Meld deg inn for 2023 nå, og få fri tilgang ut året

Slektsforskerdagen har blitt markert rundt omkring i landet, med gode tilbud og foredrag.

Da er det også på tide med å forberede neste år, og vi starter da med å tilby fri tilgang til våre nettsider ut året ved å bestille medlemsskap i 2023. Medlemskap inkluderer tilgang til digitale kilder på nett, tilsendte medlemsblader (Genealogen) og Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. I tillegg er du med på å støtte en forening som jobber for å fremme primærkilder og DNA innen slektsforskning.

Våre nettsider er under stadig utvikling, og flere kilder vil i tiden fremover bli tilgjengelig. Noe innhold vil være tilgjengelig kun for medlemmer, mens mye vil også være tilgjengelig for besøkende.

Husk at vi også driver en nettbutikk og en wiki.