Alfabetisk fornavnsregister, menn 1687-1689

Stavanger bys befolkning 1680-1730 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2001-2002. Utgave 09.04 2002 226 personer.
Se også Kilderegister, Alfabetisk slektsnavnsregister, Yrkesregister og topografisk stedsnavnsregister.


Abraham Isaksen, bor i 9. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Mari Persdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne, en tjenestepike, tre kyr, et ungnaut og et svin.

Adam Endresen, bor i 8. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg og sin ikke navngitte kvinne.

Ahsuerus (AssuerusLarsen (Lauridzen), bor i 2. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Birgithe (Birette) Christensdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne.

Albret Albretsen (en gang Albert Albertzen), bor i 7. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Iden (Ichen) Jensdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne, en tjenestepike og et svin.

Ambrodz Asgudsen (en gang Asgedzen), bor i 4. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Siri Øyelsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne og et svin, i ’88 dessuten for en datter over 12 år.

Anbjørn Olsen, bor i 12. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Randwey Nielsdatter. Koppskatt 1689 som strandsitter for seg og sin kvinne; svarte ingen konsumpsjonsskatt ’87 (oppført med null), men i ’88-89.

Anders Anderssen, bor i 8. rode 1687-1689, ble gift 1688 med Ragnelle (Ragnille) Jensdatter. Konsumpsjonsskatt 1687-88, men fritatt 1689 fordi han var blitt båtsmann. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg, sin kvinne og et svin.

Anders Christophersen, bor i 12. rode 1687-1689, er gift. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin ikke navngitte kvinne; fritatt for konsumpsjonsskatt 1689 fordi de var forarmet.

Anders Dahle, bor i 11. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Synneve Olsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse forseg, sin kvinne, en tjenestepike og et svin.

Anders Jacobsen, bor i 8. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Anne Ingebretsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Anders Johansen, bor i 8. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Herbor Persdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg, sin kvinne, en tjenestepike og et svin.

Anders Sandersen, bor i 6. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Hilchie (Helckie) Jørgensdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne, i ’88 også for et svin.

Anthoni (AntoniNielssen, bor i 8. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Gulbor (Guldbør) Gundersdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Asbjørn Joensen, bor i 2. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Anne Larsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne, i ’88 også for et svin.

Aslach Jenssen, bor i 11. rode 1687-1689, gift 1687-88 med Margrete Pedersdatter (Pettersdatter), † senest 1689. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse, ’88 for seg og sin kvinne, i ’89 som enkemann.

Aslach Joensen, bor i 5. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Mætte (Marette) Jensdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Bendix Sørensen, bor i 3. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Astri Monsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse, i ’88 for seg, sin kvinne, en datter over 12 år og et svin, i ’89 for seg, kvinnen og et svin.

Bjørn Hofversen (Hofuersen), bor i 4. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Sissele (Zidzele) Christensdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne, en ku og et svin. Han var lagrettesmann 21.12 1689.

Boddel (BodildOlsen (en gang også Bodel), bor i 8. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Stenvor Andersdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne, i ’88 også for to svin.

Christen Busch, bor i 6. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg og sin ikke navngitte kvinne.

Christen Erichsen, bor i 12. rode 1688-1689, gift 1688-89 med Else Jacobsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Christen Christensen, bor i 4. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg og sin ikke navngitte kvinne.

Christen Goudsen (en gang Gudsen), bor i 4. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Ide Pedersdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne, i ’88 også for et svin.

Christen Halvorsen, bor i 8. rode 1687-1689, giftet seg 1688 med en ikke navngitt kvinne. Konsumpsjonsskatt 1687-88, men fritatt 1689 fordi han var båtsmann.

Christen Jenssen, bor i 3. rode 1689, gift dette året med Gunelle Larsdatter, enke etter Aadt Lauridzen. Koppskatt 1689 som strandsitter for seg, sin kvinne og et svin.

Christen Larssen (Lauridzen), bor i 8. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Anne Sørensdatter. Koppskatt 1688 (nr. 131) og 1689 i 4. klasse for seg, sin kvinne, en tjenestepike og to kyr.

Christen Lauridzen, bor i 9. rode 1687-1688, ugift. Koppskatt 1688 (nr. 152) som strandsitter for seg alene.

Christen Larssen (Lauridzen), bor i 12. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Birithe (Birette) Jensdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne.

Christen Pedersen, bor i 4. rode 1687-1689, gift 1689 med Marethe Øyelsdatter. Koppskatt 1687-89 som strandsitter.

Christian Jenssen, bor i 10. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Kirsten Jacobsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Christian Rasmussen, † 1689, bor i 6. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Ingebor Michelsdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg og sin kvinne. Døde 1689 i hans Majestets tjeneste og enken svarte derfor ikke konsumpsjonsskatt dette året.

Claus Christensen, bor i 2. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Kari Nielsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne, et svin.

Claus Svendsen, bor i 12. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Birithe (Birette) Christensdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Cordt Höyer, bor i 7. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Anne Knudsdatter. Koppskatt 1688-89 i 3. klasse for seg, sin kvinne, ’88 hans stedatter over 12 år (’89 en datter), ’88 to tjenestepiker og 2 tjenestedrenger, ’89 3 tjenere, ’88 også for to svin. Har i disse årene gjestgiverfrihet som han mener skal gi lettelser i konsumpsjonsskatten.

David Sørensen, bor i 6. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Hellie Gundersdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg, sin kvinne og en ku, i 1689 som strandsitter for seg og sin kvinne. Han var lagrettesmann 21.12 1689.

Dirich Ellingsen, bor i 4. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Johanne Olsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne og et svin.

Dirich Hauschilt (en gang Houschilt), bor i 2. rode 1688-89 (bor også i byen 1687, muligens på en annen adresse), gift med Sigbrit Godesdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg og sin kvinne, en datter over 12 år og et svin.

Eillert Stephensen, bor i 6. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Lisbeth Christensdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Einer Bendzen (Bendtzen, Bentzen), bor i 2. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Birithe (Birette) Johansdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Einer Tostensen, bor i 2. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Birgithe (Birette) Olsdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg, sin kvinne, 2 kyr og et svin, i 1689 for seg, sin kvinne, en ku og et svin.

Endre Simensen, bor i 3. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Mallene Østensdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne og (’88) to eller (’89) et svin.

Erich, i Tarild Tostensens hus, bor i 2. rode 1688, da han gir koppskatt som strandsitter for seg og sin ikek navngitte kvinne.

Erich Larssen (Lauridzen), bor i 1. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Karen Nielsdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse, men 1689 som strandsitter.

Erich Troelssen, bor i 11. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Inger Pedersdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Erich Tørresen, bor i 11. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Randi Nielsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne, i ’88 to barn over 12 år, ’89 en datter, ’88-89 et svin. Konsumpsjonsskatt 1687-88 for to barn, ’89 for et barn.

Esche Jacobsen, bor i 6. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg, sin kvinne og en ku.

Eschel Biering, kontrollør, bor i 10. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 i 3. klasse for seg, sin kvinne og to tjenestegolk.

Friderich Sørensen, bor i 9. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Ingeborg Larsdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg, sin kvinne, en liten tjenestepike og to kyr.

Gjermund Siversen (Sifuersen, en gang Hiermund), bor i 10. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Margrete Olsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne, i ’88 to barn over 12 år, ’89 trende syke barn, ’88-89 to kyr og et svin.

Gunder Johansen, bor i 3. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Kirsten Andersdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg, sin kvinne, en datter over 12 år og et svin.

Gunder Størchersen (3 ganger, Størchorsen også 3 ganger), bor i 8. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Gulbor Andersdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne, en tjenestedreng, ’88 to svin, ’89 et svin.

Halvor (HaldvorOlsen, bor i 12. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Gro Olsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne, i ’88 også for et svin.

Halvor (HaldvorTarrildsen (5 ganger, mot 2 ganger Taraldsen), bor i 3. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Berithe (Birette) Aadnesdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne, i ’88 også for en ku.

Hans Arentsen (Arendzen), bor i 8. rode 1687-1689, gift 1688 med Ingeborg Halvorsdatter († 1688-89). Koppskatt 1688-89 i 4. klasse, ’88 for seg, sin kvinne, to svin, ’89 for seg og en tjenestepike; konsumpsjonsskatt 1687-89, i ’89 som enkemann.

Hans Jochumsen, bor i 5. rode 1688-1689, ble gift 1689 med Margrette Jansdatter. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg og sin kvinne (ikke navngitt, det kan være en kvinne i et tidligere ekteskap), likeledes 1689 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Hans Lauridzen, bor i 4. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Kirsten Jensdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg og sin kvinne, 1689 uten innført pengesum, og var derfor trolig flyttet fra roden eller også byen.

