Lansering av: «Husmannsplasser i Ullensaker»

Pressemelding: Ullensaker historielag, sammen med forfatter Ivar Sannerud, lanserer boken «Husmannsplasser i Ullensaker» tirsdag 13. desember 2022.

Boken handler om husmannsplassene og husmennene i Ullensaker kommune.
Boka er et oppslagsverk som forteller historien om husmannsplassene og husmennene i Ullensaker kommune. Boken lanseres som et bokverk i 2 bind, der andre bind er planlagt utgitt i 2024.
Husmannsvesenet i Norge hadde sin storhetstid i perioden 1750 – 1900. I løpet av denne perioden ble husmennene den største sosiale gruppen i samfunnet. I årene rundt 1850 var utbredelsen av husmenn på sitt største.

En husmann var en beboer på en plass som han leide av en gardbruker mot betaling i form av pliktarbeid og/eller pengeavgift. Det var bare én av søskenflokken som kunne overta gården. De andre søsknene måtte dermed finne seg andre yrker. Mange fikk da ryddet seg plass på hjemgården eller nabogården mot en liten årlig avgift og ble pliktig til å arbeide der i onna og ofte noe ellers. Resten av året arbeidet de kanskje på gårdene og i skogen, mot vanlig betaling. Andre arbeidet kanskje som snekkere, skreddere eller skomakere. De fleste husmannsplassene ga mulighet for litt jordbruk, men det kunne også dreie seg om en snau tomt.

Ullensaker historielag inviterer herved alle til lansering av boken tirsdag 13. desember 2022 kl 18:00 på Folkvang.

Kontakinformasjon
Jon Tore Beitnes styreleder, Ullensaker historielag
Tlf. 959 38 900
E-post: jbeitnes@online.no

Om oss
Ullensaker Historielag ble grunnlagt 1952 som en frivillig organisasjon og jobber med formidling av Ullensakers historie til våre innbyggere. Kommunen forandrer seg raskt, så det å kjenne de gamle veiene betyr også å vite hvordan vi kom dit vi er i dag.