Nb.no utvides

Etter bevilgningene i nasjonalbudsjettet for 2023, kunngjorde Nasjonalbiblioteket at de måtte kutte 20 millioner og dermed begrense tilgangen til ca. 100.000 bøker. Men nå er det inngått en ny avtale med Kopinor, som innebærer at nettbiblioteket utvides med bøker utgitt til og med 2005. Det vil si tilgang til 175.000 flere bøker enn i dag. Det gjenstår å se detaljene før vi kan være sikker på hva som blir fritt tilgjengelig. Pressemelding