Kilder til slektskap før kirkebøkenes tid

Under slektsforskerkonferansen ble det holdt mange gode foredrag, men ikke alle fikk vi mulighet til å få med alt av eller få med oss live. Opptak fra foredragene som ble holdt på konferansen er under bearbeidelse, men her kommer foredragene til Johan Marius Setsaas som dessverre måtte spilles inn på forhånd.

Slektskretsene i middelalderens bispeseter:

Kilder til slektskap før kirkebøkenes tid:

Legg igjen et svar