Gratulerer med Nobelprisen

Svante Pääbo ved Max-Planck-Gesellschaft i Leipzig, har av Nobelforsamlingen ved det Karolinska institutt blitt tildelt Nobelprisen i medisin for 2022. Han får prisen for hans banebrytende arbeid, innen kartlegging av genomet til de utdøde arkaiske menneskeartene Neanderthalere og Denisovaer.

Hans forskning har ført til et helt nytt forskningsfelt kalt Paleogenetikk, et felt som konsentrerer seg om å kartlegge genetikken til fossile og prehistoriske levninger av organismer. Han avdekket bla. hvor små forskjellene er rent genetisk mellom utdøde menneskearter og vi som lever i dag. Denne forskningen betyr mye for å finne ut hvordan og hvorfor mennesket tilpasset seg og overlevde.

Nylig var jeg på besøk hos DNA-laben til Geogenetics i København, og fikk innblikk i deres forskningsmetoder og ikke minst se hvordan analyser foregår i laboratoriet. Samtidig fikk vi også tatt en tur innom Neandertalerutstillingen på Statens Naturhistoriske Museum.

Det ga innblikk i menneskets tidlige historie, vandringer og hva som skulle til for at noen overlevde og andre ikke. Dette er et felt som ligger noe unna tradisjonell slektsforskning, men allikevel er det nært knyttet til bruk av DNA i Slektsforskning i både metoder og forskning.

Publisert i DNA