Nytt Genealogen er sendt ut

Da håper jeg de aller fleste har mottat siste nummer av Genealogen. Denne gangen inneholder utgaven artikler om slekter, gårder, adelige, kongelige, forbrytelser, gravminner og nekrolog, samt foreningsstoff:

 • Dronning Elizabeth II og det norske kongehuset
 • DNA-nytt: Stor vekst i DNA-testing de siste år.
 • Et brent barn som søkte seg til ilden: Cordelia Edvardson (1929-2012)
 • Gården Tolfshuus i Tomter
 • Ragnhild Olsdatter Gjøsetgården (1760-) i Vinger, en konstruert person.
 • Dengang offeret fikk skylden -Incest-sak på Toten 1687.
 • Benkestokker i hytt og gevær (Tilsvar)
 • Registrering av gravminner (Tilsvar)
 • Foreningsnytt:
  • Sommertur til Finnskogen
 • Protokoll fra årsmøtet
 • Bokmeldinger:
  • Odd Handegård klarte det (ny utgivelse av Vår felles slektshistorie)
  • Hurum gårds- og slektshistorie snart i trykken.
 • Nekrolog: Lars Erik Øyane (1953-2022) Bygdebokforfatter av stort format og savnet av mange.