709 [ved Seland]. NST 33 (1991): 262.
·Engelschiøn, Tore Sverdrup. Svar på spørsmål nr. 677 [Garmann]. NST 33 (1991): 262-263.

Hefte 3
·Wasberg, Gunnar Christie. † Per Seland 22/5-1924 – 23/12-1991. NST 33 (1992): 265-268.
·»Overlege Per Selands (1924–1991) forfatterskap. NST 33 (1992): 269-283.
·Engelstad, Sigurd. En kirkeklokke som genealogisk kilde?» NST 33 (1992): 284-286.
·Sandberg, Per-Øivind.
Skiftematerialet til bruk for slektsgranskere. Foredrag på Norsk Slektshistorisk Forenings møte 15. november 1991. NST 33 (1992): 287-290.
·Bjørkvik, Halvard, (1924–). Noko om skilsmål i eldre tid. NST 33 (1992): 291-300.
·Bjørkvik, Randi. En innvandrer og hans nærmeste etterslekt. NST 33 (1992): 301-327.
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). Av adel? Problemer med Dyre Sevaldssons ætt, Østby-ætten [rosensverd] og Ørnefot. NST 33 (1992): 328-332.
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). Dronning Katarina av Norge. NST 33 (1992): 333-334.
·Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). Rettelser til «Slekten Vogts våpen». NST 33 (1992): 335-336.
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). Svar til spørsmål nr. 558 [Friis av Holme, Den hellige Birgitta]. NST 33 (1992): 337-339.
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). Svar til spørsmål nr. 650 [Dyre Sevaldssons ætt]. NST 33 (1992): 340.
·Hjelm-Hansen, Paul. Svar til spørsmål nr. 696. NST 33 (1992): 340-341.
·Brattgjerd, Sigurd. Svar til spørsmål nr. 699. NST 33 (1992): 341.
·Pihl, Torbjørn, (1940–). Svar til spørsmål nr. 700. NST 33 (1992): 341-342.
·Evensen, O. E. og Tore H[ermundsson] Vigerust, (1955–). Spørsmål nr. 710 [ved Evensen]. Svar til spørsmål nr. 710 [ved Vigerust]. NST 33 (1992): 343-346.

Hefte 4
·Engelstad, Sigurd. Aremarks prestehistorie til ca. 1750. NST 33 (1992): 353-370.
·Bjønnes, Anders, (1960–). Lilje og kroner. Et norsk middelaldervåpen brukt i en slektshistorisk argumentasjon. NST 33 (1992): 371-386.
·Wasberg, Gunnar Christie. Det begynte en Nordlandssommer. Slektstradisjon med politikerstrid. Bearbeidet efter foredrag i Norsk Slektshistorisk Forening 9. mai 1984. NST 33 (1992): 387-401.
·Røder, [Ove] Allan [Løve] og Arne Nesfeldt. Det bortrømte stadsmusikanten fra Christiania i 1634. Peter Grøter Trompeter og hans familie. NST 33 (1992): 402-405.
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010) og Ove Gram Schjoldager. Debatt. Vedrørende biskop Olav av Bergen (Glømmen-ætten). NST 33 (1992): 406-412.
·Falch, Tore Stenberg. Svar til spørsmål nr. 711. Om slekten Werge fra Kongsberg. NST 33 (1992): 417-421.

Bind 34 (1993-1994)

Hefte 1
·Stenseth, Helge og Yngve Nedrebø. Den gamle slekten på Hafstad i Førde. NST 34 (1993): 2-15.
·Hansen, Bent Billing. Gunnor Kils avstamning. NST 34 (1993): 16-22.
·Reymert, Øivind T. Slekten Reymert – historie og opprinnelse. NST 34 (1993): 23-28.
·Asak, Per Otto. Holterætta på Hvam i Nes på Romerike. NST 34 (1993): 29-32.
·Reinecke-Wilkendorff, Ebbe. Residerende kapellan til Nykirken i Bergen Albert Hatting’s hustrue Maren Wirthmann Brüghmann, hendes fædrende ophav. NST 34 (1993): 33.
·Bjørkvik, Halvard, (1924–). Soknepresten Samuel Lauritsen Lind og futen Kristen Andersen, Finnøy i Ryfylke. NST 34 (1993): 34-36.
·Hjorth, Niels Christian. Hr. Nicolaus Engelhart til Veøy og Løkken kobberverks forvalter Daniel Engelhart. NST 34 (1993): 36-37.
·Cappelen, Hans (1945–). Litt kongelig heraldikk. NST 34 (1993): 48-50.

Hefte 2
·Røgeberg, Kristin. Om skifter. Foredrag holdt i Norsk Slektshistorisk Forening mandag 10. mai 1993. NST34 (1993): 73-81.
·Pihl, Torbjørn, (1940–). Slekten Silchenstedt fra Oldenburg. NST 34 (1993): 82-96.
·Fagerli, Torkel. Slektene Friis og Mandal i Vestfold. NST 34 (1993): 97-108.
·Vigerust, Tore H.[ermunds]son, (1955–2010). Folk i Oslo omkring år 1500. NST 34 (1993): 109-121.
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). Merknader til svar til spørsmål nr. 624 [Herborg Torbjørnsdotter. Dall, Valo-ætten]. NST 34 (1993): 122.
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). Svar til spørsmål nr. 687. Smør og Losna-ætten. NST 34 (1993): 123.

Hefte 3
·Gudbrandson, Terje, (1946–). Lokalhistorie og slektsforskning i Bodø. Foredrag holdt i Norsk Slektshistorisk Forening fredag 19. november 1993. NST 34 (1994): 137-163.
·Bjønnes, Anders, (1960–), Lars Løberg, (1960–), Tore H[ermundsson] Vigerust, (1955–) og Tor [Ragnar] Weidling, (1957–). Semeleng-ætten i Valdres og Losna-ætten i Sogn. Problemer og drøfting. NST 34 (1994): 164-202.
·Pihl, Torbjørn, (1940–). Slekten Flottmann fra Westfalen. NST 34 (1994): 203-206.
·Stokke, Aasmund. «Forbedret» herr Toralde Sigurdsson sitt våpensegl?» NST 34 (1994): 207-208.
·Leistad, Geirr I[varson], (1942–). Anmeldelse av Gunnar Børsum: Historiske fragmenter. I. Hvem var jarlen Asgeir i Båhuslen? Ca. 1350–1395. Eget forlag, Oslo 1991. 131 s. Pris kr. 100,-. NST 34 (1994): 212-214.
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010).
Svar til spørsmål nr. 720. Von Holt. NST 34 (1994): 215-216.

Hefte 4
·Hjorth, Niels Christian, Halvard Bjørkvik, (1924–) og Terje Gudbrandson, (1946–). Om skrivemåten på personnavn i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. NST 34 (1994): 233.
·Pihl, Torbjørn, (1940–). Offisersslekten Flüg. NST 34 (1994): 234-250.
·Weidling, Tor [Ragnar], (1957–). Noen metodiske synspunkter på Herlog Hudfats gods. NST 34 (1994): 251-258.
·Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). Gunnvor Sigvardsdotter Kils avstamning. NST 34 (1994): 259-273.
·Christensen, Terje. Litt om Marcello Haugens farsslekt. Spennende myter og nøktern virkelighet. NST 34 (1994): 274-281.
·Børsum, Gunnar A. Innlegg i anledning Geirr I. Leistads «bokanmeldelse» i NST XXXIV h. III (1994). NST 34 (1994): 282-289.
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). Diverse rettelser og tilføyelser [Glømmen-ætten, Dyre Sevaldssons ætt, Folk i Oslo omkring 1500, Losna-ætten]. NST 34 (1994): 298.

Bind 35 (1995-1996)

Hefte 1
·Sveen, Kåre, (1941–). Forbindelser over riksgrensa i Hedmark. Foredrag holdt i Norsk Slektshistorisk Forening onsdag 25. mai 1994. NST 35 (1995): 3-12.
·Ottesen, Odd, (1957–). Eivind Smedssons etterslekt. NST 35 (1995): 13-48.
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). Krabbe. NST 35 (1995): 49-65.
·Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). Monogramsegl og slektspapirer fra Grenland. NST 35 (1995): 66-79.
·Thingsrud, Leif, (1956–). Borgere i Christianias ladesteder 1782–1823. NST 35 (1995): 80-85.
·Sandbu, Arne og Tore H[ermundsson] Vigerust, (1955–). Spørsmål nr. 745 [ved Sandbu]. Svar til spørsmål nr. 745 [ved Vigerust]. [Bagge]. NST 35 (1995): 89-90.
·»Lover for Norsk Slektshistorisk Forening. NST 35 (1995): 93-94.

