Møtekalender 2015

Lørdag 28. september 2015 kl. 10.00 til 14.00: Slektskafé (i samarbeid med DIS Oslo og Akershus).

Lørdag 14. til søndag 15. november: LAN-party og høstmøte i Øvre Slottsgate 2 B, Oslo.

Lørdag 7. november kl. 12: Arbeidsgruppen for europeiske aner møtes til «Erfaringsutveksling ved slektssøk i Tyskland og tidligere tyske områder». Noen av medlemmene vil holde forberedte, forholdsvis korte innlegg om konkrete erfaringer de har gjort seg ved søk i tyske områder. Deretter vil det bli en åpen erfaringsutveksling mellom alle deltakerne. Møtet er åpent for alle.

Lørdag 31. oktober: Slektsforskerdagen med arrangementer rundt om i landet.

Torsdag 8. oktober kl. 18.00: Bø Museum (NSF avd. Telemark): Gentester.

Lørdag 26. september 2015 kl. 10.00 til 14.00: Slektskafé (i samarbeid med DIS Oslo og Akershus).

Lørdag 12. til søndag 20. september 2015: Kulturminnedagene 2015.

Torsdag 10. september kl. 18.00: Bø Museum (NSF avd. Telemark): Gotisk skrift.

Lørdag 29. august 2015 kl. 10–14: Slektskafé i Kulturvernets hus, Øvre Slottsgate 2 B i Oslo i samarbeid med DIS-Oslo/Akershus. Biblioteket åpnes for høstsesongen!

Fredag 28. til søndag 30. august: Svenske slektsforskerdager i Nyköping: http://sfd2015.se.

Tirsdag 19. mai 2015 kl. 19.00: Årsmøte og vårmøte i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo. Grethe Flood fra Riksarkivet holder foredraget Arbeidet med programmet «Hvem tror du at du er?».

Lørdag 9. mai: Husk møtet i Arbeidsgruppen for europeiske aner på lørdag 9. mai kl. 12.00, i 3. etasje i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo. Marie Cappart fra Belgia vil gi en innføring i søk på Internett etter aner i UK: «Online search in British databases».

Torsdag 19. mars 2015 kl.18.30: NSF. avd. Sør-Trøndelag arrangerer slektskafé på Gunneriusbiblioteket der temaet er «Slektsforskning over grensen. Jemtland».

Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00: NSF avd. Telemark arrangerer møte på Bø museum med temaet «Spørsmål og Svar».

Torsdag 19. februar 2015 kl. 18.30: NSF avd. Sør-Trøndelag arrangerer slektskafé på Gunneriusbiblioteket med «Om gårder og personer i upubliserte diplomer på NTNU Gunnerusbiblioteket» som tema.