Register «fremmede» gårder

Register Agderbrev – «Fremmede» gårder

Statsarkivet i Kristiansand har utarbeidet registre for alle enkeltbind i seriene med brev fra Agder. Det er også utabeidet fellesregister for de de seriene Vest-Agder- og Aust-Agderbrev.

Registrene inneholder gårdopplysninger samt henvisning til hvilket bind og side i de enkelte bind gårdene er nevnt. Det gjøres oppmerksom på at sidehenvisning ikke vil stemme i materialet som legges fram her. Dette fordi det er flere sider her, mens SAK kun nummerer dokumentene. Man må derfor bla litt for å finne riktig side. Paginering er løpende stemplet i øvre høyre hjørne. Det er feil i registrene. Likeledes er det kun hovednavn på gårder som er registrert, det vil altså finnes en rekke lagretter, vitner etc. som ikke er i disse registrene. Det ville blitt et alt for stort arbeide å gjennomføre en slik nyregistrering på frivillig basis.

Fellesregistrene er bearbeidet på den måten at de er sammenlignet med O. Ryghs ”Norske Gaardnavne” Skrivemåte fra dette verket er fulgt slavisk fordi det er entydig med hensyn til skrivemåte og en god ”Portal” til Diplomatarium Norvegicum. I tillegg er sognenavn føyd til slik at alle identifiserte gårder er oppført med matrikkelnummer, samt sogn og herred.

Det er ikke lagt noe arbeide i videre identifiering enn det som er gjort fra SAK, med noen ytterst få unntak. For delte matrikkelgårder med flere matrikkelnummer er det vist med bindetegn (-) dersom det er påfølgende nummer, med deletegn (/) dersom andre matrikkelgårder kommer i mellom.

Oslo, desember 2009
Kristian Fjeldsgård

«Fremmede» gårder»

Rekkefølgen på dataene er:
Matrikkelnr. Sogn Herred Bind Side(r)

VIKTIG (les dette): Lenke leder til aktuelt bind. Oppføringer uten lenke er ikke på nett ennå (enten ikke fotografert, eller i produksjon). For å hurtigbla til en side, skriver du sidetallet i ruten for «pages:» i linjen over boken, og trykker return – men NB: Sidetall viser til side i den opprinnelige boken på Statsarkivet i Kristiansand, ikke til side i e-boken. Sidetall fra opprinnelig bok er i de fleste tilfelle med i bildet, og postene er lagt inn fortløpende. Det skal derfor være enkelt å finne frem. E-boken åpner i eget vindu, slik at du kan bruke registeret nedenfor som referanse når du leter opp aktuelle sider.

Akershus

Hovin 90 Nes (A) Nes (A) AA 1 171

Aust-Agder

Birkenes (Sogn) Birkenes (AA) Birkenes (AA) VA 2 202
66 Aardal (AA) Bygland (AA) VA 1 240
Dolholt 20 Landvig (AA) Landvig (AA) VA 5 187
Dømmesmoen 9 Fjære (AA) Fjære (AA) VA 3 156
Grevstad 37-38 Fjære (AA) Fjære (AA) VA 9 21
Grevstad 37-38 Fjære (AA) Fjære (AA) VA 9 23
Hellenes med Lindenes 38 Høvaag (AA) Høvaag (AA) VA 8 10
Hornnes 15 Hornnes (AA) Hornnes (AA) VA 1 126
Høvaag 49-50 Høvaag (AA) Høvaag (AA) VA 1 72
Høvaag 49-50 Høvaag (AA) Høvaag (AA) VA 2 112 235
Kjøstveid 13 Høvaag (AA) Høvaag (AA) VA 5 9
Lien 44 Fjære (AA) Fjære (AA) VA 2 59
Lien 44 Fjære (AA) Fjære (AA) VA 8 61
Metveid 56 Landvig (AA) Landvig (AA) VA 5 187
Moi 24 Hornnes (AA) Hornnes (AA) VA 1 226
Nærebø 36 Landvig (AA) Landvig (AA) VA 3 270
Stalleland 47 Landvig (AA) Landvig (AA) VA 3 270
Tveit 18-19 Hornnes Hornnes VA 1 226
Vessøen 59 (1,4) Fjære (AA) Fjære (AA) VA 8 10
Øie 52 Landvig (AA) Landvig (AA) VA 3 270

Buskerud

Gilhus 19 Frogner (B) Lier (B) Utenfor Agder 1
Holtsmørk 170 Sylling (B) Lier (B) Utenfor Agder 34
Huseby 21 Frogner (B) Lier (B) Utenfor Agder 1
Hvitstein 165 Bakke (B) Øvre Eiker (B) Utenfor Agder 7
Li 48 Eftelød (B) Sandsvær (B) AA 1 58

Rogaland

Barstad 64-65 Sogndal (R) Sogndal (R) VA 4 245
Dale 12 Hetland (Frue) (R) Hetland (R) Utenfor Agder 90
Drange 32 Heskestad (R) Heskestad (R) Utenfor Agder 27
Drivdal 3-4 Lund (R) Lund (R) VA 1 311
Dusevigen 28 Hetland (Frue) (R) Hetland (R) Utenfor Agder 90
Dybing 21 Heskestad (R) Heskestad (R) VA 8 102
Eigeland 14 Øvre Siredalen (Lunde) (R) Øvre Siredalen (Lunde) (R) AA 15 297
Gausel 14 Hetland (Frue) (R) Hetland (R) Utenfor Agder 90
Goe 60-61 Randeberg (R) Hetland (R) Utenfor Agder 90
Gya 3 Heskestad (R) Heskestad (R) VA 2 238 252
Haneberg 46 Sogndal (R) Sogndal (R) Utenfor Agder 64
Hetleskog 99 Sogndal (R) Sogndal (R) VA 4 245
Jelse 38 Jelsa (R) Jelsa (R) Utenfor Agder 24
Lindvang 22 Sand (R) Sand (R) Utenfor Agder 36
Lunde 22 Øvre Siredalen (Lunde) Øvre Siredalen AA 8 101
Moi 27 Lund (R) Lund (R) Utenfor Agder 27
Molde 52-53 Saude (R) Saude (R) Utenfor Agder 36
Netland 100 Sogndal (R) Sogndal (R) VA 4 245
Orrestad 29 Sogndal (R) Sogndal (R) Utenfor Agder 31
Reveim 39 Malle (R) Haaland (R) Utenfor Agder 90
Rusdal 51 Lund (R) Lund (R) VA 2 238 252
Saurnes 36 Sole (R) Haaland (R) Utenfor Agder 90
Solli 47 Lund (R) Lund (R) VA 2 238 252
Vanvik 15-16 Sand (R) Sand (R) Utenfor Agder 24
Aaraksbø (=Aarakebø) 29 Vikedal (R) Vikedal (R) AA 5 18

Telemark

Ballestad 65 Gjerpen (T) Gjerpen (T) AA 2 28
Berdal 6 el. 8 Nesland (T) Vinje (T) Utenfor Agder 46
Berge 26 Eidsborg (T) Laardal (T) Utenfor Agder 104
Eiken 55 Moland (T) Fyresdal (T) Utenfor Agder 48
Fardal 8,9,10,11 Moland Fyresdal Utenfor Agder 26
Fardal 8,9,10,11 Moland (T) Fyresdal (T) AA 1 201
Flaaten 2 Nesland (T) Vinje (T) Utenfor Agder 10
Flaatten 23 Bamle (T) Bamle (T) AA 1 58
Folsæ 93 Veum (T) Fyresdal (T) Utenfor Agder 42 58
Gryte 49-50 Moland (T) Fyresdal (T) Utenfor Agder 12 61
Haatveit 13-14 Mo (T) Mo (T) Utenfor Agder 41
Hollen Prestebol Hollen (T) Hollen (T) Utenfor Agder 95
Holm 127 Gjerpen (T) Gjerpen (T) AA 1 58
Homme 35 Treungen (T) Nissedal (T) Utenfor Agder 19
Jønholt med Skrukkerød 47 Eidanger (T) Eidanger (T) AA 1 58
Kvaale 69 Høidalsmo (T) Laardal (T) Utenfor Agder 42
Leirvatn 37 Sannikedal (T) Sannikedal (T) Utenfor Agder 15
Li 86 Gjerpen (T) Gjerpen (T) Utenfor Agder 22
Lofthus 31-32 Eidsborg (T) Laardal (T) Utenfor Agder 5
Men 70 Gjerpen (T) Gjerpen (T) Utenfor Agder 22
Midjaas 23-24 Mo (T) Mo (T) Utenfor Agder 14 41
Moghus 34 Moland (T) Fyresdal (T) Utenfor Agder 98
Momrak 28 Moland (T) Fyresdal (T) Utenfor Agder 67
Nape 29-31 Moland (T) Fyresdal (T) Utenfor Agder 51 69 77 82 111
Nedrebø 21 Mo (T) Mo (T) Utenfor Agder 41
Nesland 32 Moland (T) Fyresdal (T) Utenfor Agder 44
Nøra i Fardal 8 Moland (T) Fyresdal (T) Utenfor Agder 61
Sitje 39 Moland (T) Fyresdal (T) Utenfor Agder 74 86 109 116
Solberg Eidanger (T) Utenfor Agder 29
Støle 4 Skaatø (T) Skaatø (T) AA 1 182
Syftestad 18 Nissedal (T) Nissedal (T) Utenfor Agder 17
Torisdal (71) Moland (T) Fyresdal (T) Utenfor Agder 8
Triset 2 Laardal (T) Laardal (T) Utenfor Agder 101
Veum 85-86 Veum (T) Fyresdal (T) Utenfor Agder 32
Ørvik 2 Skaatø (T) Skaatø (T) AA 1 58
Ørvik 2 Skaatø (T) Skaatø (T) Utenfor Agder 15
Øverland 34 Treungen (T) Nissedal (T) Utenfor Agder 74 86
Øverland 84, 2.3 Grungedal (T) Vinje (T) Utenfor Agder 49
Aaraksbø (=Aarak) 31-32 Treungen (T) Nissedal (T) AA 5 18
Aase 42 Tørdal (T) Drangedal (T) Utenfor Agder 39

Vest-Agder

Bjørnestad 78 Randøsund Randøsund AA 23 110
Bøen 17 Tveid Tveid AA 23 110
Dunsæ 53 Gyland Gyland AA 3 258
Eftevaag 74 Randøsund Randøsund AA 2 303
Ellenes 51 Vanse Vanse AA 22 302 265
Flekkefjord (borgere) AA 16 10
Gjernes 20 Tveid Tveid AA 23 110
Halsaa 52 Halsaa (VA) Halsaa og Hartmark (VA) AA 1 1
Halsaa 52 Halsaa (VA) Halsaa og Hartmark (VA) AA 6 218
Heisel 24 Vennesla Vennesla AA 11 13
Holmesland 9 Holme Holme AA 17 167
Hævaager 44 Søgne Søgne AA 24 302 166 172
Høie 52 Øislebø Øislebø AA 24 302
Høiland 20 Vanse Vanse AA 23 110
Ime 40 Halsaa (VA) Halsaa og Hartmark (VA) AA 1 1
Ime 40 Halsaa (VA) Halsaa og Hartmark (VA) AA 6 218
Ime 40 Halsaa (VA) Halsaa og Hartmark (VA) AA 7 33
Jaabæk 37 Halsaa (VA) Halsaa og Hartmark (VA) AA 1 1
Jaabæk 40 Halsaa (VA) Halsaa og Hartmark (VA) AA 7 33
Kostøl 22 Tveid Tveid AA 23 110
Kristiansand AA 19 43 130
Kristiansand (Borgere) AA 14 28
Kristiansand (Borgere) AA 16 172
Kristiansand (Borgere) AA 18 281
Liland 41 Tonstad Tonstad AA 12 162
Liland 41 Tonstad Tonstad AA 23 276
Lista (borgere) AA 14 28
Lista (borgere) AA 15 313
Listøl 54 Gyland Gyland AA 3 258
Loge 71 Nes Nes AA 5 227
Lunde 22 Øvre Siredalen (Lunde) Øvre Siredalen AA 5 218
Lunde 22 Øvre Siredalen (Lunde) Øvre Siredalen AA 8 101 139 230 236
Løining 81 Hægeland Hægeland AA 5 227
Lømsland 25 Tveid Tveid AA 23 75
Mandal (Borgere) AA 14 28
Mandal (Borgere) AA 15 313
Mandal (Borgere) AA 16 10
Modalsli 40 Bakke Bakke AA 5 287
Møl 46-48 Holme Holme AA 24 302
Naadeland 110 Greipstad Søgne AA 23 110 166 172
Stallemo 16 Øvrebø (VA) Øvrebø (VA) AA 2 154
Timenes 64/66 Randøsund Randøsund AA 23 110
Ve 2 Tveid Tveid AA 12 42

Vestfold

Borgen 23 Svarstad (V) Lardal (V) Utenfor Agder 3
Skaret 54 Hedrum (V) Hedrum (V) Utenfor Agder 29
Tosaas 22 Svarstad (V) Lardal (V) Utenfor Agder 3
Vergedal 21 Svarstad (V) Lardal (V) Utenfor Agder 3

Telemark eller Rogaland?

Aaraksbø – – – AA 5 18

Legg igjen et svar