Prestebiografier NORSK PRESTEHISTORIE

 Utdrag av prestebiografiene

Nedenfor er lenker til et utdrag av prestebiografiene i Bastian Svendens arkiv over norske prester. Biografiene vil i sin helhet bli publisert på medlemsområdet på genealogi.no, som avfotografering av originalkortene, i løpet av kort tid. Pr dato er kortene med presterekkene fra reformasjonen til år 1900 samt samlingen av arkivkort med notater med opplysningner om diverse kirkelige forhold i de enkelte prestegeld (ikke prestenes personalia) publisert


INNHOLD / PRESTEBIOGRAFIER

A – Abel

 • Abel, Christian Peder
 • Abel, Georg Daniel Barth, 1789-1859
 • Abel, Hans Iversen
 • Abel, Hans (Johannes) Hansen
 • Abel, Hans Mathias
 • Abel, Hans Mathiesen
 • Abel, Henrich
 • Abel, Jørgen Henrich
 • Abel, Mathias
 • Abel, Mathias Hansen
 • Abel, Mathias Mathiassen
 • Abel, Ole
 • Abel, Ole Sørensen
 • Abel, Peder Mandrup Tuxen
 • Abel, Poul Severin
 • Abel, Søren Geor

B – Bach til Borch

 • Bach, Jens
 • Bache, Frantz
 • Bache, Rasmus
 • Backer, Hans
 • Bagge, Jørgen Lauritz
 • Bagge, Lauritz Jørgensen
 • Bagge, Mathias (Thomasen) Green
 • Bagger (Bager), Mag. Oluf Hansen
 • Borch, Abraham
 • Borch, Alexander
 • Borch, Anders Jensen
 • Borch, Andreas
 • Borch, Even Moe
 • Borch, Hans Alexandersen
 • Borch, Hans Jacobsen
 • Borch, Jacob Krogh
 • Borch, Jacob Laugesen
 • Borch, Johan Schjelderup
 • Borch, Niels Larsen
 • Borch, Oluf Christian
 • Borch, Peder Jeremiassen
 • Borch, Ulrik Andreas Rohde

D – Davidsen

 • Davidsen, Anders

E – Ellingsen

 • Ellingsen, Amund

G – Glad til Gyldenaar

 • (Glad), Christopher Erichsen
 • Grotte, Werner Albertsen
 • (Gyldenaar), Haakon Mogenssen

H – Hummer

 • Hummer, Thure Olafsen

J – Jensen til Juel

 • Jenssen, Christopher
 • Juel, Christopher Munthe
 • Juel, Claus
 • Juel, Daniel Bremer
 • Juel, Ditlev Knud
 • Juul, Ditlev
 • Juul, Jens (Janus)
 • Juel, Jens Thommesen
 • Juel, Johan Sebastian
 • Juel, Knud
 • Juell, Niels
 • Juell, Niels Thomesen
 • Juel, Ola(us) Henric(us)
 • Juel, Peder Jensen
 • Juel, Peder Pedersen
 • Juel, Peder Willumsen
 • Juel, Raphael Lund
 • Juul, Sven Brun
 • Juel, Thomas

K – Knutsen

 • Knutsen, Hans, sogneprest til Holt 1577

L – Laugesen til Loss(ius)

 • Laugesen, Daniel
 • Laugesen, Thomas, 1566-1630
 • Lind, Hr. Mogens Lauridsen, sogneprest til Holt, ca. 1633-1695
 • Loss, Mogens Jensen
 • Loss(ius), Christopher
 • Loss(ius), Samuel

N – Nielsen, Nested

 • Nielsen, Povel
 • Nested, Søren Knutsen, kapellan til Holt

O – Olsen til Olufsen

 • Olsen, Christian
 • Olsen [Pharo], Christopher
 • Olsen, Erik, sogneprest Stord, 1761-1834
 • Olsen, Erik
 • Olsen, Frants
 • Olsen, Hans, res. kap. i Torsken
 • Olufsen, Morten, sogneprest i Nes, Hedmark før 1575

P (Pedersen – Paasche/Paaske)

 • Pedersen, Knud, spr. Gran
 • Pedersen, Mads, spr. Toten, 1611
 • Pedersen, Mogens, spr. Onsøy 1614; prost ca. 1629
 • Pharo, Ole Jensen, spr. Gran
 • Paasche, Anders, vicepastor, Lødingen, ca. 1653
 • Paasche, hr Christopher, i Guldal len, 1629/30
 • Paaske, Niels, dr., biskop Bergen, 1568-1636
 • Paaske, Peder Jørgensen, spr. Ulvik, 1655-1706

S – Skaktavl til Sørensen

 • Skaktavl, Torbjørn Olavsson
 • Skonk, Carl Tordsson
 • Sverdrup, Østen Andersen
 • Søffrenssøn, Hans
 • Sørensen, Rasmus

T – Thomesen

 • Thomesen, Niels (1605-62)

U – Å – Ulff til Aalborg

 • Ulff, Morten Pedersønn, sogneprest til Holt
 • Aalborg, Morten Pedersen

Legg igjen et svar