Arkivene samles på Digitalarkivet

Arkivverket vil nå sammen med resten av arkivsektoren utvikle Digitalarkivet til å bli en felles plattform for alle arkivinstitusjoner. Det vil si både statlige, kommunale og private arkiv. Digitalarkivet kommer til å bli en selvbetjent database der institusjoner kan selv publisere materiale i en felles plattform til glede for alle som jobber med eldre kildemateriale. Dette er et stort skritt i tilgjengeliggjøringen av stadig nye kilder.
Som forening tar vi også imot både fysisk og digitalt materiale i form av både kilder, avskrifter og bøker o.a. som kan være til nytte for andre. Slikt materiale er grunnlaget for mye av det vi publiserer på våre nettsider, enten om det er kildeavskrifter som samlingen etter Tore Vigerust, Agder-kilder eller digitaliserte eldre slektsbøker o.a. fra Lars Ove Wangensteen. Så hvis du har materiale som kunne være interessant å få publisert og tilgjengeliggjort for andre, så er det bare å ta kontakt.
Minner også om det store skifteregisterprosjektet som så fort publiseringsverktøyet er på plass skal publiseres, dette er et arbeid som vil fortsette i lang tid og vi tar gjerne imot flere bidrag.

Legg igjen et svar