Velkommen til årsmøte

Vi ønsker velkommen til ordinært årsmøte 31. mai 2022 kl. 19:00 i foreningens lokaler i Industriveien 6 på Lørenskog.

Program

Valg av møteleder

 • Valg av protokollfører og to til å underskrive protokollen sammen med protokollfører
 • Årsberetning
 • Årsregnskap med revisjonsberetning
 • Valg av styre, revisorer og valgkomite

Etter årsmøte blir det foredrag av Anders Bjønnes: «Norske segl. Hva forteller de oss?»

Årsberetning for Norsk Slektshistorisk Forening 2021

Året 2021 ble, som året før, preget av korona-smitte. Planlagte aktiviteter måtte avlyses og besøkstallene på det foreningen fikk gjennomført var tydelig preget av pandemien. Særlig gjaldt dette vårens aktiviteter, men høsten bar også preg av dette. Etter sommeren ble heldigvis restriksjonene løftet noe slik at den lenge planlagte slektsforskerkonferansen kunne gjennomføres. Slektsforskerkonferansen 2021 står igjen som det viktigste arrangementet til Norsk Slektshistorisk Forening i 2021.

Møter og arrangement

Årets største begivenhet var foreningens første slektsforskerkonferanse, som ble arrangert 16.-17. oktober på Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen. Følgende foredragsholdere deltok; Peter Sjölund, Sturla Ellingvåg, Anita Wiklund Norli, Gunnar Sigve Aurdal, Lars Ove Wangensteen, Johan Marius Setsaas, Lars Løberg, Klaus Johan Myrvoll, Jan Myhrvold, David W. Howden og Rune Nedrud.

De rundt 60 påmeldte fikk i løpet av helgen høre 12 foredrag med tema som middelalder, navnetradisjon, folketro, ukjent opphav og DNA. To av foredragene var filmet på forhånd og ett ble holdt digitalt via Teams. Foredragene ble filmet. På lørdagskvelden var det felles middag og sosialt samvær. Konferansen fikk gode tilbakemeldinger via evalueringsskjema delt ut til deltakerne.

På fredagen før selve konferansen ble det arrangert et grunnleggende 6-timers kurs av Peter Sjölund om autosomalt DNA og mer avansert triangulering. 50 personer deltok på kurset.

Årsmøtet ble avholdt 18. august i foreningens lokaler på Lørenskog. Klaus Johan Myrvoll holdt foredraget; «Ættetala i Fagrskinna og «sunnmørsættleggene»: freistnad på ei oppklåring».

Biblioteket var stengt det meste av våren, men var åpent fra august til medio november, til sammen ni lørdager. To medlemsmøter ble gjennomført. Planlagt julebasar siste helgen i november utgikk grunnet pandemien. Samme skjebne led det planlagte LAN-partyet «Genea-LAN», som var tiltenkt gjennomført i januar. Julebordet for frivillige medhjelpere, samarbeidspartnere og styremedlemmer måtte dessverre også avlyses.

Medlemsblad

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) utkom i 2021 med to hefter, bind 46-4 og 47-1, med redaktørene Are S. Gustavsen og Johan Marius Setsaas. Den grafiske utformingen er utført av Grandt Grafiske, Strømmen.

Genealogen utkom med to hefter med redaktør Rune Nedrud, som også har ansvar for den grafiske utformingen.

Nettsider

Gjennom hele året har man iherdig jobbet med de nye nettsidene. De kommende sidene har fått ny design og en mer brukervennlig profil. David Widerberg Howden har hatt hovedansvaret for nettsidene, og foreningen har kjøpt hjelp til omorganiseringen.

Nettsidene tilbyr mange slektshistoriske kilder og flere spennende registre og bøker ble lagt ut i 2021, både for medlemmer og ikke-medlemmer. Foreningens nettbaserte butikk tilbyr stort utvalg av litteratur og populære anetavler.

Facebooksiden «Norsk Slektshistorisk Forenings Forum», som ble opprettet i 2019, hadde ved årsskiftet 3500 medlemmer.

Foreningens Slektshistoriewiki økte også i 2021 med flere artikler og lenker til sider av slektshistorisk interesse. Publiseringen av bokanmeldelser fra både Genealogen og Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1927-2010 ble fullført og publisert på wikien. Dag T. Hoelseth er redaktør og hovedadministrator og webmaster er Kjell Arne R. Brudvik

Biblioteket

Biblioteket inneholder ca. 7 000 bind og 400 tidsskrifter, og betjenes og vedlikeholdes av frivillige og styremedlemmer. Vi har 45 bytteavtaler og tidsskrifter fra disse foreningene finnes i biblioteket.

Det ble i 2021 jobbet med å å gjøre bibliotekets database operativ igjen etter langvarige tekniske utfordringer slik at registrering av bøker og tidsskrifter kunne fortsette, foreningen benytter bibliotekssystemet KOHA.

Foreningen har også som andre år mottatt mange brukte bøker som gave.

Prosjekter

NSF er med i samarbeidsprosjektet «2025: Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring», som Norsk Utvandrermuseum står ansvarlig for. Kontaktpersoner for foreningen er David W. Howden og Liv Marit Haakenstad.

Økonomi

Utgiftene til de faste postene tidsskrifter, nettjenester og lokaler er omtrent som forventet. Inntektene våre fordeler seg med ca. 80 % medlemskontingent, og ca. 20 % består av tilskudd, salg og aktiviteter. Årets regnskap viser et overskudd på ca kr 13 800.

Medlemstall

NSF hadde pr. 31.12.2021 et medlemstall på 1420. Dette er en liten nedgang fra året før.

Styrets medlemmer

 • Grete M. Singstad, formann
 • Gyrid Jørgensen, nestformann
 • Vigdis Brenna
 • Sølvi Løchen
 • David Widerberg Howden
 • Rune Nedrud
 • Jan Myhrvold
 • Håvard Blom

11 styremøter ble avholdt i 2021, flere av dem digitalt.

Valgkomiteen har for perioden 2021-2022 bestått av Johan Marius Setsaas, Kaare Seeberg Sidselrud og Klaus Johan Myrvoll.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan bruke disse HTML koder og -attributter:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>