Hefte 2
·Weidling, Tor [Ragnar], (1957–). Anders Thiset og dansk adelsgenealogi. Noen tanker om dansk-norsk adel, personalhistoriske opplysninger og genealogers arbeidsmetoder. NST 35 (1995): 99-123.
·Kvitrud, Arne, (1955–). Personar og ætter i Luster – refleksjonar kring lilje- og kronemotivet på skjolda i Dalekyrkja. NST 35 (1995): 124-139.
·Nilson, Sten Sparre, (1915–). Med Piperviksporten som utgangspunkt. Avsnitt av en Christiania-families historie. NST 35 (1995): 140-159.
·Baklien, Botolv, (1914–). Hallinggreina av Rasch-ætta. NST 35 (1995): 160-170.
·Leistad, Geirr I[varson], (1942–). De tre Hallvard’ene. NST 35 (1995): 171-174.
·Holm, Else Marie, (1908–). Fra 1500-tallsadel til bønder og sagbruksfolk på Ringerike. NST 35 (1995): 175-180.
·Seiring, Torbjørn, (1925–). En ny stammor for Schøning-slekten. NST 35 (1995): 181-184.
·Hansen, Bent Billing. Debatt [Møklegård og Kil]. NST 35 (1995): 185-191.
·Leistad, Geirr I[varson], (1942–). Debatt [Jarlen Asgeir i Båhuslen]. NST 35 (1995): 192-201.

Hefte 3
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). Christianias befolkning i manntall og regnskaper fra 1680-åra. NST 35 (1996): 211-384.

Hefte 4
·Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). Dyre Sevaldssons ætt, og litt om Hove- og Østby-ættene. NST35 (1996): 387-435.
·Bjønnes, Anders, (1960–) og Terje Bratberg, (1955–). En våpenprydet kiste fra 1600-tallet på Nordlandsmuseet i Bodø. NST 35 (1996): 436-444.
·Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). Våpensegl og slektspapirer fra Skiens-distriktet. NST 35 (1996): 445-463.

Bind 36 (1997-1998)

Hefte 1
·Engedahl, Jan Fredrik Lysaker, (1955–) og Jens Petter Nielsen, (1963–). Lo-slekten fra Eiker. NST 36 (1997): 3-58.
·Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). Gunnvor Sigvardsdotter Kil, Erik Kil og slekten på Kil i Råde i 1500-årene. NST 36 (1997): 59-86.
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). Eldre og nyere prosopografi til norsk middelalder (inntil 1537). NST 36 (1997): 87-93.

Hefte 2
·Gudbrandson, Terje, (1946–). Lars Prytz og brevene hans til slektninger. NST 36 (1997): 99-141.
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). Krabbe. [Et supplement]. NST 36 (1997): 142.
·Løberg, Lars, (1960–). En sosio-demografisk krise – slekten Dall i fire generasjoner. NST 36 (1997): 143-157.

Hefte 3
·Kirkeby, Birger, (1923–). Romerikinger på 1600-tallet – en eiendomstvist som personhistorisk kilde. NST36 (1998): 163-182.
·Lamberg, Marko, (1969–). Bergenrådmannen Nils Ragvaldsson och hans norsk-svensk-isländska släkt. NST 36 (1997): 183-192.
·Løberg, Lars, (1960–). Nye biter i et gammelt puslespill – Om kalipsinnløsere i Solør og slekten Colbjørnsens forbindelser til Arneberg, Vølsnes og Gile. NST 36 (1998): 193-210.
·Owe, Christoffer, (1972–). Anders Mowat og hans slekt. NST 36 (1998): 211-229.
·Løberg, Lars, (1960–) og Tor [Ragnar] Weidling, (1957–). Melding av Sven G. Eliassen: Herregårder i Østfold(1997). NST 36 (1998): 230-232.

Hefte 4
·Gudbrandson, Terje, (1946–) og Tor [Ragnar] Weidling, (1957–). Fra redaksjonen. NST 36 (1998): 233.
·Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). Bidrag til slekts- og personhistoriske utgreiingar i Sogn. I. Kring Amla-godset i Sogndal. NST 36 (1998): 235-266.
·Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). Tåtten om Gottskálk Kønekesson og nokre andre bispar i Hólar. NST 36 (1998): 267.
·Myrvoll, Klaus Johan Grønseth, (1981–). Eitkvart nytt um Aspa-ætti. NST 36 (1998): 273-282.
·Berg [Høgenhoff], Carsten, (1960–). Omkring Ahasverus de Crequi. NST 36 (1998): 283-297.
·Pihl, Torbjørn, (1940–). Slekten von der Burg i Danmark og Norge. En stamtavle i tre fragmenter. NST 36 (1998): 298-308.
·Bjørkvik, Halvard, (1924–). Melding av Kjell Tærud Lund: HAN FAR. Prestehistorie og bygdeliv i Vang, Valdres (Vang historielag, 1997). 406 sider. NST 36 (1998): 309-313.

