NST-info

Norsk slektshistorisk tidsskrift

Norsk slektshistorisk tidsskrift er selve flaggskipet i floraen av norske genealogiske publikasjoner. NST kommer hvert år med to hefter, og fire hefter utgjør et bind. Siden førsteutgaven i 1927 er det kommet ut 41 bind av tidsskriftet. En rekke velrenommerte og kjente genealoger har gjennom disse årene bidratt med i overkant av 15.000 sider slektshistorisk stoff. I brorparten av artiklene har det vært publisert nytt og banebrytende stoff av høy kvalitet. For at du som leser lettere skal kunne finne frem i denne mengden av stoff, har foreningen utarbeidet et register over personer og slekter omtalt i NST.

Tidsskriftet har i årenes løp hatt artikler om slekter i hvert eneste lille kirkesogn over hele landet. Som oftest har det handlet om å kartlegge slektskretser fra sen middelalderen og frem til 1700-tallet, altså den tiden som er vanskelig å behandle for de aller fleste slektsforskere. Siden mye av stoffet er såpass langt tilbake i tid, har slektene og personene som behandles, ofte svært mange etterkommere. Derfor vil de aller fleste, også du, kunne finne informasjon om dine forfedre i mange av de 37 bindene av NST.

Redaksjonen består i dag av 2 redaktører. Det er
Are S.Gustavsen og Johan Marius Setsaas

Annonsér i Norsk slektshistorisk tidsskrift

Annonsering: kontakt webredaksjon@genealogi.no

Publisere i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift?

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) er per i dag landets eneste genealogiske tidsskrift med en gjennomført vitenskapelig profil. Gjennom 75 år har Tidsskriftet huset mange av de ypperste arbeidene innen norsk genealogi. Det er en tradisjon vi ønsker skal fortsette. Vi kan ikke godtgjøre artikler økonomisk, men vi kan tilby forfattere av genealogiske og personalhistoriske arbeider følgende fordeler:

  • Redaksjonell hjelp (innebærer forslag, veiledning og korrekturlesning).
  •  Bedre egenkontroll med det ferdige produkt fordi vi alltid lar deg lese minst en korrektur etter at artikkelen er satt (vi leser selvfølgelig også korrektur før artikkelen settes).
  • Satsing på illustrasjoner både i farge og svart/hvitt.
  • Dekning av illustrasjonskostnader (innenfor rimelighetens grenser).
  • Fagfolk til setting og trykking av artikkelen slik at produktet skal fremstå godt visuelt.
  • Indeksering i norske og utenlandske bibliografier.
  • Riksdekkende og internasjonal leserkrets (her treffer du riktig målgruppe!).
  • 5 forfattereksemplarer (inntil 10 ved forespørsel).
  • God respons fra leserne.

I samarbeid med forfatterne er vi villig til å strekke oss langt for at sluttproduktet skal bli best mulig, både faglig og visuelt. Vårt mål er at det skal være et kvalitetsstempel å få publisere i NST. Sitter du med spennende genealogisk eller personalhistorisk materiale du ønsker å dele med åndsfrender, ta kontakt med oss.

Litt historikk

Gamle hefter av NST kan du lese på arkivene, på de største bibliotekene og i samlingene til enkelte lokale historielag. Men disse heftene får du som oftest ikke lånt med hjem. Ønsker du derfor å kjøpe, har vi fremdeles en del hefter igjen i vårt bibliotek i Industriveien 6 på Lørenskog.. De kan bestilles i vår nettbutikk.

De første 35 årgangene er digitalisert

De 35 første årgangene av Norsk slektshistorisk tidsskrift er tilgjengelig som nedlastbare pdf-filer i slektsbutikken.

Legg igjen et svar