Innkalling til Årsmøte

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Norsk Slektshistorisk
Forening onsdag 18. august 2021 Kl. 19.00 i foreningens lokaler
i Industriveien 6 på Lørenskog.

Valg av møteleder

  1. Valg av protokollfører og to medlemmer til å undertegne protokollen
    sammen med protokollfører
  2. Årsberetning
  3. Årsregnskap med revisjonsberetning
  4. Innkomne forslag– se side 50 i Genealogen
  5. Valg av styre, revisorer og valgkomité – se side 49 i Genealogen

Årsmøtet avsluttes med medlemmenes 5 minutter før vi får et foredrag ved
Klaus Johan Myrvoll; «Ættetala i Fagrskinna og «sunnmørsættleggene»: freistnad på ei oppklåring».

Velkommen!

 

Legg igjen et svar