Register over skolefolk i byene

UNDERVISNINGSPERSONELL

født død yrke tilsatt

sluttet

sluttgrunn

BERGEN SKOLE

Geble Pedersen  

 

1489 1557 REKT 1515 1518  

 

Erik  

 

Loss  

 

1589 REKT 1537  

 

 

 

Erik Eriksen Loss  

 

1569 REKT 1538 1546  

 

Søren Pedersen  

 

 

 

1552 REKT 1539 1546 ukjent
Jakob Madsen  

 

 

 

1569 REKT 1546 1552 forfremmelse
Haagen Lauritsen  

 

 

 

1596 REKT 1552 1554  

 

Roald  

 

 

 

 

 

1554 REKT  

 

1554  

 

Absalon Pedersen Beyer 1528 1575 LEC 1553 1574  

 

Peder Simonsen Krag 1528 1580 HØR 1554  

 

 

 

Hieronymus  Nilsen 

 

 

 

1594 HØR 1556 1562 forfremmelse
Jørgen Eriksen  

 

1535 1604 REKT 1559 1560 forfremmelse
Henning Henningsen Due  

 

1566 REKT 1560 1561 avsettelse
Jakob Christensen  

 

1534  

 

REKT 1561 1562 forfremmelse
Peder Rasmussen  

 

 

 

1565 HØR 1562 1563 forfremmelse
Morten Pedersen  

 

 

 

1598 HØR 1562 1565  

 

Jon Pedersen Jamt  

 

1573 REKT 1563 1573 død
Christen Jensen  

 

 

 

 

 

HØR  

 

1565  

 

Jørgen  

 

 

 

 

 

 

 

HØR  

 

1568 forfremmelse
Henrik Arnesen 1570 HØR 1570 død
Rasmus Jonsen  

 

 

 

 

 

HØR 1570  

 

 

 

Peder  

 

Schønning  

 

 

 

HØR 1574 1578 avsettelse
Jens Christensen  

 

1547 1611 LEC 1574 1602 forfremmelse
Anders Paulsen Kolding 1555  

 

HØR 1578 1581 forfremmelse
Christen Pedersen  

 

1554 1609 HØR 1579 1583 forfremmelse
Anders Paulsen Kolding 1555  

 

REKT 1581 1585 forfremmelse
Erik Olsen Felder  

 

1594 HØR  

 

1591 forfremmelse
Jon Mogensen Schanke  

 

1619 REKT 1591 1596 avsettelse
Peder  

 

Broch 1571 1632 REKT 1594 1608 forfremmelse
Anders Kjeldsen Tybo 1570 1629 HØR  

 

1601  

 

Peder Rasmussen  

 

1580 1648 HØR  

 

1611 forfremmelse
Tomas Hansen Ruus 1573 1613 LEC 1602 1613 død
Theofilus Clausen? Theofili 1581 1634 HØR 1605 1614 forfremmelse
Hans Jørgensen  

 

1589 1627 REKT 1608 1614 forfremmelse
Rasmus Eriksen  

 

1578 1619 LEC 1613 1619 død
Christen Torkildsen Bruse 1573  

 

REKT 1615  

 

 

 

Peder Pedersen Folderup  

 

1630 HØR 1616 1617  

 

Jon(as) Sørensen  

 

1585 1651 REKT 1616 1619 forfremmelse
Christen Jensen Aalborg  

 

1649 HØR 1619 1620 forfremmelse
Engebret Jørgensen  

 

1592 1659 REKT 1619  

 

 

 

Hans Jonsen Schanke 1596 1620 HØR 1619 1620  

 

Jon(as) Sørensen  

 

1585 1651 LEC 1619 1621 forfremmelse
Hans Mikkelsen Pintzback 1585 1630 HØR 1620 1620 forfremmelse
Stør(k) Tomassen  

 

1596 1663 HØR 1620  

 

forfremmelse
Henrik Gjertsen Miltzow 1599 1666 HØR 1622 1623 forfremmelse
Christen Andersen Aalborg 1600 1658 HØR 1623  

 

forfremmelse
Søren Sørensen Torup 1641 1623 HØR 1623 1623 død
Oluf Mikkelsen Falck 1609 1643 HØR  

 

1633 forfremmelse
Peder Olsen Hanning 1608 1668 HØR 1633 1637 forfremmelse
Mads  

 

Lemmich 1610 1659 HØR 1635 1636  

 

Hans Taraldsen  

 

1614 1668 HØR 1637  

 

forfremmelse
Abraham Jørgensen  

 

1612 1668 HØR  

 

1638  

 

Arnoldus Hansen de Fine 1614 1672 REKT 1638 1672  

 

Jon(as) Eilifsen  

 

1614 1666 HØR 1638 1639 forfremmelse
Henrik Reiersen Urdahl 1617 1687 HØR 1638 1647 forfremmelse
Rasmus Nilsen Faaborg 1616  

 

HØR  

 

1645 forfremmelse
Oluf Jensen Jempt  

 

1674 HØR 1640 1646 forfremmelse
Christoffer Pedersen Hjermand 1619 1690 HØR  

 

1645 forfremmelse
Jon(as) Rasmussen Faning 1619 1687 HØR 1644 1645 forfremmelse
Elias Samuelsen Loss 1619 1697 HØR 1645 1648 forfremmelse
Ambrosius Lucassen Hardenbeck 1621 1683 REKT 1646 1650  

 

Otte Hansen Schrøder 1628 1696 HØR 1646 1648 forfremmelse
Jens Hansen Schrøder 1624 1683 HØR 1648  

 

forfremmelse
Peder Nilsen Lem 1617 1663 LEC 1650 1663 død
Hans Vilkensen  

 

1620  

 

HØR 1651  

 

ukjent
Claus Nilsen  

 

 

 

 

 

REKT 1652 1664  

 

Jens Jonsen Mecklenborg 1630 1687 HØR 1654 1666 forfremmelse
Samuel Hansen Schrøder 1630 1706 HØR 1656 1659 forfremmelse
Edvard Edvardsen  

 

1630 1695 REKT 1663 1695 død
Peder Hansen Schrøder 1640 1692 HØR 1663 1668 forfremmelse
Hans Hansen Schrøder 1638 1707 HØR 1666 1670 forfremmelse
Hans Jensen Daberg  

 

1684 LEC 1673 1684 død
Hans Ottesen Schrøder 1658 1718 HØR  

 

 

 

 

 

Ludvig Ludvigsen Munthe 1644 1688 HØR  

 

1688  

 

Søren Pedersen Hanning 1647 1695 REKT  

 

1695  

 

Søren Arnoldussen de Fine 1654 1725 HØR 1686 1690 forfremmelse
Arnoldus Tomassen de Fine 1671 1719 HØR 1691 1695  

 

Søren  

 

Lintrup  

 

1731 REKT 1696  

 

 

 

Oluf Cosmussen Bornemann 1683 1747 REKT 1711 1732 forfremmelse

BRAGERNES og STRØMSØ SKOLER

Bertel Hansen  

 

 

 

 

 

HØR 1632 1633 avsettelse
Anders Hansen Holt 1638 1688 REKT 1672 1676  

 

Peder Fransen Flor 1648 1692 REKT 1676 1692 død

FREDRIKSHALD SKOLE

Oluf Hansen Wulf 1681 1721 REKT 1703 1719 forfremmelse

FREDRIKSTAD SKOLE

Nils Rasmussen  

 

1589  

 

HØR 1615  

 

 

 

Anders Eivindsen  

 

1612 1645 HØR 1635 1640  

 

Tomas Lauritsen  

 

1613 1670 REKT 1638  

 

 

 

Laurits Sørensen  

 

1631 1692 HØR 1655 1657 forfremmelse
Erik Sørensen Holter 1629 1691 REKT 1670 1691 død
Peder Mikkelsen Kraft 1640 1682 HØR  

