Kildekontroll – kvalitetssikring

© kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2003. Utgave 01.10 2003.


Kildene er avskrevet og korrekturlest med følgende utgiverprinsipper:

<…..> er utstrøket i originalen.

…/ er tilført i originalen – i samtiden – , som overskrivning, over linjen eller i margen.

[..] er ord og bokstaver som mangler i originalen, men som er føyd til av utgiveren eller med yngre hånd (eller først i nåtiden).

Oppløsning av forkortelser er markert ved kursiv. Dette gjelder både forkortelser ved bruk av forkortelsestegn som vannrette streker, krøller og løkker, punktum eller kolon.

Skillings-ß er beholdt på de fleste stedene, særlig der hvor bokstaven kan stå for uttaletrykk som i ss.

Det er satt inn moderne tall der originalene har bokstavtall.

Det er foretatt en del normaliseringer ved bruken av komma, kolon og punktum.

Det er foretatt en normalisering ved bruken av store og små forbokstaver, særlig slik at alle person- og stedsnavn har fått store forbokstaver.

* er satt inn for å fortelle at den angitte stavemåten er kontrollert og funnet slik som angitt, selv om stavemåten er merkelig eller påfallende.

Det finnes en del tolkningsproblemer ved valg av bokstaver som kan være like i skrift, som a og o, valget i teksten er derfor gjort etter skjønn.

Kildene er korrekturleste. Omfanget av stavefeil anslås som meget liten, under 1,0 promille.

xx foran personnavn ved signaturer, betyr at initialene eller fornavnet er uleselig.

Legg igjen et svar