Prester i Nordhordland prosti

BERGEN DOMKIRKE

Domkapitlet:
Geble Pedersen   KAN 1518 1536 erkedegn, BISP
Nils Henriksen Hess KAN 1520 1570 SP i Voss
Rasmus Andersen   KAN 1524   SP i Voss
Jørgen Henriksen   KAN 1527   SP i Manger
Mogens Jonsen   KAN 1527 1552
Hans Henriksen   KAN   1560 SP i Hammer
Jon Haraldsen   KAN 1547   SP i Bergen Korsk.
Jon Pedersen Jamt KAN   1573 KAP i Tromsø, REKT
Absalon Pedersen Beyer KAN 1565 1575 LEC, SLPR Bergenhus
Peder Simonsen Krag KAN 1565 1580 SP i Fana
Jens Jensen Bonde KAN 1565 1566 ved Bergen Domk.
David Jørgensen   KAN 1579  
Jens Christensen   KAN 1580   LEC, SP i Eid
Markus   Paludan KAN 1610 1613 RKAP Bergen Domk.
Christen Jensen Aalborg KAN 1617 1619 SP i Aurland
Mogens Jonsen Schanke KAN 1631   SP i Luster
Andre geistlige:
Jens Gregersen Riber KAP   1540
Mads   Tierp KAP 1536 1558
Søren Pedersen   SP 1539 1552
Tomas Hansen   KAP 1551 1559
Villum Hansen   KAP 1552  
Mikkel Jonsen   SP 1553 1572
Mads   Tierp RKAP 1558 1571
Mads Pedersen Schytte PKAP 1560 1563
Jørgen Jensen?   KAP 1560 1563
Nils Jørgensen   KAP 1563 1564
Jens Jakobsen Riber PKAP 1564 1565
Torleif Gregoriussen   KAP 1568 1572
Erik   Loss RKAP 1571 1589
Jens Christensen   SP 1573  
Christen Lauritsen Varder SP 1573 1582
Truls Lauritsen Krog SP 1582 1600
Absalon Absalonsen Beyer RKAP 1589 1594
Nils Mauritsen   KAP 1593 1601
Hans   Kruse RKAP 1596 1607
Oluf Jensen Kock SP 1600 1602
Anders   Beck SP 1602 1615
Peder Nilsen Foss RKAP 1608 1609
Markus   Paludan RKAP 1610 1613
Jakob Pedersen Mand RKAP 1614 1618
Peder   Broch SP 1615 1632
Bjørn Jensen Kock RKAP 1616 1618
Jakob Olsen Morsing RKAP 1618 1628
Hans Samuelsen Schrøder RKAP 1628 1632
Daniel Vilkensen   RKAP 1632 1644
Hans Samuelsen Schrøder SP 1632 1647
Peder Nilsen Lem RKAP 1644 1650
Engebret Jørgensen   P 1647 1659
Ambrosius Lucassen Hardenbeck RKAP 1650 1659
Nils Andersen   KAP 1651  
Ambrosius Lucassen Hardenbeck SP 1659 1683
Samuel Hansen Schrøder PKAP 1659 1683
Peder Ananiassen Beyer KAP 1661 1675
Samuel Hansen Schrøder RKAP 1683 1706
Ditlev Jensen Lucoppidan P 1683 1692
Ove Samuelsen Schrøder PKAP 1688 1689
Søren Sørensen Glud SP 1691 1696
Oluf Mikkelsen Storm SP 1705 1722
Kasper Jakobsen Rømer RKAP 1713 1737

BERGEN KORSKIRKE

Jon Haraldsen   SP 1547  
Jens   Viborg SP 1549 1552
Jens Hansen   SP 1552 1564
Tomas Jensen   KAP 1558 1565
Nils Jørgensen   PKAP 1562 1563
Tomas Jensen   SP 1565 1582
Truls Pedersen   SP 1583 1586
Nils Simonsen   SP 1586 1588
Absalon Absalonsen Beyer PKAP 1588 1589
Hans Jørgensen   SP 1588 1590
Peder Pedersen Kolding SP 1591 1591
Hans Baltsersen Fridag SP 1596 1609
Peder Nilsen Foss SP 1609 1615
Theofilus Clausen? Theofili PKAP 1614 1621
Anders Andersen Buck P 1615 1618
Jon(as) Pedersen   SP 1619 1671
Hans Jonsen Schanke PKAP 1620 1620
Mads Berntsen   PKAP 1621 1624
Peder Christensen Skaaning KAP 1621 1632
Mogens Jonsen Schanke KAP 1628 1645
Otte Rasmussen Stoud RKAP 1646 1647
Otte Jonassen   PKAP 1648 1653
Christen Nilsen Kjøbenhavn RKAP 1653 1669
Jens Sørensen Hofman PKAP 1666 1671
Jens Jonsen Mecklenborg PKAP 1666 1667
Jens Jonsen Mecklenborg RKAP 1670 1687
Jens Sørensen Hofman SP 1671 1680
Ditlev Jensen Lucoppidan SP 1680 1683
Oluf Mikkelsen Storm P 1683 1705
Anders Jensen Bing SP 1720 1724

BERGEN MARIAK

Mads   Tierp P 1511 1536
Hans Henriksen   SP 1527 1558
Simon   Winther P 1537  
Johan   Niehow SP 1548 1573 tysk
Wolfgang   Sigfried SP 1583 1588 tysk
Lambert   Northanus SP 1588 1589 tysk
Johan(nes)   Oerling SP 1592 1597 tysk
Peder   Westhoff SP 1598 1609 tysk
Christoffer   Gypner SP 1609 1624 tysk
Henrik Christoffersen Janiche SP 1625 1630 tysk
Jørgen   Lammers SP 1630 1647 tysk
Cornelius   Hackmann SP 1647 1660 tysk
Henrik   Oldenburg SP 1660 1703 tysk
Jakob Henriksen Oldenburg PKAP 1696 1703
Jakob Henriksen Oldenburg SP 1703 1713
BERGEN MORTENSK.
Christoffer   Mitens (Mitz) SP 1555 1566 tysk
Antonius     SP 1566 1566 tysk
Herman   Münther SP 1567 1585 tysk
Christen   Cummerow SP 1583 1590 tysk
Garlew     SP 1590 1591 tysk
Laurits   Brüning SP 1591 1599 tysk
Barthold   Lüthmann SP 1599 1605 tysk
Ambrosius Wendesen Hennings SP 1605 1638 tysk
Henrik Hieronymussen Lemmiche SP 1638 1674 tysk
Jørgen Jørgensen Lammers SP 1674 1712

BERGEN NYKIRKE (fra 1647, tidligere anneks til Domkirken)

Jens Jensen Thisted RKAP 1623 1626
Mads Berntsen   RKAP 1626 1653
Jon(as) Eilifsen   PKAP 1639 1643
Otte Rasmussen Stoud SP 1647 1657
Johan Carstensen Wildenradt RKAP 1653 1687
Otte Hansen Schrøder SP 1657 1696
Hans Lydersen Stevener PKAP 1676 1692
Hans Pedersen Arentz PKAP 1694 1696
Jens Mortensen Møinichen SP 1695 1712
Mikkel Jensen Snog RKAP 1707 1715
Fredrik Chri Christiansen Holberg SP 1737 1748

BERGEN ST.HALVARD (inntil 1558)

Antonius     SP 1528 1542 tysk
Sigismund     SP   1552 tysk
Melchior   Pelgrim SP 1552 1558 tysk

BERGEN ST.JØRGEN

Just Geblesen   SP 1560  
Gustav Olsen   SP 1572 1589
Nils Pedersen Foss KAP   1591
Christen Pedersen   SP 1589 1609
Mads     P 1593  
Anders Jensen   SP 1612 1623
Samuel Helgesen   P 1622 1629
Søren Sørensen Torup SP 1623 1623
Mads Baltsersen   SP 1628 1648
Kasper Hansen Lerche SP 1648 1654
Tomas Gilbertsen Thamson SP 1653 1672

BERGENHUS SLOTTSKIRKE

Jakob   Præstø KAP 1552  
Jørgen Eriksen   SLPR 1560 1566
Absalon Pedersen Beyer SLPR 1566 1575
Bertel Hansen Storck KAP 1566 1568
Claus Lauritsen Friis KAP 1658 1662
Knut Rasmussen Falster SLPR 1662 1673
Johan Henriksen Bechmann SLPR 1672 1700

EIVINDVIK

Nils Jørgensen   SP 1556 1563
Anders Jakobsen   PKAP 1562  
Anders Jakobsen   SP 1570 1591
Paul Mogensen   SP 1589 1618
Daniel Nilsen   PKAP 1610  
Erik Ivarsen Nordal PKAP 1617 1618
Mikkel Olsen Falkner SP 1619 1636
Stør(k) Tomassen   SP 1637 1663
Truls Sørensen Glad KLOK 1648 1654
Truls Sørensen Glad PKAP 1654 1664
Truls Sørensen Glad SP 1664 1697
Jørgen Pedersen Finde PKAP 1672 1679
Nils (Nicolai) Bredesen Stabel P 1705 1726

FANA (fra 1621 under Bergens lectorat)

Ivar Nilsen   SP 1530 1557
Peder Simonsen Krag SP 1557 1580
Engebret Pedersen   KAP 1566  
Nils   Hjelt KAP 1569  
Nils Hansen Bugge KAP 1570 1603
Geble Pedersen Krag SP 1591 1621
Theofilus Clausen? Theofili RKAP 1621 1634
Jon(as) Sørensen   SP 1621 1651
Tomas Samuelsen Uroe RKAP 1634 1652
Peder Nilsen Lem SP 1650 1663
Jørgen Pedersen   RKAP 1653 1687
Nils Nilsen   KAP 1654 1664
Arnoldus Hansen de Fine SP 1663 1672
Hans Jensen Daberg SP 1673 1684
Søren Arnoldussen de Fine RKAP 1690 1725
Oluf Cosmussen Bornemann SP 1711 1732
Hans Lauritsen Hylling KAP 1728  

HAMMER (fra 1622 under Bergens rektorat)

?Peder ?avsatt fordi han ikke ville oppgi sitt papisteri
Mads   Tierp SP 1536 1558
Hans Henriksen   P 1558 1560
Christoffer Andersen   PKAP 1560 1568
Hans Christensen   SP 1560 1562
Anders Andersen Skaaning PKAP 1560 1562
Jakob Christensen   SP 1562 1563
Jørgen Eriksen   SP 1564 1571
Bertel Hansen Storck PKAP 1568 1571
Bertel Hansen Storck SP 1571 1599
Jens Pedersen   SP 1599 1605
Jens Jørgensen   SP 1604 1608
Peder   Broch P 1608 1615
Jakob Pedersen Mand PKAP 1608 1612
Abel Rasmussen   PKAP 1612 1617
Knut Nilsen Bang PKAP 1614 1616
Anders Andersen Buck RKAP 1615 1615
Oluf Steffensen   PKAP 1616 1618 Jørgen
Sørensen   SP 1619 1638
Jørgen Jakobsen   PKAP 1626 1647
Engebret Jørgensen   SP 1638 1647
Peder Mogensen   RKAP 1638 1651
Peder Olsen   PKAP 1643 1646
Arnoldus Hansen de Fine P 1647 1663
Nils Hansen Bugge KAP 1649 1652
Nils Hansen Bugge RKAP 1652 1657
Anders Hermansen Garmann SP 1663 1704
Hans Jensen Daberg PKAP 1667 1667
Erik Jensen   PKAP 1668 1681
Christen Henriksen Urdahl PKAP 1683 1708
Jon Jensen Mecklenborg RKAP 1705 1746

HAUS

Peder     SP 1558 1561
Gustav Olsen   PKAP 1558 1565
Mikkel Jakobsen   KAP 1560 1563
Laurits Nilsen   SP 1562 1588
Jens Sørensen   KAP 1578 1585
Steffen Tomassen   SP 1591 1610
Jørgen Jakobsen   SP 1609 1639
Mogens Abelsen   SP 1639 1645
Oluf Jensen Jempt SP 1646 1674
Peder Nilsen Harboe PKAP 1658 1668
Mogens Mogensen Hammer KAP 1670 1674
Mogens Mogensen Hammer SP 1674 1688
Nils Jensen Hjermand SP 1691 1709

LINDÅS

Nils Torvaldsen   KAP 1522  
Nils Torvaldsen   SP   1554
Hans Madsen   SP 1562 1585
Jens Sørensen   SP 1585 1588
Hans Nilsen Hess SP 1588 1619
Jakob Pedersen Mand SP 1618 1632
Lyttich Hansen Ovenstad PKAP   1632
Lyttich Hansen Ovenstad SP 1632 1688
Peder Nilsen Busch PKAP 1652 1682
Peder Nilsen Busch RKAP 1682 1688
Peder Nilsen Busch SP 1688 1699
Christen Trulsen Krog KAP 1710  

MANGER

Jørgen Henriksen   SP 1530 1561
Hans Halvarsen   SP 1561 1597
Christen Madsen   P 1597 1610
Albert Albertsen Graff SP 1611 1625
Hans Hansen Stockhof SP 1625 1643
Jon(as) Eilifsen   SP 1643 1666
Hans Hansen Blix SP 1667 1677
Morten Madsen   PKAP ?  
Hans Hansen White SP 1714 1728

SUND

Anfinn Rolandsen   SP 1587 1605
Villum Hansen Guldager PKAP 1592 1614
Morten Johannessen   KAP 1605 1606
Morten Johannessen   SP 1606 1614
Villum Hansen Guldager SP 1614 1630
Nils Jørgensen   PKAP 1615 1630
Nils Jørgensen   SP 1630 1640
Søren Christensen Aarvig SP 1640 1640
Anfinn Johannessen Breder SP 1640 1674
Søren Anfinnsen Breder PKAP 1668 1674
Søren Anfinnsen Breder SP 1674 1696
Jørgen Anfinnsen Breder PKAP 1680 1727
Nils (Nicolai) Bredesen Stabel SP 1696 170

Legg igjen et svar