Hans Laadhof (4 ganger, mot 2 ganger Lodhof), bor i 5. rode 1688-1689, ble gift 1688 med Karen Rasmusdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne.

Hans Pedersen, bor i 5. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Thorbor Einersdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Hans Robbertsen, bor i 4. rode 1687-1689, ble gift 1688 med Kirsten Olsdatter. Konsumpsjonsskatt for Hans alene 1687, for begge ’88-89.

Hans Röptche (Røptche; dessuten en gang Röptchie, en gang Röpchie og en gang Röthe), bor i 6. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Methe Jsaksdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg, sin kvinne og et svin, i 1689 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Hartvig Godzen, herr, 1688-1689, er gift, har en amme ’88-89, en arbeidshest, 4 kjør og et svin. Koppskatt ’88-89 i 4. klasse.

Hellie Olsen, bor i 11. rode 1687-1689, enkemann. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg alene. Konsumpsjonsskatt 1687, men ikke 1688-89 fordi han var vanfør.

Hellie Rasmussen, bor i 7. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Ingeborg Siversdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg, sin kvinne, en ku og et svin. Konsumpsjonsskatt 1687-89 også for en tjenestepike.

Hendrich Arnesen, † før 1688, hans enke, uten nevnt fornavn, er 1688 strandsitter og gir koppskatt for seg og en ku.

Hendrich Gowertzen (Govertsen), bor i 12. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Anne Nielsdatter. Koppskatt 1688-89 i 3. klasse for seg, sin kvinne, i ’88 for en tjenestepike, samt ’88-89 for to svin. Konsumpsjonsskatt ‘8789 også for en pike.

Hendrich Lantzen (Lansen 2 ganger, også Landzen), bor i 10. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Rachel Hermandsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne og en tjenestepike.

Henrich Rosenkilde, herr, 1688-1689, er gift, har en datter ’88-89 over 12 år, en tjenestedreng og en -pike 88-89, en ku. Koppskatt ’88-89 i 4. klasse.

Herman (HermandJochumsen, bor i 10. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Dorethe Hansdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne, i ’88 to tjenestepiker og tre svin, i ’89 for en tjenestepike; konsumpsjonsskatt 1687 og ’89 for en pike, ’88 for to.

Hiermund, se Gjermund.

Ingebret Siversen (SifuersenSiursen), bor i 11. rode 1688-1689, ble gift 1688 med Birgithe (Birgethe) Siversdatter. Koppskatt 1689 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Ingemund Torbjørnsen, bor i 1. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Joren Michelsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse.

Isak bager, † 1688, bor i 6. rode 1687-1688, gift med Siri Persdatter, nevnt som enke 1688-89. Foreldre til Isak Isaksen som med sin kvinne, Pernille Hermandsdatter, bor på samme sted 1688-89.

Isak Isaksen, bor i 6. rode 1688-1689, gift med Pernille Hermandsdatter. Sønn av Isak bager, nevnt 1787-88, † 1688, og Siri Persdatter. Bor 1688-89 sammen med sin mor. Koppskatt hos sin mor 1688-89 i 3. klasse. Konsumpsjonsskatt 1687-89 i klasse B.

Iver Knudsen, bor i 7. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Astri Hemmingsdatter. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Iver Olsen, bor i 1. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Sissele (Zidzele) Nielsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter. Har et svin 1688.

Jacob Jansen, bor i 5. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg og sin ikke navngitte vinne.

Jacob Jochumsen, bor i 6. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Iden (Ichen) Jacobsdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse og 1689 som strandsitter, begge år for seg og sin kvinne. Han var lagrettesmann 21.12 1689.

Jacob Pincher, også kalt Jacob kobberslager (JP 2 ganger og JK 4 ganger, sammenkoblingen er høyst sannsynlig men ikke garantert sikkert), bor i 12. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Ragnele Thomesdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg og sin kvinne, i ’89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Jacob Michelsen, standsperson 1688, koppskatt i 4. klasse, er gift, har en tjenestedreng og en -pike, 2 kjør, 2 svin.

Jacob Sandersen, bor i 7. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Maren Nielsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne, en tjenestepike, Margrethe Pedersdatter, og et svin.

