NST bind 11

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 11 (1947-1948)

Hefte 1

 • Sundt, Trygve, (1873-1948). «Povel Juel. En frondør fra Fredrik IV’s tid.» NST 11 (1947): 1-33.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Sogneprestene i det gamle Fyresdal. Qvislin-slekten i Telemarken.» NST 11 (1947): 34-60.
 • Bull, Francis, (1887-1974). «En slektsgruppe med kulturpreg.» NST 11 (1947): 61-69.
 • Fabritius, Albert, (1905-1976). «Til Herr Hans Krags Bemærkninger.» NST 11 (1947): 70-74.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). «De Holmboe’ske gravstener på Hirtsholmen.» NST 11 (1947): 74-75.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). «Dragonvaktmester Tore Hovlands skjebne.» NST 11 (1947): 75-77.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Genealogiske annotationer.» NST 11 (1947): 78-83.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «En mystisk kaptein Lassenius.» NST 11 (1947): 84-86.
 • Skrede, Sverre Mo. «Amtmann Lindenovs skibbrudd på Jæren 1690.» NST 11 (1947): 86-88.
 • Haarstad, Einar. «Hr. Anders Grytten i Holmedal.» NST 11 (1947): 88.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). «Ingeniør P. R. Sollied.» NST 11 (1947): 94.

Hefte 2

 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). «Hvorledes skal barn – utenom ektebarn – opføres i slektsregistre? (Pleiebarn, stedbarn, adoptivbarn og barn født utenfor ekteskap.).» NST 11 (1947): 97-111.
 • Bilgrav, K. A. «Slægten Stabell.» NST 11 (1947): 111-124.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Nogen oplysninger om presteslekten Morland.» NST 11 (1947): 124-132.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Optegnelser om familien Fabritius.» NST 11 (1947): 132-156.
 • Schmidt, Olaus. «Herr Michael Bjørnsen i Buksnes. Er også nordlandsslekten Ursin en Darre-gren.» NST 11 (1947): 156-160.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). «Jørgen Ditlev Kierulf alias Carl Frederik Bentsen.» NST 11 (1947): 160-164.
 • Parelius, Nils. «Hr. Steen Clausen Parelius i Sorø og hans efterslekt i Danmark og Norge.» NST 11 (1947): 165-175.
 • Halbo, Sverre M. «Storbonden Jeppe Toreids forfedre.» NST 11 (1947): 176-191.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Anton Mohr Wiesener [død 11. februar 1947].» NST 11 (1947): 192.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Litt om den norske slekt Stibolt.» NST 11 (1947): 193-195.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Litt om slekten Bisgaard.» NST 11 (1947): 195-196.
 • Munthe, Wilhelm. «Genealogia Sursilliana. Til hundreårsdagen for hovedverket i finsk slektshistorie.» Melding av Genealogia Sursilliana. NST 11 (1947): 197-200.
 • Midttun, Ruth. «Slekten Blix.» NST 11 (1947): 200.

Hefte 3

 • Engelschiøn, Otto Sverdrup. «Ætt og odel. Av en sørlandsk bondeætts saga.» NST 11 (1948): 209-234.
 • Bonnevie, Kristine. «Slekt, individ og samfund.» NST 11 (1948): 235-246.
 • Schmidt, Olaus. «Prost Michael Stubs optegnelser om mag. Kjeld Stub og hans slekt.» NST 11 (1948): 247-255.
 • Garder, Johan, (1888-1971). «Storbonden Jeppe Toreids forfedre.» NST 11 (1948): 255-259.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Stockman, Holch, Meidel.» NST 11 (1948): 259-263.
 • Spangen, Christian [Dag]. «Et skifte på Grefsheim 1460.» NST 11 (1948): 264-268.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Fogderne på Hellestvedt.» NST 11 (1948): 268-274.
 • Schmidt, Olaus. «Slektsnavnet Finne og slekter med dette navn. Trondheimsslekten.» NST 11 (1948): 275-282.
 • Ullmann, Axel V. «De eldste i den norske slekt Hegermann?» NST 11 (1948): 283-284.
 • Spangen, Christian [Dag]. «Efterslekt av Mogens Leene på Ringsaker.» NST 11 (1948): 284-285.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Ad presteslekten Morland.» NST 11 (1948): 286.
 • Holm, Jørgen Olafsen. «En tragedie på Hustadhavet for 150 år siden. Et skifte i Tordenskiold-familien.» NST11 (1948): 286-289.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Gottfried Heinrich Gloger.» NST 11 (1948): 289-291.
 • «Dansk-norske slektsforbindelser i eldre tid. Gjennem jydske skiftebreve.» NST 11 (1948): 291-294.

