Tamlaget smeltehytte 1671-1692

I Genealogen kommer det en artikkel av Inge Ramberg om Tamlaget smeltehytte, i den forbindelse er det noen tabeller som ikke fikk plass og vi velger dermed å publisere disse her:

Tamlaget smeltehytte 1671-1692

Her finnes opplysninger om leveranser til smeltehytta av kull, røstved og tømmer. Videre følger oversikt over de som var månedsarbeidere ved hytta og også pliktarbeid som ble utført av både av månedsarbeiderne og av
bønder og andre fra nærmiljøet. Det er også oversikt over malmkjørsel fra Arvedal gruve og fra Hersjø gruve følger.