Bind 37 (1999-2000)

Hefte 1
·Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). Ætten fra Liltvet i Hurum og dens forgreninger i bygdene rundt Oslofjorden. NST 37 (1999): 3-87.
·Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). Kring Amla-godset i Sogndal. Addenda et corrigenda. NST 37 (1999): 88.

Hefte 2
·Kirkeby, Birger, (1923–). Romerikinger på 1600-tallet. Eiendomstvister som personhistoriske kilder. II. NST37 (1999): 91-135.
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). Familienotiser av Ulf Grip († 1644) til Birkebjergegård (Björkeberga) i Skåne. NST 37 (1999): 137-140.
·Bjørkvik, Halvard, (1924–). Melding av Alf R. Bjercke: Norwegische Kätnersöhne als königliche Dragoner. Kieler Werstücke. Reihe A: Beiträge zur schleswig-holsteinischen und skandinawischen Geschichte. 20 (Frankfurt am Main, 1999). Ca. 250 sider. NST 37 (1999): 141-146.

Hefte 3
·Løberg, Lars, (1960–). Glem Torstein mita! En kildekritisk undersøkelse av baron-ætta på Talgje og dens eventuelle forbindelse med adelsætta på Aga i Ullensvang. NST 37 (2000): 155-170.
·Stokke, Aasmund, (1931–). Av Ornes-ætt eller Ænes-ætt. NST 37 (2000): 171-173.
·Bråthen, Torkel Rønold, (1969–). Fragment av tingbok for Solør og Østerdalen 1640. NST 37 (2000): 174-187.
·Hasselberg, Kåre, (1951–). Nye opplysninger om Falch-slekta fra Trøndelag. NST 37 (2000): 188-197.
·Paludan, Edvard Bull, (1925–). En sorenskrivers trængsler under Hannibal-feiden. Sorenskriver Rasmus Michelsen Paludan og hans norsk-danske Paludan-slægt. NST 37 (2000): 198-214.
·Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). Ætten fra Liltvet i Hurum og dens forgreininger i bygdene rundt Oslofjorden. Rettelser og tillegg. NST37 (2000): 215-217.

Hefte 4
·Baldwin, Stewart, (1950–). Lothlend, Dublin and the Early Kings of Norway. NST 37 (2000): 227-232.
·Melsæter, Torgeir, (1974–). Forskjellige Holck-våpen. En studie med utgangspunkt i våpensignetet til glassmester Fredrik Christian Holck (1821-1915). NST 37 (2000): 233-270.
·Bjørkvik, Halvard, (1924–). Baron-ætta på Talgje og Torstein Mita. NST 37 (2000): 271-275.
·Løberg, Lars, (1960–). Gaute Håkonsson og retten til Talgje. Svar til Halvard Bjørkvik. NST 37 (2000): 276-281.
·Asak, Per Otto, (1942–). En kommentar til Birger Kirkebys artikkel Romerikinger på 1600-tallet, del 2 i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, hefte 2 – 1999. NST 37 (2000): 282-283.
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). Ahasverus de Crequy dit la Roche. NST 37 (2000): 284-285.
·Løberg, Lars, (1960–). Melding av Audun Thorsen: Bjørnsons kvinner og Margit Sandemos «familiehemmelighet», Genesis forlag, Oslo 1999. NST 37 (2000): 286-287.

Bind 38 (2001-2002)

Hefte 1
·Ottesen, Odd, (1957–) og Jan Fredrik Anker Solem. Slekten Flor fra Firenze. NST 38 (2001): 3-48.
·»Rettelse angående forskjellige Holck-våpen. NST 38 (2001): 49.
·Gudbrandson, Terje, (1946–), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, (1968–) og Tor [Ragnar] Weidling, (1957–). Veiledning til forfatterne. NST 38 (2001): 50-52.

Hefte 2
·Mundal, Else, (1944–). Genealogiane i norrøne kjelder – ideologi og funksjon. NST 38 (2001 [2002]): 57-64.
·Bagge, Sverre, (1942–). Ætt, stat og politikk fra vikingtiden til 1200-tallet. NST 38 (2001 [2002]): 65-80.
·Weidling, Tor R., (1957–). Ætt og klient. Slektskapets betydning for karriere i tidlig nytid. NST 38 (2001 [2002]): 81-98.
·Weidling, Tor R., (1957–). Ny fogd i Valdres 1796″. NST 38 (2001 [2002]): 99-120.
·Dahl, Ottar, (1924–).
Genealogi og historieforskning i Norge etter annen verdenskrig». NST 38 (2001 [2002]): 121-128.
·Løberg, Lars, (1960–).
Norsk genealogi i det 21. århundre». NST 38 (2001 [2002]): 129-135.
·Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–).
Potensielle linjer i utgjevingsverksemda i det 21. århundre». NST 38 (2001 [2002]): 137-138.
·»Felles navneregister til 36 bind av NST.
NST 38 (2001 [2002]): 139-140.

