Nytt Genealogen på vei :)

Nå som det snart skal feires i de tusen hjem, med rødt, hvitt og blått i vimpler og tog, er et nytt nummer av Genealogen på vei:

Innholdet er følgende:

 • Litt om Slektsforskerkonferansen
 • Laura Charlotte f. Tangen, hennes barn, aner og menn.
 • Opphavet til Anders og Mari Iversbråtan i Eidsvoll
 • Fantes det Benkestokker i Hordaland (tilsvar til Hollunds artikler om Benkestokk)
 • Fantes det Benkestokker i Hordaland (Hollunds tilsvar til kritikken)
 • Tordenstjernene igjen
 • Det vanskelige farskap – tro og tvil rundt hustru Ingebjørg Torsteinsdotters opphav (tilsvar til Rosenbergers artikler om Tordenstjerne)
 • Registrering av gravminner hos Billion Graves
 • Bli med på sommertur!
 • Bokmeldinger
 • Foreningsstoff: Digitalisering, årsregnskap og nettsider

Slektsforskerkonferansen avholdes 22-23. oktober på Gardermoen, og vi har begynt å få på plass noen foredragsholdere, men ikke program og titler. Ivar Leveraas presenterer i denne utgaven historien med mange vinklinger om Laura Charlotte, hennes menn og familie. Trond Ø. Lunde viser gjennom artikkelen om opphavet til Anders og Mari på Iversbråtan, hvordan du kan forske når kirkebøkene mangler. Bjarne Hollund har hatt en artikkelserie om Benkestokker i Hordaland og i dette nummeret får deler av disse kritikk og kommentarer fra Lars Løberg og Johan Marius Setsaas, med etterfølgende tilsvar av Bjarne Hollund. Odd Arne Helleberg bidrar med ny forskning rundt Tordenstjerne, med etterfølgende tilsvar av Are S. Gustavsen til Bjørn Rosenbergers artikler om Tordenstjerne. Rune Nedrud orienterer om hvordan man registrerer graver i Billion Graves og til sist kommer bokmeldinger og foreningsstoff.

Kort fortalt et innholdsrikt nummer.

Legg igjen et svar