 

1667 forfremmelse
Jakob Pedersen Damphe 1651 1691 HØR 1681 1685 forfremmelse

HAMAR SKOLE (1584-1602 på VANG)

Jakob Olsen 1594 REKT 1586 1594 død
Christoffer Nilsen REKT 1594

KONGELV SKOLE

Sten Mikkelsen  

 

1623 1654 REKT 1648 1652  

 

KONGSBERG SKOLE

Egidius Johansen Høyer 1625 1682 HØR  

 

1656 forfremmelse

OSLO SKOLE

Jørgen 1549 LEC 1546 1549 død
Jon Andersen  

 

 

 

1577 LEC 1549 1577 død
Laurits Haraldsen  

 

 

 

1565 REKT 1550 1558 pensjonert
Rasmus  

 

Hjort  

 

1604 HØR 1551 1558 forfremmelse
Rasmus  

 

Hjort  

 

1604 REKT 1558 1562 forfremmelse
Jens Nilsen  

 

1538 1600 HØR 1558  

 

forfremmelse
Jens Nilsen  

 

1538 1600 REKT 1563 1571 forfremmelse
Laurits Fransen Berg 1539 1565 HØR 1565 1565  

 

Søren Ivarsen  

 

1541 1610 HØR 1565  

 

forfremmelse
Jens Lauritsen  

 

 

 

 

 

HØR 1566  

 

 

 

Maurits Gyrdsen  

 

 

 

1617 HØR 1570 1591 forfremmelse
Mads Nilsen Gram 1537 1601 REKT 1571 1579 forfremmelse
Hans Haagensen  

 

1549 1583 HØR  

 

1573 forflytning
Halvar Gunnarsen  

 

1545 1608 LEC 1577 1608 død
Peder Madsen Morsing  

 

1619 REKT  

 

1584 forfremmelse
Jens Jensen HØR 1595
Jakob Jakobsen Wolf 1554 1635 REKT 1584 1595  

 

Bernt Jakobsen  

 

1567 1634 HØR 1594 1598  

 

Hans Pedersen  

 

 

 

1619 HØR 1595  

 

 

 

Christoffer Rasmussen Hjort 1561 1616 REKT 1598 1603 forfremmelse Herman
Nilsen  

 

1570 1629 REKT 1604 1607  

 

Paul Christensen Trane 1579 1649 REKT 1607 1611 forfremmelse
Abraham Jakobsen de Cardes 1577 1617 LEC 1608 1617 død
Hans Paulsen Paus 1587 1648 HØR 1609  

 

 

 

Mads Pedersen  

 

1585 1636 HØR 1609 1611  

 

Hans  

 

 

 

 

 

 

 

HØR 1610  

 

 

 

Oluf Boesen Boetius 1587 1646 REKT 1611 1618 forfremmelse
Lambert Tønnessen Balchenborg 1586 1650 REKT  

 

1618 avsettelse
Mads Nilsen  

 

1595 1646 HØR  

 

1618 forfremmelse
Oluf Boesen Boetius 1587 1646 LEC 1618 1636 forfremmelse
Johan Kjeldsen  

 

1590 1638 HØR 1618 1624 forfremmelse
Erik Jensen Bugge 1591 1649 HØR 1618 1624 forfremmelse
Truls Nilsen  

 

1594 1669 REKT 1619 1630 forfremmelse
Bertel Pedersen Norman(d) 1596 1672 HØR 1622  

 

forfremmelse
Jørgen Hansen  

 

1601 1679 HØR 1624 1635 forfremmelse
Mikkel Christensen  

 

 

 

1638 HØR 1626  

 

 

 

Herman Hansen Ringius 1583 1666 REKT 1626 1629 avsettelse
Hans Olsen  

 

1596 1679 HØR 1628  

 

 

 

Markus  

 

Friis  

 

 

 

REKT 1631  

 

 

 

Oluf Christoffersen Pharo 1610 1665 HØR 1631 1634 forfremmelse
Nils Tomassen  

 

1605 1662 REKT 1631 1636 forfremmelse
Jakob Henriksen  

 

1604 1647 HØR  

 

1640 forflytning
Anders Tomassen  

 

1607  

 

REKT 1635 1647  

 

Frans Hermansen Berg 1612  

 

HØR 1636 1643  

 

Henning Eggertsen? Stockfleth 1609 1664 REKT 1637 1641 forfremmelse
Nils Svendsen Cronich 1608 1662 LEC 1639 1652 avsettelse
Jesse Madsen  

 

1611 1678 REKT 1641 1659 forfremmelse
Jon(as) Simonsen Krog 1612 1670 HØR 1642 1643 forfremmelse
Nils Trulsen  

 

1620 1665 REKT 1643 1648 forfremmelse
Paul Hansen Paus 1620 1658 HØR  

 

1651  

 

Ahasverus Andersen Post 1621 1673 HØR 1645  

 

forfremmelse
Oluf Eilifsen Tanberg 1610 1678 HØR 1645 1671 forfremmelse
Laurits Esbensen  

 

1619 1654 HØR 1645 1650  

 

Anders Hansen Paus 1622 1689 HØR 1650 1655 forfremmelse
Søren Andersen Udby 1615 1670 REKT 1651 1670 død
Hans Rasmussen  

 

 

 

1658 HØR 1651  

 

 

 

Paul Hansen Paus 1620 1658 REKT 1651 1655 forfremmelse
Johan Mogensen Teiste 1625 1683 HØR 1651 1658 forfremmelse
Erik Sørensen Holter 1629 1691 HØR 1652  

 

 

 

Christen Nilsen Bundtz 1615 1679 LEC 1653 1679 død
Jens  

 

Munch  

 

 

 

REKT 1654  

 

 

 

Henrik Nilsen Bundtz  

 

1683 REKT 1661 1683  

 

Johannes  

 

Gangolphus 1635 1668 HØR  

 

1668 død
Conrad Conradsen Leuch 1632 1680 HØR  

 

1680 død
Peder Jakobsen Holm 1625 1698 REKT 1663 1686 forfremmelse
Ficke Aukesen(Aage Bennichman 1643 1694 HØR 1668 1680 forfremmelse
Nils Pedersen Møller (Müller)  

 

1711 HØR  

 

1680 forfremmelse
Kasper Jakobsen Weiser 1625 1686 LEC 1679 1686 død
Laurits Christoffersen Belitz 1653 1725 HØR 1680 1686 forfremmelse
Nils Jørgensen Pharo 1638 1695 HØR 1681  

 

forfremmelse
Peder Jakobsen Holm 1625 1698 LEC 1686 1698 død
Bernt Sørensen  

 

 

 

 

 

REKT  

 

 

 

 

 

Hans Mogensen Blix 1661 1711 LEC  

 

1711 død

SKIEN SKOLE

Rasmus Nilsen  

 

 

 

1588 HØR  

 

 

 

 

 

Nils Lauritsen  

 

 

 

1611 REKT 1596  

 

 

 

Peder Paulsen Vinje 1590 1653 REKT 1617 1618 forfremmelse
Søren Hansen Borse 1605 1646 REKT 1629 1630 forfremmelse
Jakob Henriksen  

 

1604 1647 REKT 1640 1646 forfremmelse
Sten Hansen Brun 1614 1671 HØR 1643  

 

 

 

Ernst Ernstsen Blekinge 1619 1668 REKT 1658 1668  

 

Nils Olsen  

 

1640 1692 HØR 1664 1669 forfremmelse
Nils Christensen  

 

1642 1675 REKT 1668 1671 forflytning
Gjert Lauritsen  

 

1633  

 

HØR 1671 1678 forfremmelse
Oluf Eilifsen Tanberg 1610 1678 REKT 1671 1678 død
Gjert Lauritsen  

 

1633  

 

REKT 1678  

 

død

STAVANGER SKOLE (senere CHRISTIANSAND)

Simon  

 

 

 

 

 

1560 REKT 1554 1556  

 

Jakob Madsen  

 

 

 

1569 REKT 1556 1561 forfremmelse
Mikkel Jakobsen  

 

 

 

 

 

REKT 1563  

 

 

 

Hans Pedersen Birck  

 

1579 REKT 1574 1579  

 

Christen Dagfinnsen  

 

1550 1625 HØR 1579 1585 forfremmelse
Søren Finnsen Veile  

 

 

 

REKT 1587 1588  

 

Elling Simonsen  

 

 

 

1614 REKT 1588  

 

 

 

Peder Henriksen  

 

1565 1621 REKT 1598 forfremmelse
Mads Henriksen  

 

 

 

1629 REKT 1605  

 

 

 

Gabriel Lauritsen Lind 1593 1633 REKT 1613 1619 forfremmelse
Erik Fredriksen Lindland 1590 1657 HØR  

 

1611  

 

Ditlev Lauritsen Scabo 1593 1665 REKT 1622 1632  

 

Claus Lauritsen Scabo 1593 1654 LEC 1622 1629  

 

Bernt Berntsen Broe 1601 1670 HØR 1623  

 

 

 

Oluf Nilsen Medelfart 1603 1678 HØR  

 

1627 forfremmelse
Laurits Jonassen  

 

1610 1650 LEC  

 

1650 død
Elias Jakobsen Bonde(Agricol 1604 1653 REKT 1632  

 

forfremmelse
Jakob Jochumsen Kirsebom 1616 1694 HØR 1638 1639 forfremmelse
Kjeld Hansen Nykiøbing 1615 1679 REKT 1643  

 

forfremmelse
Jens Pedersen Hjermand 1619 1671 LEC 1648 1671 død
Henrik Pedersen Reimer 1610 1684 REKT 1650 1665 forfremmelse
Jens Sørensen Godtzen 1637 1713 REKT 1665 1681 forfremmelse
Mads Christensen Tausan 1638 1686 LEC 1672 1686 død
Jon(as) Theofilsen Schanke 1646 1728 HØR 1674 1687 forfremmelse
Bottel Johansen Friis 1659 1724 HØR 1686 1694  

 

CHRISTIANSAND SKOLE

Jens Andersen  

 

 

 

 

 

REKT 1645  

 

 

 

Jens Hansen Alsløv  

 

1666 REKT 1645
Hans  

 

Winther  

 

 

 

REKT 1663  

 

 

 

Jon(as) Andersen Undal 1634 1691 REKT 1665 1678 ukjent
Morten Andersen  

 

 

 

 

 

REKT  

 

1680 avsettelse
Anders Pedersen Scheen 1652 1697 REKT 1678 1691  

 

TRONDHJEM SKOLE

Bernhard  

 

 

 

 

 

 

 

LEC 1540  

 

 

 

Cornelius Clausen  

 

 

 

1566 LEC 1553  

 

 

 

Kjeld Hansen Gaas 1540 1567 REKT 1561 1567 død
Sigurd Simonsen  

 

1530 1566 HØR 1564 1566  

 

Jens Andersen  

 

1533 1599 LEC 1577  

 

 

 

Mikkel Olsen  

 

 

 

 

 

HØR 1585 1597  

 

Knut Jensen  

 

 

 

1594 HØR 1586 1594  

 

Patrik Didriksen  

 

 

 

1620 HØR 1588 1595 forfremmelse
Hans Andersen Bernhoft 1550 1619 LEC 1589 1590 forfremmelse
Peder  

 

Richter  

 

1596 LEC  

 

1596  

 

Peder Olsen Soop 1566 1613 REKT 1591 1597 forfremmelse
Anfinn Olsen Soop 1575 1606 REKT 1597 1603 død
Peder Ivarsen Borch 1563 1627 LEC 1599 1627 død
Mikkel Mogensen  

 

1590 1654 REKT 1615 1618 forfremmelse
Mentz Christoffersen Darre 1598 1657 REKT 1621 1629 forfremmelse
Anders Hansen Bernhoft 1598 1666 HØR 1621 1625  

 

Hans Sørensen Hafniensis  

 

1660 LEC 1627 1660 død
Anders Clausen Gislinge 1593 1652 REKT 1627 1652 død
Anders Sørensen Bjørn  

 

1654 REKT 1630 1640  

 

Tyge Jensen Kolding 1609  

 

HØR 1640  

 

ukjent
Søren Hansen  

 

1623 1678 HØR  

 

1652 forfremmelse
Jens Pedersen Hjermand 1619 1671 REKT 1647  

 

forfremmelse
Peder Albertsen  

 

1621 1672 HØR 1650  

 

 

 

Jens Pedersen Bredahl 1624  

 

REKT 1652 1655 ukjent
Søren Hansen  

 

1623 1678 REKT 1652 1658 forfremmelse
Karl Olsen  

 

1625 1670 HØR 1652 1659 forfremmelse
Oluf Mentzen Darre 1636 1693 REKT  

 

1661 forfremmelse
Oluf Augustinussen  

 

1631 1661 HØR 1657 1657 forfremmelse
Christen Pedersen Schjoldborg 1625 1682 LEC 1659 1671  

 

Simon Pedersen Hoff 1634 1708 HØR 1660 1667 forfremmelse
Nils Andersen Schytte  

 

1667 REKT  

 

1667 død
Henrik Pedersen Munch 1625 1670 HØR 1663 1667 forfremmelse
Anders Hansen Inderøen 1642 1676 HØR 1665 1670 forfremmelse
Rasmus Clausen Rosing 1641 1705 REKT 1667 1674 forfremmelse
Simon Pedersen Hoff 1634 1708 REKT 1667 1693 forfremmelse
Peder Henriksen Aschanius 1645 1738 HØR 1669 1675 forfremmelse
Anders Nilsen Schjelderup 1648 1693 HØR 1670  

 

 

 

Christoffer Mentzen  

 

1638 1699 REKT 1670  

 

 

 

Peder Henriksen Aschanius 1645 1738 REKT 1675 1692 forfremmelse
Melchior Danielsen Ramus 1646 1693 LEC 1682 1693 død
Peder Simonsen Hoff  

 

1704 HØR  

 

1697 forfremmelse
Anders Nilsen Aalborg 1666 1731 REKT 1690 1702 forfremmelse
Anders Ivarsen Borch 1664 1709 REKT 1693 1709 død
Simon Pedersen Hoff 1634 1708 LEC 1693 1708 død
Peder Sørensen Schjelderup  

 

1714 REKT 1694 1714 død
Eiler Hansen Hagerup 1685 1743 HØR 1706 1709 forfremmelse
Eiler Hansen Hagerup 1685 1743 LEC 1727 1728 forfremmelse

TØNSBERG SKOLE

Sten Lauritsen  

 

 

 

1591 REKT  

 

1580 forfremmelse
Simon Lauritsen  

 

 

 

1610 REKT  

 

1585  

 

Frans Nilsen Riber 1584 1646 REKT 1617 1624 forfremmelse
Nils Jakobsen Ravn  

 

1643 REKT 1624 1643 død
Jakob Andersen Thurmann 1617 1665 REKT 1643 1645  

 

Jon(as) Simonsen Krog 1612 1670 REKT 1644 1645 forfremmelse
Jens Christensen Bugge 1611 1671 REKT 1645  

 

 

 

Fredrik Jansen Blom 1612 1657 HØR 1645 1647  

 

Villum Nilsen Brems  

 

 

 

REKT  

 

1650  

 

Jørgen Christensen Bjørn 1613 1695 REKT 1655 forfremmelse
Mikkel Mikkelsen Holst 1631 1697 REKT 1663 1664

Legg igjen et svar