Hefte 3
·Lie, Erik, (1972–). Falch’er i flere farvann. En undersøkelse av Falch-slektas hjemstavn, dens første generasjoner og deres næringsveier. NST 38 (2002): 143-197.
·Teige, Ola, (1975–). Den mislykkede klienten; Garnisonsauditør Gottfried Coppy og slekten Coppy i Norge. NST 38 (2002): 198-212.
·Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). Slektsforskning og kildebruk. NST 38 (2002): 213-239.
·Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). Erik Kils to ulike våpensegl». NST 38 (2002): 240-251.
·»Familien Holcks våpensigneter.
NST 38 (2002): 252.

Hefte 4
·Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). De gamle ættene fra Månstad i Nes i Jemtland». NST 38 (2002): 255-325.

Bind 39 (2003-2004)

Hefte 1
·Løberg, Lars, (1960–). Torstein Skjeldulvsson og hans nærmeste slekt. NST 39 (2003): 3-21.
·Høgenhoff, Carsten Berg, (1960–). Ahasverus de Créqui dit la Roche – Slektshistorie fra Nederlandene og Norge». NST 39 (2003): 22-92.
·Lihaug, Elin Galtung, (1947–).
Grabow, Galtung – og Pusjkin; Søkelys på en europeisk slektssammenheng. NST 39 (2003): 93-133.
·Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). Slektskapet mellom Torstein Skjeldulvsson og Morten i Månstad. NST 39 (2003): 134-141.
·Lie, Erik, (1972–). Falch’er i flere farvann; Tillegg og rettelser. NST 39 (2003): 142-143.

Hefte 2
·Høyendahl, Sten, (1947–). Østen Østenbøl i Enebakk og hans jordegods». NST 39 (2003): 147-184.
·Langekiehl, Atle Steinar, (1939–).
Var væpneren Erik Kil fra Holstein?». NST 39 (2003): 185-232.

Hefte 3
·Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). Kring ætta på Ornes og Mel i mellomalderen, samt noko om Rane Jonssons etterkomarar og slekta Hjerne (Hjärne). NST 39 (2004): 235-316.
·Løberg, Lars, (1960–). Om Åsa Ulvsdotter og Elinættas mødrene opphav. NST 39 (2004): 317-325.
·Gustavsen, Are S[kjervik], (1967–). Var lensmannsenken Beritte på Sørby i Våle en etterkommer av Dyre Sevaldsson?» NST 39 (2004): 326-328.

Hefte 4
·Bråthen, Torkel Rønold, (1969–). Jon Gislessons ætt. NST 39 (2004): 331-379.
·Teige, Ola (1975–). Privatansatte tollbetjenter i Norge i dansketiden. NST 39 (2004): 380-413
·Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). Var væpneren Erik Kil fra Østfold?» NST 39 (2004): 414-451.
·Høgenhoff, Carsten Berg, (1960–).
Ahasverus de Créqui dit la Roche – Addenda et corrigenda» NST 39 (2004): 452-454.

Bind 40 (2005-2006)

Hefte 1
·Høyendahl, Sten, (1947–). Guttul Torkelsrud og hans etterslekt. NST 40 (2005): 3-54.
·Lillehammer, Arnvid (1943–). Grisilla og folket hennar; Eit genealogisk bidrag til historia om det reisande folket. NST 40 (2005): 55-86.
·Gustavsen, Are S[kjervik], (1967–). Torbjørn på Myre i Strømm. NST 40 (2005): 87-88.

Hefte 2
·Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). Frang, Vik og Store Re i Stange – brikker i ett og samme genealogiske puslespill?» NST 40 (2005): 91-145.
·Hasselberg, Kåre, (1951–).
En gren av slekten Dass/Dundas i Norge – og spørsmålet om slektens herkomst. NST 40 (2005): 146-171.
·Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). En revurdering av herr Christen Stenssøns ættebakgrunn i Jemtland. NST 40 (2005): 172-175.

