Årsmøtet er avholdt

Johan Marius Setsaas holder årets foredrag. Fotograf: Dag T. Hoelseth

Uken som har gått har vært en travel uke, vi har avholdt årsmøte og deltatt på Kulturvernforbundets landsmøte i Halden. Selv sitter jeg nå å leser til siste eksamen før sommeren, men tar meg allikevel tid til å gjøre litt finpuss på nettsiden.
Vi har mye som skal gjøres i året som kommer, i Juni starter vi flytting til nye lokaler på Visperud, rett innenfor grensen til Lørenskog. Her har vi fått tilgang til større lokaler, som gjør oss i stand til å fortsatt drive et slektshistorisk bibliotek, holde faglige og sosiale samlinger samt arrangementer.
Vi flytter ut av et godt fellesskap i Øvre Slottsgate, men i årene som har gått ser vi at samarbeidet med andre foregår mye utenfor de fire veggene. Da husleien år for år gikk i feil retning og inntektene sto stille, var det på tide å se etter noe annet.
Flytting til større og rimeligere lokaler og en forsiktig økning i kontingenten, fører til at vi får bedre mulighet til å synliggjøre foreningen. Både gjennom markedsføring og aktiviteter, vi håper å kunne gjøre mer for våre medlemmer både lokalt og på nett.

Årsmøtet

Årsmøtet var godt besøkt og foredraget til Johan Marius Setsaas om det å konkludere utfra det man forventer å finne, satte i gang mange tanker om det å være kildekritisk. Foredraget hadde med seg mye om bygeografi, historie, arkeologi, tolkning av kilder og følgefeil, der man blindt stoler på andre. Det er vel også noe de fleste kan kjenne seg igjen i.
Det ble avholdt valg på hvem som skal sitte i styret og det er tydelig at valgkomiteen har gjort en stor jobb for å finne gode kandidater. Styret dekker nå godt både geografisk, alder, kjønn og interessefelt.

  • Formann: Rune Nedrud, Strømmen (Gjenvalgt 2018-2019).
  • Håvard Blom, Oslo (Gjenvalgt 2018-2020).
  • Vigdis Brenna, Nittedal (Gjenvalgt 2018-2020).
  • Grete Singstad Paulsen, Gran/Oslo (Sittende 2017-2019).
  • Jan Myhrvold, Gjerdrum (Sittende 2017-2019).
  • Randi Elisabeth Hagen, Hamar (Ny 2018-2020).
  • David Widerberg Howden, Tønsberg/Nøtterøy (Sittende 2017-2019)
  • Gyrid Jørgensen, Ski (Ny 2018-2020).

Nettsidene

Det jobbes med å ferdigstille en ny nettbutikkportal, som skal være bedre å bruke enn slik det er i dag. Da mengden av produkter øker, kreves det også en mer oversiktlig og ryddig oversikt. Vi har i året som har gått samarbeidet med Bygdelagenes fellesraad og inngått samarbeid med Arkiv Digital samt Familysearch og stadig flere kilder blir publisert på våre nettsider. Vi har mye som skal ut i året som kommer, både til besøkende og medlemmer. Mye av jobben jeg gjør som webredaktør er allikevel ikke så synlig, men jeg håper at noe av jobben vi gjør fører til nye oppdagelser og inspirasjon.
Med mengden av nye kilder er det også lett at noe blir borte i mengden og ikke er lett å finne frem. Derfor jobbes det også med å få til en egen kildeportal, der vi kan bedre vise frem alt det vi publiserer: Innhold på våre nettsider
Vi har flere aktive prosjekter på gang og kan nevne noen: Slektshistoriewiki, Polititidende, Fengselsprotokoller, Førerkortregister, Slektshistoriske samlinger og Skifteregister. Det som også fører til mye jobb for meg i tiden fremover, blir å lage alle webbøker på nytt, da alt som ble publisert før jeg tok over i August i fjor er publisert i Flash. Noe som flere allerede har oppdaget at ikke fungerer på alle nettlesere.
Det jobbes også med løsninger for å kunne oversette mer av innholdet på våre nettsider til engelsk, noe som vil gjøre det bedre for andre enn kun norske å få utbytte av våre nettsider.
Til sist må jeg nevne at det er bare å ta kontakt med meg på webredaksjon@genealogi.no om det er noen eldre kilder du sitter på eller kjenner til som burde bli publisert. Jeg vil også oppfordre flere til å bli med i prosjekter, bla. slektshistoriewiki og skifteregisterprosjektet som ser ut til å kunne bli en virkelig god kilde for mange.

Legg igjen et svar