NST bind 25

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 25 (1975-1976)

Hefte 1
• Gløersen, Jørgen. “Christiania-kjøpmannen Pascal Paoli. Når og hvor døde han?” NST 25 (1975): 1-6.
• Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Slekten kommer inn i bildet.” NST 25 (1975): 7-12.
• Andersen, Karen Mette og Edvard Andersen. “Familien Brochmann.” NST 25 (1975): 12.
• Pihl, Torbjørn, (1940–). “Slekten Kjelsberg – Kjeldsberg. En bergmannsætt fra Røros.” NST 25 (1975): 13-48.
• Juel, Niels. “Berättelse om en rymning.” NST 25 (1975): 49-60.
• Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Overingeniør Jørgen Gløersen er død [1895-1975].” NST 25 (1975): 61.
• von Hirsch, Per. “Presteslekten Lund fra Stod. Noen supplerende opplysninger.” NST 25 (1975): 62-70.
• Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Melding av «Galtungslekten i fortid og nutid». Ved L. F. Galtung. Oslo 1974. NST 25 (1975): 75.

Hefte 2
• Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Mer om arbeidet med slektshistorie.” NST 25 (1975): 82-84.
• Naeseth, Gerhard B. “Nordmennene i USA. The Sesquicentennial and Genealogy.” NST 25 (1975): 85-88.
• Wasberg, Gunnar Christie. “Slektshistorikeren og bibliografien.” NST 25 (1975): 89-102.
• Heyerdahl, Didrik Rye. “Militærslekten Rye.” NST 25 (1975): 103-130.
• Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “† Jonas Jansen [1900-1975].” NST 25 (1975): 130.
• Moestue, Sven. “Ambrosius Sandaker i Lier og hans nærmeste efterslekt.” NST 25 (1975): 131-153.
• Hoem, Arne I. “Litt mer om Aspaslekten og slekten Hagerup.” NST 25 (1975): 154-156.
• Holm, Else Marie, (1908–). “Audun Hugleiksson.” NST 25 (1975): 157.

Hefte 3
• Bjerke, R. A. “An ancient Bible and a Family Record.” NST 25 (1976): 169-171.
• Kreyberg, Leiv. “Det kongelige rescript av 27. Febr. 1725 om hemmelige forhandlinger mellom Fredrik IV og Katarina av Russland. Enkelte nye opplysninger og betraktninger.” NST 25 (1976): 172-176.
• Naustvik, Konrad. “Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans.” NST 25 (1976): 177-186.
• Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel] og Sigurd Engelstad. “Slekten Backers stamfar.” NST 25 (1976): 187-188.
• Juel, Niels. “En rättegång på 1600-talet.” NST 25 (1976): 189-194.
• Borchsenius, Christian. “Manthey – en dansk-norsk embetsslekt.” NST 25 (1976): 195-207.
• Seland, Per, (1924-1991). “Hr. Hans Jørgensen Gotzow i Undal.” NST 25 (1976): 208-241.

Hefte 4
• Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). “Norsk Slektshistorisk Forening 50 år. 1926 – 22. oktober – 1976.” NST25 (1976): 249-262.
• Marstrander, Sverre. “Ynglingeætten og kongegravene i Borre.” NST 25 (1976): 263-276.
• Bjercke, Alf R. “Stortingsmann Lars Torstensen Tønsager og hans ætt.” NST 25 (1976): 277-282.
• Moestue, Sven. “Slekten Jackwitz fra Biri glassverk.” NST 25 (1976): 283-299.
• Rosenberger, Bjørn J. “Hr. Nils Christophersön Hoen, en ny norsk dikter?” NST 25 (1976): 301-316.
• Dahl, A. D. “Gyldenløves mor og hendes efterslekt.” NST 25 (1976): 317-349.
• Møllendal, Harald. “Henrettelsen av Baron Audun Hugleiksson og drotseten Orm Eysteinson.” NST 25 (1976): 350-351.

Additional information

Weight 165 g
Nstxxv

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt