NST bind 01

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 1 (1927-1928)

Hefte 1

 • Meidell, Sigurd S[egelcke]. «Foreningens stiftelse. Historik.»: s1-6.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Munk’erne av Gudbrandsdalen.»: s7-13.
 • Sollied, Henning, (1907-1945) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). «Losna-ætten.»: s14-31.
 • Munthe, C[hristoffer] M[orgenstierne]. «Norske slegtsmerker.»: s33-56.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Jesper Hansen, fogden paa Helgeland – fogden paa Kaupanger.»: s57-71.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Bjørnson’slegten og Bratt’erne.»: s72-96 (forts.).

Hefte 2 – begynner på s. 93, midt inni artikkelen til Thomle

 • (fortsatt fra forrige hefte) Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Bjørnson’slegten og Bratt’erne.»: s93-114.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Annalistiske og andre optegnelser.»: s115-130.
 • Meidell, Sigurd S[egelcke]. «En gravsten. Hvem var Ibbe Krabbe?»: s131-133.
 • Agerholt, [Peter] Johan, (1890-1969). «Galle-ætti i Millomalderen.»: s134-146.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Ringnes-ætten i Krødsherad. En kortfattet beretning.»: s147-154.
 • Munthe, C[hristoffer] M[orgenstierne]. «Norske slegtsmerker.»: s155-189.

Hefte 3

 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Gamle ætter i Sogn.»: s193-232.
 • Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). «Amtmand Gunder Hammers sidste vilje.»: s233-235.
 • Forstrøm, O. «Maleren Hosenfelders navn.»: s236.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Hvem har bygget «Vaisenhuset» i Christiania?»: s237-245.
 • Sundt, Trygve, (1873-1948). «Den store prosessen mellem kanselliråden på Berge og gjestgiverkonen på Bersager og litt til av Lyngdals krønike.»: s246-301.
 • Meidell, Sigurd S[egelcke]. «Smaating fra genealogiens verden.»: s307-308.

Hefte 4

 • Mørch, Gustav. «Familien von Hadeln i Norge.»: s309-321.
 • Tengnagel-Jørgensen, B. «Fortegnelse over Nordmænd der har taget Borgerskab i København 1683–1800. Uddrag af Københavns Borgerskabsprotokoller [Del 1].»: s322-335.
 • Munthe, C[hristoffer] M[orgenstierne]. «Norske slegtsmerker.»: s336-382.
 • Meidell, Sigurd S[egelcke]. «En Krabbe-gaade. Et par ukjendte Krabber.»: s383-388.
 • Forstrøm, O. «Landskapsmaleren Ferdinand Gjøs.»: s389-391.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
NSTI

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt