Personnavn fra Lom og Vågå i tiden 1150-1350

Folk i middelalderen og på 1500-tallet, publisert av Norsk Slekshistorisk Forening. Forfattet av Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 1985-2002.

Forord:

Denne artikkelen ble skrevet som Semesteremne i norrøn filologi – hjemmeeksamen 18. november – 2. desember 1985. Den tildelte oppgavetittelen var En systematisk oversikt over personnavnene i et diplommateriale fra et norsk distrikt (bygd, sokn). Materialet bør bestå av minst 50 diplomtekster. I denne foreliggende versjonen har jeg tatt hensyn til noen av merknadene til sensorene. Navnene i personfortegnelsen er ytterligere bearbeidet (utført vesentlig høsten 1986). Dette gjør at det har oppstått noen uheldige mindre uoverstemmelser i forhold til den øvrige teksten, bl.a. i forhold til de oppgitte tallstørrelsene.

 Innledning:

Valget om studieområdet, Problemstillinger, Register over utvalget av brev fra Lom og Vågå, Merknader til personoversikten, De viktigste stedsnavn, Navnestandardiseringen

Valg av studieområde
Lom og Vågå er valgt, fordi det finnes litt bevart kildemateriale fra distriktet slik at vi her har muligheten til å studere navnegivningen noe mere detaljert enn i de fleste andre områder. Den store kilderikdommen i disse bygdene er perioden ca. 1380-1470. Kildene fra tiden til og med 1367 er valgt ut med den hensikt å kartlegge status i personnavnene rundt år 1300 og tiden forut. Særlig har jeg ønsket å kartlegge innføringen av nye, kristne personnavn.

Arbeidet er lagt opp slik at kildene først sorteres kronologisk. Deretter ekserperer jeg alle personnavn i kronologisk rekkefølge. For å gjøre en videre navnesosiologisk undersøkelse lettere, har jeg tatt med en del biografiske opplysninger (mange flere finnes, men er utelatt, f.eks. godsforhold, makt- og avgjørelsesforhold samt rangering). Under arbeidet foretar jeg personidentifiseringer på grunnlag av et stort utvalg ikke her nærmere kommen- terte (genealogiske mv.) metoder. Etter hvert som arbeidet skrider frem, flyttes notisene frem til en persons eldste kildebelegg. Patronymikon skilles ut som egne oppslagsnavn og plasseres foran første kildebelagte barn. (For en god del menn bare kjent ved navn gjennom patronymikon, har vi tross alt mye annet personalia, f.eks. bosted og godsforhold). En persons ektefelle føres opp (flyttes frem) sammen med personen, slik at verdifull kunnskap kan fremkomme.

Det har ikke vært tid til systematisk å gjennomgå bevarte sigiller (bare et par notiser fra Norske Sigiller er med). E H Linds arbeider er heller ikke i nevneverdig grad utnyttet. Og sist men ikke minst: korrekturlesningen på gjengivelsene fra tekstutgavene er mangelfull. Det siste har ført til at jeg ikke har fått med meg forekomstene av bokstaven «ð». Mange er det ikke snakk om, men allikevel.

På de to følgende sider følger en tabell over antall kjente brev fra Gudbrandsdalen (medtatt enkelte brev utenifra dalen som gir verdifull eiendomshistorisk kunnskap) samt en tabell over disse brevenes geografiske distribusjon (hver dott markerer et arkiv).

Register over utvalget av brev fra Lom og Vågå

U = bare et utvalg av personene brevet nevner, er medtatt i personoversikten.

Ved proveniensopplysningene er det nevnt siste sted brevet befant seg på, før det kom inn til RA, dels der hvor det fremdeles befinner seg, dels der hvor det sist befant seg da beste tilgjengelige avskrift ble tatt. Gårdsnavnene er gårder i Nord-Gudbrandsdalen

Lom pa. = Lom prestearkiv (kirkearkiv), de fleste av dem til RA i 1847.

(1180-1202), RN I 100, DN III 185 (1336 7.5)

(1204-1220), RN I 174, DN II 4, RA 1333, Lom prestearkiv

1270 24.2, RN II 84, DN XXI 1, Garmo, Lom pa

(1263-1280), RN II (234)

(1284?), RN II 367a, DN I 287 (1343 14.10)

(1288-1304), RN III 170, DN I 90, RA, Lom pa.

1308 1.12, RN III 544, DN XXI 8, Garmo, Lom pa.

1312 16.6, RN III 766, DN I 133, RA, Lom pa.

ca 1312 16.6, RN III 767, DN I 133, RA, Lom pa.

1313, RN III 883, DN I 140, RA, Lom pa.

1315 4.4, RN III 921, DN III 106, RA, Gaupar

1317 14.8, RN III 1034, DN XXI 19, Garmo, Lom pa.

(1319) 26.1, RN III 1091, DN III 103, RA, Bjølstad

1323 26.11, RN IV 252, DN III 136, (RA?), Bjølstad

før 1325 26.6, RN IV 348, DN XIV 3

1325 26.6, RN IV 349, DN XIV 3, RA, Harlaug

1326 26.3, RN IV 407, DN III 143, RA, Bjølstad

1326 20.7, RN IV 422, DN II 159, RA

1330 7.5, RN IV 745, DN III 156, RA

før 1332 28.1, RN IV 860, DN III 163

1332 28.1, RN IV 861, DN III 163, RA, Bjølstad

1333 26.5, RN IV 957, DN V 96, RA – AM

1333 11.8, RN IV 987, DN II 203, RA, (Lom pa.)

1333 7.10, RN IV 1008, DN VI 143, RA – Geheim.

1333 15.10, RN IV 1009, DN IX 104, RA

1334 1.5, RN IV 1043, DN II 205, RA

1336 7.3, RN IV 1163, DN VIII 94, UBB, (Blakar?)

1336 7.5, RN IV 1178, DN III 185, RA, Bjølstad, Sandbu

før 1337 9.11, RN V 69, DN III 192

1337 9.11, RN V 70, DN III 192, Bjølstad

1338 6.3, RN V 91, DN XVI 5, RA 1609, Lom pa.

1339 1.12, RN V 262, DN XI 24, KNVSS

1340?, RN V 395, DN III 204, Håkåstad

1342 2.2, RN V 530, DN X 48, Blakar

1342 24.2, RN V 535, utrykt dom 1646, Valdres

1342 7.5, RN V 551, utrykt som 1646, Valdres

1342 29.5, RN V 557, DN III 210, SRA – KVHAA

1342 2.6, RN V 563, DN XXI 65, Harildstad, Heidal

1343 26.3, RN V 617, DN III 213, Bjølstad

1343 7.10, RN V 663, DN I 287, RA, Lom pa.

1343 26.11, RN V 669, DN V 166, RA

før 1344 3.11, RN V 729, DN II 265

1344 3.11, RN V 730, DN II 265, RA, (Lom pa.)

1346 24.2, RV 827, DN VIII 153, UBB, Blakar

1349 16.2, RN V 1118, DN V 207, RA, Vidensk.S.

før 1349 1.3, RN V 1122, DN I 315

1349 1.3, RN V 1123, DN I 315, UBB, (Blakar?)

1353 30.3, RN VI 205, DN I 284, RA 1353 – Geheim.

1354 9.8, RN VI 293, DN V 219, RA, Lom pa.

1355 13.5, RN VI 327, DN V 221, Harildstad Fron

1355 4.6, RN VI 329, DN XXI 86, Garmo, Lom pa.

1355 4.6, RN VI 330, DN XXI 87, Garmo, Lom pa.

1355 14.9, RN VI 348, DN XVI 16, RA, Helle

1356 3.2, RN VI 375, DN III 288, RA

1356 6.2, RN VI 377, DN I 346, RA, Lom pa.

1356 22.3, RN VI 391, DN II 329, RA, Lom pa.

1356 25.6, RN VI 402, DN XVI 17, RA 1609, Lom pa.

1358 9.3, RN VI 486, DN XVI 19, RA 1609, Lom pa.

1358 8.10, RN VI 541, DN III 295, RA, Lom pa.

1358 5.11, RN VI 545, DN III 297, RA, Lom pa.

1359 11.3, RN VI 560, DN III 302, (RA?), Valbjørg

1359 14.4, RN VI 572, DN III 304, RA, Lom pa.

1359 14.4, RN VI 573, DN V 232, RA

1359 12.5, RN VI 578, DN III 305, RA

1359 19.5, RN VI 581, DN III 306, RA, Lom pa.

(1358 8.10-1359 17.8), RN VI 598, DN III 301, RA, Lom pa.

1359 30.9, RN VI 618, DN III 307 RA, Lom pa.

(1359 9.8-1360 24.8), RN VI 690, DN V 239, Harildstad, Fron

1360 8.11, RN VI 712, DN III 314 RA, Bjølstad

1361 11.3, RN VI 741, DN III 318 RA, Bjølstad

1361 4.8, RN VI 771, DN X 63 Blakar

1361 8.9, RN VI 788, DN III 322 RA, Bjølstad

1361 2.12, RN VI 801, DN XIII 25 RA, Heidal i Vågå

1362 30.5, RN VI 835, DN III 326 RA, Bjølstad

1362 18.10, RN VI 863, DN III 327 RA, Bjølstad

1363 3.2, RN VI 890, DN I 377 RA, Lom pa.

1363 25.2, RN VI 894, DN III 330 RA, Bjølstad

1366 20.2, RN VI 1099, DN II 386 RA

1366 5.7, RN VI 1134, DN XVI 26 RA 1609, Lom pa.

1366 23.11, RN VI 1166, DN III 353 Harildstad, Vågå

1367 21.1, RN VI 1182, DN IX 161 Kruke (fra Kleppe)

1367 29.6, RN VI 1209, DN XV 24 SRA, fra Lesja

1367 12.11, RN VI 1223, DN III 357 Lyen

1368 8.9, RN VI 1316, DN XI 57 Blakar

 

Merknader til personoversikten

[ ] = betyr at denne personen, belagt i disse kildene, av ulike grunner ikke er medtatt i den videre drøfting over personnavnforekomstene i Lom og Vågå. Som regel er dette personer fra Sør-dalen elelr personbelegg yngre enn 1367.

Tilnavn er systematisk skrevet med små bokstaver, selv om diplomtekstutgaven har store bokstaver (originalene har vel nesten alltid små).

* = betyr at navnet vitterlig er skrevet slik i tekstutgaven.

dag. = betyr dagsatt, datert.

( ) = betyr at disse navn mv. er en utfylling ved hjelp av annet kildemateriale eller at dette er en tolkning som ikke direkte er kildebelagt.

 

De viktigste stedsnavn

Ullinsin = Vågå prestegard, siden ca 1986 også kalt Ullinsvin

Mo = Lom prestegard

Heidal = dengang sørligst i Vågå herred, idag sammen med Sel (dels tidl. del av Vågå, dels del av Fron), utskilt til Sel kommune. Jeg benevner i teksten alle gårdene i Heidal for tilhørende Vågå.

Harildstad = både i Heidal og i Kvikne på Fron.

Bjølstad, i Heidal

Sandbu, i Finntrya i Vågå

Blakar, i Lom

Hove = både gård og sokn i nåværende bygda Skjåk, daværende Lom herred.

Kvåle, i Skjåk (dengang i Lom)

Kleppe, i Sjårdalen i Vågå

Lyen, i Nordherad i Vågå

Fellese, i Nordherad i Vågå

Aukrust, i Bøverdalen i Lom

Kvamme, i Lom

Skjåk = I teksten av og til skrevet Skiåker: Både en storgård og kirkesokn (til ut på 1300-tallet). I dag utskilt til en egen kommune, men Skjåk har fra gammelt av alltid vært en del av Lom herred. I teksten refereres det dels til det vi mener med kirkesoknet (bygda), dels til storgården. Denne sammenblandingen er litt uheldig og vil i senere versjoner bli endret. Jeg har forsøkt med «Skiåker» for gården og «Skjåk» for bygda. Folk og gårder i Skjåk vil systematisk bli nevnt tilhørende Lom.

Lalm, områdenavn (ikke gårdsnavn) i Vågå

Sel = nå egen kommune, dengang del av Vågå, deler av Sel i Fron i kirkelige sammenhenger

Ved bruk av og i har det vært tilstrebet å følge tekstene så langt som mulig.

Navnestandardiseringen

Det har vært og er et mål å få gjengitt navnene så nær opp til antatt uttale som mulig på den tid den enkelte person selv levde. Utgangspunktet har da vært uttale i dialektene justert etter skriftform i diplommaterialet. Av eksempler på uttale kan her nevnes Halvor, Ellan, Iva[r], Pær, Elling, Sjur – Sjugul, Gunna[r], Tostin.

Augmund og Agmund er systematisk standardisert til Ogmund. Assor til Ossor. Når vi kommer ut på 1400-tallet blir formene Omund (endret fra Amund). I Gudbrandsdalen har de uttalt disse navnene med O, og som navnelisten viser, har navnet ofte blitt skrevet med O, ihvertfall på 1400-tallet blir O oftere brukt enn A. Helt konsekvent har jeg ikke kunnet være: Audun skulle da skrives Oden/Odun/Ouden slik det gjøres på 1400-tallet, men siden forekomstene enda er så få er disse skrevet med A.

Lyden å er skrevet som idag der alle tekstene har a (aa).

Eystein har fått sin stavelse slik etter gammel tradisjon i Lom-Vågå, og ikke med Ø.

Erlend og Erling blir skrevet med dobbelt ll. Ser en etter, er dette en del belagt i skriftformene.

Sigurd blir systematisk skrevet Sjugurd i henhold til uttale (Sjur mfl). Selveste herr Sjugurd Ellandsson på Sandbu er belagt med skriftformen Siu så jeg regner med at dette har vært uttalen allerede på denne tiden og har derfor ingen betenkeligheter med å endre de andre navneformene.

Ulf og Lafrans (mfl.) blir skrevet Ulv, Lavrans (mfl).

Biorn skrives Bjørn, Ingebiorg skrives Ingebjørg. Det har voldt meg problemer å skille mellom Bjørn og Bjarne (som trolig har vært brukt som et selvstendig navn i Gudbrandsdalen på denne tiden). Her er alt gjort om til Bjørn.

Fridik er skrevet nettopp Fridik og ikke Fredrik eller Fridrik slik som i regestene til DN og RN.

Arnfinn og Arnstein (mfl.) er skrevet uten r. Når vi kommer til slutten av 1300-tallet, uteblir denne r`en ofte i skriftformene, så det er derfor riktig å fjerne den her også. Eindride skrives Endride siden den første i`en ofte er falt ut. På 1400-tallet forekommer en del skriftformer Endre (Endred) som jo er senere uttale. Navn med doble konsonanter skrives med enkel konsonant, slik majoriteten av skriftformene viser. Ragnild skrives uten -h (konsonantassimilasjon). Guttorm skrives med dobbelt -tt.

I henhold til dialekten skrives det alltid son og dotter.

Alfabetisk personfortegnelse:

[(Anonym) Sjugurdsson, sønn til Sjugurd Oleson på Sigmunds-Nes (nevnt ) og bror til Asle Sjugurdsson bonde på Sigmunds-Nes (nevnt 1381-1405), 20.5 1388; 25.5 1609.]

[(Anonym), gift med Ingebjørg Torgilsdotter i øvre-Li på Lom (nevnt 1366-1382), foreldre til Arne (nevnt 1366?), AN er død før 1382 (død før 1366).]

Alv, far til Pål Alvsson (som dro til Roma) og Ragnild (Alvsdotter), Lom 1319-1323.

Alv, far til Wegeir Alvsson, sistnevnte var gammelt vitne på Fellese (Vågå Gnr. ) 1325.

Alv, (Olve?) far til Sjugurd Alvsson (Olveson?) på Vågå 1359-1381.

Alv Bårdsson, gift med Ingejørg Torgilsdotter i øvre Li på Lom (nevnt ), hun er søster til Skofte Torgilsson på Kjestad på Lom (nevnt ), ved 14.4 1382.

Alv på Dolvin (nå del av Blaker), Alfuer a Dolfuini sender ut brev på Blakar 24.2 1346.

Alv Ellendsson, Alfuer Ellendzson sender ut brev på 24.2 Blakar 1346. Aluær Ellenz son i ombud for Eirik slembe (kongens ombudsmann, siden lagmann, nevnt 1349-1353) på Vågå 16.2 1349. Far til Halvard Alvsson i sydre Sandbu?

Alv Olavsson, Alfue Olafs syni kjøper jord på Lom 2.2 1342.

sira Alv Pålsson, trolig prest på Lom, sire Alfuer Pallson selger jord til (broren?) Sjugurd Pålsson (nevnt 1354-1359), Lom 1356 februar 6.

Alv Sakseson, Alfuer Saxsæ son gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

Andor på Kleppe (Vågå Gnr. ), Arndor a cleppe vitne ved dom (på Lom) 24.2 1270. andor a kleppe omtales 1.12 1308.

Andres, far til Nikolas Andresson på Lom 1354-1384.

Andres på Marstein (Lom Gnr. ), Andres a Margstæinum vitne på Lom 4.4 1315.

Andres Kolbeinsson på Marstein (Lom Gnr. ), gift 1. gang med Gyda Håkonsdotter (nevnt 1359), gift 2. gang med Gudrun (nevnt 1379). Andres Kolbæinsson, det vitnes på tinget på Gardlaus på Fron at han var tremenning til (den døde) Arnfinn kapæ (som trolig var fra Fron siden vitneføringen var der), datert Gardlaus 11.3 1359. Andres Kolbæinsson gift med Gyda Håkonsdotter (som eide jorder på Lom) ga Sjugurd Oleson på Sigmunds-Nes (nevnt 1356-1376) kvittering for å ha styrt Gydas jorder, datert Sigmunds-Nes på Lom 2.12 1361. Andres Kolbæinsson aa Margstæinum ok Gudrun æiighiin kona, Andres ok Gudrun, solgte jord på Lom 11.7 1379 (DN I nr. 457).

Anfinn, far til Ivar Anfinnsson som innsegler brev på Lom og Vågå 1361-1369.

Anfinn, far til Ellend Anfinnsson som sendte ut brev på Kvåle på Lom 1354.

Anfinn, far til Endride Anfinnsson som sendte ut brev i Øy på Vågå 1367.

Anfinn. Arnfinni bror til Nikolas på Hove, Ivar, Endride og Ellend, stevnet i eiendomssak på Lom 1312 juni 16.

Anfinn Eiriksson. Arnfinner Eiriksson, Arnfin, stevnet til Hammer i eiendomstvist angående jord på Lalm og på Lom, 28.1 1332.

Anfinn Sjugurdsson på Lyen (Vågå Gnr. ). Anfinner Sigurdærson sendte ut brev i Øy på Vågå 8.11 1360; sendte ut brev på Sigmunds-Nes på Lom 2.12 1361; sendte ut brev på Blesum på Vågå 18.10 1362; Anfinner Siugurdarson, lagrettemann, sendte ut brev på Vågå 12.11 1367 der han bevitnet at han bodde på Lyen (siden?) før den store manndauden, – har leid gården.

Arne, far til Endride Arneson som vitnet i Heidal 1333.

Arne, far til Fridik Arneson i Heidal 1333-1343.

Arne, far til Dag Arneson som innseglet brev på Vågå 1349.

Arne, far til Bjørn Arneson som solgtr jord på Lom 1356.

Arne, far til Olav Arneson som sendte ut brev på Lom 1366?

Arne, far til Homlaug Arnesdotter som solgte jord i Valle på Vågå, datert Mo på Lom 1366.

Arne, sønn til Ingebjørg Torgilsdotter (nevnt 1366?-1382, gift (1) med AN, gift (2) med Alv Bårdsson), de bodde i øvre-Li på Lom 23.11 1366?

Arne Botolvsson, Arne Botolfs son vitner på tinget på Vågå 7.5 1336.

Arne Haraldsson korbror i Hammer, Arne Harallzson korsbrodr j Hamre sa fra seg retten til Heimdalsvannet, (antas i den genealogiske litteraturen å ha ætt fra Vågå), 9.11 1337.

Arne kjepp, Arne kiæpper vitnet på tinget på Vågå 7.5 1336.

Arne Kolbjørnsson på Lyen (Vågå Gnr. ), Arne Kolbiarnarson sender ut brev på Vågå der han vitner at han bygde på Lyen på Vågå rett før den store manndauen, 1367 november 12. Lagrettesmann på Vågå 1383 februar 20.

Arne Nikolasson [rein], Arne Nichulas son sendte ut brev på Vågå 7.5 1336. Han førte et segl med et høyrevendt reinsdyr (NS nr. 306). Bror til Eiliv Nikolasson på Vågå (nevnt 1336-1349).

[Arne Ormsson (på Rokvam?) Gausdal Gnr. ), gift med Gudrun. Arne Orms son sender ut brev omkring 1340; arnæ ormsyni ok gudrunn husfrøyiu hans nevnes i brev utferdiget på Rokvam i Gausdal (mellom 1354 august 26 – 1355 august 25) (DN XXI nr. 90); arnæ ormsson inngår jordebytte med biskopen i Hammer i brev skrevet på Fosset i Gausdal 1359 (DN XXI nr. 100).]

[Arne prest på Sødorp, Arne prestr a Sudþorpe sender ut brev omkring 1340.]

Arne staur. Arne staur vitnt på Vågå 7.5 1336 om hendelser som fant sted rett etter kong Magnus død (1280).

Aslak Kovreson, Aslakkær Kofræ son, Aslakær, inngår jordebytte på Lom 1333 oktober 15. Om navnet, se merknader under ‘Kovre’.

sira Aslak, siræ Aslakær innsegler brev på Fellese på Vågå 1325 juni 26, trolig prest på Vågå.

Asle Sjugurdsson bonde på Sigmunds-Nes (Lom Gnr. ), sønn til Sjugurd Oleson på Sigmunds-Nes (nevnt ), bror til AN Sjugurdsson (nevnt ) 1381 mai 16; 1388 mai 20; 1609 mai 25; 1405 februar 24.]

Atle prest, Atla preste Lom (mellom 1204-1220).

Aude Ogmundsson, Audde Ogmund sonar kjøper jord på Lom 1354 august 9; Aud i Ogmundæson sender ut vitnebrev på Mo 1356 mars 22; det vitnes at Audhi Ogmundærson for over to år siden betalte for jordekjøpet, 1358 november 5.

Audulv på Vange ( ). Audulfuer a Vanghe sender ut brev på Hove på Lom 1342 mai 29.

Audun, far til Halstein Audunsson som er gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

Audun, far til Ragnild Audunsdotter som hadde jord i Eystein Pålssons (nevnt Lom 1358, Vågå 1363) gard (trolig på Vågå) og som hadde tilknytning til Bård Trondsson bonde på Skiåker (nevnt 1355-1386), 1363 februar 25.

Beine, far til Eiliv Beineson som sendte ut brev på Vågå 1342.

Berdor, far til Eldrid Berdorsdotter (som tildømmes jord på Lalm og på Lom i eiendomstvist) og AN Berdorsson (som er far til Margareta gift med Gudleik); Berdor hadde hatt ombud for Sigrid (gift med Sjugurd Ivarsson); 1332 januar 28.

Berdor, far til Tore Berdorsson som kjøpte jord på Lom 1358-1359.

Berdor Wetelidsson, Bærddor Vetlidson, Bærddore, kjøper jord i Lyen på Vågå 1360 november 8; Bærdor Vættelidson, Bærdore, samme, 1362 mai 30; Bærdor Vætterlædsson, Bærdore, Bærdoor, Bærdor, samme, 1362 oktober 18. Jfr. Vetelid Bjarneson på Vågå 1428-1445.

Bergsvein Haraldsson prest på Lom, Vågå, Stange. Bergsuæin Haraldson prester a Monom sender ut brev på Mo 1356 mars 22; Bergsuæin prester a Monom 1358 oktober 8; Bærgsuæin prester aa Vagha sender ut brev på Hammer 1361 januar 26; sire Bergswæin Haraldsson, sire Bærgswæin kjøper jord på Vågå, dag. Fåberg 1361 mars 11; sire Bergswæin Haraldzson prester a Vogha, samme, dag. Hove på Fåberg 1361 september 8; Bærgsuæin Haraldzson prester a Vagha 1363 februar 25; siræ Bergsuæin Haaralz son kjøper jord på Vågå, dag. Mo på Lom 1366 februar 20; sira Bergssueini Haraldzsyni preste a Stangum arver jord på Vågå, dag. Refling på Stange 1378 februar 12. Sira, arver jord i Valle på Vågå sammen med Peter Gudleiksson (nevnt 1386-1399), dag. 1386 april 24.

[Bergsvein Nikolasson, bror til Gudrid (Nikolasdotter) gift med Sjugurd Alvsson (n ) (mellom 1359 august 9 – 1360 august 24).]

Bergsvein Sjugurdsson, Bærgsuæini Sigurdr syni innsegler brev på Lesja 1326 juli 20.

Birger, far til Sjugurd Birgersson og Trond Birgersson som innsegler brev på Lom 1342 februar 2.

[Bjørn, far til sira Bård Bjørnsson, nevnt 1354-1358.]

Bjørn, far til Bron Bjørnsson, Bron Bærnær son som innsegler brev på Skjåk 1330 mai 7.

Bjørn, far til Gunnar Bjørnsson som vitner på tinget på Vågå 1336 mai 7.

Bjørn, far til Brynjulv Bjørnsson som nevnes i et forlik på Tofte (på Dovre?) 1343 november 26.

Bjørn, Benner i avskrift fra 1646. Ombudsmann for Sjugurd Ellendsson på Sandbu (n 1336-1349, død før 1353) i eiendomstvist på Valdres 1342 mai 7.

Bjørn Arneson, Biorn Arne son, Biorn, Birni, selger jord på Lom 1356 mars 22.

Bjørn bratte, Birni bratta Lom (mellom 1204-1220). Navnet kan ikke sees å ha fungert som noe slektsnavn slik deler av den omfangsrike lokalhistoriske litteraturen vil ha det til, jfr. f.eks. Engebret Hougen, Ættesoge for Gudbrandsdalen II. Navnet betyr trolig ‘brå’, ‘steil’.

Bjørn fausk, Biorn fauskær vitner på Vågå 1336 mai 7 om hendelser som fant sted rett etter kong Magnus død (1280). Tilnavnet kommer neppe av gårdsnavnet Føsker i Odalen, slik ulik lokalhistorisk litteratur har foreslått, jfr.. Tydningen av fausk er råtten ved, råtten trestubbe, jfr. Norrøn ordbok, 3. utg., s. 105.

Bjørn Håkonsson, gift med Sunniva, Biorn Hakonar son, Biorn ok Sunnifua kona hans, de selger sammen jord på Lalm på Vågå 1359 mai 12.

Bjørn Isaksson på Garmo (Lom Gnr. ), Birni Jsaacsyni vitner på Lom (1319) januar 26; høyst trolig lik Bjørn på Garmo Birni a Gardmo som det tales om i 1323 november 26.

Bjørn på Kvarberg (Vågå Gnr. ), *Biorm a. Huærbergge innsegler brev på Fellese på Vågå 1325 juni 26.

Bjørn (Nikolasson), bror til Dag Nikolasson Dax Niculas sonar ok Biernar brodor hans, nevnes i forlik på Tofte (på Dovre?) 1343 november 26.

Bjørn på Vigstad (Gnr. ), gift med Rangdid på Vigstad. Rangdid skiftet med Biorn husbondæ sin for mer enn 22 år siden, bevitnet 1325 juni 26.

Borgar Gunnarsson, Borgare Gunners syni inngår forlik på Tofte (på Dovre?) 1343 november 26.

Botolv, far til Arne Botolvsson som vitnet på tinget på Vågå 1336.

Bron Bjørnsson, Bron Bærnær son innsegler brev på Skjåk 1330 mai 7. Diplomatarieutgiverne har i en note til DN III foreslått at navnet kanskje er lik Broniolfr, jfr. brevet 1343 november 26 i… Flere har senere sluttet seg til denne hypotesen, jfr. E H Lind, Norsk-Isländska Dopnamn och fingerade namn från medeltiden (Uppsala-Leipzig 1905-1915), sp. 172: «osäkert fall, mojligen samma man som Bryniulfr Biernars. DN V 129 l. 36 (Dovre 1343)»; jfr. også Magnus Rindal, Brev frå Opplanda før 1350 (Oslo 1981), s.. Tanken om at Bron er en forkortelse av Brynjulv er interessant og kan vel ikke forkastes. Men forkortelser av denne typen er ikke kjent i Gudbrandsdalsbrev fra 1300-tallet, derimot kanskje et par tilfeller fra 1400- og 1500-tallet. Det spørs om ikke Bron var et eget navn, en annen sjelden navneform av Bron er kjent i et patronymikon fra sent 1400-tall: Peder [Br]ansson, lagrettemann i Ringebu 1505 (DN V nr. 1000).

Brynjulv, far Olav Brynjulvsson, sysselmannens ombudsmann, som sender ut brev på Vågå 1336 mai 7.

Brynjulv Bjørnsson, Bryniulfs Biernar sonar nevnes i forlik på Tofte (på Dovre?) 1343 november 26. Se merknadene til Bron Bjørnsson på Skjåk nevnt 1330.

Bård, far til Gudbrand Bårdsson som sendte ut salgsbrev 1336.

Bård, far til Alv Bårdsson 1382.

Bård, far til Helge Bårdsson på Vågå 1349-1369.

Bård, Bardr føres som vitne på tinget på Vågå 1349 februar 16 og vitner at han hadde betalt kongens vissøre.

bror Bård, broder Bardr nevnt i eiendomssak på Lom 1312 juni 16. Geistlig, rimeligvis kannik i Hammer.

sira Bård prest på Vågå, sira barde a vagha vitne ved dom (på Lom) 1270 februar 24; siræ barde a uagha omtales i 1308 desember 1.

[Bård Bjørnsson prest, sire Bardder Biænnersonar, Bardder, korsbror i Nidaros og Hammer 1354 august 9; siræ Baardhær Biænnærson korsbror i Hammer og prest på Stange 1358 november 5. Baarder Biærnar son korsbroder j Nidaros ok Hamre ok profaster a Þelamork 23.11 1354 (DN I nr. 342).]

Bård Grimsson, Bardr Grimsson sender ut brev på Vågå 1359 mai 12; Bardder Grimson sender ut brev i Øy på Vågå 1360 november 8. (NS 729).

Bård Toreson, Baardr Þores son vitner i 1343 oktober 7 at han hadde vært svein til sira Gunnar grenimeidr, prest på Skjåk nevnt omkring 1284 – (mellom 1288-1304).

Bård Trondsson bonde på Skiåker (Gnr. ), Baarder Þrondæson sender ut jordeskiftebrev (på Lom) (arver Tore Endrideson?) 1355 mai 13; Baarde Þrondæsyni inngår avtale 1363 februar 25; Baarder Þrondason innsegler brev i Bergen om jordesalg på Lom 1375 oktober 2; Baardar Þrondason får kvittering for å ha hatt ombudet for Mo kirke ?, 1376 juni 26; et brev til 1376 juni 6; 1377 november 5; 1378 februar 12; 1380 januar 31; 1386 april 24; død, frenden til Åsmund Ottarsson (nevnt ), 1397 april 16; bonde på Skiåker (mellom 1396 september 8 – 1397 september 24); arves av søstrene Lusi Sjugurdsdotter på Skiåker (nevnt ) og Siglod Sjugurdsdotter (nevnt ), 1433 januar 10. Nevnt 23.11 1379 (DN V nr. 313). Se Bård Trondsson, Stavanger 12.6 1387 (DN IV nr. 538).

Dag Arneson, Daghær Arnæ son innsegler brev på Vågå 1349 februar 16.

Dag Nikolasson, Dax Niculas sonar nevnes i et forlik på Tofte (på Dovre?), bror til Bjørn (Nikolasson); 1343 november 26.

Egil, far til Guttorm Egilsson og Elling (Egilsson) som er gamle vitner i Heidal 1333 oktober 7.

Eiliv, far til Ottar Eilivsson som inngår forlik om Bjølstad 1343 mars 26 og som selger jord i Lyen på Vågå 1361.

Eiliv Beineson, Eiliva Beina son sender ut brev på Vågå 2.6 1342.

Eiliv Jartrudsson, æilifr iarþrudþær sun er vitne ved dom (på Lom) 24.2 1270. Eilif jærþrudr son omtales 1308 desember 1. Vi står her overfor et sjeldent og sikkert eksempel på bruk av et matronymikon istedenfor et patronymikon.

Eiliv Nikolasson, Eilifuer Nichulas son sender ut brev på Vågå 7.5 1336; *Eiluær Nichulas son innsegler brev på Vågå 1349 februar 16. Segl: mot høyre vendt reinsdyr NS 307. Bror til Arne Nikolasson på Vågå (nevnt 1336).

Eiliv romsdøl, Æilifr. raumdøl, Æilifær stevnet som vitne på Fellese 1325 juni 26.

Einar Ell…sson på Ramstad (Gnr. ). Æinær a Ramstaudum sender ut brev på Hove på Lom 1339 desember 1, med sigillomskrift (S.ENA)RI:ERL… (NS nr. 358).

Einar kanggul, Æinar kanggul solgte jord på Skjåk 26.3 1326.

Eirik, far til Anfinn Eiriksson som stevnes til Hammer i eiendomstvist 1332.

Eirik, far til Nikolas Eiriksson som er stevnet som vitne på Fellese 1325.

Eirik, far til Orm Eiriksson som var vitne på Lom 1315.

Eirik, far til Gard Eiriksson som vitnet i Heidal 1333.

Eirik Ellendsson, Eirikær Ellænz son sendte ut brev på Vågå 7.5 1336.

Eirik Ellingsson, Eiriker Erlingson sender ut brev på Mo på Lom 1356 februar 6; Eiriker Erligson sender ut brev i Kvamme på Lom 1358 oktober 8; Eirikær Erlingsson sender ut brev på Gaupar på Lom 1359 april 14; Eiriker Ærlingsson sender ut brev i Glømsdal på Lom 1359 april 14; Eirikær Erlingsson sender ut brev på Marstein på Lom 1359 mai 19; Eirikær Erlingsson sender ut brev i Kvamme på Lom 1359 september 30.

Eirik fot, Eiriker foter sender ut brev på Tofte (Dovre Gnr. ) 26.11 1343.

Eirik Monansson, Eirikær Monan son vitner på tinget på Vågå 1336 mai 7.

Eirik slembe, i vmbode Eirix slæimbis, trolig kongens ombudsmann i nord-Gudbrandsdalen, hadde Alv Ellendsson som ombudsmann på Vågå 1349 februar 16. I et vitnebrev dagsatt 1395 desember 12 i vidisse av 1459 juli 7, vitnes det at Eirik slembe hadde kongens ombud i Gudbrandsdalen året nest etter den store manndauen, det vil si året 1351. Det synes å fremgå at han levde videre uten dette ombudet. Av saksforholdene å dømme må dette ombudet ha vært i sør-Gudbrandsdalen (eller i hele Gudbrandsdalen), da vitneføringen dreier seg om fiskevarp i Lågen?. Han sender ut brev dagsatt 1353 februar 10 som lagmann på Opplandene. DN II 315. Brevet er utferdiget sammen med Sigurd Eriksson, lagmann på Opplandene 1358–1375, som muligens kan være sønn av Eirik slembe. Eirik er trolig fra Gudbrandsdalen.

Eirik stamf, Eirikær stamf vitner på tinget på Vågå 1336 mai 7. Eirik har kanskje bodd på Vågå, men dette er ikke nødvendig. Jon på Sperstad fra Skjåk var også vitne om samme sak. Om samme tilnavn, jfr. Eirik stamfn på Kvåle på Lom, nevnt som død i brev (1389-1390).

Eirik unge, Æiriki vnga Lom (mellom 1204-1220).

Eldrid Berdorsdotter, Elldridi Berdors dottor, Elldrid, Elldrider, tildømmes jord på Lalm og på Lom i eiendomstvist 1332 januar 28; nevnes at hun har en brordotter Margareta som er gift med Gudleik.

Ell…, far til Einar på Ramstad som sender ut brev på Hove på Lom 1339 desember 1 med sigillomskrift (S:ENA)RI:ERL.. (NS 358). Navnet er Ellend eller Elling.

[Ellend, far til Jon Ellendsson (på Rolstad) på Fron 1353-1362.]

Ellend, far til Eirik Ellendsson som sender ut brev på Vågå 1336 mai 7.

Ellend, far til herra Sjugurd Ellendsson på Sandbu på Vågå (nevnt 1336-1349, død før 1353) og Gunnar Ellendsson på Sandbu (nevnt 1353-1362).

Ellend, far til Alv Ellendsson som sender ut brev på Blakar 1346 februar 24; og som var Eirik slembes ombudsmann på Vågå 1349 februar 16.

Ellend, Erlændæ bror til Nikolas på Hove, Ivar, Endride og Anfinn, stevnet i eiendomssak på Lom 1312 juni 16.

Ellend Anfinnsson, Erlender Arnfinsson sender ut brev på Kvåle på Lom 1354 august 9.

Ellend Eysteinsson i Øy på Vågå, Ællender Æstæinsson, Ellende, kjøper jord i Røtem på Vågå, dag. i Øy på Vågå 1367 januar 21. Ellend i Øy innsegler brev på Ullensø på Vågå 1369 mai 25. Vitnet på tinget på Mo på Lom 1380 januar 31 om at Magnild Åsmundsdotter på Hammer døde i den store manndauen 1349 oktober 31.

Ellend kogel (kule), Ærlændr køhgæl sender ut vitnebrev på Lom 1315 april 4.

Ellend Sjugurdsson, Erlendr Sigurdarson, Ærlendæ, inngår på Hove på Lom eiendomsavtale med broren sin Ivar (Sjugurdsson) 1339 desember 1.

Ellend Sveinsson, Erlændær Suæinsson sender ut brev på Mo på Lom 1358 november 5; Erlændr Suæinsson sender ut brev på Blesum på Vågå 1362 oktober 18.

[Ellend Åmundeson, ærllændr Amunda sun sender ut brev (på Lom) 1270 februar 24; ærlendr amundæ son omtales 1308 desember 1. Ridder, god mann, se RN (1295-1316), NST XVI, s. 290 f.]

Elling, far til Helge skark Ellingsson på Blakar på Lom (nevnt 1333-1342, død før 1346).

Elling, far til Ivar Ellingsson som innsegler brev (på Lom) 1361 august 4.

Elling, far til Jon Ellingsson som fører vitner på tinget på Vågå 1349 februar 16.

Elling, far til Eirik Ellingsson på Lom 1356-1359.

[Elling på Bryn, Eillingi a Bryn stevnet til Heidal 1333 oktober 7.]

Elling (Egilsson), Eillingr, bror til Guttorm Egilsson, gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

Elling Gudbrandsson, Erlinger Gudbranson, Erlinghi, kjøper jord på Lom, dag. i Kvamme på Lom 1358 oktober 8; Erlinger Gudbransson sender ut salgsbrev på samme jord (mellom 1358 oktober 8 – 1359 august 24).

Elling Ivarsson, Erlinghe Jfuersyni innsegler brev (på Lom) 1361 august 4; Ellings Jfuersson ombudsmann for Sjugurd Alvsson (på Vågå 1359-1381), Vågå og Fron 1381 juni 16.

Elling maske, Erlingær moske vitner på tinget på Vågå 1336 mai 7.Tydningen av moske: av moskum, f., maskene i et garn, jfr. Norrøn ordbok.

Elling Petersson, Erlinger Petterson sender ut brev i Kvamme på Lom 1358 oktober 8.

Elling pollard, Ærlinggær pollardær sender ut brev på Lom 1333 oktober 15.

Elling Torsteinsson, Ærlingr Þostæins son sender ut brev på Vågå 1325 juni 26.

Elling unge, Ærlingi vnga innsegler brev på Lesja 1326 juli 20. Han er trolig ikke fra Lesja.

Elling årmann, Ellingær armader vitne ved jordebytte på Lom (mellom 1288-1304).

Endride, far til Gudleik Endrideson, sysselmannen i nørdreluten av Gudbrandsdalen, som det omtales til på Vågå 1336 mai 7.

Endride, far til Nikolas Endrideson, prest på Vågå 1354-1356.

Endride, far til Tore Endrideson som muligens arves av Bård Trondsson bonde på Skiåker (n 1355-1386), Lom 1355 mai 13.

Endride, Æindrida bror til Nikolas på Hove, Ivar, Anfinn og Ellend, stevnet i eiendomssak på Lom 1312 juni 16.

Endride Anfinnsson, Ændridher Anfindzson sender ut brev i Øy på Vågå 1367 januar 21.

Endride Arneson, Endridi arnæson vitner i Heidal 1333 oktober 7.

Endride Håkonsson, Endridr Hakonar son innsegler brev på Lom 1342 februar 2.

Endride Nikolasson, Eindridi Nikulas son sender ut brev på Vågå 1336 mai 7; Endridi Nikulas son, Endrida, kjøper jord på Lalm på Vågå 1342 juni 2; Eindridi Nichulas son innsegler brev på Vågå 1349 februar 16. I det siste brevet innsegler han før Sjugurd Ellendsson (på Sandbu) hvilket medfører at Endride har hatt en høy rang ved denne tid.

Eystein, far til Ossor Eysteinsson som sender ut brev på Lom 1333 mai 26.

Eystein, far til Ulv Eysteinsson som sender ut brev på Lom 1333 mai 26.

Eystein, far til Ellend Eysteinsson i Øy på Vågå 1367-1380.

Eystein på Hoft på Lom, Æystæin a Hoft vitne på Lom 1315 april 4.

Eystein Pålsson, Estæin brødder þæire vedgår jordesalg på Lom 1358 oktober 8; sønn til Ragnild (i Glømsdal?) nevnt , bror til Sjugurd Pålsson på Lom (nevnt 1354-1359) og Torstein Pålsson på Lom (nevnt 1358- ); Ragnild Audunsdotter har jord i hans gård, som trolig ligger på Vågå, dag. på Vågå 1363 februar 25.

[Eystein raggad på Tofte på Fron, Æstæin raggadr sender ut salgsbrev på Lesja 1326 juli 20; Æstin raggædr sender ut brev på Sulheim på Lom 1330 mai 7. Om tilnavnet ragget raggar eller raggad, jfr. Eystein Guttormsson raggar på Fron (n ).]

Fridik, far til Jartrud Fridiksdotter p} Vågå (nevnt 1355) gift med Torstein Håvardsson (n 1355-1381).

Fridik, Fridikki, bror til Ogmund lang og Guttorm, kjøper jord på Lesja 1326 juli 20.

Fridik Arneson, Fridikr Arnæson vitner i Heidal 1333 oktober 7; Fridikr Arnason sender ut brev på Bjølstad i Heidal 1343 mars 26.

Gamal bonde, Gamall bonde vitne ved jordebytte på Lom (mellom 1288-1304). Han er høyst trolig lik Gamal som er far den Steinfinn Gamalsson som sender ut brev på Blakar på Lom 1346 februar 24.

Gard Eiriksson, Gardr Eirisson vitner i Heidal 1333 oktober 7.

Goden, far til Rangdid Godensdotter som er gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

[Grim, far til Olav Grimsson som tok kongens vissøre på Vågå, 1349 februar 16.]

Grim, far til Bård Grimsson som sender ut brev på Vågå 1359-1360.

Gudbrand, far til Elling Gudbrandsson som kjøper jord på Lom 1358 oktober 7 og som selger samme jord (mellom 1358 oktober 8 – 1359 august 24).

Gudbrand Bårdsson, Gudbrandr Bardrson sender ut salgsbrev 1336 mars 7.

Gudde, far til Håkon Guddeson, sistnevnte stevnes til sak på Fellese 1325 juni 26. Om navnet, se Sveriges Medeltida Personnamn, I:8 (1983), sp. 327-333.

Gudleik, gift med Margareta, (brordotter til Eldrid Berdorsdotter), Gudleiker, Gudleiki, hadde solgt jord uten kona sitt samtykke, nevnt i dom 1332 januar 28.

Gudleik Endrideson, j wmbode Gudlæiks Eindridær sonar, sysselmann i nørdreluten i Gudbrandsdalen, har Olav Brynjulvsson som sin ombudsmann på tinget på Vågå 1336 mai 7.

Gudmund, far til Jartrud Gudmundsdotter, meget gammelt vitne fra Skjåk, 1343 oktober 7.

Gudrid, Gudrid, søster til Gunnar på Gaupar og datter til Tora på Gaupar, får farsarv 1315 april 4.

Gudrid, gift med Torstein bilvorda, Gudrid, de selger jord på Lalm 1342 juni 2.

[Gudrid (Nikolasdotter), gift med Sjugurd Alvsson, søster til Bergsvein Nikolasson, (mellom 1359 august 9 – 1360 august 24).]

[Gudrun, gift med Arne Ormsson (de bodde muligens på Rokvam i Gausdal), (mellom 1354 august 26 – 1355 august 25).]

[Gudrun, gift med Andres Kolbeinsson på Marstein på Lom (nevnt 1359-1379), 1379 juni 11. De ble gift etter 1361 desember 2, da Andres på den tiden var gift med Gyda Håkonsdotter (nevnt 1359).]

[fru Gudrun Ivarsdotter, gift med herr Sjugurd Ellendsson på Sandbu (nevnt ), død, 1353 mars 30, 1353 mai 12.]

Gunnar, far til Borgar Gunnarsson som inngår forlik på Tofte (på Dovre?) 1343 november 26.

Gunnar, far til Sigrun Gunnarsdotter som trolig er gift med Sjugurd Toreson, sammen selger de siste jord i Vekke på Lom 1359 april 14.

Gunnar bjor (bever), Gunnare bior Lom (mellom 1204-1220).

Gunnar Bjørnsson, Gunnær Biærnær son vitner på tinget på Vågå 1336 mai 7.

Gunnar dumlr, Gunnærs Dumls (?) nevnt i eiendomssak på Lom 1312 juni 16.

Gunnar Ellendsson på Sandbu, gift med hustru Jartrud Pålsdotter på Sandbu (nevnt 1353-1356), Gunnars Erlendz sonar, bror til herra Sjugurd Ellendsson på Sandbu (nevnt 1336-1349, død før 1353), 1353 mars 30; 1353 mai 12; 1355 juni 4; 1355 juni 4; 1356 februar 3; innsegler brev på Vågå 1362 mai 30. Segl.

Gunnar på Gaupar på Lom, Gunnær a Gaufaruæ sønn til Tora på Gaupar og bror til Gudrid, tar ombud for mora 1315 april 4.

Gunnar grenimeidr prest på Skjåk, fikk privilegiebrev av kong Eirik Magnusson (1284?), vitnet om dette 1343 oktober 7; Gunnær prester vitne ved jordebytte på Lom (mellom 1288-1304); Gunnær grenimæidr prest i Skjåk og Hove kirker for over seksti vintre siden, det vitnes om dette, blant annet av Bård Toreson som hadde vært sira Gunnars svein, 1343 oktober 7. Den neste kjente presten er Orm, prest på Skjåk nevnt 1312-1326.

Gunnar skare, gunn skaræ vitne ved salg på Sandbu 1355 juni 4. Tilnavnet har neppe noe med gårdsnavnet Skåre å gjøre, slik det kan tolkes ut av navneregisteret til DN XXI, s.

Guttorm, Gudþorme, bror til Ogmund lang og Fridik, kjøper jord på Lesja 1326 juli 20.

Guttorm Egilsson, Gudormr Eigill son, gammelt vitne i Heidal, bror til Elling (Egilsson), 1333 oktober 7.

Guttorm Lavransson, Gudorme Lafransz syni lagrettsmann, innsegler brev i Heidal 1333 oktober 7; død med etterlatte barn: j vmbode barna Gudþorms Lafranz sonars, hans barn har Steinfinn på Hammer (nevnt 1336-1343) som ombudsmann i forlik om Bjølstad i Heidal, 1343 mars 26.

Guttorm mage, Gudþormme mage vitne ved jordesalg på Mo på Lom 1356 februar 6.

Guttorm puke, Gudthormr puki, solgte jord i Skamsar på Skjåk 1326 mars 26, det nevnes at han har barn, broren Sjugurd, og tilknytning til brødrene Loden og Peter i Rusten (dvs. i Aukrust).

Guttorm Pålsson, Gudþormr Palsson sender ut brev på Bjølstad i Heidal 1343 mars 26.

Gyda Håkonsdotter, gift med Andres Kolbeinsson på Marstein på Lom (nevnt 1359-1379): Gydhu Hakonærdottor, hun hadde mye jorder på Lom ? og ?, nevnt 1361 desember 2. I brev dag. 1379 juni 11, kalles Andres kone for Gudrun, som må bety at Gyda da var død (DN I nr. 457).

Håkon Guddeson, Hakone Guddu syni, Hakon stevnet til sak på Fellese 1325 juni 26.

Håkon, far til Endride Håkonsson som innsegler brev på Lom 1342 februar 2.

Håkon, far til Bjørn Håkonsson som sammen med sin kone Sunniva selger jord på Lalm 1359 mai 12.

Håkon, far til Gyda Håkonsdotter gift med Andres Kolbeinsson på Marstein (nevnt 1359-1379, gift (2) med Gudrun, nevnt 1379). Hun nevnes eiende mye jord på Lom 1361 desember 2.

Håkon i Dagsgard, Hakon j Daghsgarde, Hakonar j Daghsgarde, i ombud for bøndene i Skjåk 1343 oktober 7.

Haldor, far til Sjugurd Haldorsson som svarer landskyld til Tora og Gunnar på Gaupar, 1315 april 4.

Haldor bonde i Øvregard, Haldor bonde j Øfrægardæ bytter jord med Lom kirke, Lom (mellom 1288-1304).

Haldor prest, Haldor prestr, uvisst hvor, sender ut vitnebrev på Lom 1312 juni 16.

Haldora Nikolasdotter, Haldoræ Niculasær dotter gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

Halkjel, far til Åsa Halkjelsdotter som er gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

Halkjel Petersson, Halkiælle, frende til Sjugurd Ulvsson, får jord i Blakar på Lom 1361 august 4. Halkiæl Petærsson sender ut brev på Sigmundsnes på Lom 1361 desember 2. Segl: Jfr. Halkjel smed, som har et annet segl.

Halkjel smed, *Allkiæll smidder. Avskriften ved Norsk Leksikografisk Institutt, Oslo, har *asskiæll, jfr. Magnus Rindal, Brev frå Opplanda før 1350 (Oslo 1981), s. 35. Sigillet har omskriften S`HALKIL:KR (?) (NS 359). Halkjel sender ut brev på Hove på Lom 1339 desember 1; Halkjel smider inngår forlik på Tofte (på Dovre?) 1343 november 26. Halkjel kan like gjerne være fra Lom som fra Dovre. Seglet er annerledes enn seglet til Halkjel Petersson (nevnt ).

Halstein Audunsson, Halstein Audvnar son gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

Halvard, far til Sjugurd Halvardsson som er nevnt på Skjåk 1326 mars 26.

Halvard, far til Torgils Halvardsson som kjøper jord på Lalm på Vågå 1359 mai 12 og som sender ut brev angående jordekjøp på Vågå, dag. Fåberg 1361 mars 11.

Halvard Isaksson, Haluarder Ysaaksson, Haluarde kjøper jord på Lom 1356 februar 3; Haluarder Jsakxson sender ut brev i Kvamme på Lom 1358 oktober 8; Haluardær Ysaksson sender ut brev på Gaupar på Lom 1359 april 14; Haluarder Ysaksson sender ut brev i Glømsdal på Lom 1359 april 14; Haluardær Ysaksson sender ut brev på Marstein på Lom 1359 mai 19; Haluardær Ysaksson sender ut brev i Kvamme på Lom 1359 september 30.

Halvard Ivarsson, Haluardr Juærs son gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

Harald, far til Arne Haraldsson korsbror i Hammer, 1337 november 9.

Harald, far til Bergsvein Haraldsson, sira, nevnt 1356-1386.

Håvard, far til Torstein Håvardsson på Vågå 1355-1381.

Håvard prest, Hauardr prester sender ut brev (før 1325 juni 26); siræ Hauardr, Hafardr, Hafardær nevnes i sak på Fellese 1325 juni 26.

Håvard prest på Lom, Hauordr prester vitne ved jordebytte på Lom (mellom 1288-1304); siræ hauardr a monum prest på Lom 1308 desember 1. sira Hauuordr, sira Hawordr prest på Lom 1312 juni 16. sira Havardr prestr 1313; Hawarder prester a Monum (1319) januar 26; sira Hafwarde tidligere hovedprest på Mo, 1323 november 26.

Helge Bårdsson, Hæilghi Bardr son innsegler brev på Vågå 1349 februar 16; Hælghi Bardr son sender ut brev på Vågå 1359 mai 12; Hælghi Bardeson sender ut brev på Lyen på Vågå 1362 mai 30; Hælghæ Baardæsyni, Hælgæ Baardæsyni, Hælgi, kjøper jord i Helle på Vågå 1369 mai 25. Nevnt 29.2 1380 (DN I nr. 460). En Helge Bårdsson nevnes i Sogn 1359 mars 11 (DN I nr. 363). Se Bård Helgeson på Vågå 1399.

Helge kaupsvein, Hælgi kaupsuæin sender ut brev på Blakar 1346 februar 24.

Helge skark Ellingsson på Blakar, gift med hustru Ingegjerd Olavsdotter på Blakar, (n 1342-1368). Hæilghi Ærlings son inngår kjøpsavtale på Lom med (trolig mågen) Narve Olavsson om Uglo og Kvamme, 1333 mai 26; Hælghi Erlings son gift med Ingegjerd, sender ut salgsbrev på Blakar på Lom 1342 februar 2; Hælga Skarks, nevnt død, gift med Ingegjerd Olavsdotter på Blakar, etterlater barn, dag. Blakar 1346 februar 24. Siden hustru Ingegjerd får gavebrev av kong Håkon i 1368, viser dette Helges nære tilknytningen til kongen og hirden.

NB! Brevet 1368 er falskt.

Helge skjalg, Hæilgi skialghær vitne i eiendomssak på Lom 1312 juni 16.

Henrik, Hæinrikær føres som vitne på tinget på Vågå 1349 februar 16 og vitner at han hadde betalt kongens vissøre.

Hermund Torsteinsson, Hærmundr Þorstæins son vitne i eiendomssak på Lom 1312 juni 16.

[Hogne på Listad på Fron, Haugna a Lioddastadum innsegler brev på Lesja 1326 juli 20.]

Holm skalle, Holmær skalle vitner på tinget på Vågå 1336 mai 7.

Homlaug Arnesdotter, Homlaugh Arne dotter selger jord i Valle på Vågå, dag. Mo på Lom 1366 februar 20.

Ingebjørg, Jngebiorgho, Jngibiorgho, stifdatter til Sjugurd Ulvsson, får jord i Blakar på Lom 1361 august 4. Hun har tilknytning til Halkjel Petersson.

Ingebjørg Torgilsdotter i øvre-Li, gift (1) med AN ukjent, sønnen Arne, Jngibiorgar Þorgyls dotor ok Arna *sanr henar, bodde i øvre-Li på Lom, 1366? november 23; Jngibiorg Þorgyllsdotter gift (2) med Alv Bårdsson (nevnt 1382), 1382 ved april 14. Hun er søster til Skofte Torgilsson bonde på Kjestad (nevnt 1366?-1382).

hustru Ingegjerd Olavsdotter på Blakar, gift med Helge skark Ellingsson på Blakar (n 1333-1342, død før 1346): Jngigierdr gift med Helge Ellingsson, hun samtykker i gårdssalg 1342 februar 2; enke etter Helge skark, etterlater barn, Ingigerdu Olafs dottor ok barnæ hennar, Ingigerda ok born hennar på Blakar 1346 februar 24; hustrue Ingierd a Blakarffue, hustrue Ingierd, får gavebrev av kong Håkon (VI), dag. Blakar 1368 september 8. Helge skark Ellingsson inngår i 1333 en kjøpsavtale med Narve Olavsson, som trolig er Ingegjerds bror.

Ingeleiv på Skiåker, gæk Jigilæif vidr a Skidakrum, hun solgte jord i Skamsar på Skjåk 1326 mars 26.

Ingjald, far til Tora Ingjaldsdotter som er gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

[sira Ingjald, siræ Ingielter vitne ved jordebytte på Lom (mellom 1288-1304); herra Ingiældr biscup 1313.]

Ingrid Olavskone, Ingirid Olafs kona, gammelt vitne på Fellese 1325 juni 26, vitnet om skifte for mer enn 22 år siden.

Ingrid, gift med Sjugurd, Jngiridr, Jngirid, ble gift før lovendringen (1306 eller 1313?), bevitnet i Heidal 1333 oktober 7.

Isak, far til Bjørn Isaksson på Garmo, Bjørn Isaksson er vitne på Lom (1319) januar 26; sistnevnte må høyst trolig være lik Birni a Gardmo 1323 november 26.

Isak, far til Halvard Isaksson på Lom 1356-1359.

Isak Oleivsson, Jsaka Olæifs son sender ut brev i øvre Li på Lom 1366? november 23.

[Ivar, far til Gudrun Ivarsdotter, fru (nevnt 1353), gift med herr Sjugurd Ellendsson på Sandbu (nevnt ).]

Ivar, far til Sjugurd Ivarsson som er vitne på Lom (1319) januar 26 og som stevnes til Hammer i eiendomstvist 1332 januar 28.

Ivar, far til Halvard Ivarsson som er gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

Ivar, far til Elling Ivarsson som innsegler brev (på Lom) 1361 august 4 og som er privat ombudsmann (Vågå og Fron) 1381 juni 16.

Ivar, Juare bror til Nikolas på Hove, Endride, Anfinn og Ellend, stevnet i eiendomssak på Lom 1312 juni 16.

Ivar Anfinnsson, Jfuere Arnfinsyni innsegler brev (på Lom) 1361 august 4; Jfuer Arnfinzson innsegler brev på Ullensø på Vågå 1369 mai 25.

Ivar Ellingsson, Jfuær Erlingsyni innsegler brev (på Lom) 1361 august 4. Se 1368.

Ivar gamle gesleng på Sandbu, Iværa gamlæ gesleng er atte Sundbu, Ivar gesleng, fikk av kong Sverre et privilegiebrev på Heimdalsvannet (1180-1202), avskrevet på Vågå 1336 mai 7. Han er ellers nevnt i Sverres saga som kong Magnus Erlingssons lendmann. Skriftformen er da Ivar gæslingr i AM 327 4o (utg. Gustav Indrebø 1920, s. ) og Ivar gæslingr, Iuar gæslingr i Eirspennil (utg. Finnur Jónsson 1916), s. 271, 515).

Ivar Petersson, Juer Petersson, Juer, selger jord i Røtem på Vågå, dag. i Øy på Vågå 1367 januar 21.

Ivar pram, Jvær pramær vitner på tinger på Vågå 1336 mai 7.

Ivar (Sjugurdsson), Jver inngår eiendomsavtale på Hove på Lom med broren sin Ellend Sjugurdsson 1339 desember 1.

Jartrud, mor til Eiliv Jartrudsson – æilifr iarþrudþær sun – som er vitne ved dom (på Lom) 1270 februar 24; og som omtales – Eilif jærþrudr son – 1308 desember 1. Hun må ha vært noe fremtredende, siden sønnen velger å kalle opp henne og ikke faren.

Jartrud Fridiksdotter, gift med Torstein Håvardsson (nevnt 1355-1381), iardþrudar fridighs dottor på Vågå 1355 juni 4; iærdþrud fridix dotter på Vågå 1355 juni 4.

Jartrud Gudmundsdotter, Iærdþrud Gudmundr dotter meget gammelt vitne fra Skjåk, 1343 oktober 7.

[Jartrud Pålsdotter, gift med Gunnar Ellendsson 1353 mars 30, 1353 mai 12, 1355 juni 4, 1355 juni 4, 1356 februar 3.]

Jon, far til Sjugurd Jonsson vicarius på Mo på Lom 1346 februar 24, som høyst trolig er lik Sjugurd prest på Mo 1343 mars 26.

Jon, far til Peter Jonsson som sender ut brev på Vågå 1342 juni 2.

Jon, far til Olav Jonsson bonde på Kleppe på Vågå 1355-1372.

[Jon Ellendsson (på Rolstad) på Fron, Jon Erlendz son sender ut brev på Grytting på Fron 1353 mars 30; Jons Erlendz sonar omtales det til 1353 mai 12 (DN I nr. 335); Joon Ællæns son (våpensegl) sender ut brev på Skiplum på Fron (mellom 1359 august 9 – 1360 august 24); Jon Erlenson selger jord i Lyen på Vågå 1362 mai 30.]

Jon Ellingsson, Jon Eillins son fører vitner på tinget på Vågå 1349 februar 16.

Jon gjedde, ion gddæ, ions gddæ, ionæ gddæ, Halvard Magerøy har ment at navnet var Jon gjerde og opplyser at navnet aldri skrevet helt ut, jfr. note til DN XXI,. Han gir ikke forklaring på hvorfor han fyller ut med r, tilnavnet gjerde ville neppe ha blitt skrevet med to d‘er. Jon gjedde ga Olav Jonsson ombud for jordekjøp på Vågå 1355 juni 4. Kan tilnavnet tolkes på en annen måte, f.eks. som Guddeson?

Jon prest på Skjåk, sira Jon a Skedaukrum innsegler brev på Skjåk 1330 mai 7.

Jon hovedprest på Lom, ion hafvt prest a loom nevnt i dom (på Lom) 1270 februar 24; jon hafud prest omtales 1308 desember 1.

Jon på Sperstad på Skjåk på Lom, Jon a Spæirristaudum vitner på tinget på Vågå 1336 mai 7.

Jon spett, Jon spetr sender ut vitnebrev på Lom 1315 april 4.

Jon i Øy på Lom, Jon j Øy, vitne i eiendomssak på Lom 1312 juni 16.

Jostein gauk, Jostæini gauk hadde ombud for Trond kryl i eiendomssak på Lom 1312 juni 16.

Kjetil, far til Pål Kjetilsson på Sulheim som inngår eiendomsforlik på Skjåk 1330 mai 7; og som sender ut brev på Vågå 1336 mai 7.

Kolbein, far til Andres Kolbeinsson på Marstein på Lom 1359-1379.

Kolbein på Harildstad i Heidal, Kollbæin a Haraldzstaudum vitner på tinget på Vågå 1336 mai 7. Det står ikke i brevet at Harildstad ligger i Heidal – det finnes en tilsvarende gård i Kvikne i Fron (Jfr. Engebret Hougen, Ættesoge for Gudbrandsdalen I-III). Begrunnelsen for at det må være Harildstad i Heidal er at det skal vitnes om særskilte saker vedrørende bygda Vågå.

Kolbein Reidarsson, Kolbæin Ræidas son sender ut brev på Lom 1333 mai 26. Segl..

Kolbjørn, far til Arne Kolbjørnsson på Lyen Arne Kolbiarnarson, som bygde på Lyen på Vågå rett før den store manndauen, nevnt 1367-1383.

[Kovre, far til Aslak Kovreson som inngår jordebytte på Lom 1333 oktober 15. Kovre kan være farens tilnavn?, denne tolkning har tidligere fått tilslutning fra E H Lind, jfr. Norsk-Isländska Personbinamn från medeltiden (Uppsala 1920-21), sp. 209 «sannolikt äfter faderns bin.». Et mulig tilfelle fra Gudbrandsdalen på at en fars tilnavn går inn i sønnens patronymikon, er Guttorm Brattsson på Vågå, nevnt fra 4 brev i tiden rundt år 1500. Han må utvilsomt være lik den Guttorm Endrideson Bratt på Bjølstad / Guttorm Bratt, som kjennes fra en rekke brev på samme tid og fram til 1534. Hans sønn heter Eystein Bratt og faren heter Endride Eiriksson (som derfor trolig også har blitt kalt Bratt selv om det ikke er samtidig kildebelagt).]

Lavrans, far til Guttorm Lavransson, lagrettsmann, som innsegler brev i Heidal 1333 oktober 7; og som nevnes som død med etterlatte barn ved forlik om Bjølstad i Heidal 1343 mars 26.

Lavrans Sjugurdsson, lafranz sigurdrsson er vitne på Sandbu 1355 juni 4.

Ljot, far til Pål Ljotsson som innsegler brev i Heidal 1333 oktober 7.

Loden i Rusten, (trolig ment i Aukrust), bror til Peter, brødænner i Rustum Lodæn oc Peter, nevnt i eiendomssalg på Skjåk 1326 mars 26. Om Lodens brorsønn, se Sjugurd Petersson i Aukrust på Lom (nevnt 1346-1376).

Margarete, gift med Gudleik, Margareter, Margareta, Margaretter, hun er brordotter til Eldrid Berdorsdotter; hennes husbonde hadde solgt jord på Lalm og på Lom uten hennes samtykke, nevnes i dom 1332 januar 28.

Monan, far til Eirik Monansson som vitner på tinget på Vågå 1336 mai 7.

Narve på Dolvin på Lom, bror til Sjugurd, narue a dauluin oc sigurdr broþer hans, vitne ved dom (på Lom) 1270 februar 24; Narfæ a *daliluin. sigurd brodor hans omtales 1308 desember 1.

Narve gjest, Narue gester vitner på Vågå 1336 mai 7 om hendelser som fant sted rett etter kong Magnus død (1280). Med tilnavnet gjest kan det bare menes hirdmann. Narve har vært blant gjestene ved hirden. Han bosted må søkes blant de største og beste gårdene innenfor det tinglaget som var i bruk ved 1280, det vil si alt nordenfor Ruste i Fron, jfr.

Narve Olavsson, Narfua Olafs synni inngår kjøpsavtale på Lom med Helge skark Ellingsson på Blakar (nevnt 1333-1342, død før 1346) angående jord i Uglo og Kvamme, 1333 mai 26. Det er grunn til å tro at Narve er bror til Helges kone, hustru Ingegjerd Olavsdotter på Blakar.

[Nikolas, far til Bergsvein Nikolasson og Gudrid (Nikolasdotter) gift med Sjugurd Alvsson (n ) (mellom 1359-1360).]

Nikolas, far til Arne Nikolasson på Vågå (nevnt 1336) og Eiliv Nikolasson på Vågå (nevnt 1336-1349). Begrunnelsen for at Arne og Eiliv er brødre, er at de begge har et mot høyre vendt reinsdyr i seglet. I tillegg opptrer de sammen i brev dagsatt 1336. mai 7.

Nikolas, far til Haldora Nikolasdotter som er gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

Nikolas, far til Endride Nikolasson som kjøper jord og innsegler brev på Vågå 1336-1349.

Nikolas, far til Sjugurd Nikolasson på Vågå og på Lom 1355-1382.

Nikolas, far til Dag Nikolasson og Bjørn (Nikolasson) som nevnes i et forlik på Tofte (på Dovre?) 1343 november 26.

Nikolas Andresson, Nicholas Andresson sender ut brev på Kvåle på Lom 1354 august 9; Nikulas Andresson sender ut brev på Mo 1358 november 5; vitnet på tinget på Mo om hendelser på Lom mannadaudahausten samt innseglet dette brevet 1380 januar 31; Nikulas Andreson lagrettemann på Lom 1384 juli 22. Nevnt 23.11 1379 (DN V nr. 313).

Nikolas Eiriksson, Nikulas Æiriks son stevnet som vitne på Fellese 1325 juni 26.

Nikolas Endrideson prest på Vågå, Nicholas Endridson prester a Vllinsin sender ut brev på Kvåle på Lom 1354 august 9; Nicholas Endridson prester a Vllinsini sender ut brev på Mo 1356 mars 22.

Nikolas flæm, nikulas flæm part i eiendomstvist på Lom 1308 desember 1.

Nikolas på Hove, Nichulasse a Hofe bror til Ivar, Endride, Anfinn og Ellend, har en mor i live, stevnes i eiendomssak på Lom 1312 juni 16.

Nikolas prest på Vågå, sira Nichulassæ, sira Nichulas stevnet av Lom-presten i eiendomssak 1312 juni 16, må ha holdt til på Skjåk, på Lom eller på Vågå. Han er vel lik sira Nikulas prestr a Vagha som nevnes 1313.

Ogmund, far til Aude Ogmundsson 1354-1358.

Ogmund lang, Agmundi lang, bror til Guttorm og Fridik, kjøper jord på Lesja 1326 juli 20.

Ogmund prest, Augmundr prestr, uvisst hvor, sender ut vitnebrev på Lom 1312 juni 16. Jfr. dessuten Ogmund prest på Vågå, nevnt omkring 1340-1343.

Ogmund prest på Vågå, Augmundr prestr a Wagha sender ut brev omkring 1340; Ogmunndr prestr a Vagha sender ut brev på Bjølstad i Heidal 1343 mars 26; Ogmunder prester a Vagha sender ut brev på Tofte (på Dovre?) 1343 november 26; (jfr. Ogmund prest, nevnt i brev på Lom 1312).

Ogmund Sjugurdsson, Agmundr Sigurdr son gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

Ogmund skuta Augmundi skutu svarer landskyld til Tora og Gunnar på Gaupar, 1315 april 4.

Ogmund Tordsson, Ogmunds Þordeson, Ogmundi, Ogmunde, Ogmunder, kjøper jord i Øy på Lom (?) 1356 september 22 (?); Ogmundær Þordæson, Ogmundi, kjøper jord i Vekke på Lom 1359 april 14; Ogmunder Þorderson, Ogmundhi, Ogmundi, samme, 1359 april 14; Ogmundær Þordærson, Ogmundi, samme, 1359 mai 19; Ogmundær Þordæson, Ogmundær, samme, 1359 september 30.

Olav, gift med Ingrid Olavskone. Ingrid er gammelt vitne på Fellese 1325 juni 26.

Olav, far til Narve Olavsson (nevnt 1333) og hustru Ingegjerd Olavsdotter på Blakar (nevnt 1342-1368) gift med Helge skark Ellingsson på Blakar (n 1333-1342, død før 1346). Narve Olavsson inngår kjøpsavtale på Lom 1333 mai 26 med Helge skark Ellingsson. Det kan være grunn til å tro at Narve og Ingegjerd er søsken, fordi Blakar trolig var Ingegjerds eiendom.

Olav, far til Alv Olavsson som kjøper jord på Lom 1342 februar 2.

Olav Arneson, Olauar Arnason sender ut brev i øvre Li på Lom 1366? november 23.

Olav på Brandsar på Lom, Olafuer a Branzarfue sender ut brev på Skjåk 1326 mars 26; Olafue a Branzarfe innsegler brev på Lesja 1326 juli 20.

Olav Brynjulvsson, Olauer Bryniulfs son sender ut brev på Vågå 1336, opptrer der i ombud for sysselmannen i nørdreluten av Gudbrandsdalen, Gudleik Endrideson (n 1336), Vågå 1336 mai 7.

[Olav Grimsson, Olauær Grims son hadde tatt kongens vissøre på Vågå, bevitnes 1349 februar 16.]

Olav Jonsson bonde på Kleppe på Vågå, olafuæ ionssiyni, olafu ionsson fikk ombud av Jon gjedde for jordekjøp på Vågå 1355 juni 4; Ek olafu Jonss bonde a klæppe sender ut gavebrev til sønnen Jon Olavsson på Kleppe (nevnt 1372-1397), 1372 november 7. Vitnesbyrd av sønnesønnen Andres Jonsson på Kleppe at han hadde tilknytning til sira Steine Petersson.

Ole, far til Sjugurd Oleson på Sigmunds-Nes på Lom (nevnt 1356-1376). Sjugurds farsnavn skrives Ole son i 1366, han har OLERI i seglet sitt (NS 937). Skriverne av brevene har unngått formen Olav og har nok med vilje markeret navneulikhet.

Oleiv, far til Isak Oleivsson som sender ut brev på Lom 1366? november 23.

Olov, mor til Sjugurd Olovsson som er vitne på Lom 1315 april 4. Hun må ha vært noe fremtredende siden sønnen kaller henne opp.

[sira Olve, sira Aulfwi vitne på Lom (1319) januar 26; Aulfuir prest på Steinberg 1323 november 26.]

[Orm, far til Arne Ormsson som sender ut brev omkring 1340 og som trolig bor i Gausdal 1354-1359.]

Orm, far til Rangdid Ormsdotter som er gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

Orm Eiriksson, Ormær Æiriks son vitne på Lom 1315 april 4.

Orm prest på Skjåk, Ormr prestr sender ut vitnebrev på Lom 1312 juni 16; Ormr prestr a Skidakrum, sira Orme, kjøper inn jord 1326 mars 26; Orme preste innsegler brev på Lesja 1326 juli 20. Hans forgjenger er Gunnar grenemeidr, prest på Skjåk og Hove, nevnt fra 1280-tallet.

Ossor Eysteinsson, Ozor Æistæins son sender ut brev på Lom 1333 mai 26.

[sira Ossor prest i Ringebu, siræ øzor j ringæ bu vitne ved dom (på Lom) 1270 februar 24; siræ ozor j ringæ bu omtales 1308 desember 1.]

Ottar Eilivsson, Ottars Æilifs sonar, Ottar, inngår på Bjølstad eiendomsforlik om Bjølstad 1343 mars 26; Otter Eilifsson, Otter, selger jord i Lyen på Vågå, dag. Fåberg 1361 mars 11; Otter Eilifson, samme, dag. Hove i Ål på Fåberg 1361 september 8. Ottar er høyst trolig far til Åsmund Ottarsson (nevnt 1396-1397) som eier deler av Bjølstad, tilknytning og nær frende til Bård Trondsson bonde på Skiåker (nevnt 1355-1386) og Halvard Alvsson i sydre Sandbu (nevnt 1379-1428).

Pål, far til Guttorm Pålsson som sender ut brev på Bjølstad i Heidal 1343 mars 26.

Pål, far til Torkjel Pålsson som inngår eiendomsavtale på Hove på Lom 1342 mai 29. Pål er bror til Ulv som nevnes i samme brev.

Pål, far til Alv Pålsson sira, (trolig prest på Lom) 1356 februar 6.

[Pål, far til Jartrud Pålsdotter 1353-1356.]

Pål, gift med Ragnild (i Glømsdal?) på Lom, død før 1358: foreldre til Sjugurd Pålsson på Lom (nevnt 1354-1359), Torstein Pålsson på Lom (nevnt 1358- ) og Eystein Pålsson (n på Lom 1358, trolig på Vågå 1363). (Lik Pål i Kvamme?)

Pål Alvsson, Pall Alfsson bror til Ragnild, dro til Roma, ga søsteren jord i Bjølstad i Heidal, dag. på Lom (1319) januar 26; Pall Alfs son, det vitnes om samme sak (Lom) 1323 november 26. Pål og Ragnild har trolig bodd på Lom.

Pål i Andvord, Pall i Andurdu sender ut brev på Lom 1333 mai 26; Pall j Anduardu sender ut brev på Blakar 1346 februar 24. Segl.

Pål i Bøye, Paale j Bøiom Lom (mellom 1204-1220).

Pål på Dale på Sel? Navnet kan vel best skrives Pål i Dale, Pale a Dale kjøper jord 1336 mars 7.

Pål Kjetilsson på Sulheim på Lom, Phal a Surdæim, Phalle Ketilz syni, inngår eiendomsforlik på Skjåk 1330 mai 7; høyst trolig lik Pall Kiæytills son som sender ut brev på Vågå 1336 mai 7.

Pål i Kvamme på Lom, Phal j Huamme innsegler brev på Skjåk 1330 mai 7. Pall i Huammi sender ut brev på Lom 1333 oktober 15.

Pål Ljotsson, Pale Liosz syni innsegler brev i Heidal 1333 oktober 7.

Pål stett, Pall stetær vitner på tinget på Vågå 1336 mai 7.

Pål Torkjelsson, Pall Þorkiæls son sender ut brev på Skjåk 1326 mars 26.

Pål Wigleiksson, Paal Viigleiksson bytter jord på Lom 1355 mai 13.

Peter, far til Reidar Petersson som sender ut brev på Vågå 1342 juni 2.

Peter, far til Steine Petersson, sira, prest på Mo på Lom 1363-1410, nevnt som tidligere prest på Mo på Lom 1440-1443.

Peter, far til Halkjel Petersson som 1361 august 4 kalles frende til Sjugurd Ulvsson da han mottar jord i Blakar på Lom og som sender ut brev på Lom 1361 desember 2.

Peter, far til Elling Petersson som sender ut brev på Lom 1358 oktober 8.

Peter, far til Ivar Petersson som selger jord i Røtem på Vågå 1367 januar 21.

Peter bringr, Peter bringgr sender ut brev på Skjåk 1326 mars 26.

Peter Jonsson, Peta Ions son sender ut brev på Vågå 1342 juni 2.

Peter i Rusten, (trolig ment i Aukrust), bror til Loden, brødænner i Rustum Lodæn oc Peter, nevnt i eiendomssalg på Skjåk 1326 mars 26. Noen gård Rusten er ikke kjent på Lom, ikke heller på Vågå. Det er rimelig å regne med at Rusten er en forkortelse av Aukrust – som i brevene også skrives etter preposisjonen i, eller for å si det omvendt: det er Aukrust som er en økning av navnet Rusten. Under den forutsetning at det i denne kilden menes Aukrust, er Peter i Rusten trolig far til Sjugurd Petersson i Aukrust på Lom som nevnes 1346-1376. Foruten navnet Peter, bygger dette på at de begge er jordeiere og at det passer tidsmessig.

Peter Sjugurdsson, gift med Rangdid Toresdotter, sønn til Sjugurd Nikolasson (på Vågå og på Lom 1355-1382); Peter Sigurdrson, *Sig Nickollason ok Peter son hans, sender ut brev (i Aukrust) 1367 juni 29. Er det en eller to Peter Sjugurdssønner i dette brevet?. 1382 august 9. Kanskje samme person som sender ut brev 30.8 1364 (DN I nr. 340).

Ragnild (Alvsdotter), Ragnildi, Ragnilder, søster til Pål Alvsson som dro til Roma, fikk jord i Bjølstad i Heidal, nevnt på Lom (1319) januar 26; vitnes om samme sak (Lom) 1323 november 26. Etter dette kan vi regne med at Pål og Ragnild har bodd på Lom.

Ragnild Audunsdotter, Ragnildæ Audunæ dotter, Ragnildæ, hadde jord i Eystein Pålssons (n Lom 1358) gard (trolig på Vågå), hadde tilknytning til Bård Trondsson bonde på Skiåker (n 1355-1386), 1363 februar 25.

Ragnild (i Glømsdal?) på Lom, gift med Pål, foreldre til Sjugurd Pålsson på Lom (nevnt 1354-1359), Torstein Pålsson på Lom (nevnt 1358- ) og Eystein Pålsson på Lom og Vågå (n 1358-1363). Ragnild har Sjugurd Pålsson som sin ombudsmann på Lom 1358 oktober 8; Ragnildæ moder Sighurdz, samme, dag. i Glømsdal på Lom 1359 april 14.

Ragnild Toresdotter, Ragnilldr Þoræs dotter, meget gammelt vitne fra Skjåk, 1343 oktober 7.

Rangdid Godensdotter, Rangdid Godena dotter gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

Rangdid Ormsdotter, Rangdid Ormsdotter gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

[Rangdid Toresdotter, gift med Peter Sjugurdsson (nevnt 1367-1382). 1382 august 9.]

Rangdid på Vigstad, gift med Bjørn. Rangdit .a. Uigæ stadum, skiftet med Bjørn husbondæ sin for mer enn 22 år siden, bevitnet 1325 juni 26.

Ranveig på Gaupar på Lom, Ranueig, hadde sønnene Tore på Gaupar og Sjugurd skildu born, der Sjugurd arvet Gaupar etter faren, nevnt i eiendomssak (trolig død) på Skjåk 1330 mai 7.

Reidar, far til Kolbein Reidarsson som sender ut brev på Lom 1333 mai 26.

Reidar Petersson, Reidar Peta son sender ut brev på Vågå 1342 juni 2.

Sakse, far til Alv Sakseson som er gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

Sigmund på Røysheim på Lom, Sigmundr a Ræysæimi vitne på Lom 1315 april 4.

Sigmund, Sigmundr føres som vitne på tinget på Vågå 1349 februar 16 og vitner at han hadde betalt kongens vissøre.

Sigrid, gift med Sjugurd Ivarsson på Lom, Sigrider kono Sigurder, nevnt i eiendomstvist om jord på Lom, 1332 januar 28.

Sigrun Gunnarsdotter trolig gift med Sjugurd Toreson, Sigrunn Gunnærs dotter selger jord i Vekke på Lom, dag. Gaupar på Lom 1359 april 14.

Simon suter (skomaker), Simon sutare, vitne i eiendomssak på Lom 1312 juni 16.

Sjugurd, far til Sjugurd Sjugurdsson, Havtor Toresons lensmann som sender ut brev i Heidal 1333 oktober 7.

Sjugurd, far til Bergsvein Sjugurdsson som innsegler brev på Lesja 1326 juli 20.

Sjugurd, far til Ogmund Sjugurdsson som er gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

Sjugurd, far til Ellend Sjugurdsson og Ivar (Sjugurdsson) som inngår eiendomsavtale på Hove på Lom 1339 desember 1.

Sjugurd, far til Anfinn Sjugurdsson på Vågå som bygde på Lyen før den store manndauden, nevnt 1360-1367.

Sjugurd, far til Lavrans Sjugurdsson som er vitne på Vågå 1355 juni 4.

Sjugurd, Sighurdi, sønn til Ranveig og (halv-)bror til Tore på Gaupar, arvet Gaupar etter faren, tilknytning til Pål Kjetilsson på Sulheim (nevnt 1330-1336) – f.eks. verfaren, nevnt (trolig som død) i eiendomsforlik på Skjåk 1330 mai 7.

Sjugurd, Sigurdr, bror til Guttorm puke, solgte jord i Skamsar på Skjåk 1326 mars 26; tilknytning til brødrene Loden og Peter i Rusten (dvs. i Aukrust).

Sjugurd, bror til Narve på Dolvin på Lom, sigurdr vitne ved dom (på Lom) 1270 februar 24; sigurd omtales 1308 desember 1.

Sjugurd, gift med Ingrid, Sigurdr, ble gift før lovendringen (1306 eller 1313?), bevitnet i Heidal 1333 oktober 7.

Sjugurd Alvsson (Olveson?), gift med Gudrid (Nikolasdotter), Sigurdær *Aalfsson, Sighurdr ok Gudrid kona hans, inngår arveforlik med sin måg Bergsvein Nikolasson, dag. Skiplum på Fron (mellom 1359 august 9 – 1360 august 24); Sigurder Alfson selger jord på Vågå 1360 november 8; Sighurder *Aalfsson, samme, 1362 oktober 18; Sighurder *Aalfsson innsegler brev på Vågå 1369 mai 25. Han sender ut brev på Vågå 1381 mai 16; skadet Steinfinn Ivarssons far og har Erling Ivarsson som ombudsmann (på Fron) 1381 juni 16. Rett navneform skal vel helst være Alvsson, men en avgjørelse kan først tas etter kontroll av originalene.

Sjugurd Birgersson, bror til Trond Birgersson, Sigvrdr ok Þrondr Birgis synir, innsegler brev på Lom 1342 februar 2.

Sjugurd på Blakar, Sigurdr a Blakar arfe vitne ved jordebytte på Lom (mellom 1288-1304).

Sjugurd eldjarn (på Sandbu), Sigurdr ældiiarn sender ut brev (på Lom) 1270 februar 24; Sighurdr elldiarn lot på alltinget nordenfor Ruste (Fron) etter kong Magnus’s død (1280) lese kong Sverres brev til Ivar (gamle) gesleng (på Sandbu) på Heimdalsvannet, vitnet om dette på Vågå 1336 mai 7; sigurdr ældiarn omtales 1308 desember 1. Nevnt før Elling Åmundeson, – siden Elling Åmundeson senere har ridders rang, har nok Sjugurd også tilhørt samme stormannskrets, men siden han ikke er kjent i yngre kilder må Sjugurd derfor være død før omkring 1290-tallet.

Sjugurd Ellendsson på Sandbu, gift med fru Gudrun Ivarsdotter [rose]. herræ Sighurdr Ellenz son fører vitner på tinget på Vågå angående retten til Heimdalsvannet 1336 mai 7. herra Siughurd Erlendzson (på Sandbu) 1337 november 9; stevnes i eiendomssak på Valdres 1342 februar 24; samme, 1342 mai 7, har da Bjørn (usikker lesning) som ombudsmann. Sigurdr Ellen son innsegler brev på Vågå 1349 februar 16. Han er her nevnt uten herre-tittel som nr. 2 av 7 brevsender ute. Det kan derfor reises tvil om dette er samme mann. Begrunnelsen er at titulatur brukes lite i lokalt skrevne brev. Sjugurd kan ha trått tilbake fra aktiv politikk ved denne tiden. herra Sigurdr Erlendz son, nevnt etter sin død i 1353 mars 30; 1353 mai 12; bror til Gunnar Ellendsson på Sandbu (nevnt 1353-1362).

Sjugurd Haldorsson, Sigurdi Haldors syni svarer landskyld til Tora og Gunnar på Gaupar, 1315 april 4.

Sjugurd Halvardsson, Sigurdr Haluardr son, *Sigdurdr, solgte jord på Skjåk 1326 mars 26.

Sjugurd Ivarsson, gift med Sigrid, Sigwrdi Jfwerssyni vitne på Lom (1319) januar 26; Sigurder Jfuarsson stevnet til Hammer i eiendomstvist 1332 januar 28.

Sjugurd Jonsson prest på Lom, Sigurdr prestr a Moonom sender ut brev på Bjølstad i Heidal 1343 mars 26; høyst trolig lik Sigurder Ionsson vicarius a Monom som sender ut brev på Blakar 1346 februar 24.

Sjugurd Nikolasson, siughurd niculasson sender ut brev på Sandbu 1355 juni 4; sigurdr nikulasson, samme, 1355 juni 4; Sighurder Nicholasson sender ut brev i Øy på Vågå 1367 januar 21; *Sig Nickollason far til Peter Sjugurdsson (nevnt 1367-1382), Lom 1367 juni 29; lagrettsmann på Lom 1382 august 9 (der Peter Sjugurdsson gir jord til Mo kirke).

Sjugurd Oleson på Sigmunds-Nes, død omkring 1380. Sigurder Olason sender ut brev på Lom 1356 februar 3; Sighurdær Olæson får kvitteringsbrev for bestyrelse av jorder, dagsatt på Sigmunds-Nes på Lom 1361 desember 2; Siughurder Ole son sender ut brev på Lom 1366 februar 20; Siugurdar Olason innsegler brev på Lom 1376 juni 26; 1376 juni 26; seglomskriften har SIGVARDI:OLERI (NS 937). Han må utvilsomt være far til Asle Sjugurdsson bonde på Sigmunds-Nes (nevnt ) og hans bror AN Sjugurdsson (nevnt ).

Sjugurd Olovsson, Sigurdr Olofo son vitne på Lom 1315 april 4. Et sjeldent eksempel på bruk av et matronymikon istedenfor et patronymikon.

Sjugurd Petersson i Aukrust på Lom. Sønn til Peter i Rusten (som trolig er Aukrust), brorsønn til Loden i Rusten, se merknadene om dette under Peter, nevnt på Skjåk 1326. Sigurder Petersson sender ut brev på Blakar 1346 februar 24; Sigurder Petersson sender ut brev på Lom 1356 februar 3; Sigurder Peterson, samme, 1356 februar 6; Siughurder Peters son, samme, 1366 februar 20; Sigurdr Petrsson, samme, 1366? november 23. Sigurdr j Aukrust sender ut brev (i Aukrust) 1367 november 29. Siugurdar Petarsson ombudsmann for Mo kirke 1376 juni 26 (bor trolig i Aukrust); 1376 juni 26. Dette siste brevet er skrevet i Aukrust, og det er dette, sammenholdt med brevet fra 1367, som muliggjør lenking av de øvrige brevene til å gjelde samme mann bosatt i Aukrust.

Sjugurd prest, Sigurder prests nevnt i eiendomssak på Lom 1312 juni 16.

Sjugurd Pålsson (i Kvamme?), Siugurder Pallson kjøper jord i Helle på Vågå og mottar hjemmelsbrev dag. Tørstad i Høre sokn på Valdres 1355 september 14. Han bevitner brev på Valdres 1354 november 28, (DN I nr. 343); bytter jord på Valdres 1358 november 5, (DN II nr. 344). Sigurder Pallson (muligens bror til sira Alv Pålsson på Lom) kjøper jord på Lom 1356 februar 6; Sigurder, bror til Torstein Pålsson (nevnt 1358- ) og Eystein Pålsson (nevnt 1358-1363). Han har ombud for sin mor, Lom 1358 oktober 8. Sigurdær Paalsson sender ut brev på Gaupar på Lom 1359 april 14; Sighurder Palsson, Sighurder Palsson, sønn til Ragnild (i Glømsdal?) selger jord på Lom 1359 april 14; Sighurdær Paalsson har solgt jord på Lom 1359 september 30. Seglstampen ble funnet i Valdresfjellet 1897 og avtrykk gjengitt i Årbok for Valdres 1937, 1970, 1975.

Sjugurd rev, Sighurdær røfuer vitner på tinget på Vågå 1336 mai 7.

Sjugurd Sjugurdsson, Havtor Toresons lensmann, sender ut brev i Heidal 1333 oktober 7.

Sjugurd stamme, Sighurdr stamme sender ut brev omkring 1340; Sigurdr stammr sender ut brev på Bjølstad i Heidal 1343 mars 26. Sjugurd bør stedfestes til Vågå og ikke til Stamstad på Lom, slik det er foreslått av Erik Gunnes i RN IV og av Magnus Rindal, Brev frå Opplanda, s..

Sjugurd på Sunde på Vågå, sigurdr a sundum, vitne ved dom (på Lom) 1270 februar 24; sigurd a sundu omtales 1308 desember 1.

Sjugurd Toreson, trolig gift med Sigrun Gunnarsdotter, Sigurdær Þoreson ok Sigrunn Gunnærs dotter, Sigurdær, solgte jord i Vekke på Lom 1359 april 14;.. lauk Sigurdi Þoressyni, Sigurdær, samme, dag. Gaupar på Lom 1359 mai 19.

Sjugurd Ulvsson, Sigurder Wlfson, gir til sin frende Halkjel og sin stifdatter Ingebjørg jord i Blakar på Lom, 1361 august 4; sender ut brev på Sigmundsnes på Lom 1361 desember 2. Siste gang opptrer han sammen med Halkjel Petersson, det er derfor god grunn til å regne den første Halkjel som lik den andre.

Sjugurd Wikingsson, Sighurdr Vikins son innsegler brev på Vågå 1349 februar 16.

Skofte Torgilsson bonde på Kjestad, Skofte Þorgyls son sender ut brev i øvre-Li på Lom 1366? november 23; Skoftæ bondæ a Kiædræstadum selger jord i Lyngve på Lom 1382 ved april 14; han er bror til Ingebjørg Torgilsdotter i øvre-Li (nevnt 1366?-1382), gift (1) med AN ukjent, sønnen Arne, gift (2) med Alv Bårdsson (nevnt 1382).

Steine Petersson prest på Lom 1363-1410. siræ Stæini Petærsson soknær prestær, siræ Stæini, får biskopelig hjemmelsbrev på avgifter til Loms kirker, dag. Stange 1363 februar 3; Stæine Peters son prester aa Moonom sender ut brev på Mo 1366 februar 20; siræ stæine petersson præster a Monum innsegler brev på Ullensø på Vågå 1372 november 7; prest på Mo på Lom 1375 oktober 2; 1376 juni 26; 1376 juni 26; 1376 august 27; 1379 juli 11; 1380 januar 31; 1382 ved april 14; 1382 august 9; korsbror i Hammer og prest på Mo 1384 mars 25; prest på Mo 1386 april 24; korsbror i Hammer og prest på Mo 1386 mai 3; prest på Mo 1389; 1401 september 14; 1402 mars 19; 1405 februar 24; korsbror i Hammer og prest på Mo 1410 august 3; tidligere prest på Mo 1440 februar 22; 1441 april 22; nevnes hans arvinger på Lom, kanskje Gesbrekt Guttormsson på Andvord (nevnt 1418-1444) 1443 februar 6.

Steine Torsteinsson, stæini Þorstæinsson sender ut brev på Sandbu 1355 juni 4; stæini Þorstæinsson, samme, 1355 juni 4.

Steinfinn Gamalsson, Stæinfinner Gamalsson sender ut brev på Blakar 1346 februar 24; Steinfinn er trolig sønn til Gamal bonde som er vitne ved jordebytte på Lom (mellom 1288-1304).

Steinfinn på Hammer, Stæinfinnær a Hamre vitner på tinget på Vågå 1336 mai 7. Stæinfins a Hamri inngår i ombud for barna til Guttorm Lavransson (nevnt 1333 – død før 1336) forlik om Bjølstad i Heidal, 1343 mars 26.

Sunniva, gift med Bjørn Håkonsson, Biorn ok Sunnifua kona hans selger jord på Lalm på Vågå 1359 mai 12.

Svein, far til Torstein Sveinsson som er vitne på Lom (1319); nevnes 1323.

Svein, far til Ellend Sveinsson som sender ut brev på Mo på Lom 1358 og på Blesum på Vågå 1362 oktober 18.

Sverde kall, Suærdæ kallr sender ut brev på Lom 1333 oktober 15. En kunne tenke seg at dette navnet er Sverre, slik det er foreslått av Erik Gunnes i RN IV 1009. Isåfall ville dette være eneste belegg på bruk av navnet Sverre i Norge i den tidsperioden som dekkes av RN II-V. Vi skal derfor merke oss at kong Sverre er kildebelagt i Vågåbrev dag. 1336 mai 7 med formen bref *Ssuærris konongsen, bref Suæirris konongs. Av den grunn regner vi Sverde som et særskilt navn. Navnet er brukt en gang til, jfr.

Tjostolv prest på Skjåk, siræ Þiostolfuer prester at Skedakers ok Hofs kirium a Loom, siræ Þiostolfuer tildømmes av almuen årlige avgifter, 1343 oktober 7.

Tjostolv Torleivsson, Þiostoluer Þorlæif son, vitne ved jordebytte på Lom (mellom 1288-1304).

Tora på Gaupar på Lom, Gunnær a Gaufaruæ ok Þoræ modr hans, Tora var mor til Gunnar og Gudrid, mannen var død, skifter i live, jordrik, tok sønnen som ombudsmann, 1315 april 4.

Tora Ingjaldsdotter, Þoræ Jngiælsz dotter gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

Torbjørn, far til Torkjel Torbjørnsson som er gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

Tord, far til Ogmund Tordsson på Lom 1356-1359.

Tord prest på Breden, Þorde preste a Breidini innsegler brev i Heidal 1333 oktober 7.

Tore, far til Bård Toreson, meget gammel mann fra Skjåk, nevnt 1343 oktober 7. Bård var i sin tid svein til sira Gunnar grenimæidr, prest på Skjåk, nevnt omkring 1284 – (mellom 1288-1304).

[Tore, far til Rangdid Toresdotter (nevnt 1382) gift med Peter Sjugurdsson (nevnt 1367-1382).]

Tore, far til Sjugurd Toreson som solgte jord på Lom 1359.

Tore, far til Ragnild Toresdotter, meget gammelt vitne fra Skjåk, 1343 oktober 7.

sira Tore, siræ Þorer vitne ved jordebytte på Lom (mellom 1288-1304).

Tore Berdorsson, Þorere Berddor syni kjøper jord i Harseim på Lom (mellom 1358 oktober 8 – 1359 august 24).

Tore Endrideson, Þorer Endridason, død, hadde jord på Lom, arves muligens av Bård Trondsson bonde på Skiåker (nevnt 1355-1386), 1355 mai 13.

Tore på Gaupar på Lom, Þorer a Gauparue, sønn til Ranveig, (halv-)bror til Sjugurd, ved eiendomsforlik på Skjåk 1330 mai 7 får han sitte på gården så lenge han greier å svare landskyld.

Tore i Gjeilo, Þorer j Giellu, Þores j Giellu, i ombud for bøndene i Skjåk, 1343 oktober 7.

Tore stamfn, Þorær stamfn sender ut brev på Hove på Lom 1342 mai 29; Þorer Stamfn sender ut brev på Blakar 1346 februar 24. Det er ikke tilstrekkelig grunn til å tro at dette tilnavnet er en kortform av gårdsnavnet Stamstad på Lom, slik det er antatt i DN og RN.

Torgeir gamle på Garmo, Þorgæiri gamlæ a Garmoe. Han fikk Tesse-vannet av kong Olav (1028), det berettes om dette på Lom (1204-1220) i avskrift dag. Hammer 1333 august 11. Þorgæire gamla a Garmoo omtales på Lom 1344 november 3.

Torgils, far til Trond Torgilsson som inngår jordebytte på Lom 1333 oktober 15.

Torgils, far til Skofte Torgilsson bonde på Kjestad på Lom (nevnt 1366?-1382) og Ingebjørg Torgilsdotter i øvre-Li på Lom, gift (1) med AN ukjent, 1 sønn, Arne, gift (2) med Alv Bårdsson (n 1382). Ingebjørg er nevnt 1366? november 23 og 1382 april 14.

Torgils Halvardsson, Þorgyls Haluarsz son, Þorgylsi, kjøper jord på Lalm på Vågå 1359 mai 12; Þorgyls Halwardson sender ut brev om jordekjøp av Lyen på Vågå, dag. Fåberg 1361 mars 11. (NS 734).

Torgils på Helstad på Lom, Þorgilsi a Hælgustaudum svarer landskyld til Tora og Gunnar på Gaupar, 1315 april 4.

Torkjel, far til Pål Torkjelsson som sender ut brev på Skjåk 1326 mars 26.

Torkjel klerk, Thorkiæl klærkær vitne i eiendomssak på Lom 1312 juni 16.

Torkjel Pålsson, Þorkiæl Palzsson, brorsønn til Ulv, inngår eiendomsavtale på Hove på Lom 1342 mai 29.

Torkjel Torbjørnsson, Þorkiel Þorbiænnar son gammelt vitne i Heidal 1333 oktober 7.

Torleiv, far til Tjostolv Torleivsson som er vitne ved jordebytte på Lom (mellom 1288-1304).

Tormod, Þormodr føres som vitne på tinget på Vågå 1349 februar 16 og vitner at han hadde betalt kongens vissøre.

Torstein, far til Hermund Torsteinsson som var vitne i eiendomssak på Lom 1312 juni 16.

Torstein, far til Elling Torsteinsson som sender ut brev 1325 juni 26.

Torstein, far til Steine Torsteinsson som sender ut brev på Sandbu 1355 juni 4.

Torstein bilvorda, gift med Gudrid, Þostein Bilvorda, Þortein, selger jord på Lalm 1342 juni 2.

Torstein Håvardsson på Vågå, gift med Jartrud Fridiksdotter (nevnt 1355), Þorstæin hauardz sson, *Þorstæiniadr, selger jord på Sandbu 1355 juni 4. Torstein hadde Olav Tordsson (død før 1381 april 15-20) som ombudsmann, nevnt i brev 1381 april 15-20. Torstein sitter i 6-mannsdom på Kvarberg på Vågå 1381 mai 16.

Torstein Pålsson, Þorstæin Palson selger jord på Kvamme på Lom 1358 oktober 8; sønn til Ragnild (i Glømsdal?) nevnt , bror til Sjugurd Pålsson på Lom (nevnt 1354-1359) og Eystein Pålsson på Lom og Vågå (nevnt 1358-1363).

Torstein Sveinsson, Þorstæini Suæinssyni vitnet på Lom 26.1 (1319); omtalt 26.11 1323.

Trond, far til Bård Trondsson bonde på Skiåker nevnt 1355-1386, død omkring 1390.

Trond Birgersson, bror til Sjugurd Birgersson, Sigvrdr ok Þrondr Birgis synir, innsegler brev på Lom 1342 februar 2.

Trond kryl (krok), Þronde kryls hadde Jostein gauk som ombudsmann i eiendomssak på Lom 1312 juni 16.

Trond på Steine (Gnr. ). Þrondr a Stæini sender ut brev på Bjølstad i Heidal 1343 mars 26. Dette kan være Steine i Gausdal?

Trond Torgilsson, Þronddær Þorgils son, Þronddæ, Þrondæ, inngår jordebytte på Lom 1333 oktober 15.

Ulv, Vlfui, Vlfuer, farbror til Torkjel Pålsson, inngår eiendomsavtale på Hove på Lom 29.5 1342.

Ulv, far til Sjugurd Ulvsson som gir jord i Blakar på Lom 1361 august 4; og som sender ut brev på Lom 1361 desember 2. Ulv må ha tilknytning til Halkjel Petersson nevnt 1361.

Ulv Eysteinsson, Vlf Æistæins son sendte ut brev på Lom 26.5 1333.

Ulv menvett, Vlfær men vætt vitne i eiendomssak på Lom 16.6 1312.

Ulv på Skrinde (Gnr. ), Wlfur a Skrindum sendte ut brev på Hove på Lom 1.12 1339.

Wegeir Alvsson, Vegæir Alfs..son gammelt vitne på Fellese (Vågå Gnr. ) 26.6 1325, vitnet om skifte for mer enn 22 år siden.

Wetelid, far til Berdor Wetelidsson på Vågå 1360-1362.

Wigleik, far til Pål Wigleiksson som byttet jord på Lom 1355.

Wiking, far til Sjugurd Wikingsson som innseglet brev på Vågå 1349.

[Wiljalm prest, viliallm prest vitne ved dom (på Lom) 24.2 1270. uiliam prest omtales i 1308 desember 1.]

Åsa Halkjelsdotter, Asæ Halkiells dotter gammelt vitne i Heidal 7.10 1333

Åmunde, far til Ellend Åmundeson som sendte ut brev (på Lom) 1270.

 

Materialdrøfting:
Tilnavnsregister
( Det har ennå ikke vært anledning til å følge sensorenes råd med å gruppere tilnavnene etter personenes sosiale status.)

Verdslige titler og embedsfunksjoner (herre, frue, hustru, lensmann, sysselmann, ombudsmann, lagmann, lagrettsmann, av våpen, mv.) samt geistlige tilsvarende (biskop, kannik, prest, hovedprest, sira, korsbror, vicarius, mv.) er ikke tatt med i oversikten.

Tegn for sosial kategori:

ø = øvre sosiale lag

m = midlere sosiale lag

l = lavere sosiale lag

u = usikkert hvilket sosialt lag

mø Elling armadr / (årmann) Lom (1288-1304)

m Torstein bilvorda / Vågå 1342

mø Gunnar bjor / (bever) Lom (1204-1220)

m Gamal bonde / Lom (1288-1304)

m Haldor bonde i Øvregard Lom (1288-1304)

mø Bjørn bratte / Lom (1204-1220). Navnet kan ikke sees å ha fungert som noe slektsnavn slik den lokalhistoriske litteraturen vil ha det til (navnet betyr trolig brå, steil).

m Peter bringgr / Skjåk 1326

m Gunnar dumlr / Lom 1312

ø Sjugurd eldjarn / (på Sandbu) Vågå 1270-1280-tallet.

um Bjørn fauskr / gammel, Vågå 1336 (Nok ikke stedsnavnet Føsker i Odalen slik lokalhistorisk litteratur vil ha det til).

um Nikolas flæm / Lom 1308

m Eirik fot / (Dovre) 1343 (kanskje fra Vågå).

ø Torgeir gamle / på Garmo (1028) Lom (1204-1220))

m Jostein gauk / Lom 1312

ø Ivar gamle gesleng / på Sandbu, lendmann 1170-80-årene.

m Jon gjedde / (gjerde) Vågå 1355

ø Narve gjest / (hirdmann) gammel, Vågå 1336

m Gunnar grenimæidr / prest for Skjåk og Hove sokn i Lom herred, ca. 1280-tallet: til før ca. 1312 (jfr. Orm prest på Skjåk n 1312-1326), nevnt (1284?), (1288-1304) og 1343 (over seksti vintre etter).

m Sverde kall / Lom 1333

m Einar kanggul / Skjåk 1326

m Helge kaupsvein / Lom 1346

um Arne kjepp / Vågå 1336

m Torkjel klerk / Lom 1312

m Ellend kogel / (kule) Lom 1315

m Aslak Kovreson / Lom 1333 (kan være et tilnavn kovre brukt i et patronymikon). Se merknadene i den tidligere teksten.

m Trond kryl / (krok) Lom 1312

m Ogmund lang / Lesja 1326

m Guttorm mage / Lom 1356

m Ulv menvett / Lom 1312

um Elling moske / Vågå 1336

m Elling pollard / Lom 1333

m Guttorm puke / Skjåk-Lom 1326

um Ivar pram / Vågå 1336

ø Eystein raggad / (på Tofte på Fron) Lesja 1326 og Lom 1330 (jfr. Eystein Guttormsson raggar på Fron på 1400-tallet).

ul Eiliv romsdøl / Vågå 1325

um Sjugurd rev / Vågå 1336

um Holm skalle / Vågå 1336

m Gunnar skare / Vågå 1355 (neppe gårdsnavnet Skåre, slik det kan tolkes av registeret til DN XXI).

ø Helge skark Ellingsson på Blakar på Lom 1333-1342, død før 1346 (tilnavnet ikke belagt brukt samtidig med patronymikonet).

m Helge skjalg / Lom 1312

l Ogmund skuta / Lom 1315

ø Eirik slembe 7 kongens ombudsmann, trolig fra Gudbrandsdalen, har ombudsmann som nevnes på Vågå 1349

m Halkjel smed / Lom 1339, (Allkjell i teksten men Halkiel i seglet), (Dovre) 1343 (trolig ikke fra Dovre).

m Jon spett / Lom 1315

um Eirik stamf / Vågå 1336 (bør lokaliseres til Vågå), (jfr. Eirik stamfn på Kvåle på Lom, nevnt som død i brev (1389-1390)).

mø Tore stamfn / Lom 1342-1346 (ikke tilstrekkelig grunnlag til å tro at dette er stedsnavnet Stamstad på Lom, slik det er antatt i DN og RN)

m Sjugurd stamme / Vågå o(1340?)-1343 (bør også lokaliseres til Vågå og ikke til Stamstad på Lom slik det foreslås i RN og av M Rindal, Brev frå Opplanda, s. ).

um Arne staur / gammel, Vågå 1336

um Pål stett / Vågå 1336

m Simon sutare / (skomaker) Lom 1312

mø Eirik unge/ Lom (1204-1220)

m Elling unge /Lesja 1326 (trolig ikke fra Lesja).

u Ingrid Olavskone / Vågå 1325

SUM tilnavn: 53, derav medregnet i den neste tabellen: 50.

 

Diagram: Lom og Vågå, diplomer t.o.m. 1367.

Tilvekst av nye menn med tilnavn (sort) som andel av tilvekst av nye menn, regnet i 10-års-perioder.

Tilvekst av nye menn med tilnavn i prosent av tilvekst av nye menn:

[begge tabellene er utelatt her!]

Merknader om tilnavn

(Frekvensen av tilnavn er her noe uklart formulert med hensyn til forekomstene på 1400-tallet: Bruk av tilnavn på 1400-tallet fortsatte, – bruken sluttet ikke omkr. 1300. Frekvensen for 1400-tallet antas imidlertid å være lavere.)

Tilnavnene gir som en ser kunnskap om bygdehåndverk, personkarakteristikk, mv., alt som viktig sosialhistorisk informasjon. Utvalget er rikt og bare for menn. Alle sosiale kategorier. En språklig og sosiologisk drøfting av problemene vedrørende tilnavn er imidlertidig såvidt krevende, at jeg avstår inntil videre. Undersøkelsesområdet er tilstrekkelig stort fordi det er bevart såvidt mye kildemateriale, men den undersøkte tidsperioden er for kort. Fra Gudbrandsdalen er det kjent en god del tilnavn fra 1400- og 1500-tallet. Dette siste materialet gir en bedre sosial fordeling enn det foreliggende 1300-tallsmaterialet. En del av de tilnavn som her er registrert, finnes igjen senere, f.eks. bratt, bonde, staur, lang, smed og kjepp. Gesleng er neste gang (foruten i Håkon Håkonssons saga) kjent på en gravstein fra Vågå kirke fra 1695. Av de øvrige mere kjente 1400- og 1500-talls-tilnavnene kan nevnes list, munk, dart og døl. Et av problemene i studiet av tilnavn, er når tilnavn gikk av bruk i middelalderen (hvis de gikk av bruk) og hvorfor. Den foregående tabellen kan i så måte benyttes: Andelen av menn med tilnavn er på tydelig retur allerede rundt år 1300. En god del av bærerne av tilnavn på 1330- og 1340-tallet er helt tydelig gamle menn, jfr. de biografiske opplysningene i hovedteksten. Det er derfor god grunn til å understreke at tilnavn går av bruk rundt år 1300 og ikke senere (f.eks. ikke som følge av mannedauden i Lom og Vågå okt.- nov. 1349). Noen har ment at tilnavn også ble vanlig brukt senere i middelalderen, bare med den endring at kildematerialet ikke lenger fanger dette opp. Denne argumentasjon er neppe holdbar. 1400-talls-kildene er av samme type som de foreliggende fra 1300-tallet. Omstendighetene ved nedskrivningen er også de samme. En mann som f.eks. Bård kjepp i Vågå kjennes med dette tilnavnet fra 3 brev (rundt år 1400). Andre menn fra hans samtid nevnes systematisk uten tilnavn, og der mangler ikke kilder! Når ulike skrivere nettopp tildeler ham et tilnavn og ikke de andre, må det være fordi de andre mangler slike. Det er ganske mange menn på hans tid som er langt hyppigere kildebelagt enn Bård kjepp.

Om arvelige tilnavn og tilnavn i patronymikon, se merknadene i hovedteksten under Aslak Kovreson 1333. Personer med tilnavn kan finnes i annet kildemateriale uten tilnavnet (Helge skark Ellingsson), flere tilfeller er kjent på 1400-tallet. En videre drøfting av disse og øvrige problem kan først foretas etter undersøkelse av 1400-talls-materialet.

Kvinnenavn
3 kvinner er nevnt i teksten uten eget oppslagsord:

  • fru Gudrun Ivarsdotter (på Sandbu) gift med herr Sjugurd Ellendsson på Sandbu. Hun ætter fra Romerike.
  • hustru Jartrud Pålsdotter (d.e.) på Sandbu, gift med Gunnar Ellendsson på Sandbu. Hun ætter fra Sogn.
  • Gudrun ~ Andres Kolbeinsson på Marstein, 1. gang gift med Gyda), hun er nevnt først 1379 og ansees for ung for denne oversikten.

m Eldrid Berdorsdotter, Vågå-Lom 1332

mø Gudrid (fra Gaupar), ung, Lom 1315

m Gudrid Vågå 1342

mø Gyda Håkonsdotter, Lom 1361

u Haldora Nikolasdotter, gammel, Heidal 1333

m Homlaug Arnesdotter, Lom-Vågå 1366

ø Ingebjørg Lom 1361

m Ingebjørg Torgilsdotter i øvre Li, Lom 1366-1382

ø Ingegjerd Olavsdotter på Blakar, hustru, Lom 1342-1368.

mø Ingeleiv på Skiåker, Skjåk-Lom 1326

m Ingrid gift før lovendringen (1306 eller 1313?), n Heidal 1333.

u Ingrid Olavskone, gammel, Vågå 1325

ø Jartrud mor til Eiliv Jartrudsson, n Lom 1270.

u Jartrud Gudmundsdotter, gammel, Skjåk 1343

m Jartrud Fridiksdotter, Vågå 1355

m Margarete Vågå-Lom 1332

u Olov, mor til Sjugurd Olovsson Lom 1315

mø Ragnild (Alvsdsotter), Lom-Heidal 1319-1323

u Ragnild Toresdotter, gammel, Skjåk 1343

m Ragnild (i Glømsdal?), Lom 1358-1359

m Ragnild Audunsdotter, Vågå 1363

m Rangdid på Vigstad, skiftet i live ca. 1302, n Vågå 1325.

u Rangdid Ormsdotter, gammel, Heidal 1333

u Rangdid Godensdotter, gammel, Heidal 1333

m Ranveig (fra Gaupar), Skjåk-Lom 1330, (trolig forlengst død).

m Sigrid Lom 1332

m Sigrun Gunnarsdotter, Lom 1359

m Sunniva Vågå 1359

ø Tora på Gaupar, Lom 1315

u Tora Ingjaldsdotter, gammel, Heidal 1333

u Åsa Halkjelsdotter, gammel, Heidal 1333

Kort kommentar
Bare 2 utenlandske navn (helgennavn): Sunniva og Margarete, resten er gamle norske. Kristianiseringen av personnavnene i høymiddelalderen gjalt altså bare mannsnavnene. Dette bildet kommer ennå sterkere frem i kildene fra perioden 1370-1500. Men navnelisten inneholder et par overraskelser i forhold til materialet senere: Sigrid og Ingebjørg står ikke så sterkt som en skulle vente. Men så er heller ikke disse 30 kvinner representative. Vi bør vel ha minst 100 kvinner. Det ville vi først få hvis vi tok hele Gudbrandsdalen i denne perioden eller hvis vi tok Lom-Vågå frem til et stykke ut på 1400-tallet.

Tabell over registrerte nye personer pr. tiår
[tabellen utelates her !]

I den siste oppgaven, 12,0%, er det regnet 29 kvinner i forhold til 242 menn. Differansen mellom menn i alt og menn (stort sett) i live utgjøres hovedsakelig av menn kjent gjennom patronymikon. Første kvinne i live er kjent i 1315. Kildene før dette tidspunkt, både i Lom-Vågå og forøvrig i Gudbrandsdalen, er for sparsommelig til at det lar seg statistisk utnytte. Hvis vi ønsker å vite hvor ofte kvinner forekommer aktivt i kildematerialet, bør vi i dette tilfellet ikke starte før 1315. Noen av kvinnene er døde og nevnes fordi de arves. De er tatt med i oversikten. For sammenligningens skyld, er også menn som nevnes på tilsvarende måte, tatt med. Regner vi ut kvinners aktive deltagelse i kildematerialet fra 1315 til 1367, får vi (29 i forhold til 199) 14,6%. Oppgaven bygger på nåværende status angående personidentifiseringer og genealogiske utredninger. Menn er blitt sterkt overrepresentert i denne sammenligningen fordi det er vanskeligere å finne ut hvilke kilder som omtaler samme person, etc. Kvinneandelen vil øke litt når personidentifiseringsarbeidet er «ferdig». Det peker mot at kvinnene utgjør ca. 15-16%, mens den europeiske «normal» er 10%.

Navnefrekvens. Mannsnavn

Sjugurd 32

Pål 14

Arne 13

Elling 13 (+ 1)

Bjørn 12

Nikolas 11

Eirik 11

Ellend 10 (+ 1)

Ivar 10

Jon 10

Peter 9

Tore 9

Gunnar 9

Olav, Ole 8

Alv 8

Endride 8

Bård 8

Ogmund 7

Torstein 7

Arnfinn 6

Guttorm 6

Eiliv 5

Eystein 5

Håkon 5

Trond 5

Ulv 5

 

Halvard 4

Helge 4

Torgils 4

Torkjel 4

 

Halkjel 3

Andres 3

Berdor 3

Fridik 3

Haldor 3

Håvard 3

Isak 3

Kolbein 3

Narve 3

Orm 3

 

Personnavn med 2 forekomster: Aslak, Audun, Bergsvein, Brynjulv, Dag, Einar, Gudbrand, Gudleik, Harald, Lavrans, Reidar, Sigmund, Svein, Steine, Steinfinn, Tjostolv, Tord

Personnavn med en forekomst: Arndor, Atle, Aude, Audulv, Beine, Birger, Borgar, Botolv, Bron, Egil, Gamal, Gard, Goden, Grim, Gudde, Gudmund, Halstein, Henrik, Hermund, Holm, Ingjald, Jostein, Kjetil, Kolbjørn, Ljot, Loden, Monan, Ole, Oleiv, (Olve ?), Ossor, Ottar, Sakse, Simon, Skofte, Sverde, Torbjørn, Torgeir, Torleiv, Tormod, Vegar, Wetelid, Wigleik, Wiking

SUM 376 I denne nyere versjonen ytterligere redusert til ca 367. (Olve, se Sjugurd Alvsson 1359-1381. Dessuten Kovre, se Aslak Kovreson 1333.)

Merknader om mannsnavn
Personene er stort sett født i løpet av 1200-tallet og frem til begynnelsen av 1300-tallet (som det må gå frem av biografiene). Bare de færreste er født så sent som i 1330-årene og neppe noen menn er født etter 1340 (med unntak av en Arne). Et bedre kronologisk mønster vil kunne la seg sette opp (ved hjelp av ulike kriterier for fødselsdateringer), men dette er såpass arbeidskrevende at det må utstå til senere.

Sjugurd utgjør alene 9,1%. Navneutvalget er meget rikt, 100 ulike navn, og enda rikere viser det seg at det er, når kildene frem til 1500 utnyttes. Men de fleste navn er uvanlige. En gruppe på 20-30 navn dominerer ganske klart. Det er interessant å merke seg at Arne og Bjørn (gamle krigernavn) står sterkt.

Litt overraskende at Tord ikke var mere brukt (vanlig i 1400- talls-kildene). Den eldste personen i dette materialet er Torgeir gamle på Garmo. Han er faktisk eneste bærer av dette navnet. Torgeir finnes en del på 1400-tallet, men ikke i Lom-Vågå- distriktet. A-Magasinet bragte for et par år siden en større reportasje fra Garmo, der bonden, Torgeir, hevdet at brukerne der i garden i uminnelige tider hadde båret navnet Torgeir. 12 generasjoner ble nevnt. Men slike skriverier er selvsagt bare bløff.

Den første med navnet Arne kommer først i et patronymikon til et gammelt vitne i 1333, det kan derfor foreligge en mulighet for at bruk av dette navnet i en viss grad kan være sosialt betinget. Ingen heter Eivind (alternativt: Øyvind mfl.). Dette navnet er mye brukt i (sør-) Gudbrandsdalen fra midten av 1300-tallet og utover, men tydeligvis ikke i dette området som vi her har tatt for oss.

Kristne navn
Kristne * utenlandske navn utgjør her 14,4%, regner vi med @ Goden og Botolv blir det ialt 15,2%. Regnes Olav og Halvard med, blir det 18,7%. Den eldste med et importert navn – Pål i Bø – må være født på 1100-tallet. Som det fremgår av oversikten, er de kristne navnene blitt ganske vanlige senest før slutten av 1200-tallet. Det er ialt bare 8 forskjellige * av dem. Av disse forblir Isak og Simon sjeldne utpå 1400- og 1500-tallet. De andre navnene forblir populære. På 1400-tallet observeres en del «nye» importerte kristne navn. Det er grunn til å tro at de ikke har vært i bruk i Lom-Vågå tidligere. En nøyere drøfting av bruk av kristne navn, fordrer en sosial- og økonomisk undersøkelse av navnebærerne. Dette må vente. Navnenes reelle hyppighet anno 1300 kan først beregnes når de sosiale grupper er bedre kartlagt.

Andre utenlandske navn
Goden og Botolv regnes som utenlandske, men jeg ønsker ikke å ta stilling til dette. Henrik anses som tysk (nedertysk). Navnebæreren tilhører helt opplagt samfunnets nedre sosiale lag – han nærmest trekkes på tinget for å bevitne at han har betalt kongens vissøre til feil person. Det regnes til vanlig at Fridik også er innført fra tysk.

Mens Henrik ender på rik i skriftformen, blir Fridik i Gudbrandsdalen skrevet uten r. Fridik må være er dialektform av Fridrik. Enten innlån senest på 1100-tallet (et stedsnavn i Lom med dette personnavnet) eller enda eldre brukt.

Sjeldne navn
Vanlige navn blir overrepresenterte fordi det er lettere med en personidentifisering når navnet er sjeldent. Jfr. Gamal bonde og Steinfinn Gamalsson. De her registrerte sjeldne eller uvanlige navn kommer igjen i kildematerialet fra 1400- og 1500-tallet. Dette gjør at et par særdrag kan trekkes frem:

  • Arndor på Kleppe: bare en til er registrert i Gudbrandsdalen, Arndor Halvardsson, n på Vågå 1432-1441.
  • Audulv på Vange: bare 2 til er kjent, Audulv Torsteinsson på Lom, n 1406, og Audulv Jonsson på Bøye på Skjåk, n 1520- 1539.
  • Jostein: ikke så vanlig navn senere: alle 4 senere bærere bor i Lom-Vågå.
  • Steinfinn: dette sjeldne navnet finnes igjen på Blakar og på nabogården Mork på 1400tallet.
  • Vetelid: en til er kjent fra Vågå: Vetelid Bjarneson, n 1428-1445.
  • Ulv: meget sjeldent, de øvrige tilfellene må søkes i traktene Fåberg-Ringsaker.

En konklusjon på dette er at sjeldne navn dukker opp igjen og da i de samme geografiske områdene. Slikt kan trolig bare skje ved hjelp av oppkalling. En viktig observasjon må fremheves: materialet (det her foreliggende samt et mere omfattende for hele Gudbrandsdalen til 1500-tallet) viser et nesten systematisk fravær av samme navnekombinasjoner (fornavn + patronymikon) i samme bygd over tid. Dette kan ikke skyldes kildemangel. Det er god grunn til å tro at folk bevisst har unngått oppkalling som førte til de samme navnekombinasjonene. Dette hadde et meget praktisk formål: alle frem- tredende menn i en bygd skulle ha sitt særegne navn til adskillelse fra alle andre, fordi det var nødvendig ved kontroll av hjemmelsbrevene. En kyndig person rundt år 1520 kunne lett holde rede på alle fremtredende menn i bygda samt i nabobygdene for de foregående vel 250 årene. Intet problem. Alle navn var praktisk talt unike.

Innføringen av nye navn i høymiddelalderen må betraktes som et motefenomen. En sønn har sannsynligvis ikke fått navn etter farfar (hvis hans far har navn etter sin farfar), for å unngå gjengangere. Oppkallingen som kan spores, må altså ha hatt andre former, og hvilke vil bare en nøyere genealogisk utredning gi svar på.

Legg igjen et svar