Suldal prestegjeld 1664

Fødde og døde i Suldal prestegjeld 1664 (Suldal, Sauda og Røldal)

Av Jo Rune Ugulen

[Uttrekk fra Prestemanntalet for Suldal prestegjeld 1663-1666]
[Avskrifta er ikkje korrekturlesen, og det kan såleis finnast einskildfeil i teksten. Der lesemåten er usikker er det nytta spørsmålsteikn i parentes.]

Fødde Anno 64 [Suldal sokn]
Siur Thostensøn Bratved
Siur Laursøn Thvedæn
Jacob Olßøn Stenbro
Johans Østensøn Bache
Jacob Roalßøn helgenes
Laust Aschilsøn ibid.
Anders Simonsøn Vega
Rasmuß Herbach
Peder Hiorteland
Ole Nielsøn Helgenes
Styrchor Poelßøn
Halvard Jonson Fischetiøn
Jacob Vega. Spuzig (??)
Siur Byrcheneß
Ole Bratteland
Laust Olsøn Offtveden
Lev Levarsøn Laurhus
Simon Ulledal
Døde [Suldal sokn]

Niels Vorvig 44
Eloff Nielßøn 12
Knud Søresta 10
Halvard Fischetiøn
Board Vega 20
Jacob Vega Spuzig (??)
Rasmus Herbach 84
Laurß Olsøn Thvedæn
Simon Michelsøn Ulledal 

Fødde Anno 64 [Sauda sokn]

Klaus Siursøn Maldal
Sigbiørn SøndenAa
Gunar Byrcheland
Omund Halvarsøn Herrim
Ingemund Theig
Rasmus Ortun
Knud Poelsøn Bache
Ingemund Hylland
Halvar Fløgsta
Siur Siursøn Hellod
Abraham Vega
Board Søvde
Sigbiørn EgisAaß
Sigbiørn Lingvold
Poel SmædeVigen
Jacob Byrcheland
Johans Molde
Lambert oc Knud Thvilling
Niels oc Jon Svandal tvillinge
Anders Hoffland

Døde [Sauda sokn]

Knud Herrim 10
Mogens Breche 50
Siur Abø 4
Niels oc Jon Svandal tvillinge
Sigbiørn Lingvold
Lambert oc Knud tvillinge
Anderß Hoffland

Fødde Anno 64 [Røldal sokn]

Knud Michelsøn Lone
Anfind Jonsøn Høye
Jeran Offuerland

Døde [Røldal sokn]

Anfind Hayin 50
Ingebret Anfinsøn 16
Osmund Anfindsøn 12
Thoer Offuerland 48
Siur Thorsøn 16
Thomis Hayin 53
Siur Omundsøn Høye 17
Niels Omundsøn ibid. 13

Legg igjen et svar