Norsk-svensk samarbeid til glede for slektsforskerne

Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) og Arkiv Digital (AD) har innledet et samarbeid for å gjøre kildemateriale tilgjengelig for hverandres medlemmer og kunder
NSF ønsker å kunne tilby sine medlemmer kildemateriale som ikke er tilgjengelig gjennom Arkivverkets portal Digitalarkivet. Derfor har vi, i tillegg til at vi skanner stadig større deler av biblioteket vårt i Oslo, nå funnet det riktig å inngå en avtale med AD om utveksling av materiale til felles beste for begge organisasjoner.
NSF og AD håper dette kan lede til ytterligere aktivitet hos begge parter, og at medlemmer og abonnenter vil sette stor pris på de nye spennende kildene som etter hvert vil gjøres tilgjengelig for respektive slektsforskere i våre to land.
Som første publisering hos NSF vil det bli tilgang til J. A. Nordstrøms omfattende samling av Båhuslenske slektsutredninger med spesiell vekt på Tjørn og Orust, og en liten smakebit på en norsk kirkebok fra Kansas som inneholder opplysninger om mange emigrerte nordmenn. Vi publiserer også snart et manntall fra Jemtland i 1645.
AD vil publisere flere årganger av Polititidende, militærkalendre fra 1800-tallet og en rekke norske statskalendre fra slutten av 1800-tallet.
I tiden som kommer vil begge parter publisere nytt stoff fra både Norge, Sverige og USA som garantert vil være til nytte for begge lands slektsforskere.
AD og NSF er glad for dette samarbeidet og vi tror det blir spennende å kunne publisere nytt stoff i tiden som kommer. Våre medlemmer har mye å glede seg til i tiden framover.

Legg igjen et svar