Hefte 4

 • Bull, Theodor, (1870-1958). «Krambodhandler Johan Rasmussen Roggen.» NST 11 (1948): 305-313.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Biskop Eiler Hagerups Nordlandske visitas anno 1734.» NST 11 (1948): 313-330.
 • Berg, Per. «Kvar vart det av Bratt-godset? Var Sidsel Østensdotter Bratt gift til Busvold i Romedal?» NST 11 (1948): 330-337.
 • Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). «Stavangerkjøpmannen Ole Smith Ploug og hans familie. Med en stamtavle over den norske ætt Ploug.» NST 11 (1948): 338-355.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Bjørnsonslekten og Lomsdalen i Søndre Land.» NST 11 (1948): 356-362.
 • Dahl, Eyvin, (1895-1962) og Eilif Dahl. «Fredrikstad-linjen av Stabell-slekten.» NST 11 (1948): 362-370.
 • Halbo, Sverre M. «Slekten Bjørn fra Strømsø i 1600- og 1700-årene.» NST 11 (1948): 371-376.
 • Rogne, M. «Nogen ord om Drønnesund, Aage Finne og hans familie.» NST 11 (1948): 376-380.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). «Overrettssakfører Trygve Sundt [1873-1948].» NST 11 (1948): 381.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «En liten, men bemerkelsesverdig gartnerfamilie i Christiania på 1800-tallet.» NST 11 (1948): 382-383.
 • Enger, Asmund. «Fabrikkeierslekten Mustads slektsforbindelse med den gamle lensmannsfamilie på Mustad i Vardal.» NST 11 (1948): 383-384.
 • Knoff, Richard. «Knoff.» NST 11 (1948): 385.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). «Tore Hovlands hustru.» NST 11 (1948): 385-387.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxi

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt

NST bind 11

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 11 (1947-1948)

Hefte 1

 • Sundt, Trygve, (1873-1948). «Povel Juel. En frondør fra Fredrik IV’s tid.»: s1-33.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Sogneprestene i det gamle Fyresdal. Qvislin-slekten i Telemarken.»: s34-60.
 • Bull, Francis, (1887-1974). «En slektsgruppe med kulturpreg.»: s61-69.
 • Fabritius, Albert, (1905-1976). «Til Herr Hans Krags Bemærkninger.»: s70-74.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). «De Holmboe’ske gravstener på Hirtsholmen.»: s74-75.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). «Dragonvaktmester Tore Hovlands skjebne.»: s75-77.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Genealogiske annotationer.»: s78-83.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «En mystisk kaptein Lassenius.»: s84-86.
 • Skrede, Sverre Mo. «Amtmann Lindenovs skibbrudd på Jæren 1690.»: s86-88.
 • Haarstad, Einar. «Hr. Anders Grytten i Holmedal.»: s88.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). «Ingeniør P. R. Sollied.»: s94.

