Norwegian Death Index (NDI). Kjell Arne Brudviks hobbyprosjekt som vokste seg stort (nedlagt 4/12-2016)

ndi-fb-logoKjell Arne Brudvik skriver om prosjektet:

Norwegian Death Index (NDI) ble startet som et hobbyprosjekt for en del år siden – da som en privat ressurs som egentlig var en egen rapporteringstjeneste hvor man fikk beskjed om at et etternavn var registrert som død. Det ble inngått avtaler med enkelte tingretter for å få oversendt data, samt at det som lå offentlig tilgjengelig ble indeksert og sortert. Etter hvert ble systemet såpass effektivt og automatisert at mer og mer data raskt ble implementert.
Formålet med tjenesten er å indeksere alle dødsfall, av mennesker som enten døde i Norge – eller som ble født i Norge og døde i utlandet. Derfor finner man også mennesker i databasen som til eksempelvis døde i USA – men som opprinnelig kom fra Norge.
Etter noen år var databasen størrelse blitt av en slik karakter at den kunne være av interesse for andre. Men på grunn av liten tid til å få gjort denne brukervennlig ble den bare liggende der mens mer data kom til. Det var først i år at man hadde tid og overskudd til å få på plass en brukervennlig nettside hvor man kunne gjøre oppslag.
Det er viktig å huske på at dette ikke er noen konkurrent til «Gravminner» – på den nettsiden får man mer informasjon rundt begravelse, mulige slektsforhold ved å titte på gravsteiner og slike ting. Denne nettsiden er for å finne rene dødsfall. Oversikten oppdateres automatisk etter hvert som det blir sendt inn informasjon fra domstol/tingrett – eller legges ut offentlig. Nettsiden vil være en ekstra kilde til å finne dødsfall av både nyere dato samt eldre hvor da graver ikke lenger eksisterer.
Systemet genererer også statistikk over alder og navn – det er mer en kuriositet for å benytte datagrunnlaget til mer enn bare å vise dødsfall. I tillegg knyttes også den enkelte person opp mot hendelser i verden slik at man kan danne seg et bilde av hva som skjedde rundt den tiden denne personen kom til verden.
Dette er IKKE er en database NSF står bak. Dette er base Kjell Arne Brudvik eier og drifter privat!
Den ble nedlagt for godt 4/12-2016
 

Legg igjen et svar