NST bind 01

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 1 (1927-1928)

Hefte 1

· Meidell, Sigurd S[egelcke]. «Foreningens stiftelse. Historik.» NST 1 (1927): 1-6.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Munk’erne av Gudbrandsdalen.» NST 1 (1927): 7-13.

· Sollied, Henning, (1907-1945) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). «Losna-ætten.» NST 1 (1927): 14-31.

· Munthe, C[hristoffer] M[orgenstierne]. «Norske slegtsmerker.» NST 1 (1927-1928): 33-56.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Jesper Hansen, fogden paa Helgeland – fogden paa Kaupanger.» NST 1 (1927): 57-71.

· Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Bjørnson’slegten og Bratt’erne.» NST 1 (1927): 72-96 (forts.).

Hefte 2 – begynner på s. 93, midt inni artikkelen til Thomle

· (fortsatt fra forrige hefte) Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). «Bjørnson’slegten og Bratt’erne.» NST 1 (1927): 93-114.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Annalistiske og andre optegnelser.» NST 1 (1927): 115-130.

· Meidell, Sigurd S[egelcke]. «En gravsten. Hvem var Ibbe Krabbe?» NST 1 (1927): 131-133.

· Agerholt, [Peter] Johan, (1890-1969). «Galle-ætti i Millomalderen.» NST 1 (1927): 134-146.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Ringnes-ætten i Krødsherad. En kortfattet beretning.» NST 1 (1927): 147-154.

· Munthe, C[hristoffer] M[orgenstierne]. «Norske slegtsmerker.» NST 1 (1927-1928): 155-189.

Hefte 3

· Sollied, Henning, (1907-1945). «Gamle ætter i Sogn.» NST 1 (1928): 193-232.

· Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). «Amtmand Gunder Hammers sidste vilje.» NST 1 (1928): 233-235.

· Forstrøm, O. «Maleren Hosenfelders navn.» NST 1 (1928): 236.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Hvem har bygget «Vaisenhuset» i Christiania?» NST 1 (1928): 237-245.

· Sundt, Trygve, (1873-1948). «Den store prosessen mellem kanselliråden på Berge og gjestgiverkonen på Bersager og litt til av Lyngdals krønike.» NST 1 (1928): 246-301.

· Meidell, Sigurd S[egelcke]. «Smaating fra genealogiens verden.» NST 1 (1928): 307-308.

Hefte 4

· Mørch, Gustav. «Familien von Hadeln i Norge.» NST 1 (1928): 309-321.

· Tengnagel-Jørgensen, B. «Fortegnelse over Nordmænd der har taget Borgerskab i København 1683–1800. Uddrag af Københavns Borgerskabsprotokoller [Del 1].» NST 1 (1928): 322-335.

· Munthe, C[hristoffer] M[orgenstierne]. «Norske slegtsmerker.» NST 1 (1927-1928): 336-382.

· Meidell, Sigurd S[egelcke]. «En Krabbe-gaade. Et par ukjendte Krabber.» NST 1 (1928): 383-388.

· Forstrøm, O. «Landskapsmaleren Ferdinand Gjøs.» NST 1 (1928): 389-391.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nsti

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt