Liste over skip og fartøyer i Langesunds toldkammer, 14. september 1723

Skien bys befolkning 1700-1750 med ladestedene Porsgrunn, Brevik og Langesund © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1998-2002.
Utgave 23.05 2002 (kontrollert). Gjengitt i redigert form etter original i Riksarkivet, Stattholderarkivet, D X (Ymse pakkesaker 1574-1770), pk 62, 1723, legg 5.
Se også Lister over skip og fartøyer i kjøpstedene i Akershus stift, etter ordre av 27-30. august 1723, med tillegg 1722-1725.


Liste paa de Skibe og Fartöyer, som udi mit Allernaadigste anfortroede Langesunds Tolderies District, over 10 Læsters Störelse, befindes, med forklaring over Skibernes Nafne, og dregtighed, samt hvor mange Söefolck til deris bemanding behöves.

[kolonneoverskrifter; nedenfor redigert:] Fartöy Biugning Skibe – Kreyt. – Brig. – Snav / Fartöig Nafne / Fart. Drægt / Mandskabet Skip. – Styrm. – Matroes.

1 Skip, Claus Bertell, 202 lester, 1 skipper, 1 styrmann, 14 matroser

1 Skip, Dronning Anna, 176 lester, 1 skipper, 1 styrmann, 10 matroser

1 Skip, St. Johannes, 71½ lester 1 skipper, 1 styrmann, 6 matrose

1 Skip, Magd: Cathrine, 67½ lester 1 skipper, 1 styrmann, 7 matroser

1 Brig, Maanen, 21½ lester 1 skipper, 3 matroser

1 Kreyert, [uten navn], 20 lester 1 skipper 4 matroser

1 Snav, Minerva, 11 lester 1 skipper, 3 matroser

 

Summarum 4 skib, 1 kreyert, 1 Brig, 1 Snav, 7 skippere, 4 styrmenn, 47 matroser.

Langesunds ToldCammer den 14 September 1723.

H: Koefoed.

Legg igjen et svar