Årsmøte 2023

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Norsk Slektshistorisk Forening tirsdag 23. mai 2023 kl. 19:00 i foreningens lokaler i Industriveien 6 på Lørenskog.

Valg av møteleder

  1. Valg av protokollfører og to medlemmer til å undertegne protokollen
  2. Årsberetning
  3. Årsregnskap med revisorer og valgkomité
  4. Fastsettelse av kontigent
  5. Valg av styre, revisorer og valgkomité

Årsmøtet avsluttes med medlemmenes 5 minutter før v får et spennende foredrag av Torgrim Sørnes om «De henrettede i Norge»

Velkommen!