Jacob Siversen (Sjursen), bor i 5. rode 1687-1689, gift med Guri. Konsumpsjonsskatt 1687 i klasse C (4. klasse), men fritatt 1688-89 fordi han da var kongelig båtsmann. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Jacob Steensen, bor i 9. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Jan Hieronimussen, bor i 2. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Margrette Jensdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Jan Jørgensen, bor i 5. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Johanne Larsdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse og 1689 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Jan Lauridzen, bor i 2. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Anne Pedersdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg og sin kvinne, 1689 som strandsitter for samme. Hans fornavn er i en kilde 1689 feilaktig skrevet Jens.

Jens Brochman, bor i 5. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Marette (Merethe) Pedersdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg og sin kvinne. Var fritatt for konsumpsjonsskatt 1689 siden han hadde vervet seg som trommeslager under de Mariner (dvs Marinejegerne).

Jens Erichsen, bor i 3. rode 1689, gift 1689 med Marithe Bendixdatter. Koppskatt 1689 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Jens Godzen, magister, sogneprest i Stavanger 1688-89, er gift, har 2 barn over 12 år 1688-89, en amme, 4 ildsteder. Koppskatt 1688-89 i 3. klasse.

Jens Jacobsen, bor i 9. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Anne Bendzdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Jens Olsen, bor i 2. rode 1687-1689, gift 1687-89 med Lisbeth Thrulsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne. Konsumpsjonsskatt 1688-89 for tjenestepiken Johanne Knudsdatter.

Jens Olsen kipper, bor i 1. rode 1689, gift 1689 med Anne Cathrine Michelsdatter. Koppskatt 1689 som strandsitter.

Jens Siversen, bor i 1. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Nelle Moensdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse, men 1689 som strandsitter.

Jochom Friis, visitør i Stavanger, bor i 7. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 i 3. klasse for seg, sin ikke navngitte hustru, en sønn over 12 år, to tjenestepiker og 2 tjenestedrenger.

Jochum Mortensen Röptche, også kun kalt Jochum Röptche (Røptche, en gang Rotchie), bor i 2. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Lutzie (Lusse) Hansdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg, sin kvinne, en datter over 12 år, 2 kyr, 1689 det samme uten kyr.

Johan (JanPraell (Johan 4 ganger, Jan to; Prall en gang, Pral 3 ganger, formen Praell to ganger), bor i 7. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Anne Larsdatter. Koppskatt 1688-89 i 3. klasse for seg og sin kvinne, i ’88 for to tjenestepiker og 2 tjenestedrenger, i ’89for en dreng og en pike, begge år dessuten for 2 kyr og et svin.

Johannes Tostensen (Thorstensen), bor i 1. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Mette Sørensdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter. Har et svin i 1688.

Jon (JoenHaagensen, bor i 1. rode 1687-89, gift 1688-89 med Ingebor Wermundsdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse, men 1689 som strandsitter.

Jon (JoenPheif, tidligere borgemester, bor i 10. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 i 3. klasse for seg, sin ikke navngitte kvinne, en tjenestepike, tre kyr og to svin.

Jon (JoenTorgjersen, bor i 8. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg og sin ikke navngitte kvinne.

Jørgen Clausen, bor i 2. rode 1688. Koppskatt 1688 for seg, en tjenestepike, en ku og et ungnaut.

Jørgen Cortsen (Cortz), † før 1687, hans enke, Marethe (Margrethe, Marte), bor i 6. rode 1687-1689.

Jørgen Ougesen (Offuesen en gang), bor i 10. rode 1687-1689, gift med Maren Hansdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse, 1689 som strandsitter, for seg og sin kvinne.

Jørgen Pedersen, bor i 10. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Anne Christensdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne, fire kyr og et svin.

Jørgen Tommesen (Thommesen), bor i 2. rode 1687-1689, gift 1688-89. Har frihet for konsumpsjonsbetaling fra Kammerkollegiet, datert 21.3 1685, fordi han forvalter det «stemplede» (trykte) papir. Koppskatt 1688 og 1689 i 3. klasse for seg, sin kvinne, en datter over 12 år, en tjenestepike og et svin.

Kjeld Rasmussen, bor i 2. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Mallene Christophersdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Knud Eilufsen (Eilefsen), bor i 1. rode 1687-1689, gift 1688, men enkemann 1689. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse. Har 1688-89 en datter over 12 år.

Knud Knudsen (Knudtzen), bor i 10. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Gjertrud Jørgensdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne og to tjenestepiker.

Knud Olsen, også kalt Knud tømmermann (en gang), bor i 5. rode 1689, ble gift 1689 med Aschier Pedersdatter. Koppskatt 1689 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Knud Sandersen, bor i 1. rode 1687-1689, gift 1689 med Hellie Johansdatter. Koppskatt 1689 som strandsitter.

Knud Aadnesen, bor i 11. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg, sin ikke navngite kvinne og en ku.

Lars (LauridzBerriesen (Beriesen), bor i 3. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Ingebor Jensdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg, sin kvinne og et svin.

Lars (LauridzChristensen, bor i 12. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Birithe (Birette) Gundersdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Lars (LauridzChristophersen, bor i 2. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Gitlou Sigwaldsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Lars (LauridzEvindsen, bor i 1. rode 1687-1689, enkemann. Koppskatt 1687-89 som strandsitter.

Lauridz Gundersen, † før 1688, hans enke, uten nevnt fornavn, er 1688 strandsitter og gir koppskatt for seg selv og et svin.

Lars (LauridzJoensen (Lars kun en gang, Lauridz 5), bor i 7. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Eden Christensdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne.

Lars Larssen fisker (Lauridz Lauridzen), bor i 5. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Merethe Erichsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg, sin kvinne og et svin.

Lars Larssen Hilman (Heilmand, begge slektsnavnsformer to ganger), (Lauridz Lauridzen), bor i 6. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Margrethe Nagell (Nagel). Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne og en tjenestepike, i ’88 også for et svin.

Lars (LauridzMichelsen, bor i 3. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Ingeborg Johansdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne, en datter over 12 år og et svin.

Lars (LauridzMortensen, bor i 5. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Anne Hofversdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne.

Lars (LauridzOlsen vever, oså kun kalt Lars Olsen, bor i 4. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Kirsten Willemsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne, 1687 for en tjenestepike, ’88-89 for to tjenestepiker.

Lars (LauridzOrmsen, bor i 11. rode 1687-1689, gift 1687-89 med Thorgier Andersdatter. Koppskatt 1689 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Lars (LauridzPedersen (oftest Lauridz), bor i 6. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Anne Jensdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne, i ’88 med to kyr, i ’89 med en ku.

Lars (LauridzRasmussen, bor i 5. rode 1688-1689, ble gift 1688 med Inger Nielsdatter. Koppskatt 1689 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Lars (LauridzSvendsen, bor i 3. rode 1687-1689, gift 1689 med Guri Svendsdatter. Koppskatt 1689 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Lars (LauridzSørensen, bor i 8. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Maren Gabrielsdatter. Koppskatt 1688-89 i 3. klasse for seg og sin kvinne, i ’88 for en tjenestepike og en kramboddreng, tre kyr og to svin, i ’89 for en tjenestepike, to kyr og et svin; konsumpsjonsskatt ’87 også for to tjenere, ’88-89 for en tjenestepike.

Lauridz Zachariessen (Zacariesen), bor i 12. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Anne Aslachsdatter. Koppstatt 1689 som strandsitter for seg og sin kvinne; ingen konsumpsjonsskatt ’88-89 fordi han var forarmet.

Lars (LauridzØstensen, bor i 11. rode 1687-1689, gift ’87-89 med Thiøn Michelsdatter. Var fritatt for skatter 1688-89 siden han var kongens båtsmann.

Madz Hanssen Holm, byfogd 1688-89, er gift, har en tjener og en -pike. Koppskatt 1689 i 2. klasse.

Madz Sørensen, † før 1688, gift med Margrethe, som er enke i 10. rode 1688-1689.

Marchus Claussen, bor i 7. rode 1687-1688. Koppkatt 1688 i 4. klasse for seg alene.

Marchus Torsen (Toersen en gang), bor i 12. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Tora Tostensdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg, sin kvinne og et svin. Fritatt for skatter 1689 fordi han var kongelig båtsmann.

Mathias Evindsen (Efuindsen), bor i 11. rode 1689, er gift. Koppskatt som strandsitter for seg og sin ikke navngitte kvinne.

Michel Gundersen, sorenskriver 1688-1689, er gift, har et arn over 12 år ’88-89, 2 tjenestefolk, 1 hest og et svin. Koppskatt ’88-89 i 3. klasse, konsumpsjonsskatten 1689 selvfemte (for fem personer).

Michel Hanssen, bor i 1. rode 1687-1689, gift 1688-89 Anne Larsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter.

Michel Leig, magister, rektor i Stavanger 1688-89, er gift, har en amme 88-89, 3 tjenestefolk ’88, 2 i ’89, en hest, 2 kyr. Koppskatt ’88-89 i 3. klasse.

Michel Mortensen, bor i 12. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Mallene Jensdatter. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg, sin kvinne og 2 kyr, men fritatt ’89 som forarmet.

Michel Olsen, bor i 9. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Birrethe Christensdatter. Koppskatt 1689 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Moens (MogensEndresen (en gang også skrevet Maagens), bor i 4. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Mallene Povelsdatter. Koppkatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Moens (Mogens) Siversen (Sifuersen), bor i 3. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Dorette (Dorete) Pedersdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Morten Rasmussen, bor i 2. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Guri Helliesdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Morten Zeehuusen (Seehuusen), bor i 7. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Lisbeth Sørensdatter. Koppskatt 1688-89 i 3. klasse for seg og sin hustru, ’88 for en sønn over 12 år, 3 tjenestepiker og 4 tjenestedrenger, ’89 for 4 tjenere, ’88 en hest, to kyr og tre svin; konsumpsjonsskatt 1687 for tre drenger og tre piker, 1688-89 to drenger og to piker.

Nicolaj Thilhof, bor i 10. rode 1689, sannsynligvis ugift. Koppskatt 1689 i 4. klasse for seg alene.

Niels Erichsen Lövel (Löfuel, Löfwell, Lovel, Løvel), en gang også kun kalt Niels Erichsen, bor i 2. rode 1687-1689. Gift 1688-89 med Susanna Jensdatter. Koppskatt 1688 i 3. klasse for seg og sin kvinne, en tjenestepike og 2 svin, koppskatt 1689 i 4. klasse for det samme. Gir 1687-89 konsumpsjonsskatt også for Gyri Asbjørnsdatter, som trolig var hans tjenestepike.

Niels Iversen, bor i 3. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Ermegaard Hansdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg og sin kvinne, 1689 som strandsitter for seg og kvinnen.

Niels Madsen, bor i 1. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 som strandsitter.

Niels Olsen, bor i 4. rode 1687-1689, enkemann. Koppskatt 1688-89 som strandsitter.

Ole Berriesen (Beriesen), bor i 4. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Kari Larsdatter. Koppskatt 1688 (nr. 77) og 1889 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Ole Berriesen, bor i 5. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 (nr. 92) for seg og sin ikke navngitte kvinne.

Ole Carlsen, bor i 5. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Maren Hansdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne og en ku.

Ole Christensen, bor i 5. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Aagaatte Joensdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne, i ’89 også for et svin.

Ole Evindsen, bor i 1. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Dorthe Michelsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter. Har et svin i 1689.

Ole Goudsen, bor i 11. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Anne Olsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne.

Ole Gundersen, bor i 5. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Berethe Olsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne, i ’88 også for to svin.

Unge Ole Gundersen, bor i 5. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Anne Willemsdatter. Koppskatt 1689 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Ole Jacobsen, bor i 12. rode 1688. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg alene.

Ole Mortensen, bor i 2. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Margrette Larsdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg, sin kvinne og et svin, 1689 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Ole Niældsen (5 ganger, to ganger stavet Nielsen; ikke samme fornavn som Niels!), bor i 6. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Giörete Albersdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne, i ’89 også for et svin. Han var lagrettesmann 21.12 1689.

Ole Olsen, bor i 3. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Margrette Ellingsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne, i ’88 dessuten for en ku.

Ole Siversen, bor i 12. rode 1687-1689, gift 1687-89 med Inger Knudzdatter. Koppskatt 1689 som strandsitter for seg og sin kvinne; konsumpsjonsskatt i ’87, men ikke ’88-89 fordi de var forarmet.

Ole Tostensen, bor i 9. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg, sin kvinne og en ku.

Omund Tostensen, bor 1688 i 6. rode og gir dette året konsumpsjonsskatt.

Omund Olsen, bor i 6. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Anne Michelsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Peder Berentsen (Berendzen), bor i 7. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Karen Andersdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne.

Peder Danielsen, bor i 11. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Marethe Erichsdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse, 1689 som strandsitter, for seg og sin kvinne, i ’89 for et svin.

Peder Endresen, bor i 1. rode 1687-1689, er gift 1689 med Berte (Berete) Larsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse. Har 1688-89 et svin.

Peder Gullichsen (en gang Gullachsen), bor i 8. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Anne Pedersdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg, sin kvinne og et svin.

Peder Gundersen, bor i 11. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Mallene Gjermundsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg, sin kvinne og et svin.

