LLH, NSF og DIS-Norge sammen på Stortinget

STORTINGET2Med mål om å sette den immaterielle kulturarven enda sterkere på dagsorden, møtte i dag våre tre organisasjoner Geir Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti. Med 80.000 medlemmer og mange tusen timers frivillig arbeid utgjør vi en betydelig ressurs for å bevare nasjonens hukommelse.
På nyåret bestemte våre tre organisasjoner å drive felles lobbyarbeid i tiden fremover. Felles hovedfokus for alle tre er at vi tar vare på den den immaterielle kulturarven. Budskapet på Stortinget var at uten lokal- og personhistorier risikerer vi å gå glipp av halve historien. For hvilken verdi har gamle hus, hvis vi ikke vet hvem som bygde dem og levde der? På grunn av sin egenart er immateriell kulturarv gjerne usynlig i forhold til den materielle og faller derfor utenfor mange støtteordninger. Kunnskap om mennesker som levde før oss gir oss verdifull innsikt i vår egen identitet. I en tid med stor mobilitet kan slektsforskning og lokalhistorie hjelpe oss å forstå samtiden og gi gode forutsetninger for å møte påvirkning utenfra på en raus måte.
Vi mener at kulturvernorganisasjonene må likestilles og at den immaterielle kulturarven må forankres statsbudsjettet.
Landslaget for lokalhistorie er en paraplyorganisasjon for 375 historielag over hele Norge. I disse historielagene er det omkring 71.000 enkeltmedlemmer som daglig legger ned en betydningsfull frivillig innsats for å ivareta, forvalte og øke vår felles kunnskap om landets kulturarv. Landslaget for lokalhistorie arbeider bredt. I medlemslagene finnes det blant annet slektsgranskergrupper, antikvarisk bygningsmasse av betydelig nasjonal verdi og 240 årlige publikasjoner på lokalt og regionalt nivå. Historielagene støtter det offentlige gjennom sin uvurderlige kunnskap og ved å ta vare på og forvalte arkiver og gjenstandssamlinger med mer.
DIS-Norge, Slekt og Data er landets største organisasjon for alle som er interessert i slekts- familiehistorier. Organisasjonen har 10.000 medlemmer, fordelt på 18 distriktslag og mer enn 50 lokallag spredt over hele landet. Medlemmene finner, bevarer og formidler slekts- og personhistorie – og bidrar i så måte med å bevare vår kulturarv. Organisasjonen har et godt samarbeid med arkivene og bidrar med å transkribere og digitalisere innhold – og ikke minst formidle kunnskap om innhold og bruk av arkivene til privatpersoner. Den avlaster i så måte offentlige ressurser.
Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) er landets eldste nasjonale forening for slektsforskere. Foreningen ble etablert i 1926 og har i dag i overkant av 1700 medlemmer i Norge og utlandet. Foreningens hovedmål er, og har alltid vært, å publisere artikler og annen litteratur i den hensikt å øke kunnskapen og interessen for slektshistorie i Norge. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (ugitt siden 1927) er eneste nordiske slektshistoriske utgivelse med vitenskapelig status. Foreningen driver også bibliotek med landets største samling av norsk og utenlandsk litteratur innen feltet. Biblioteket er åpent for allmenheten to ganger i uken.
Skrevet av Anne Schiøtz