Hefte 3
·Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). Var Torbrand Eivindsson på Tofteberg i Borge Eivind Smedsson Frøshaugs sønn?. Spor av Østby-ætten i bondearistokratiet» NST 40 (2005): 179-209.
·Høyendahl, Sten, (1947–).
Sør-Moen og Vestre Haga i Eidsberg . Betraktninger om biskop Jens Nielssøns morsslekt. NST 40(2005): 210-234.
·Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). Erik Kil og registeret over landskyld i Borgesyssel og Viken fra 1575. NST 40 (2006): 235-259.
·Ugulen, Jo Rune, (1968–). Gamle Stedje kyrkje i Sogndal, dei forsvunne epitafia der, og ei løysing på eit genealogisk spørsmål. NST 40 (2006): 260-264.

Hefte 4
·Løberg, Lars, (1960–). Hestbøætta» NST 40 (2006): 267-306.
·Høyendahl, Sten, (1947–).
Søkelys på Vestby i Enebakk. NST 40 (2006): 307-330.
·Høgenhoff, Carsten Berg (1960–). Når dokumentasjonen er motstridende. NST 40 (2006): 331-336.

Bind 41 (2007-2008)

Hefte 1
·Lillehammer, Arnvid, (1943–). Kari med kjeften, Per Hesteskjerar og slektstilhøva deira» NST 41 (2007): 3-41.
·Myrvoll, Klaus Johan, (1981–).
Margrete i Aspa – løysing på floken» NST 41 (2007): 42-63.
·Gustavsen, Are S[kjervik], (1967–).
Av høyaristokratisk Hårek-ætt fra Valdres?» NST 41 (2007): 64.

Hefte 2
·Høyendahl, Sten (1947–): «Hafslund-ætten i Skjeberg og en gren på Nord-Mysen i Eidsberg», NST 41 (2007): 67-88.
·Christiansen, Per Reidar (1968–). Tord Asgeirsson på Bolvik i Solum og hans ætt», NST 41 (2007): 89-125.
·Vigerust, Tore Hermundsson (1955-2010): «Skomakergasellen Gustaf Rönblad fra Vasa i Finland», NST 41(2007), 125-134.

Hefte 3
·Bråthen, Torkel Rønold (1969-). Tosten på Dyrdal i Sande og hans etterslekt», NST 41 (2008): 139-146.
·Helleberg, Odd Arne (1952-).
En bygdematador og slekta hans», NST 41 (2008): 147-176.
·Lie, Erik (1972-).
Staal Christphersen i Trondheim og hans etterslekt», NST 41 (2008): 177-198.

Hefte 4
·Lie, Erik (1972-). Bidrag til debatten om fogdehustruen Anne Jonsdatters herkomst», NST 41 (2008): 203-221.
·Bråthen, Torkel Rønold (1969-).
Slektene på Nedre Holter og Hovin i Nes på Romerike», NST 41 (2008). 222-236.
·Løberg, Lars og Vigerust, Tore (Innledning til temadel): «Metodeforelesninger fra middelalderseminaret 5. januar 2008», NST 41 (2008): 237.
·Ugulen, Jo Rune: «Kjeldekritikk, med eit sideblikk på heraldikken», NST 41 (2008): 238-245.
·Løberg, Lars (1960–).
Arverett, odelsrett og åsetesrett som hjelpemidler i middelaldergenealogi, NST 41 (2008): 246-251.
·Haug, Eldbjørg: «Kort innføring i diplomatikk. Diplomtyper og formelverk», NST 41 (2008): 252-258.
·Sandberg, Per-Øivind: «Den retrospektive metode i slektsgranskning», NST 41 (2008): 259-265.

Bind 42 (2009-2010)

Hefte 1
·Christiansen, Per Reidar (1968-): «Ættene på Asdal og Tangvall i Bamble», NST 42 (2009): 3-48
·Helleberg, Odd Arne (1952-): «‘Kongens lensmann’ Are Øysteinsson på Hustveit i Heddal og slektskretsen rundt ham», NST 42 (2009): 49-75
·Høyendahl, Sten (1947-): «To søstre med odelsgods i Vestby i Enebakk – en rettelse»: NST 42 (2009): 77-79

Hefte 2
·Sagen, Erik (1972-): «Kaptein Salomon Bernhoft i Tingvoll og hans etterslekt», NST 42 (2009): 83-116
·Hunskaar, Kristian (1979-): «Den genealogiske fantasifiguren Laurits Kristoffersson Marstrand i Tøndsberg og hans angivelige barn», NST 42 (2009): 117-126
·Ruyter, Hans W. (1955-): «Papirmester Diderich Reuter (1698-1762) på Sagene», NST 42 (2009): 127-148
·Christiansen, Per Reidar (1968-): «Agdernøtter: Forvirring rundt en 1500-talls ættekrets fra Kvåvig i Lyngdal», NST 42 (2009): 149-159

