Embedsmanns-kalenderen til tidligere statsarkivar Christian Lange blir fotografert av NSF

sam_011226. september møttes NSFs formann Rune Nedrud (bilde) og webredaktør L.O.Wangensteen på Riksarkivet for å starte fotograferingen av den omfattende embedsmanns-kalenderen til Lange.
Arkivet består av tusenvis av små kartotekkort sortert på yrke og noen ganger landsdel, for eksempel fogderier. Dette arbeidet vil bli meget tidkrevende, og vi er usikre på hvordan det skal publiseres. Vi har lagt ut en liten smakebit av materialet her: Mynt og bergverksembedsmænd i det 17-aarhundrede
Materialet er selvfølgelig en sekundærkilde, og her finnes en oversikt over hva som er fotografert pr 27/9-2016
Historikk:
Lange, Christian Christoph Andreas (1810-61), norsk historiker og riksarkivar født i Bærum. Han ble i 1833 cand. theol., og fra 1834 lærer ved sjøkadettkorpset i Fredriksvern. I 1846 ble Lange riksarkivar etter Henrik Wergeland. Han var grunnlegger av og fra 1847 første utgiver av «Diplomatarium Norvegicum». Lange fikk i gang forhandlinger med Danmark om norske arkivsaker og oppnådde ved Arkivkonvensjonen 1851 at en stor mengde arkivmateriale ble overført til Norge. I perioden 1845-47 utga han De norske klostres historie i middelalderen, det første verk som behandler et lengre tidsrom i norsk historie på grunnlag av direkte kildestudier.

Legg igjen et svar