Dødsfald i Norge 1763-1939

Jeg mottar stadig  mye gode kilder fra bidragsytere, som fører til litt jobb for webredaktøren. Men har også en god stund jobbet med å digitalisere, OCR-lese og sammenstille flere samlinger kalt «Dødsfald i Norge». Den mest kjente av disse er Jørgen Gløersens samlinger 1763-1850, som i perioden 1964-1987 ble publisert som vedlegg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Men mer ukjent er at det også ble publisert lignende samlinger for perioden 1864-1890 av Otto Gregers Lundh og 1891-1925 av Andreas Wilhelm Rasch. Det har vært mye jobb å oppspore samlingene publisert i bla. Personalhistorisk Tidsskrift og på Tirsdag tok jeg turen til Nasjonalbiblioteket i Oslo for å avfotografere samlingen etter Otto Gregers Lundh som er særtrykk fra Aftenbladet (Nesten komplett). Med Sommerfelts samlinger over nekrologer i norske dagsaviser 1936-1939, har vi da med noen opphold en oversikt over dødsfall nevnt i norske aviser 1763-1939. Denne samlingen og mer vil bli tilgjengelig for våre medlemmer og i tillegg har vi også likprekener 1548-1702 fra Tore Vigerust sine samlinger tilgjengelig for alle besøkende.

 

Legg igjen et svar