Hefte 3–4
·Christiansen, Per Reidar (1968-): «Fra Fjære i Aust-Agder: Fakta, feil og fiksjon om Ommund Persson i Lia og Bringsvær-ætten». NST 42 (2010): 163-206
·Hammer, Johs Hansen: «Skogstad-Lund-slekta fra Steigen». NST 42 (2010): 207-234
·Langekiehl, Atle Steinar (1939-): «Früchtnicht-slekten på Hitra. De første generasjoner». NST 42 (2010): 235-254
·Lillehammer, Arnvid (1943-): «Nordlands-Maren. Om opphavet, borna og mennene hennar». NST 42 (2010): 255-270
·Sagen, Erik (1972-): «Bendikt Larsson Forbord og hans nærmeste. Vitnesbyrd om en familie hardt rammet av spedalskhet». NST 42 (2010): 271-288

Bind 43 (2011-2013)

Hefte 1–2
·Bråthen, Torkel Rønold (1969-). Slekten med odelsrett i Vestre Grøndalen i Ullensaker», NST 43 (2011): 3-42
·Langekiehl, Atle Steinar (1939-): «Opstad-ætten i Tune». NST 43 (2011): 43-68
·Bergstrøm, Trond H. (1956-): «Skiftet etter lensmannsenka Mali Larsdatter på Voll i Stjørdal», NST 43 (2011): 69-105
·Kværness, Gunhild (1960-):»‘Eit hus vil meg hysa’. Om Rosa Kjeldseth Enevoldsen, Aasmund Olavsson Vinjes hustru», NST 43 (2011): 107-124
·Sæther, Svein Bertil (1951-): «Meir kunnskap om Früchtnicht-slekta på Hitra», NST 43 (2011): 125-134

Hefte 3
·Teige, Ola : «Nettverk – en introduksjon til historisk nettverksanalyse. NST 43 (2013): 139-158
·Willumsen, Liv Helene og Diane Baptie: «John Cunninghams bakgrunn og karriere». NST 43 (2013): 159-176
·Høyendahl, Sten: «En slekt på Hamnor i Hole med linjer til Modum». NST 43 (2013): 177-185
·Pihl, Torbjørn: «Forvalter Frantz Henrich Edler og hans slekt. NST 43 (2013): 187-196
·Sagen, Erik: «Litt om navnet Villik i Ytre Namdal. NST 43 (2013): 197-198

Hefte 4
·Christiansen, Per Reidar: «Med odelsrett som genealogisk verktøy: Egders odel i Vestre Barstad i Sokndal i Rogaland», NST 43 (2013): 203-234
·Falch, Erik Harmen: «Fra Nederland og Ostfriesland i Tyskland til Trondheim på 1600-tallet», NST 43 (2013): 235-252
·Langekiehl, Atle Steinar (1939-): Früchtnicht-slekten på Hitra og Elisabeth Hansdatter Holks alder. Duplikk til Svein Bertil Sæthers replikk», NST 43 (2013): 253-262

Bind 44 (2014-2016)

Hefte 1–2
·Weidling, Tor [Ragnar], (1957–). Jordegods, skatt og skattelister. Noen observasjoner angående beskatning av jordeiendom i de første tiårene av 1600-tallet og det tilhørende arkivmaterialet». NST 44 (2014): 3-26
·Langekiehl, Atle Steinar (1939-): «Setegården Nøkleby i Glemmen og dens eiere i eldre tid». NST 44 (2014): 27-58
·Ertesvåg, Ivar S (1962–).
Lærarlistane – alt folk i Ulstein prestegjeld 1835″. NST 44 (2014): 59-74
·Falch, Erik Harmen (1972–).
Fra Nederland og Ostfriesland i Tyskland til Trondheim på 1600-tallet», NST 44 (2014): 75-119

Hefte 3
·Bratland, Kenneth (1977–) og Runar Jordåen (1977–). Ei annleis kjærleikshistorie. Karen Marie Berg og sønene ho fekk med Wilhelm F. K. Christie». NST 44 (2015): 123-144.
·Løberg, Lars (1960–).
Genealogi og Akademia. Astrid Marie Mellem Johnsen: Bjarkøy-ættas etterkommere ca 1250–1605. Arv, eiendomsoverføring og ekteskap. Masteroppgave i historie ved UIT mai 2014″, NST 44 (2015): 145-150.
·Lillehammer, Arnvid (1943-): «Bryllupsfesten – Eit drap ved Karmsundet i 1853 og dei som var involverte». NST 44 (2015): 151-175.
·Setsaas, Johan Marius (1966–).
Norske sigiller fra middelalderen. Ny seglutgave til glede og besvær?» NST 44 (2015): 177-191.

