Nytt Genealogen

Da regner jeg med at de aller fleste har både mottatt og lest siste nummer av Genealogen.

Dette nummeret har ekstra mange sider, da redaktøren har fått såpass med stoff at det kunne legges til noen ekstra sider. Det er en utvikling vi gjerne ser fremover også 🙂

I nummeret er det historier om reisende, industriarbeidere, adel og odelsbønder, med opphav på vestlandet, Agder, Trøndelag og Värmland, samt en metodeartikkel om å finne slekt ved hjelp av DNA.

Innhold

Artikler:

 • Simon Jansen knærkar -Ein reisande spelemann? av Arnvid Lillehammer
 • Lisa Caisa Larsdotter Örn -ei värmlandsk jente på Hjula veveri og hennes tragiske liv i Kristiania av Finn Roaas
 • Agdernøtter 4. Av kongsætt? Slektskapet mellom egder med odel i Åmot i Sokndal av Per Reidar Christiansen
 • Frostaslekt med «uekte» opphav i Leksvik, Trondheim og Tylldalen av Arvid Skogseth
 • Connecting Norwegian Ancestors using DNA av Robert Stieglitz
 • Benkestokker i Hordaland -sluttkommentar av Bjarne Hollund

Bokanmeldelser:

 • Ny bok om familien Salvesen fra Mandal av Dag Trygsland Hoelseth
 • Ny bok om slekt fra Øvre Rise på Hareid av Dag Trygsland Hoelseth

Foreningsstoff:

 • Innkalling
 • Årsregnskap
 • Revisjonsberetning
 • Referater fra foreningens møter i 2023