Peder Jenssen, bor i 6. rode 1687-1689, er gift. Koppskatt 1689 som strandsitter for seg og sin ikke navngitte kvinne. De er ikke nevnt i konsumpsjonsskatten 1689.

Peder Jenssen, bor i 10. rode 1687, gift med Anne Castensdatter. Konsumpsjonsskatt 1687, men ikke 1688-89 fordi ekteparet da var reist til Holland. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg, sin kvinne og en tjenestepike.

Peder Larssen (Lauridzenskredder, også kun kalt Peder Lauridzen, bor i 8. rode 1687-1689, ugift. Koppskatt 1689 i 4. klasse for seg og en tjener, konsumpsjonsskatt 1787-89, ’89 også for en tjenestedreng.

Peder Lauridzen (en gang Lavridzen), bor i 4. rode 1687-1689, ble gift i 1688 med Mallene Iversdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Peder Madsen, bor i 1. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Lisbeth Torgjersdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse. Har et svin i 1688-89.

Peder Madzen, bor i 3. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Dortte (Dorete) Andersdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne, i ’88 dessuten for to tjenestepiker og 3 kyr, i ’89 for en pike og 2 kyr.

Peder Michelsen, bor i 3. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg og sin ikke navngitte kvinne.

Peder Olsen, også kalt Peder Olsen fisker (2 ganger), bor i 12. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Ingebor Olsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg, sin kvinne og et svin.

Peder Pittersen Dorenfield (Pittersen 5 ganger, Pitersen en gang og Pettersen en gang, slektsnavnet kun en gang), bor i 7. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Johanne Larsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne.

Peder Sandersen, bor i 3. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Kirsten Persdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg og sin kvinne, men var fritatt 1689 fordi han tjenestegjorde som båtsmann dette året.

Peder Saxe, † før 1688, hans enke, Maren, bor i 11. rode 1688 med sin datter.

Rasmus Helliesen, bor i 9. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Karen Endresdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg, sin kvinne og to døtre over 12 år, i ’88 også for et svin; konsumpsjonsskatt 1687-89 også for to døtre.

Rasmus Isaksen, bor i 6. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg og sin ikke navngitte kvinne.

Rasmus Larssen (Lauridzen), bor i 10. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Kirsten Ellingsdatter. Koppskatt 1788-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne og tre kyr.

Rasmus Lauridzen, bor i 5. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg og sin ikke navngitte kvinne.

Rasmus Olsen, bor i 11. rode 1688-1689, ble gift 1688 med Inger Bjørnsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne. Konsumpsjonsskatt 1688, men trolig fritatt på grunn av mulig kongelig tjeneste.

Rasmus Olsen, bor i 12. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Inger Pedersdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne, en tjenestedreng og to svin.

Rubbert Christensen, bor i 5. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Samuel Anderssen, bor i 1. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Mette Larsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse.

Samuel Hanssen, bor i 2. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Dorethe Larsdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg og sin kvinne, 1689 som strandsitter for samme. Han var lagrettesmann 21.12 1689.

Sander Joensen, bor i 2. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Ingeborg Toresdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne og 2 kyr.

Sander Stephensen, bor i 1. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Lisbeth Thierensdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse, med 1689 som strandsitter. Har et svin 1688.

Sigmund Olsen, bor i 4. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Anne Carlsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne, en ku, i ’88 også for et svin. Han var lagrettesmann 21.12 1689.

Siver Siversen, bor i 12. rode 1688, da han gir konsumpsjonsskatt. Kanskje en feilskrift for Ole Siversen?

Størcher (StørchorOlsen, bor i 9. rode 1687-1689, er gift. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin ikke navngitte kvinne.

Størcher Rasmussen, bor i 6. rode 1688. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg alene.

Svend Christophersen, bor i 4. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg og sin ikke navngitte kvinne.

Svend Clausen, bor i 9. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Karen Christophersdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse, 1689 som strandsitter,for seg og sin kvinne, i ’88 også for et svin.

Svend Larssen (Lauridzen), bor i 8. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Stenvor Persdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg, sin kvinne og en ku.

Svend Olsen, bor i 1. rode 1688-1689, er gift. Koppskatt 1688-89 som strandsitter.

Svend Svendsen, bor i 3. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 som strandsitter for seg og sin ikke navngitte kvinne.

Søren Knudzen (Knudtzen), bor i 11. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Kari Larsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Søren Sørensen (Söfren Söfrensen), bor i 6. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Margrethe Vernersdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse og 1689 som strandsitter, begge år for seg og sin kvinne.

Søren Thorchildsen, bor i 1. rode 1689, giftet seg 1689 med Gunnele Helliesdatter. Koppskatt 1689 som strandsitter.

Tarrild Torgjersen, bor i 4. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Lisbeth Pedersdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse, 1689 som strandsitter, begge år for seg og sin hustru.

Tarild Tostensen, eier 1688 et hus i 2. rode, der strandsitteren Erich bor med sin kvinne, mens Tarild selv ikke nevnes i kildene 1687-89.

Tarrild Trondsen (en gang Tarald, 2 ganger Throensen), bor i 3. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Kari Hansdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Tollach Iversen (6 ganger, mot en gang Thallach), bor i 5. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Ingeri (Ingri) Torsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne, i ’89 også for en ku.

Tommas (ThomasTommassen (Tomasen, Thomesen), bor i 6. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Susanna Jacobsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne. Han var lagrettesmann 21.12 1689.

Torbjørn Torsen (en gang Thoersen), bor i 4. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Ellen Hansdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg, sin kvinne og et svin.

Torchild Einersen, bor i 3. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Marete Andersdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Torchild Gundersen, bor i 9. rode 1687-1689, er gift. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin ikke navngitte kvinne. Konsumpsjonsskatt 1687, men fritatt 1688-89 fordi han var kongens båtsmann.

Torchild Larssen (Lauridzen), bor i 12. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Ingebor Knudzdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg, sin kvinne og et svin.

Tore Rasmussen, bor i 4. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Karen Torchildsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne, i ’88 for 2 kyr og et svin, i ’89 for en ku og et svin. Han var lagrettesmann 21.12 1689.

Tore Tostensen (en gang Thorstensen), bor i 4. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Mallene Hendrichsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Toren Hanssen, bor i 3. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Mette Jensdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg, sin kvinne og et svin, i 1689 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Torgjer Jonsen (Joensen), bor i 1. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Maren Jensdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter.

Torgjer Olsen, bor i 4. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 (nr. 72) som strandsitter for seg og sin ikke navngitte kvinne.

Torgjer Olsen, bor i 5. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 (nr. 89) som strandsitter for seg og sin ikke navngitte kvinne.

Torgjer på Kleven (paa Klefuen), bor i 9. rode 1688, gir konsumpsjonsskatt og er sannsynligvis ugift.

Torgrim Torgrimsen, † 1689, bor i 1. rode 1687-1689, er gift 1688-89 med Inger Siversdatter. Koppskatt 1688 som strandsitter.

Tosten (ThorstenIversen, bor i 1. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Ellen Jensdatter, † 1689. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse. Har et svin i 1689.

Troels Erichsen, bor i 11. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Elen Willemsdatter. Koppskatt 1688-89 i 3. klassefor seg, sin kvinne, en tjenestedreng og en tjenestepike.

Tron (ThroenHalvorsen (Haldvorsen), bor i 8. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Birethe Svendsdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg og sin kvinne, i ’88 for to svin, ’89 for et svin.

Tron (ThroenPedersen, bor i 9. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Lisbeth Michelsdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

Tøger Michelsen Trane (Tranne), bor i 1. rode 1688, er gift. Koppskatt 1688 i 4. klasse.

Valentin (VallentinWegner (4 ganger, Weigner 3 ganger), bor i 10. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Kirsti Sørensdatter. Koppskatt 1688-89 i 4. klasse for seg, sin kvinne, en tjenestepike og et svin.

Wibolt Jegger (Jeger), bor i 7. rode 1687-1689, ble 1689 gift med enken Karen Erichsdatter. Koppskatt 1688 i 4. klasse for seg, sin kvinne (uvisst hvem, muligens hans første hustru), en tjenestepike og et svin; 1689 i 4. klasse for seg, sin kvinne, en tjenestepike og to svin.

Willem Jacobsen, bor i 8. rode 1687-89, har skattefrihet på grunn av vedlikeholdelse av Seierverket.

Aadt Lauridzen, † før 1687, gift med Gunelle Larsdatter. Hun ble 1689 gift på nytt med Christen Jenssen, og hadde samme bosted. Koppskatt 1688 for henne som strandsitter for seg og et svin.

Aadt Olsen, bor i 2. rode 1687-1689, gift 1688-89 med Berrithe (Berette) Johansdatter. Koppskatt 1688-89 som strandsitter for seg og sin kvinne.

x

Legg igjen et svar