Hefte 4
·Nygaard, Jon (1946–). Ibsens slekt på Kongsberg». NST 44 (2016): 195-227.
·Weidling, Tor [Ragnar], (1957–).
Gjensyn med Erik Kil». NST 44 (2016): 229-238.
·Setsaas, Johan Marius (1966–).
Kirstine Clausdatter og hennes ektemake – herr Abraham Jacobsson de Cardes». NST 44 (2016): 239-244.
·Weidling, Tor [Ragnar], (1957–).
Dorte Juels fortelling om Ågård og Skauge». NST 44 (2016): 245-252.
·Gustavsen, Are S[kjervik], (1967–).
Lærerikt om lagmenn – tross genealogiske glipper». NST 44 (2016): 253-257.

Bind 45 (2017-2019 )

Hefte 1

 • Johannesen, Oddbjørn, (1955–). Vallonerslekten Henning. NST 45 (2017): 3-34.
 • Weidling, Tor [Ragnar], (1957–). Eiler Brockenhuus død. Verne kloster og Rigs-Registrantene. NST 45 (2017): 35-49.
 • Setsaas, Johan Marius (1966–). Bokmelding – Seglutgivelse i stampe?. NST 45 (2017): 50-63.
 • Gustavsen, Are S[kjervik], (1967–). Sølvi Sogner 1932–2017. NST 45 (2017): 64.

Hefte 2

 • Per Ole Sollie: Hans Ovessøn (Rød) – krigeren på Storfosen 1574–1599: 67-104.
 • Audun Lem: Magister Peder Lem 1617–1663, hans foreldre og litt om deres etterslekt: 105-129.
 • Sten Høyendahl: Glassmesterslekten Post på Ringerike: 130-136.

Hefte 3

 • Arnvid Lillehammer: Valentin Olsen Blomsterberg – Reisande eller soldat?: 139-162.
 • Odd Arne Helleberg: Krake søker make. -En slektskrets prester, lensmenn og storbønder i Øst-Telemark på tidlig 1600-tall: 165-200.

Hefte 4

 • Atle Steinar Langekiel: To slektskretser fra søndre Borgarsyssel rundt år 1600 og deres ætteforbindelser: 205-257.
 • Geir Liavåg Strand: Nye opplysninger om Johan von Cappelen (1720-1792) sine barn: 259-262.
 • Tor R. Weidling: Middelalderens jordebøker på Digitalarkivet: 263-264.

Bind 46 (2019-2021 )

Hefte 1

 • Per Reidar Christiansen: Den yngre asdalætta fra Øyestad. En kildekritisk studie: 3-82.
 • Are S. Gustavsen: Bok uten biskop -Bokmelding av «Bergens kalvskinn»: 84-86.

Hefte 2

 • Sten Høyendahl: En Bragernes-slekt med sagbruk ved Hønefossen: 91-118
 • Lars Løberg: Bjarkøyætta og odelen i Giske -odelsretten i norsk middelalder: 119-153.
 • Terje Gulbrandsen: Til minne om Thorleif Solberg 1924-2020: 154-155.

Hefte 3

 • Jon Nygaard: Ibsens slekt fra Bergen: 157-188.
 • Atle Steinar Langekiehl: Strålsund- og Lundeslekten på Kråkerøy: 191-229.
 • Anders Bjønnes: Et gjenfunnet norsk stormannssegl fra Sørum? 231-236.

Hefte 4

 • Tor Weidling: Adelsårboka og dens norske venner: 239
 • Johan Marius Setsaas: Til minne om Audun Dybdahl 1944–2021: 337
 • Anders Bjønnes, Lars Løberg og Tor Weidling: Minneord om Halvard Bjørkvik 1924–2021: 338

Bind 47 (2021-)

Hefte 1

 • Cecilie Simon: Om Peder Nielssøn Lund, fogd over det rosenkrantzke gods sønnafjells – og litt om oberstløytnant Peder Olssøn Brun: 3
 • Anders Bjønnes: Seglstampen fra Sørum – et tillegg: 47
 • Johan Marius Setsaas, Bokmelding: Reformasjon uten folk:
  det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid: 55

Legg igjen et svar