Hefte 2

 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). «Hvorledes skal barn – utenom ektebarn – opføres i slektsregistre? (Pleiebarn, stedbarn, adoptivbarn og barn født utenfor ekteskap.).»: s97-111.
 • Bilgrav, K. A. «Slægten Stabell.»: s111-124.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Nogen oplysninger om presteslekten Morland.»: s124-132.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Optegnelser om familien Fabritius.»: s132-156.
 • Schmidt, Olaus. «Herr Michael Bjørnsen i Buksnes. Er også nordlandsslekten Ursin en Darre-gren.»: s156-160.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). «Jørgen Ditlev Kierulf alias Carl Frederik Bentsen.»: s160-164.
 • Parelius, Nils. «Hr. Steen Clausen Parelius i Sorø og hans efterslekt i Danmark og Norge.»: s165-175.
 • Halbo, Sverre M. «Storbonden Jeppe Toreids forfedre.»: s176-191.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Anton Mohr Wiesener [død 11. februar 1947].»: s192.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Litt om den norske slekt Stibolt.»: s193-195.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Litt om slekten Bisgaard.»: s195-196.
 • Munthe, Wilhelm. «Genealogia Sursilliana. Til hundreårsdagen for hovedverket i finsk slektshistorie.» Melding av Genealogia Sursilliana.: s197-200.
 • Midttun, Ruth. «Slekten Blix.»: s200.

Hefte 3

 • Engelschiøn, Otto Sverdrup. «Ætt og odel. Av en sørlandsk bondeætts saga.»: s209-234.
 • Bonnevie, Kristine. «Slekt, individ og samfund.»: s235-246.
 • Schmidt, Olaus. «Prost Michael Stubs optegnelser om mag. Kjeld Stub og hans slekt.»: s247-255.
 • Garder, Johan, (1888-1971). «Storbonden Jeppe Toreids forfedre.»: s255-259.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Stockman, Holch, Meidel.»: s259-263.
 • Spangen, Christian [Dag]. «Et skifte på Grefsheim 1460.»: s264-268.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Fogderne på Hellestvedt.»: s268-274.
 • Schmidt, Olaus. «Slektsnavnet Finne og slekter med dette navn. Trondheimsslekten.»: s275-282.
 • Spangen, Christian [Dag]. «Efterslekt av Mogens Leene på Ringsaker.»: s284-285.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Ad presteslekten Morland.»: s286.
 • Holm, Jørgen Olafsen. «En tragedie på Hustadhavet for 150 år siden. Et skifte i Tordenskiold-familien.»: s286-289.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Gottfried Heinrich Gloger.»: s289-291.
 • «Dansk-norske slektsforbindelser i eldre tid. Gjennem jydske skiftebreve.»: s291-294.

Hefte 4

 • Bull, Theodor, (1870-1958). «Krambodhandler Johan Rasmussen Roggen.»: s305-313.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Biskop Eiler Hagerups Nordlandske visitas anno 1734.»: s313-330.
 • Berg, Per. «Kvar vart det av Bratt-godset? Var Sidsel Østensdotter Bratt gift til Busvold i Romedal?»: s330-337.
 • Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). «Stavangerkjøpmannen Ole Smith Ploug og hans familie. Med en stamtavle over den norske ætt Ploug.»: s338-355.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Bjørnsonslekten og Lomsdalen i Søndre Land.»: s356-362.
 • Dahl, Eyvin, (1895-1962) og Eilif Dahl. «Fredrikstad-linjen av Stabell-slekten.»: s362-370.
 • Halbo, Sverre M. «Slekten Bjørn fra Strømsø i 1600- og 1700-årene.»: s371-376.
 • Rogne, M. «Nogen ord om Drønnesund, Aage Finne og hans familie.»: s376-380.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). «Overrettssakfører Trygve Sundt [1873-1948].»: s381.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «En liten, men bemerkelsesverdig gartnerfamilie i Christiania på 1800-tallet.»: s382-383.
 • Enger, Asmund. «Fabrikkeierslekten Mustads slektsforbindelse med den gamle lensmannsfamilie på Mustad i Vardal.»: s383-384.
 • Knoff, Richard. «Knoff.»: s385.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). «Tore Hovlands hustru.»: s385-387.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxi

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt