Register over biskoper (superintendenter)

En del av prosjektet «Norsk Prestehistorie» fra © Norsk Slektshistorisk Forening

Rev. 29. jan. 2003.


BERGEN

fra til
Geble Pedersen 1536 1557
Jens Pedersen Schjelderup 1557-06-16 1582
Anders Mikkelsen Foss 1583-06-12 1607
Anders Mikkelsen Kolding 1608-01-22 1615
Nils Christensen Paasche 1616-04 1636
Ludvig Hansen Munthe 1636-10-25 1649
Jens Pedersen Schjelderup 1649-06-30 1665
Nils Enevoldsen Randulf 1665-10-28 1711

FÆRØYENE

Jens Gregersen Riber 1540 1558

OSLO/HAMAR (før 1537 OSLO, etter 1624 CHRISTIANIA)

Hans Reff(Rev) 1524 1537
Hans Reff(Rev) 1541 1545
Anders Madsen 1545 1547
Frans Clausen Berg 1548 1580
Jens Nilsen 1574 1600
Anders Berntsen Dallin(ius) 1601 1607
Nils Clausen Sinningius 1608-01-22 1617
Nils Simonsen Glostrup 1617 1639
Oluf Boesen Boetius 1639 1646
Henning Eggertsen? Stockfleth 1646-07-17 1664
Hans Clausen Rosing 1664-05-19 1699

STAVANGER

Jon Guttormsen 1541 1557
Jens Gregersen Riber 1558 1571
Jørgen Eriksen 1571-07-21 1604
Laurits Clausen Scabo 1605 1626
Tomas Cortsen Wegner 1627 1654
Markus Christensen Humble 1655-07-24 1661
Christen Madsen Tausan 1661-07-02 1680
Bispesetet ble flyttet til CHRISTIANSAND 1682

TRONDHJEM

Torbjørn Olsen Bratt 1546 1548
Hans Hansen Gaas 1549 1578
Hans Mogensen 1579 1595
Isak Sørensen Grønbech 1596-09-15 1617
Anders Christensen Arreboe 1618 1622
Peder Jensen Schjelderup 1622 1642
Erik Andersen Bredahl 1642 1672
Arnoldus Hansen de Fine 1672-02-25 1672
Erik Eriksen Pontoppidan 1673 1678
Christoffer Hansen Schletter 1678-08-10 1688

Legg igjen et svar